Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. — 3-є видання

Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. — 3-є видання

75251
Нет в наличии
Авторы: Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сидельникова и др.; под редакцией А.В. Борисенко
Гриф: рекомендовано МЗ Украины
Аудитория: для студентов стоматологических факультетов медицинских учреждений высшего образования
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2020, 3-е (стереотипное)
Количество страниц: 592 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-786-5
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. — 3-є видання

Видання присвячено найпоширенішим стоматологічним захворюванням: некаріозним ураженням твердих тканин зубів, карієсу і його ускладненням (пульпіту та періодонтиту).
У підручнику висвітлено основні методики обстеження хворого з ураженням твердих тканин зубів: карієсом і його ускладненнями. Викладено клінічну картину та лікування некаріозних уражень твердих тканин зубів. Надано основні відомості про найпоширеніше захворювання людини — карієс зубів, причини його виникнення та розвиток. Описано клінічну картину, діагностику та диференціальну діагностику карієсу з іншими подібними за клінічною картиною захворюваннями. Наведено методи лікування карієсу із застосуванням сучасних медикаментозних засобів і пломбувальних матеріалів.
Описано причини та механізми розвитку запалення пульпи зуба — пульпіту, його клінічну картину, основні принципи діагностики та лікування із застосуванням сучасних методів знеболювання.
Докладно розглянуто етіологію, патогенез, клінічну картину запалення періодонта — періодонтиту. Наведено основні методи його лікування.
Значну увагу приділено типовим лікарським помилкам під час лікування карієсу зубів, пульпіту та періодонтиту, описано їхні причини, методи профілактики й усунення.
У контексті Болонського процесу наведено контрольні питання до кожного розділу, тести для самостійного контролю знань і відповіді на них.
Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти.

Содержание книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. — 3-є видання

Передмова
Методи обстеження хворого
Опитування хворого
Об’єктивне обстеження
Огляд хворого
Додаткові та функціональні методи дослідження
Лабораторні методи дослідження
Медична картка (історія хвороби) хворого стоматологічного профілю
Некаріозні ураження твердих тканин зубів
Ураження зубів, які виникають у період фолікулярного розвитку
Ураження зубів, які виникають після прорізування
Карієс зубів
Теорії виникнення карієсу зубів
Хіміко-паразитарна теорія
Фізико-хімічні теорії
Нейротрофічна теорія карієсу
Трофічна (біологічна) теорія карієсу I.Г. Лукомського
Теорія карієсу А.Є. Шарпенака
Робоча концепція карієсу А.I. Рибакова
Протеоліз-хеляційна теорія
Сучасні бачення виникнення
Карієсогенні чинники загального характеру
Місцеві карієсогенні чинники
Порушення резистентності зубних тканин
Класифікація карієсу
Клінічна картина карієсу
Початковий карієс
Поверхневий карієс
Середній карієс
Глибокий карієс
Спеціальні методи діагностики карієсу
Диференціальна діагностика карієсу
Лікування карієсу
Ремінералізувальна терапія карієсу
Оперативне лікування карієсу (пломбування)
Підготовка ротової порожнини
Знеболювання під час лікування зубів
Препарування каріозних порожнин
Пломбування каріозних порожнин
Загальне лікування карієсу
Помилки й ускладнення, що  виникають під час лікування карієсу
Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування та пломбування каріозної порожнини
Помилки й ускладнення, що виникають під час препарування каріозних порожнин
Помилки й ускладнення, що виникають під час пломбування каріозних порожнин
Помилки й ускладнення, що виникають під час застосування композиційних матеріалів
Помилки й ускладнення, що виникають після лікування карієсу
Пульпіт
Анатомо-гістологічні та функціональні особливості пульпи зуба
Кровопостачання пульпи
Iннервація пульпи
Функції пульпи
Вікова анатомія порожнини зуба та вікові особливості пульпи
Етіологія і патогенез пульпіту
Етіологія пульпіту
Патогенез пульпіту
Класифікація пульпіту
Клініка, патологічна анатомія, діагностика, диференціальна діагностика пульпіту
Обстеження хворого з пульпітом
Гострий пульпіт
Клініка, діагностика, диференціальна діагностика
Диференціальна діагностика гострого пульпіту
Хронічний пульпіт
Клініка, патологічна анатомія, діагностика
Загострений хронічний пульпіт
Хронічний пульпіт із внутрішньою резорбцією кореня
Пульпіт, ускладнений періодонтитом (гострим, хронічним або загостреним)
Диференціальна діагностика різних форм хронічного пульпіту
Лікування пульпіту
Знеболювання під час лікування пульпіту
Місцеве знеболювання
Загальне знеболювання
Загальні принципи лікування
Хірургічні методи лікування пульпіту
Невідкладна допомога при пульпіті
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту
Помилки, що виникають під час діагностики пульпіту
Помилки й ускладнення під час проведення знеболювання
Помилки й ускладнення, що виникають під час лікування пульпіту за біологічним методом
Помилки й ускладнення під час виконання методу вітальної ампутації й екстирпації пульпи
Помилки й ускладнення під час вибору та виконання девітальних методів лікування
Ускладнення, що виникають у віддалений період після лікування
Періодонтит
Анатомо-гістологічні та функціональні особливості періодонта
Функції періодонта
Етіологія і патогенез періодонтиту
Етіологія періодонтиту
Патогенез періодонтиту
Патогенез гострого періодонтиту
Патогенез хронічного періодонтиту
Класифікація періодонтиту
Клініка та діагностика періодонтиту
Клініка, діагностика, диференціальна діагностика гострого періодонтиту
Клініка, діагностика, диференціальна діагностика хронічного періодонтиту
Загострений хронічний періодонтит
Лікування періодонтиту
Консервативний метод лікування періодонтиту
Пломбування кореневого каналу
Фізичні методи лікування періодонтиту
Результат лікування періодонтиту
Консервативно-хірургічні методи лікування періодонтиту
Хірургічні методи лікування періодонтиту
Помилки й ускладнення, що виникають під час ендодонтичного лікування пульпіту та періодонтиту
Помилки під час діагностики періодонтиту
Помилки й ускладнення, що виникають під час ендодонтичного лікування періодонтиту
Помилки й ускладнення, пов’язані з препаруванням каріозної порожнини та створенням ендодонтичного доступу
Помилки й ускладнення, пов’язані з інструментальним обробленням кореневого каналу
Помилки й ускладнення, пов’язані з обтурацією кореневого каналу
Змішані помилки й ускладнення
Ускладнення, що виникають у віддалений термін після лікування періодонтиту
Ротовий сепсис
Тести для самостійного контролю
Некаріозні ураження твердих тканин зубів
Карієс
Пульпіт
Періодонтит
Література
Предметний покажчик

Авторы книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. — 3-є видання

М.Ф. Данилевський, А.В. БорисенкоЛ.Ф. Сідельнікова, О.Ф. Несін, І.Г. Дікова

Характеристики книги Терапевтична стоматологія: у 4 томах. Том 2. Карієс. Пульпіт. Періодонтит. Ротовий сепсис: підручник / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сідельнікова та ін. — 3-є видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник

Язык: украинский
Год и номер издания: 2020, 3-е (стереотипное)
Количество страниц: 592 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 896 г
ISBN: 978-617-505-786-5

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебник авторов Н.Ф. Данилевского, А.В. Борисенко, Л.Ф. Сидельниковой и др. Терапевтическая стоматология: в 4 томах. Том 2. Кариес. Пульпит. Периодонтит. Ротовой сепсис на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»