Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Методологія доказової медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.Г. Пузанова

Методологія доказової медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.Г. Пузанова

72181
Нет в наличии
 
 
Авторы: Москаленко В.Ф., Булах И.Е., Пузанова О.Г.
Гриф: рекомендовано МЗ Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2014
Количество страниц: 200
ISBN: 978-617-505-277-8
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Методологія доказової медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.Г. Пузанова

Головна мета підручника — надання читачам цілісної багатоаспектної інформації з проблем доказового підходу в галузі охорони здоров'я, розкриття його потенціалу як технології забезпечення збереження здоров'я та підвищення якості життя, формування в майбутніх лікарів професійно значущих навичок дотримання засад доказової практики та використання її інформаційних ресур­сів під час прийняття рішень щодо діагностики, лікування, профілактики захво­рювань та інших порушень здоров'я. Навчальний матеріал подано в 10 розділах, присвячених найбільш важливим аспектам методології доказової медицини.
Запропоновано комплексний дидактичний матеріал, що включає теоретичні відомості, демонстраційні приклади, дидактично-імітаційні моделі, завдання для самостійного виконання, питання та тестові завдання для самоконтролю, ситуаційні задачі, таблиці, рисунки та предметний покажчик.
Для студентів IV курсів медичних, медико-психологічних і стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації. Може бути використаний при підготовці лікарів-інтернів.

Содержание книги Методологія доказової медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.Г. Пузанова

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ | РОЗДІЛ 1 | 2.1. Доказова медицина: передумови виникнення, історичні відомості, визначення, методологічні засади | 2.2. Основні постулати клінічної епідеміології | 2.3. Поняття про докази | 2.4. Доказова практика - інтеграція доказів, клінічного досвіду та вибору пацієнтів | Питання для самоконтролю | Тестові завдання для самоконтролю | РОЗДІЛ 2 | 2.5. Епідеміологія неінфекційних захворювань | 2.6. Поняття ризику в клінічній епідеміології та доказовій медицині | 2.7. Абсолютний і відносний ризик події | 2.8. Загальний кардіоваскулярний ризик | 2.9. Оцінювання ризику за допомогою спеціальних шкал | 2.10. Фактори та маркери ризику | 2.11. Скринінг на фактори ризику | 2.12. Індивідуальний і популяційний ризик | 2.13.Оцінювання ефектів факторів ризику | 2.14. Редукція ризику | Питання для самоконтролю | Тестові завдання для самоконтролю | Ситуаційні задачі | РОЗДІЛ 3 | 2.15. Дослідження як джерела доказів: різновиди, класифікація, формат представлення в наукових медичних журналах | 2.16. Основні поняття клінічної епідеміології та терміни, що стосуються дизайну контрольованих клінічних досліджень | 2.17. Клінічна та статистична значущість доказів | Питання для самоконтролю | Тестові завдання для самоконтролю | Ситуаційні задачі | РОЗДІЛ 4 | 2.18. Методологія діагностики та доказовий підхід, або доказова діагностика | 2.19. Діагностичні тести: різновиди, аналітичні параметри - істинні та хибні результати, точність, чутливість і специфічність, інформативність, прогностична цінність | 2.20. Перехресні дослідження | 2.21. Імовірність і шанси розвитку захворювання | 2.22. Золоті стандарти діагностики, критерії захворювань | 2.23. Відношення правдоподібності | Питання для самоконтролю | Ситуаційні задачі | РОЗДІЛ 5 | 2.24. Основні інформаційні ресурси доказової медицини | 2.25. П'ять «кроків» доказової медицини | 2.26. Основні типи запитань в охороні здоров'я та відповідні джерела доказів | 2.27. Формулювання структурованих запитань за принципом PICO (перший «крок» доказової медицини) | Питання для самоконтролю | Тестові завдання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | РОЗДІЛ 6 | 2.28. Пошук доказів в основних комп'ютерних базах даних - Кохрейнівській бібліотеці та MEDLINE (другий «крок» доказової медицини) | Питання для самоконтролю | Тестові завдання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | РОЗДІЛ 7 | 2.29. Доказове лікування: ефективність, дієвість, прийнятність | 2.30. Рандомізовані клінічні дослідження - золотий стандарт оцінювання методів лікування: методологічні засади | 2.31. Аналіз на основі наміру лікувати й аналіз ефективності | 2.32. Традиційна ієрархія доказів | 2.33. Когортні дослідження, дослідження «випадок-контроль», описи випадків | 2.34. Відношення шансів | 2.35. Оцінювання методологічної якості досліджень | Питання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | РОЗДІЛ 8 | 2.36. Третій «крок» доказової медицини - критичне оцінювання доказів | 2.37. Градації доказів | 2.38. Узагальнення доказів | 2.39. Систематичний огляд як вторинне джерело доказів | 2.40. Організація діяльності Кохрейнівського співробітництва | 2.41. Пошук систематичних оглядів у базах даних доказової медицини | 2.42. Поняття про метааналіз | Питання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | РОЗДІЛ 9 | 2.43. Четвертий «крок» доказової медицини - використання доказів | 2.44. Упровадження доказів у медичну практику та галузь охорони здоров'я | 2.45. Клінічні рекомендації, медичні стандарти, локальні клінічні протоколи надання медичної допомоги | 2.46. Формулярна система | 2.47. Клінічні випробування лікарських засобів | 2.48. Основні принципи належної клінічної практики | Питання для самоконтролю | Завдання для самостійного виконання | РОЗДІЛ 10 | 2.49. Доказова профілактика в охороні здоров'я | 2.50. Стратегія тотальної соціальної профілактики захворювань та інших порушень здоров'я | 2.51. Скринінгові тести й обстеження | 2.52. Технології та програми профілактики в охороні здоров'я: доказове обґрунтування користі та шкоди | Питання для самоконтролю | Ситуаційні задачі | ДОДАТКИ | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Авторы книги Методологія доказової медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.Г. Пузанова

Москаленко В.Ф., Булах І.Є., Пузанова О.Г.

Характеристики книги Методологія доказової медицини: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, І.Є. Булах, О.Г. Пузанова

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2014
Количество страниц: 200
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 410 г
ISBN: 978-617-505-277-8
456
2020-05-27 22:24:19
Я студент медик.На данный момент изучаю доказательную медицину и столкнулась с проблемой что очень тяжело найти нужную информацию по тому что источников очень мало. Приходится буквально перерывать весть интернет чтоб что нибудь найти. А единственного нормального учебника к большому сожалению нет в открытом доступе. Пожалуйста сделайте так чтоб учебник можно было хотя-бы читать онлайн,по тому что там есть вя необходимая информаци?
Ответить
123
2020-05-27 22:19:12
Я простой студент медик.На данный момент изучаю доказательную медицину в столкнулась с проблемой что очень тяжело найти нужную информацию по тому что источников очень мало. Приходится буквально переворачивать весть интернет чтоб что нибудь найти. А единственного нормального учебника к большому сожалению нет в открытом доступе. Пожалуйста сделайте так чтоб учебник можно было хотя!бы прочесть онлайн по тому что там есть все необход
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить