Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — 2-е вид., переробл. і допов.

Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — 2-е вид., переробл. і допов.

В наявності
360 грн
Автори: Данилевський Микола Федорович, Борисенко Анатолій Васильович, Сідельнікова Лариса Федорівна та ін.; за редакцією Анатолія Васильовича Борисенка
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 592
ISBN: 978-617-505-603-5
ВСВ «Медицина»

Опис книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — 2-е вид., переробл. і допов.

Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту).
У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання.
Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Зміст книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — 2-е вид., переробл. і допов.

Передмова | Методи обстеження хворого | Опитування хворого | Об’єктивне обстеження | Огляд хворого | Додаткові та функціональні методи дослідження | Лабораторні методи | Медична картка (історія хвороби) хворого стоматологічного профілю | Некаріозні ураження твердих тканин зубів | Ураження зубів, які виникають у період фолікулярного розвитку | Ураження зубів, які виникають після прорізування | Карієс зубів | Теорії виникнення карієсу зубів | Хіміко-паразитарна теорія | Фізико-хімічні теорії | Нейротрофічна теорія карієсу | Трофічна (біологічна) теорія карієсу I.Г. Лукомського | Теорія карієсу А.Є. Шарпенака | Робоча концепція карієсу А.I. Рибакова | Протеоліз-хеляційна теорія | Сучасні бачення виникнення | Карієсогенні чинники загального характеру | Місцеві карієсогенні чинники | Порушення резистентності зубних тканин | Класифікація | Клінічна картина | Початковий карієс | Поверхневий карієс| Середній карієс | Глибокий | Спеціальні методи діагностики карієсу | Диференціальна діагностика | Лікування карієсу | Ремінералізувальна терапія карієсу | Оперативне лікування карієсу (пломбування) | Підготовка ротової порожнини | Знеболювання під час лікування зубів | Препарування каріозних порожнин | Пломбування каріозних порожнин | Загальне лікування карієсу | Помилки й ускладнення, що  виникають під час лікування карієсу | Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування та пломбування каріозної порожнини | Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування каріозних порожнин | Помилки й ускладнення, що виникають під час пломбування каріозних порожнин | Помилки й ускладнення, що виникають під час застосування композиційних матеріалів | Помилки й ускладнення, що виникають після лікування карієсу | Пульпіт | Анатомо-гістологічні та функціональні особливості пульпи зуба | Кровопостачання пульпи | Iннервація пульпи | Функції пульпи | Вікова анатомія порожнини зуба та вікові особливості пульпи | Етіологія і патогенез пульпіту | Етіологія пульпіту | Патогенез пульпіту | Класифікація пульпіту | Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика пульпіту | Обстеження хворого з пульпітом | Гострий пульпіт | Клініка, діагностика, диференціальна діагностика | Диференціальна діагностика гострого пульпіту | Хронічний пульпіт | Клініка, патологічна анатомія, діагностика | Загострений хронічний пульпіт | Хронічний пульпіт із внутрішньою резорбцією кореня | Пульпіт, ускладнений періодонтитом (гострим, хронічним або загостреним) | Диференціальна діагностика різних форм хронічного пульпіту | Лікування пульпіту | Знеболювання під час лікування пульпіту | Місцеве знеболювання | Загальне знеболювання | Загальні принципи лікування | Хірургічні методи лікування пульпіту | Невідкладна допомога при пульпіті | Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту | Помилки, що виникають під час діагностики пульпіту | Помилки й ускладнення під час проведення знеболювання | Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту за біологічним методом | Помилки й ускладнення під час виконання методу вітальної ампутації й екстирпації пульпи | Помилки й ускладнення під час вибору та виконання девітальних методів лікування | Ускладнення, що виникають у віддалений період після лікування | Періодонтит | Анатомо-гістологічні та функціональні особливості періодонта | Функції періодонта | Етіологія і патогенез періодонтиту | Етіологія періодонтиту | Патогенез періодонтиту | Патогенез гострого періодонтиту | Патогенез хронічного періодонтиту | Класифікація періодонтиту | Клініка та діагностика періодонтиту | Клініка, діагностика, диференціальна діагностика гострого періодонтиту | Клініка, діагностика, диференціальна діагностика хронічного періодонтиту | Загострений хронічний періодонтит | Лікування періодонтиту | Консервативний метод лікування періодонтиту | Пломбування кореневого каналу | Фізичні методи лікування періодонтиту | Результат лікування періодонтиту | Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту | Хірургічні методи лікування періодонтиту | Помилки й ускладнення, що виникають під час ендодонтичного лікування пульпіту та періодонтиту | Помилки під час діагностики періодонтиту | Помилки й ускладнення, що виникають під час ендодонтичного лікування періодонтиту | Помилки й ускладнення, пов’язані з препаруванням каріозної порожнини та створенням ендодонтичного доступу | Помилки й ускладнення, пов’язані з інструментальним обробленням кореневого каналу | Помилки й ускладнення, пов’язані з обтурацією кореневого каналу | Змішані помилки й ускладнення | Ускладнення, що виникають у віддалений термін після лікування періодонтиту | Ротовий сепсис | Тести для самостійного контролю | Некаріозні ураження твердих тканин зубів | Карієс | Пульпіт | Періодонтит | Література | Предметний покажчик

Автори книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — 2-е вид., переробл. і допов.

М.Ф. Данилевський, А.В. БорисенкоЛ.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несін, І.Г. Дікова

Характеристики книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — 2-е вид., переробл. і допов.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник

Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 592
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 937 г
ISBN: 978-617-505-603-5

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін.; за ред. А.В. Борисенка. — 2-е вид., переробл. і допов. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна отримати інформацію (фото, зміст, опис, відгуки, характеристики, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Житомир, Львів, Луганськ, Тернопіль, Ужгород, Харків, Запоріжжя, Вінниця, Кіровоград, Дніпропетровськ, Луцьк, Івано-Франківськ, Суми, Миколаїв, Полтава, Хмельницький, Чернігів, Чернівці, Рівне, Черкаси, Кременчук, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.