Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

74652
Нет в наличии
Авторы: Валерий Андреевич Капустник, Инна Федоровна Костюк, Геннадий Опанасович Бондаренко и др.; под редакцией Валерия Андреевича Капустника, Инны Федоровны Костюк
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов V и VI курсов высших медицинских учебных заведений — университетов, институтов и академий, а также врачей-интернов
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2017, 5-е (исправленное)
Количество страниц: 536 (двуцветные) + 4 цветной вклейки
ISBN: 978-617-505-567-0
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

У п'ятому виданні (попередні видано у 1998, 2003, 2011, 2015 рр.) національного підручника відображено сучасні відомості з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Професійні хвороби” з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.
У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань, порядок проведення профілактичних оглядів, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей).
Для студентів V і VI курсів вищих медичних навчальних закладів — університетів, інститутів та академій, а також лікарів-інтернів.

Содержание книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

Список скорочень
Передмова
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ
Глава 1. Особливості діагностики професійних захворювань. Професійні захворювання, спричинені впливом промислових аерозолів
1.1 Загальні питання професійної патології
1.1.1 Введення в клініку професійних хвороб. Класифікація професійних хвороб
1.1.2 Історія розвитку професійної патології
1.1.3 Особливості діагностики професійних захворювань
1.1.4 Попередні та періодичні медичні огляди працівників промислових підприємств і сільського господарства
1.2  Пневмоконіози
1.2.1 Загальні відомості про пневмоконіози
1.2.2 Силікоз
1.2.3 Силікатоз
1.2.4 Карбоконіози
1.2.5 Металоконіози
1.2.6 Гіперчутливі пневмоніти
1.3 Хронічний бронхіт і хронічне обструктивне захворювання легенів пилової етіології
1.3.1 Хронічний бронхіт пилової етіології
1.3.2 Хронічне обструктивне захворювання легенів пилової етіології
Тестові завдання до глави 1
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 1
Глава 2. Професійні захворювання, спричинені дією фізичних чинників і перенапруженням окремих органів і систем
2.1 Вібраційна хвороба і нейросенсорна приглухуватість. Висотна та декомпресійна хвороби
2.1.1 Вібраційна хвороба
2.1.2 Нейросенсорна приглухуватість
2.1.3 Висотна хвороба
2.1.4 Кесонна (декомпресійна) хвороба
2.2 Професійні захворювання, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання та ультразвуку, дією несприятливих чинників виробничого мікроклімату
2.2.1 Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання
2.2.2 Професійні хвороби, спричинені лазерним випромінюванням
2.2.3 Професійні хвороби, спричинені впливом ультразвуку на організм людини
2.2.4 Професійні захворювання, спричинені дією несприятливих чинників виробничого мікроклімату
2.3 Професійні захворювання, пов'язані з фізичним навантаженням і перенапруженням окремих органів і систем
2.3.1 Професійна дискінезія
2.3.2 Хвороби периферичної нервової системи
2.3.3 Захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини
Тестові завдання до глави 2
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 2
Глава 3. Професійні захворювання, зумовлені впливом хімічних чинників з переважною дією на систему крові
3.1 Професійна інтоксикація бензолом
3.2 Професійні інтоксикації аміно-, нітросполуками бензолу, монооксидом вуглецю
3.2.1 Професійна інтоксикація аміно-, нітросполуками бензолу
3.2.2 Професійна інтоксикація монооксидом вуглецю
3.3 Професійні інтоксикації свинцем, арсенистим воднем
3.3.1 Професійна інтоксикація свинцем
3.3.2 Професійна інтоксикація арсенистим воднем
Тестові завдання до глави 3
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 3
Глава 4. Професійні захворювання, спричинені дією хімічних речовин з переважним ураженням органів дихання, гепатобіліарної та сечової систем, впливом отрутохімікатів, які застосовують під час сільськогосподарських робіт
4.1 Професійні хвороби органів дихання токсико-хімічної етіології
4.1.1 Гострі токсичні ураження бронхолегеневого апарату
4.1.2 Хронічні токсичні захворювання бронхолегеневого апарату
4.2 Професійні токсичний гепатит і токсична нефропатія
4.2.1 Професійний токсичний гепатит
4.2.2 Професійна токсична нефропатія
4.3 Професійні інтоксикації отрутохімікатами, що їх застосовують під час сільськогосподарських робіт
4.3.1 Інтоксикація фосфорорганічними сполуками
4.3.2 Інтоксикація хлорорганічними сполуками
4.3.3 Інтоксикація ртутьорганічними сполуками
4.3.4 Інтоксикація карбаматами
4.3.5 Інтоксикація сполуками, які містять арсен
4.3.6 Інтоксикація піретроїдами
Тестові завдання до глави 4
Відповіді на тестові завдання до глави 4
Глава 5. Професійні захворювання, спричинені дією хімічних речовин з переважним ураженням нервової системи, впливом виробничих чинників алергізувальної та канцерогенної дії
5.1 Професійні нейротоксикози
5.1.1 Інтоксикація марганцем
5.1.2 Інтоксикація ртуттю
5.1.3 Інтоксикація сірковуглецем
5.1.4 Інтоксикація тетраетилсвинцем
5.2 Професійні бронхіальна астма і екзогенний альвеоліт
5.2.1 Професійна бронхіальна астма
5.2.2 Професійний екзогенний альвеоліт
5.3 Професійний рак
5.3.1 Пухлини органів дихання
5.3.2 Пухлини органів травного тракту
5.3.3 Пухлини сечового міхура
Тестові завдання до глави 5
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 5
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА
Глава 6. Професійні захворювання, зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників машинобудівної, металургійної, гірничорудної і кам'яновугільної промисловості
6.1 Професійні захворювання у працівників машинобудівної промисловості
6.1.1 Професійні захворювання у працівників авіаційної промисловості
6.1.2 Професійні захворювання у працівників суднобудівної промисловості
6.2 Професійні захворювання у працівників металургійної промисловості
6.2.1 Професійні захворювання у працівників чорної металургії
6.2.2 Професійні захворювання у працівників кольорової металургії
6.3 Професійні захворювання у працівників гірничорудної та кам'яновугільної промисловості
6.3.1 Професійні захворювання у працівників гірничорудної промисловості
6.3.2 Професійні захворювання у працівників кам'яновугільної промисловості
Тестові завдання до глави 6
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 6
Глава 7. Професійні захворювання, зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників промисловості з виготовлення будівельних матеріалів, сільськогосподарського і мікробіологічного виробництва
7.1 Професійні захворювання у працівників промисловості з виготовлення будівельних матеріалів
7.2 Професійні захворювання у працівників сільськогосподарського виробництва
7.3 Професійні захворювання працівників мікробіологічного виробництва
Тестові завдання до глави 7
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 7
Глава 8. Професійні захворювання, зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників хімічної промисловості, виробництва полімерних сполук, у медичних працівників. лікарсько-трудова експертиза. медична, соціальна та трудова реабілітація
8.1 Професійні захворювання у працівників хімічної промисловості
8.2 Професійні хвороби у працівників виробництва полімерних сполук
8.3 Професійні захворювання медичних працівників
8.4 Лікарсько-трудова експертиза при професійних захворюваннях, медична, соціальна та трудова реабілітація
Тестові завдання до глави 8
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 8
Додатки
Предметний покажчик

Авторы книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко, О.М. Ігнатьєв, І.О. Парпалєй, В.В. Родіонова, О.С. Хухліна, О.О. Калмиков

Характеристики книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2017, 5-е (исправленное)
Количество страниц: 536 (двуцветные) + 4 цветной вклейки
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1,012 кг.
ISBN: 978-617-505-567-0

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Профессиональные болезни: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / В.А. Капустник, И.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко и др.; под ред. В.А. Капустника, И.Ф. Костюк. — 5-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна получить подробную информацию (фото, отзывы, характеристики, авторы, содержание, описание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Луганск, Луцк, Винница, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Черкассы, Николаев, Кировоград, Чернигов, Ужгород, Запорожье, Днепропетровск, Тернополь, Кременчуг, Ровно, Харьков, Полтава, Черновцы, Сумы, Житомир, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.