Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Основи економічної теорії: підручник (I—IV р. а.) / Т.М. Камінська. — 2-е видання

Основи економічної теорії: підручник (I—IV р. а.) / Т.М. Камінська. — 2-е видання

74988
Продана, не переиздается
 
 
Авторы: Т.М. Каминская
Гриф: утверждено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 232
ISBN: 978-617-505-726-1
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Основи економічної теорії: підручник (I—IV р. а.) / Т.М. Камінська. — 2-е видання

У підручнику розкрито економічні відносини та закони сучасної ринкової економіки, шляхи задоволення потреб людини і суспільства в умовах обмежених ресурсів. Усі процеси і явища розглянуто з урахуванням особливостей розвитку охорони здоров’я і ринку праці медичних працівників, а також з позиції впливу на них глобалізації. Підручник дає базові економічні знання для подальшого вивчення медичного маркетингу й менеджменту.
Для студентів медичних закладів вищої освіти.

Содержание книги Основи економічної теорії: підручник (I—IV р. а.) / Т.М. Камінська. — 2-е видання

Розділ 1. Загальні основи економічної теорії
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії
Поняття «економіка». Етапи розвитку економічної теорії
Предмет економічної теорії та методи пізнання економічних процесів
Функції економічної теорії та взаємозв’язок з економікою охорони здоров’я
Тема 2. Економічні потреби і виробничі можливості суспільства
Потреби, економічні інтереси й ресурси
Суспільне виробництво та його фактори
Виробнича функція. Ефективність використання ресурсів
Показники ефективності використання ресурсів в охороні здоров’я
Тема 3. Економічні системи суспільства
Сутність економічної системи, підходи до її визначення
Класифікація економічних систем за формами власності
Класифікація економічних систем за рівнем розвитку технологій
Перехідна економіка
Тема 4. Економічні відносини власності
Сутність та форми власності в сучасному світі
Удосконалення відносин власності у перехідній економіці
Удосконалення відносин власності в охороні здоров’я
Питання для самоперевірки
Тести до розділу 1
Розділ 2. Товарне виробництво і ринок
Тема 5. Еволюція товарно-ринкового виробництва
Сутність і типи товарного виробництва
Товар та його властивості. Особливості медичної послуги
Походження, сутність та функції грошей
Тема 6. Сутність, структура та інфрастуктура ринку
Зміст, умови виникнення та функції ринку
Структура та інфраструктура ринку
Особливості ринку медичних послуг
Питання для самоперевірки
Тести до розділу 2
Розділ 3. Основи мікроекономіки. підприємництво
Тема 7. Попит і пропозиція на ринку. Конкуренція
Сутність і типи конкуренції. Монополія на ринку медичних послуг
Взаємодія ціни, попиту і пропозиції, їх особливості на ринку медичних послуг
Еластичність попиту і пропозиції
Тема 8. Економіка підприємства. Підприємництво
Поняття підприємства та його види. Сімейний лікар як економічний суб’єкт
Витрати виробництва і валовий дохід підприємства
Підприємництво і малий бізнес
Тема 9. Ринок факторів виробництва
Ринок праці
Ринки капіталу та землі. Особливості ринку землі в Україні 119
Питання для самоперевірки
Тести до розділу
Розділ 4. Основи макроекономіки
Тема 10. Система макроекономіки. Основні макроекономічні показники
Предмет та проблеми макроекономіки
Національний продукт, його сутність, структура та методи обчислення
Макроекономічна рівновага
Тема 11. Економічне зростання.  Економічні цикли
Економічне зростання й інвестиції
Економічні цикли: їх суть, причини та види
Безробіття: його суть та види
Інфляція: суть та види. Антиінфляційна політика держави
Тема 12. Фінансова система держави
Сутність та функції фінансів. Держбюджет
Податкова політика держави
Моделі фінансування охорони здоров’я у сучасному світі
Кредитно-банківська політика держави
Тема 13. Державне регулювання економіки
Економічна роль держави в сучасній ринковій системі
Соціальна політика держави. Рівень та якість життя
Державна політика доходів населення
Особливості та основні тенденції розвитку соціально-культурної сфери
Регулювання доходів медичних працівників
Питання для самоперевірки
Тести до розділу 4
Розділ 5. Світове господарство і глобалізація
Тема 14. Світове господарство. Форми міжнародних економічних відносин
Основні риси світового господарства
Форми міжнародних економічних відносин. Платіжний баланс
Місце України у світовій економіці
Тема 15. Економічні аспекти глобальних проблем і охорона здоров’я
Причини й ознаки глобалізації. Глобальні проблеми сучасності
Ризики та загрози сучасного світового розвитку для здоров’я людей
Міграція медичних працівників та її соціально-економічні наслідки
Питання для самоперевірки
Тести до розділу 5
Відповіді до тестів

Авторы книги Основи економічної теорії: підручник (I—IV р. а.) / Т.М. Камінська. — 2-е видання

Т.М. Камінська

Характеристики книги Основи економічної теорії: підручник (I—IV р. а.) / Т.М. Камінська. — 2-е видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 232
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 340 г.
ISBN: 978-617-505-726-1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебник автора Т.М. Каменская Основы экономической теории на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»