Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

69404
Продана, не переиздается
 
 
Авторы: Братанюк Л.Е.
Гриф: утверждено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений I—ІІІ уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2011
Количество страниц: 544
ISBN: 978-617-505-040-8
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Відповідно до завдання навчальної дисципліни підручник сприяє засвоєнню основних правових понять і категорій, теоретичних напрацювань з питань державотворення та функціонування системи права, дії механізму правового регулювання, базових законодавчих положень за такими галузями права як конституційне, цивільне, кримінальне, медичне, адміністративне, трудове, господарське, сімейне, екологічне.
Матеріал підручника викладено у доступній формі відповідно до навчальної програми та вимог кредитно-модульної системи.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації, викладачів, абітурієнтів, учителів та учнів загальноосвітніх шкіл, а також для лікарів усіх спеціальностей, що працюють у системі охорони здо-ров’я.

Содержание книги Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Передмова
Тема 1. Основи теорії держави і права України. Право, мораль,медична етика та деонтологія
1.1. Передумови виникнення держави і права та розвитку України
1.2. Теорії походження держави
1.3. Відмінності держави від соціальної організації первісного суспільства
1.4. Держава: поняття, ознаки та функції
1.5. Правова держава: поняття та ознаки
1.6. Право: поняття, ознаки та суть
1.7. Мораль і право в системі соціальних норм
1.8. Норми права та структура норми права
1.9. Джерела (форми) права
1.10. Система права. Правова система
1.11. Правовідносини: поняття, склад, види
1.12. Правопорушення та юридична відповідальність
1.13. Зв’язок лікарської етики та медичної деонтології з правовою культурою
1.14. Правова культура медичного працівника
1.15. Правове виховання: поняття, ознаки, функції
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 2. Основи конституційного права України. Права та обов’язки медичних працівників. Захист прав пацієнта
2.1. Конституційне право: поняття, предмет, метод
2.2. Визначення поняття «конституція», її політичне та юридичне значення
2.3. Структура Конституції України
2.4. Державні символи України
2.5. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні
2.6. Громадянство України як постійний зв’язок особи і держави
2.7. Права та обов’язки медичних працівників
2.8. Визначення поняття «пацієнт». Права пацієнта
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 3. Основи адміністративного права України. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я
3.1. Адміністративне право: поняття, предмет і джерела
3.2. Кодекс України про адміністративні правопорушення
3.3. Система органів державного управління
3.4. Адміністративне правопорушення: поняття, ознаки, склад
3.5. Види адміністративних стягнень
3.6. Адміністративні правопорушення в галузі охорони здоров’я. Адміністративна відповідальність медичних працівників
3.7. Дисциплінарна відповідальність медичних працівників
3.8. Основні принципи накладання дисциплінарного стягнення у сфері медичної діяльності
3.9. Загальна характеристика управління санітарно-епідеміологічним наглядом
3.10. Адміністративна відповідальність та фінансові санкції за порушення санітарного законодавства
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 4. Основи цивільного права і цивільного процесу. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря
4.1. Поняття про сучасне цивільне право України
4.2. Цивільне законодавство
4.3. Суб’єкти та об’єкти цивільного права
4.4. Спадкування за законом і за заповітом. Секретний заповіт
4.5. Поняття про юридичну особу. Юридичні особи в системі охорони здоров’я
4.6. Страхова медицина
4.7. Цивільно-правовий статус сімейного лікаря
4.8. Цивільно-правовий статус медичної сестри
4.9. Відповідальність у цивільному праві, її підстави. Цивільно-правова відповідальність медичних працівників
4.10. Мораль та шкода
4.11. Принципи компенсації моральної шкоди в сфері медичної діяльності
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 5. Основи трудового права. Особливості регулювання праці медичних працівників
5.1. Трудове право: поняття, предмет та система
5.2. Джерела трудового права. Кодекс законів про працю
5.3. Колективний та трудовий договори, порядок укладання
5.4. Оформлення трудових відносин із медичним персоналом
5.5. Переміщення та переведення на інше робоче місце в галузі охорони здоров’я
5.6. Відсторонення від роботи медичних працівників
5.7. Робочий час, його види
5.8. Тривалість робочого часу в закладах охорони здоров’я
5.9. Час відпочинку, його види
5.10. Оплата праці працівників охорони здоров’я при відхиленні від нормальних умов праці
5.11. Матеріальна відповідальність у закладах охорони здоров’я
5.12. Охорона праці в закладах охорони здоров’я
5.13. Юридична відповідальність медичних працівників за порушення законодавства про охорону праці
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 6. Основи кримінального права. Кримінальна відповідальність в охороні здоров’я
6.1. Кримінальне право: поняття, предмет і завдання
6.2. Загальна характеристика Кримінального кодексу України
6.3. Злочини: поняття, ознаки, класифікація
6.4. Покарання. Система та види покарань
6.5. Злочини в системі охорони здоров’я
6.6. Примусові заходи медичного характеру та примусове лікування
6.7. Кримінально-правові наслідки евтаназії
6.8. Злочини проти життя і здоров’я особи
6.9. Злочини проти здоров’я населення: поняття та види
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 7. Основи сімейного права. Медико-правові проблеми штучного запліднення
7.1. Сімейне право: поняття, предмет, система та принципи
7.2. Загальна характеристика Сімейного кодексу України
7.3. Шлюб: поняття, порядок і умови укладення шлюбу
7.4. Шлюбний договір: поняття та алгоритм складання шлюбного договору
7.5. Права та обов’язки подружжя, батьків і дітей
7.6. Право спільної сумісної власності на майно жінки та чоловіка, які не перебувають у шлюбі
7.7. Підстави й порядок припинення шлюбу
7.8. Роль медичних працівників у правовому та медичному регулюванні сімейних відносин
7.9. Медико-правові проблеми штучного запліднення
7.10. Шляхи правового захисту сім’ї державою
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 8. Основи права соціального захисту. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення
8.1. Право соціального забезпечення: поняття, предмет, метод і система
8.2. Конституція України про соціальний захист і соціальне забезпечення громадян
8.3. Види соціального забезпечення
8.4. Порядок встановлення груп інвалідності
8.5. Право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне страхування
8.6. Медичне обслуговування — одна з форм соціального забезпечення
8.7. Види державних пенсій
8.8. Допомоги: поняття і види
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 9. Основи фінансового права України. Державна система медичної допомоги, її фінансування
9.1. Фінансове право України: поняття і предмет правового регулювання
9.2. Бюджет і бюджетна система
9.3. Система оподаткування в Україні
9.4. Благодійні надходження: основні поняття та види
9.5. Державна система медичної допомоги, її фінансування
9.6. Фінансування системи охорони здоров’я
9.7. Розвиток лікувальних закладів усіх форм власності
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 10. Основи господарського права України. Приватна медична практика як вид спеціальної підприємницької діяльності
10.1. Господарське право України: поняття і предмет правового регулювання. Господарський кодекс України
10.2. Підприємницька діяльність в Україні
10.3. Види підприємницької діяльності
10.4. Приватна медична практика як вид спеціальної медичної діяльності
10.5. Припинення приватної медичної практики
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Тема 11. Основи екологічного права та завдання санітарно-епідеміологічного нагляду в галузі охорони навколишнього середовища
11.1. Екологічне право: поняття, предмет та джерела
11.2. Об’єкти екологічного права
11.3. Правове забезпечення екологічної безпеки
11.4. Екологічна експертиза
11.5. Роль санітарно-епідеміологічного нагляду
11.6. Юридична відповідальність у галузі екології
Завдання для самостійної роботи
Рекомендована література
Відповіді на завдання

Авторы книги Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Братанюк Л.Є.

Характеристики книги Основи права і законодавства в охороні здоров’я: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.Є. Братанюк. — 2-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2011
Количество страниц: 544
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 659 г
ISBN: 978-617-505-040-8

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить