Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко та ін. — 2-е видання (три мови)

Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко та ін. — 2-е видання (три мови)

75335
Нет в наличии
Авторы: А.Ю. Степаненко, Е.В. Мирошниченко, Л.А. Зайченко и др.
Гриф: рекомендовано МОН Украины
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования, врачей различных специальностей, а также биологов
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский, английский, русский
Год и номер издания: 2020, 2-е (стереотипное)
Количество страниц: 152 (цветные)
ISBN: 978-617-505-800-8
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко та ін. — 2-е видання (три мови)

Навчальний посібник підготовлено співробітниками кафедри гістології, цитології та ембріології Харківського національного медичного університету.
Атлас містить кольорові мікрофотографії програмних гістологічних препаратів, а також текстовий коментар до них, розкриває структурно-функціональну організацію органів і структур, що вивчаються. Мета створення атласу — забезпечити розуміння функціональної обумовленості будь-якого структурного елемента. Навчальний посібник може бути використаний як при самостійному вивченні предмета, так і під час підготовки до контрольних занять і призначений сприяти всебічному, послідовному і глибокому засвоєнню матеріалу. Усі терміни наведені відповідно до міжнародних гістологічної та ембріологічної номенклатур.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів різних спеціальностей, а також біологів.

Содержание книги Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко та ін. — 2-е видання (три мови)

Тема I. Цитология
Препарат № 1. Загальна морфологія клітини. Клітини печінки (гепатоцити)
Препарат № 2. Комплекс Гольджі в нейроцитах спинномозкового ганглія
Препарат № 3. Включення глікогену в клітинах печінки
Препарат № 4. Включення жиру в клітинах печінки
Препарат № 5. Пігментні включення у пігментних клітинах (меланоцитах)
Препарат № 6. Мітоз
Тема II. Ембріологія
Препарат № 7. Яйцеклітина
Препарат № 8. Сперматозоїди
Препарат № 9. Бластула
Препарат № 10. Первинна смужка
Препарат № 11. Осьові органи зародка
Препарат № 12. Тулубова й амніотична складки
Тема III. Епітальні тканини
Препарат № 13. Одношаровий низький призматичний (кубічний) епітелій
Препарат № 14. Одношаровий високий призматичний (циліндричний) епітелій
Препарат № 15. Одношаровий плоский целомічний епітелій — мезотелій
Препарат № 16. Одношаровий багаторядний миготливий (війчастий) епітелій
Препарат № 17. Перехідний епітелій сечового міхура
Препарат № 18. Прості трубчасті залози матки
Препарат № 19. Одноклітинні ендоепітеліальні залози (клітини Лейдіга) і прості альвеолярні нерозгалужені екзоепітеліальні залози
Тема IV. Кров
Препарат № 20. Мезенхіма зародка курчати
Препарат № 21. Кров людини (мазок)
Тема V. Сполучні тканини
Препарат № 22. Пухка сполучна тканина
Препарат № 23. Сухожилок (поздовжній зріз)
Препарат № 24. Еластична зв'язка (поздовжній зріз)
Препарат № 25. Ретикулярна тканина лімфатичного вузла
Препарат № 26. Жирова тканина
Тема VI. Хрящові тканини
Препарат № 27. Гіаліновий хрящ
Препарат № 28. Еластичний хрящ
Препарат № 29. Волокнистий хрящ
Тема VII. Кісткові тканини
Препарат № 30. Поперечний зріз трубчастої кістки
Препарат № 31. Розвиток кісткової тканини з мезенхіми (прямий остеогенез)
Препарат № 32. Розвиток кістки на місці хряща (непрямий остеогенез)
Тема VIII. М’язові тканини
Препарат № 33. Гладка м'язова тканина сечового міхура
Препарат № 34. Посмугована скелетна м'язова тканина язика
Препарат № 35. Посмугована серцева м'язова тканина
Тема IX. Нервова тканина
Препарат № 36. Хроматофільна речовина (тигроїд, або субстанція Ніссля) у нейронах спинного мозку
Препарат № 37. Нейрофібрили в нейронах спинного мозку
Препарат № 38. Безмієлінові нервові волокна
Препарат № 39. Мієлінові нервові волокна
Тема X. Нервова система
Препарат № 40. Спинномозковий вузол
Препарат № 41. Спинний мозок
Препарат № 42. Мозочок
Препарат № 43. Кора великих півкуль головного мозку
Тема XI. Сенсорна система
Препарат № 44. Рогівка
Препарат № 45. Задня стінка ока
Препарат № 46. Спіральний орган (орган Корті)
Тема XII. Шкіра
Препарат № 47. Товста шкіра пальця людини
Препарат № 48. Шкіра з волоссям
Тема XIII. Серцевосудинна система
Препарат № 49. Артеріоли, капіляри й венули — мікроциркуляторне русло
Препарат № 50. Артерія м'язового типу
Препарат № 51. Артерія еластичного типу
Препарат № 52. Вена м'язового типу
Препарат № 53. Ендокард, міокард і волокна Пуркіньє
Тема XIV. Імунна система
Препарат № 54. Червоний кістковий мозок
Препарат № 55. Загруднинна залоза (тимус)
Препарат № 56. Піднебінний мигдалик
Препарат № 57. Селезінка
Препарат № 58. Лімфатичний вузол
Тема XV. Ендокринна система
Препарат № 59. Гіпофіз
Препарат № 60. Щитоподібна залоза
Препарат № 61. Прищитоподібна залоза
Препарат № 62. Надниркова залоза
Тема XVI. Травна система
Препарат № 63. Ниткоподібні сосочки язика
Препарат № 64. Листоподібні сосочки язика
Препарат № 65. Розвиток зуба, рання стадія (закладка емалевого органа)
Препарат № 66. Розвиток зуба, пізня стадія (утворення дентину та емалі)
Препарат № 67. Привушна слинна залоза
Препарат № 68. Змішана слинна залоза
Препарат № 69. Стравохід (поперечний розріз)
Препарат № 70. Перехід стравоходу в шлунок
Препарат № 71. Дно шлунка
Препарат № 72. Пілорична частина шлунка
Препарат № 73. Дванадцятипала кишка
Препарат № 74. Тонка (порожня або клубова) кишка
Препарат № 75. Товста кишка
Препарат № 76. Печінка людини
Препарат № 77. Печінка свині
Препарат № 78. Підшлункова залоза
Тема XVII. Дихальна система
Препарат № 79. Трахея
Препарат № 80. Легеня
Тема XVIII. Видільна система
Препарат № 81. Нирка
Препарат № 82. Сечовід
Препарат № 83. Сечовий міхур
Тема XIX. Чоловіча статева система
Препарат № 84. Сім'яник (яєчко)
Препарат № 85. Над'яєчко
Препарат № 86. Передміхурова залоза
Тема XX. Жіноча статева система
Препарат № 87. Яєчник
Препарат № 88. Жовте тіло
Препарат № 89. Матка
Препарат № 90. Грудна (молочна) залоза
Препарат № 91. Плідна частина плаценти
Препарат № 92. Материнська частина плаценти

Тopic I. Cytology
Slide No 1. General morphology of the cell. The liver cells (hepatocytes)
Slide No 2. The Golgi apparatus in neurons of the spinal ganglion
Slide No 3. Inclusions of glycogen in the liver cells
Slide No 4. Lipid inclusions in the liver cells
Slide No 5. The pigment inclusions in the pigment cells (melanocytes)
Slide No 6. Mitosis
Тopic II. Embriology
Slide No 7. Ovum
Slide No 8. Spermatozoa
Slide No 9. Blastula
Slide No 10. Primitive streak
Slide No 11. Axial embryonic organs
Slide No 12. Amniotic fold and body fold
Тopic III. Epithelial Tissues
Slide No 13. Simple cuboidal epithelium
Slide No 14. Simple columnar epithelium
Slide No 15. Simple squamous coelomic epithelium — mesothelium
Slide No 16. Pseudostratified columnar ciliated epithelium
Slide No 17. Transitional epithelium of the bladder
Slide No 18. Simple tubular glands of the uterus
Slide No 19. Unicellular endoepithelial glands (Leydig cells) and simple unbranched alveolar exoepithelial glands
Тopic IV. Blood
Slide No 20. Mesenchyme of the chicken embryo
Slide No 21. Human blood smear
Тopic V. Connective Tissues
Slide No 22. Loose connective tissue
Slide No 23. Tendon (longitudinal section)
Slide No 24. Elastic ligament (longitudinal section)
Slide No 25. Reticular tissue of the lymph node
Slide No 26. Adipose tissue
Тopic VI. Cartilage
Slide No 27. Hyaline cartilage
Slide No 28. Elastic cartilage
Slide No 29. The fibrous cartilage
Тopic VII. Bone Tissue
Slide No 30. Cross section through the compact bone
Slide No 31. Development of bone from mesenchyme (intramembranous ossification)
Slide No 32. Development of bone in the place of the cartilage model (endochondral ossification)
Тopic VIII. Muscle Tissue
Slide No 33. Smooth muscle tissue of the urinary bladder
Slide No 34. Striated skeletal muscle of the tongue
Slide No 35. Striated cardiac muscle
Тopic IX. Nerve Tissue
Slide No 36. Chromatophilic substance (tigroid bodies, or Nissl bodies) in the neurons of the spinal cord
Slide No 37. Neurofibrils in the neurones of the spinal cord
Slide No 38. Unmyelinated nerve fibers
Slide No 39. Myelinated nerve fibers
Тopic X. Nervous System
Slide No 40. Cerebrospinal ganglion
Slide No 41. Spinal cord
Slide No 42. Cerebellum
Slide No 43. Cerebral cortex
Тopic XI. Sensory System
Slide No 44. Cornea
Slide No 45. Posterior wall of an eye
Slide No 46. Spiral organ (organ of Corti)
Тopic XII. Skin
Slide No 47. Thick skin of the human finger
Slide No 48. Skin with a hair
Тopic XIII. Cardiovascular System
Slide No 49. Arterioles, capillaries and venules (vessels of microcirculation)
Slide No 50. Muscular artery
Slide No 51. Elastic artery
Slide No 52. Muscular vein
Slide No 53. Endocardium, myocardium and the Purkinje fibers
Тopic XIV. Immune System
Slide No 54. Red bone marrow
Slide No 55. Thymus
Slide No 56. Palatine tonsil
Slide No 57. Spleen
Slide No 58. Lymph node
Тopic XV. Endocrine System
Slide No 59. Pituitary gland (hypophysis)
Slide No 60. Thyroid gland
Slide No 61. Parathyroid gland
Slide No 62. Adrenal gland
Тopic XVI. Digestive System
Slide No 63. Filiform papillae of the tongue
Slide No 64. Foliate papillae of the tongue
Slide No 65. Tooth development, early stage (the enamel organ formation)
Slide No 66. Tooth development, late stage (dentin and enamel formation)
Slide No 67. Parotid gland
Slide No 68. Mixed (serous-mucous) salivary gland
Slide No 69. Esophagus (cross-section)
Slide No 70. Esophagogastric junction
Slide No 71. Fundus of the stomach
Slide No 72. Pyloric part of the stomach
Slide No 73. Duodenum
Slide No 74. Small intestine (jejunum or ileum)
Slide No 75. Large intestine (colon)
Slide No 76. Human liver
Slide No 77. Pig's liver
Slide No 78. Pancreas
Тopic XVII. Respiratory System
Slide No 79. Trachea
Slide No 80.  Lung
Тopic XVIII. Urinary System
Slide No 81. Kidney
Slide No 82. Ureter
Slide No 83. Urinary bladder
Тopic XIX. Male Reproductive System
Slide No 84. Testis
Slide No 85. Epididymis
Slide No 86. Prostate gland
Тopic XX. Female Reproductive System
Slide No 87. Ovary
Slide No 88. Corpus luteum
Slide No 89. Uterus
Slide No 90. Mammary gland
Slide No 91. Fetal portion of placenta
Slide No 92. Maternal portion of placenta

Тема I. Цитология
Препарат № 1. Общая морфология клетки. Клетки печени (гепатоциты)
Препарат № 2. Комплекс Гольджи в нейроцитах спинномозгового ганглия
Препарат № 3. Включения гликогена в клетках печени
Препарат № 4. Включения жира в клетках печени
Препарат № 5. Пигментные включения в пигментных клетках (меланоцитах)
Препарат № 6. Митоз
Тема II. Эмбрилогия
Препарат № 7. Яйцеклетка
Препарат № 8. Сперматозоиды
Препарат № 9. Бластула
Препарат № 10. Первичная полоска
Препарат № 11. Осевые органы зародыша
Препарат № 12. Туловищная и амниотическая складки
Тема III. Эпителиальные ткани
Препарат № 13. Однослойный низкий призматический (кубический) эпителий
Препарат № 14. Однослойный высокий призматический (цилиндрический) эпителий
Препарат № 15. Однослойный плоский целомический эпителий — мезотелий
Препарат № 16. Однослойный многорядный мерца­тельный (реснитчатый) эпителий
Препарат № 17. Переходный эпителий мочевого пузыря
Препарат № 18. Простые трубчатые железы матки
Препарат № 19. Одноклеточные эндоэпителиальные железы (клетки Лейдига) и простые альвеолярные неразветвленные экзоэпителиальные железы
Тема IV. Кровь
Препарат № 20. Мезенхима зародыша цыпленка
Препарат № 21. Кровь человека (мазок)
Тема V. Соединительные ткани
Препарат № 22. Рыхлая соединительная ткань
Препарат № 23. Сухожилие (продольный срез)
Препарат № 24. Эластическая связка (продольный срез)
Препарат № 25. Ретикулярная ткань лимфатического узла
Препарат № 26. Жировая ткань
Тема VI. Хрящевые ткани
Препарат № 27. Гиалиновый хрящ
Препарат № 28. Эластический хрящ
Препарат № 29. Волокнистый хрящ
Тема VII. Костные ткани
Препарат № 30. Поперечный срез трубчатой кости
Препарат № 31. Развитие костной ткани из мезенхимы (прямой остеогенез)
Препарат № 32. Развитие кости на месте хряща (непрямой остеогенез)
Тема VIII. Мышечные ткани
Препарат № 33. Гладкая мышечная ткань мочевого пузыря
Препарат № 34. Поперечнополосатая скелетная мышечная ткань языка
Препарат № 35. Поперечнополосатая сердечная мышечная ткань
Тема IX. Нервная ткань
Препарат № 36. Хроматофильное вещество (тигроид, или субстанция Ниссля) в нейронах спинного мозга
Препарат № 37. Нейрофибриллы в нейронах спинного мозга
Препарат № 38. Безмиелиновые нервные волокна
Препарат № 39. Миелиновые нервные волокна
Тема X. Нервная система
Препарат № 40. Спинномозговой узел
Препарат № 41. Спинной мозг
Препарат № 42. Мозжечок
Препарат № 43. Кора больших полушарий головного мозга
Тема XI. Сенсорная система
Препарат № 44. Роговица
Препарат № 45. Задняя стенка глаза
Препарат № 46. Спиральный (кортиев) орган
Тема XII. Кожа
Препарат № 47. Толстая кожа пальца человека
Препарат № 48. Кожа с волосом
Тема XIII. Сердечно-сосудистая система
Препарат № 49. Артериолы, капилляры и венулы — микроциркуляторное русло
Препарат № 50. Артерия мышечного типа
Препарат № 51. Артерия эластического типа
Препарат № 52. Вена мышечного типа
Препарат № 53. Эндокард, миокард и волокна Пуркинье
Тема XIV. Иммунная система
Препарат № 54. Красный костный мозг
Препарат № 55. Вилочковая железа (тимус)
Препарат № 56. Нёбная миндалина
Препарат № 57. Селезенка
Препарат № 58. Лимфатический узел
Тема XV. Эндокринная система
Препарат № 59. Гипофиз
Препарат № 60. Щитовидная железа
Препарат № 61. Паращитовидная (околощитовидная) железа
Препарат № 62. Надпочечник
Тема XVI. Пищеварительная система
Препарат № 63. Нитевидные сосочки языка
Препарат № 64. Листовидные сосочки языка
Препарат № 65. Развитие зуба, ранняя стадия (закладка эмалевого органа)
Препарат № 66. Развитие зуба, поздняя стадия (образование дентина и эмали)
Препарат № 67. Околоушная слюнная железа
Препарат № 68. Смешанная слюнная железа
Препарат № 69. Пищевод (поперечный разрез)
Препарат № 70. Переход пищевода в желудок
Препарат № 71. Дно желудка
Препарат № 72. Пилорическая часть желудка
Препарат № 73. Двенадцатиперстная кишка
Препарат № 74. Тонкая (тощая или подвздошная) кишка
Препарат № 75. Толстая кишка
Препарат № 76. Печень человека
Препарат № 77. Печень свиньи
Препарат № 78. Поджелудочная железа
Тема XVII. Дыхательная система
Препарат № 79. Трахея
Препарат № 80. Легкое
Тема XVIII. Выделительная система
Препарат № 81. Почка
Препарат № 82. Мочеточник
Препарат № 83. Мочевой пузырь
Тема XIX. Мужская половая система
Препарат № 84. Семенник (яичко)
Препарат № 85. Придаток яичка
Препарат № 86. Предстательная железа
Тема XX. Женская половая система
Препарат № 87. Яичник
Препарат № 88. Желтое тело
Препарат № 89. Матка
Препарат № 90. Грудная (молочная) железа
Препарат № 91. Плодная часть плаценты
Препарат № 92. Материнская часть плаценты

Авторы книги Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко та ін. — 2-е видання (три мови)

О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко, Т.В. Деєва, В.В. Верещакіна, Н.І. Мар‘єнко

Характеристики книги Гістологія, цитологія та ембріологія. Атлас: навчальний посібник / О.Ю. Степаненко, О.В. Мірошніченко, Л.О. Зайченко та ін. — 2-е видання (три мови)

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский, английский, русский
Год и номер издания: 2020, 2-е (стереотипное)
Количество страниц: 152 (цветные)
Обложка: твердая
Формат: 84х108/16
Вес: 707 г
ISBN:
978-617-505-800-8 (9786175058008)

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене книгу авторов А.Ю. Степаненко, Е.В. Мирошниченко, Л.А. Зайченко и др. Гистология, цитология и эмбриология. Атлас на украинском, английском, русском языках, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать ее фрагмент. ВСИ «Медицина»