Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін. — 2-е видання

Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін. — 2-е видання

75351
Немає в наявності
 
 
Автори: О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін.; за редакцією О.М. Бєляєвої
Гриф: затверджено МОН, рекомендовано вченою радою Української медичної стоматологічної академії
Аудиторія: для здобувачів освіти на дипломному й післядипломному етапах та викладачів медичних закладів вищої освіти
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: латинська, українська
Рік і номер видання: 2020, 2-е (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 464 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-817-6
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін. — 2-е видання

Підручник містить три розділи, співвіднесені з основними термінологічними підсистемами: анатомічною, фармацевтичною, клінічною.
Граматичний матеріал першого розділу базується на термінах, які репрезентують основні поняття анатомії людини. Оскільки підручник призначений для майбутніх лікарів-стоматологів, основну увагу приділено термінам, які стосуються морфології, фізіології та патології зубів і щелепно-лицевої ділянки, а також анатомічної будови голови й шиї. Опрацювання матеріалу другого розділу забезпечує здобуття студентами теоретичних знань з основ загальної рецептури і є підґрунтям для формування навичок виписування рецептів на лікарські засоби, які застосовують для лікування та профілактики основних стоматологічних хвороб, а також надання невідкладної допомоги. У третьому розділі подано лексичний матеріал з основних розділів клінічної стоматології.
З огляду на унікальну роль латинської мови в процесах формування загальної та соціумної культури майбутнього лікаря-стоматолога й розширення його професійного світогляду теоретичний матеріал доповнено лінгвокультурознавчим блоком і рубриками «Цікава стоматологія» і «Цікава фармація».
Для здобувачів освіти на дипломному й післядипломному етапах та викладачів медичних закладів вищої освіти.

Зміст книги Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін. — 2-е видання

Передмова
Розділ І. Фонетика. Основи латинської граматики. Анатомічна термінологія
Заняття 1. Тема: Алфавіт. Вимова голосних, приголосних, буквосполучень. Уживання великої літери
Заняття 2. Тема: Нумерація складів. Складоподіл. Довгота й короткість голосних. Наголос
Заняття 3. Тема: Поняття «науковий термін». Іменник: загальні відомості та граматичні категорії. Форма запису іменників. Роль називного й родового відмінків у побудові термінологічних одиниць. Безприйменникове керування
Заняття 4. Тема: Загальні відомості про прикметник. Перша група прикметників. Пасивні дієприкметники минулого часу в анатомічній номенклатурі. Узгодження прикметників першої групи й пасивних дієприкметників минулого часу з імениками п’яти відмін
Заняття 5. Тема: Прикметники другої групи. Активні дієприкметники теперішнього часу. Прикметники з недостатніми ступенями порівняння, які вказують на положення органів і напрямки частин тіла. Особливості вживання прикметників «великий» і «малий» у термінології. Порядок слів у багатослівних термінах. Грецькі прикметники в NA. Синтаксична конструкція «узгоджене означення»
Заняття 6. Тема: І відміна. Загальне поняття про прийменник. Прийменники, які керують Асс. та Abl. Скорочення анатомічних термінів — іменників І відміни
Заняття 7. Тема: ІІ відміна. Винятки з правила про рід. Правило середнього роду. Субстантивація в NA. Поширені у фаховому мовленні медичного працівника загальні терміни, абревіатури й сталі вислови
Заняття 8. Тема: Загальна характеристика ІІІ відміни. Типи відмінювання. Особливості відмінкових закінчень голосного й мішаного типів
Заняття 9. Тема: Закінчення іменників чоловічого роду ІІІ відміни в Nom. sing. і варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Латинські назви м’язів за їхньою функцією. Моделі утворення та способи перекладу
Заняття 10. Тема: Закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни в Nom. sing. і варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Зубна формула, латинські скорочення назв зубів, прийняті для її запису
Заняття 11. Тема: Закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни в Nom. sing. і варіанти цих закінчень у Gen. sing. Винятки з правила про рід. Професійні медичні вислови. Особливості відмінювання деяких іменників грецького походження ІІІ відміни. Іменник vas, vasis n. І грецька відміна
Заняття 12. Тема: Прикметники ІІІ відміни й активні дієприкметники теперішнього часу (систематизація). Латинізовані прикметники грецького походження на -es та -os. Утворення вищого й найвищого ступенів порівняння прикметників. Суплетивні форми і прикметники з неповними ступенями порівняння в медичній термінології. Загальні відомості про латинський прислівник. Ступені порівняння прислівників
Заняття 13. Тема: IV i V відміни іменників. Винятки з правила про рід. Поширені у фаховому мовленні медичного працівника загальні терміни й професійні вислови
Заняття 14. Тема: Префіксація. Найуживаніші латинські та грецькі префікси. Префікси числівникового походження
Розділ ІI. Вступ до занальної рецептури. Хімічна номенклатура. Фармацевтична термінологія
Заняття 1. Тема: Дієслово. Категорії дієслова. Наказовий спосіб. Теперішній час дійсного способу. Умовний спосіб. Рецептурні кліше
Заняття 2. Тема: Загальне поняття про рецепт. Cтруктура рецепта. Правила оформлення латинської частини рецепта. Прості та складні рецепти. Спеціальні позначення в рецепті. Виписування рецептів
розгорнутим і стислим способом. Поняття про магістральні й офіцинальні лікарські засоби. Поширені рецептурні скорочення
Заняття 3. Тема: Поняття «хімічна номенклатура» і «Державна Фармакопея». Латинські назви хімічних елементів. Правила утворення латинських назв кислот, оксидів і пероксидів, солей, етерів
Заняття 4. Тема: Загальні відомості про номенклатуру лікарських засобів. Словотвірні елементи в назвах препаратів, які вказують на хімічний склад, наявність компонентів рослинного походження, належність до різних груп антибіотиків. Латинські назви вітамінів
Заняття 5. Тема: Загальне поняття про лікарську форму. Характеристика твердих лікарських форм. Виписування рецептів на тверді лікарські форми
Заняття 6. Тема: Характеристика м’яких лікарських форм. Виписування рецептів на м’які лікарські форми
Заняття 7. Тема: Характеристика рідких лікарських форм. Виписування рецептів на рідкі лікарські форми
Розділ ІIІ. Клінічна термінологія
Заняття 1.Тема: Загальні відомості про клінічну термінологію. Структура однослівних клінічних термінів. Багатослівні клінічні терміни. Поняття «діагноз»
Заняття 2. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників I відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни. Переклад діагнозів
Заняття 3. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників чоловічого й середнього родів II відміни. Кінцеві терміноелементи І відміни (продовження). Кінцеві терміноелементи ІІ відміни. Переклад діагнозів
Заняття 4. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських прикметників. Переклад термінів і діагнозів
Заняття 5. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників III відміни. Кінцеві терміноелементи III відміни на -sis. Переклад діагнозів
Заняття 6. Тема: Утворення термінів — назв хвороб запального, незапального й пухлинного характеру. Переклад діагнозів
Заняття 7. Тема: Грецькі дублетні позначення латинських іменників IV та V відмін. Терміноелементи-омофони. Переклад діагнозів
Vocabularium Latlno-Ucrainicum. Латинсько-український словник
Vocabularium Ucrainico-Latlnum. Українсько-латинський словник
Список використаних джерел

Автори книги Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін. — 2-е видання

О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська, М.І. Гуцол, І.В. Роженко

Характеристики книги Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів: підручник / О.М. Бєляєва, В.Г. Синиця, Л.Ю. Смольська та ін. — 2-е видання

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: латинська, українська
Рік і номер видання: 2020, 2-е (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 464 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 757 г
ISBN: 978-617-505-817-6 (9786175058176)

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити підручник авторів О.М. Бєляєвої, В.Г. Синиці, Л.Ю. Смольської та ін. Латинська мова для студентів стоматологічних факультетів латинською та українською мовами, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати фрагмент книги. ВСВ «Медицина»