Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Професійне мовлення медиків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз

Професійне мовлення медиків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз

70519
Немає в наявності
 
 
Автори: Кисіль Г.Г., Чорногуз О.Ф.
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних закладів I—IІІ рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 440
ISBN: 978-617-505-153-3
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Професійне мовлення медиків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз

Навчальний посібник має на меті допомогти студентам-медикам оволодіти особливостями культури сучасного українського літературного мовлення, навчити користуватися багатством українського словника, розвинути чуття слова.
Викладено норми сучасної української літературної мови, а також правила оформлення ділових паперів. Наведено приклади усунення огріхів усного та писемного мовлення.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів, а також для усіх ме­дичних працівників, які прагнуть удосконалити свої знання з української мови.

Зміст книги Професійне мовлення медиків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз

Від авторів | Список умовних скорочень | МОВА. МОВЛЕННЯ. КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ | Евфонічні чергування | Спрощення у групах приголосних | Правопис прийменників | Складні випадки добору прийменників | Складні випадки перекладу прийменників | Складні випадки добору сполучників | Складні випадки добору часток | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | НОРМИ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ | Орфоепічні норми (вимова) | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | Орфоепічні норми (наголос) | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | Орфографічні норми | Диґама(Ґґ) | Чергування голосних | Чергування о, е, з і | Чергування е з о після шиплячих та й | Чергування приголосних | Чергування приголосних звуків у дієсловах | Тематичний голосний в основах і закінченнях дієслів | Суфікси дієслів | Подвоєння і подовження приголосних | Уживання м'якого знака | Уживання апострофа | Правопис складних слів | Правопис слів іншомовного походження | Правопис слов'янських прізвищ | Творення імен по батькові | Відмінювання прізвищ, імен та по батькові | Звертання (у морфології — кличний відмінок) | Правила переносу слів | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | Граматичні норми (морфологічна і синтаксична нормативність) | Складні для уживання відмінкові форми іменників другої відміни | Порядок слів у реченні | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | Лексичні норми | Синоніми | Антоніми | Омоніми | Уживання великої літери | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | Стилістичні норми | Стилі сучасної української літературної мови | Добір прийменників, сполучників, часток — і чистота вислову | Абзац | Графічні скорочення | Числівник — стилістично нейтральна лексема | Відмінювання і правопис числівників | Прикметник і чистота мовлення | Паралельні закінчення | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | Пунктуаційні норми | Пунктуація у простих реченнях | Розділові знаки при звертаннях | Розділові знаки при відокремлених членах речення | Відокремлені обставини | Відокремлені означення | Відокремлені додатки | Відокремлені прикладки | Відокремлені уточнювальні члени речення | Пунктуація у складних реченнях | Пунктуація у реченнях зі словами типу мов, немов, ніби, нібито, буцім, буцімто, як, наче, начебто, неначеб | Вставні та вставлені конструкції — і точність мовлення | Розділові знаки при вставних синтаксичних конструкціях | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | ДІЛОВІ ПАПЕРИ | Реквізити документа | Основні правила оформлення документа | Автобіографія і біографія | Адреса | Акт | Вимога | Відомість | Довідка | Договір і трудова угода (контракт) | Доповідна і пояснювальна записки | Доручення | Заява | Звіт | Лист | Наказ | Накладна | Оголошення і повідомлення про захід | План | Протокол | Резолюція | Рецензія | Розписка | Розпорядження | Свідоцтво і посвідчення | Список. Перелік | Таблиця | Телеграма. Телефонограма | Характеристика | ЩЕ РАЗ ПРО АНТИСУРЖИК | Підсумкові запитання і завдання для самоконтролю | Список рекомендованої літератури

Автори книги Професійне мовлення медиків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз

Кисіль Г.Г., Чорногуз О.Ф.

Характеристики книги Професійне мовлення медиків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Г.Г. Кисіль, О.Ф. Чорногуз

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2012
Кількість сторінок: 440
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 565 г
ISBN: 978-617-505-153-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити