Телефони

044-235-16-29,  044-581-15-67

з 8:30 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Ендоскопічна хірургія: навчальний посібник / В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський та ін.

Ендоскопічна хірургія: навчальний посібник / В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський та ін.

У наявності
575 грн
Автори: В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський та ін.; за редакцією В.М. Запорожана, В.В. Грубніка
Гриф: рекомендовано вченою радою Одеського національного медичного університету
Аудиторія: для студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, а також для молодих спеціалістів і досвідчених лікарів-хірургів, гінекологів, ендоскопістів, онкологів, гастроінтестинальних хірургів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2019
Кількість сторінок: 592 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-733-9
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Ендоскопічна хірургія: навчальний посібник / В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський та ін.

У навчальному посібнику описано техніку більшості лапароскопічних, торакоскопічних, гінекологічних та ендоскопічних операцій. Зручна та відносно проста система викладення матеріалу (показання, протипоказання, передопераційне обстеження, набір необхідних інструментів, детальна техніка операцій, ускладнення та їх лікування), а також велика кількість ілюстрацій дають змогу використовувати посібник у повсякденній практиці. Докладно висвітлено ендоскопічний інструментарій і базову техніку лапароскопічних втручань. Наведено опис таких складних ендоскопічних операцій, як лапароскопічна резекція печінки, операції з приводу раку прямої кишки, резекція шлунка, адреналектомія, спленектомія, гістеректомія. Розглянуто оперативну ендоскопію травного тракту з описом загальних питань і добре ілюстрованою технікою втручання. Окремі розділи присвячено діагностичній та оперативній гістероскопії і лапароскопічній гінекології.
Для студентів старших курсів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, а також для молодих спеціалістів і досвідчених лікарів-хірургів, гінекологів, ендоскопістів, онкологів, гастроінтестинальних хірургів.

Зміст книги Ендоскопічна хірургія: навчальний посібник / В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський та ін.

Список умовних скорочень
Передмова
Розділ 1. Історія та сучасний стан лапароскопічної хірургії. Навчання з ендоскопічної хірургії
1.1. Основні етапи розвитку ендоскопічної хірургії
1.2. Розвиток ендоскопічної хірургії в Україні
1.3. Навчання з ендоскопічної хірургії
Розділ 2. Обладнання та інструментарій для лапароскопічних операцій
2.1. Лапароскопічна стійка
2.2. Інструменти доступу та експозиції
2.3. Інструменти для маніпуляцій
2.4. Набори інструментів
2.5. Рідкі речовини та матеріали, що використовуються при лапароскопічних операціях
2.6. Оброблення і стерилізація
Розділ 3. Базова техніка лапароскопічних втручань
3.1. Оснащення і робота операційної
3.2. Початкові етапи лапароскопічних операцій
3.3. Ускладнення лапароскопічних операцій
3.4. Основні принципи виконання лапароскопічних операцій
3.5. Базова техніка відеоторакоскопічних втручань
Розділ 4. Вступ до роботизованої хірургії
4.1. Коротка історична довідка
4.2. Переваги роботизованої хірургії
4.3. Принципи виконання роботизованих операцій
4.4. Перспективи розвитку роботизованої хірургії
Розділ 5. Лапароскопічна холецистектомія
5.1. Вступ
5.2. Анатомічні орієнтири і варіанти
5.3. Техніка лапароскопічної холецистектомії
5.4. Ускладнення лапароскопічної холецистектомії
Розділ 6. Лапароскопічні втручання на загальній жовчній протоці
6.1. Вступ
6.2. Методи лапароскопічної ревізії позапечінкових жовчних проток та екстракції конкрементів
Розділ 7. Ушкодження жовчних проток при лапароскопічній холецистектомії
7.1. Загальна характеристика ушкоджень позапечінкових жовчних проток
7.2. Профілактика ушкоджень позапечінкових жовчних проток
7.3. Діагностика та хірургічна корекція ушкоджень жовчних проток
Розділ 8. Лапароскопічні операції на печінці
8.1. Хірургічна анатомія печінки
8.2. Діагностичні процедури
8.3. Загальні питання лапароскопічних резекцій печінки
8.4. Техніка резекцій печінки
8.5. Ускладнення лапароскопічних втручань на печінці
Розділ 9. Лапароскопічні антирефлюксні операції
9.1. Вступ
9.2. Анатомічні орієнтири і варіанти
9.3. Техніка лапароскопічної операції при ГЕРХ і грижах стравохідного отвору діафрагми
9.4. Періопераційне ведення
9.5. Ускладнення лапароскопічних антирефлюксних операцій
9.6. Незадовільні результати лапароскопічних операцій з приводу ГЕРХ і гриж стравохідного отвору діафрагми
Розділ 10. Лапароскопічна кардіотомія при ахалазії стравоходу
10.1. Вступ
10.2. Анатомічні орієнтири і варіанти
10.3. Техніка лапароскопічної кардіоміотомії за Геллером з передньою фундоплікацією за Дором
10.4. Особливості періопераційного ведення
10.5. Ускладнення лапароскопічної кардіоміотомії
Розділ 11. Лапароскопічні операції на шлунку і дванадцятипалій кишці
11.1. Загальні питання
11.2. Анатомічні варіанти блукальних нервів і артерій шлунка
11.3. Лапароскопічна селективна проксимальна ваготомія
11.4. Дуодено- і пілоропластика
11.5. Операції з приводу перфоративних виразок
11.6. Лапароскопічна резекція шлунка
11.7. Лапароскопічна гастректомія при раку шлунка
11.8. Ускладнення лапароскопічних операцій на шлунку та дванадцятипалій кишці
Розділ 12. Лапароскопічні операції на товстій кишці
12.1. Вступ
12.2. Сигмоїдектомія, лівобічна резекція ободової кишки
12.3. Передня резекція прямої кишки, проктектомія
12.4. Правобічна геміколектомія
Розділ 13. Основні лапароскопічні операції у невідкладній хірургії
13.1. Загальні питання
13.2. Лапароскопічна апендектомія
13.3. Лапароскопічний адгезіолізис
13.4. Лапароскопічні операції при гострому панкреатиті
Розділ 14. Лапароскопічна спленектомія
14.1. Вступ
14.2. Лапароскопічна спленектомія
14.3. Ускладнення лапароскопічної спленектомії
Розділ 15. Лапароскопічна герніопластика
15.1. Вступ
15.2. Техніка лапароскопічної трансабдомінальної преперитонеальної пластики пахвинних гриж (TAPP)
15.3. Техніка лапароскопічної цілком екстраперитонеальної пластики пахвинних гриж (TEP)
15.4. Лапароскопічна пластика вентральних гриж
15.5. Незадовільні результати лапароскопічної герніопластики
15.6. Ускладнення лапароскопічної герніопластики
Розділ 16. Лапароскопічна адреналектомія
16.1. Вступ
16.2. Правобічна адреналектомія
16.3. Лівобічна адреналектомія
16.4. Ускладнення адреналектомії
Розділ 17. Лапароскопічні баріатричні операції
17.1. Вступ
17.2. Лапароскопічна трубчаста резекція шлунка
17.3. Лапароскопічне шунтування шлунка
17.4. Мінішлункове шунтування
17.5. Біліопанкреатичне шунтування
Розділ 18. Ендоскопічні операції на щитоподібній залозі
18.1. Відеоасистована тиреоїдектомія
18.2. Відеоасистована тиреоїдектомія через троакари
Розділ 19. Ендоскопічні втручання на комунікантних венах
19.1. Загальні питання
19.2. Техніка операції
Розділ 20. Торакоскопічні операції
20.1. Загальні питання
20.2. Техніка торакоскопічних операцій
20.3. Ускладнення ВТО та їхня профілактика
Розділ 21. Діагностична та оперативна гістероскопія
21.1. Загальні положення
21.2. Обладнання й інструменти для гістероскопії
21.3. Дистензійні середовища
21.4. Діагностична гістероскопія
21.5. Оперативна гістероскопія
21.6. Лазери і електрохірургічні апарати в гістероскопії
21.7. Типові гістероскопічні процедури
21.8. Ускладнення гістероскопії
21.9. Пізні ускладнення трансцервікальної резекції ендометрія
Розділ 22. Лапароскопічна гінекологія
22.1. Лапароскопічна хірургія доброякісних захворювань яєчників
22.2. Типи лапароскопічних операцій на яєчниках
Розділ 23. Обладнання та інструментарій для діагностичної й лікувальної гастроінтестинальної ендоскопії
23.1. Вступ
23.2. Відеоендоскопічна система
23.3. Різновиди ендоскопів та методи отримання ендоскопічного зображення
23.4. Відеопроцесор, джерело світла та повітря/вуглекислого газу
23.5. Ендоскопічні інструменти
23.6. Міжнародні стандарти. Очищення, дезінфекція, стерилізація ендоскопів та інструментів до них
23.7. Ендоскопічне відділення
Розділ 24. Езофагогастродуоденоскопія
24.1. Вступ
24.2. Протипоказання
24.3. Техніка езофагогастродуоденоскопії
24.4. Анатомічні орієнтири
24.5. Ускладнення та їхня профілактика
Розділ 25. Ендоскопічні Операції при захворюваннях товстої кишки
25.1. Вступ
25.2. Протипоказання
25.3. Техніка колоноскопії
25.4. Анатомічні орієнтири
25.5. Ускладнення, які виникають під час і після проведення діагностичної колоноскопії
Розділ 26. Мініінвазивні ендохірургічні втручання у гастроінтестинальній ендоскопії
26.1. Техніка дилатації і бужування при доброякісних стриктурах
26.2. Ендоскопічні втручання при ахалазії
26.3. Ендоскопічне лікування стравоходу Барретта
26.4. Вилучення сторонніх тіл
26.5. Техніка ендоскопічного гемостазу
26.6. Техніка ендоскопічної гастростомії
26.7. Стентування при пухлинах і рубцевому стенозі травного тракту
26.8. Поліпектомія
26.9. Резекція слизової оболонки (мукозектомія) і дисекція в підслизовому шарі
Розділ 27. Операції при захворюваннях жовчних проток, великого сосочка дванадцятипалої кишки
та підшлункової залози
27.1. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія
27.2. Ендоскопічна папілосфінктеротомія
27.3. Витягання конкрементів загальної жовчної протоки
27.4. Стентування жовчних протокі
27.5. Папілектомія
27.6. Стентування протоки підшлункової залози
27.7. Ендоскопічне дренування псевдокіст
Література

Автори книги Ендоскопічна хірургія: навчальний посібник / В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський та ін.

В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський, С.В. Байдо, І.З. Гладчук, Д.А. Голуб, М.Г. Зубарєв, В.В. Ільяшенко, В.І. Коломійцев, М.Д. Кучер, А.В. Лукашенко, В.Г. Марічереда, Р.П. Нікітенко, В.І. Нікішаєв, М.Ю. Ничитайло, П.В. Огороднік, Р.С. Парфентьєв, А.Р. Патій, Н.М. Рожковська, І.М. Тумак

Характеристики книги Ендоскопічна хірургія: навчальний посібник / В.М. Запорожан, В.В. Грубнік, Ю.В. Грубнік, А.В. Малиновський та ін.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: українська
Рік: 2019
Кількість сторінок: 592 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага:  1,008 кг
ISBN: 978-617-505-733-9 (9786175057339)

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити навчальний посібник авторів В.М. Запорожана, В.В. Грубніка, Ю.В. Грубніка, А.В. Малиновського та ін. Ендоскопічна хірургія українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн і скачати фрагмент книги. ВСВ «Медицина»