Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

В наявності
310 грн
Автори: Валерій Андрійович Капустник, Інна Федорівна Костюк, Геннадій Опанасович Бондаренко та ін.; за редакцією Валерія Андрійовича Капустника, Інни Федорівни Костюк
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів V і VI курсів вищих медичних навчальних закладів — університетів, інститутів та академій, а також лікарів-інтернів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 536 + 4 кольор. вкл.
ISBN: 978-617-505-567-0
ВСВ «Медицина»

Опис книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

У п'ятому виданні (попередні видано у 1998, 2003, 2011, 2015 рр.) національного підручника відображено сучасні відомості з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Професійні хвороби” з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.
У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань, порядок проведення профілактичних оглядів, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей).
Для студентів V і VI курсів вищих медичних навчальних закладів — університетів, інститутів та академій, а також лікарів-інтернів.

Зміст книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ | ПЕРЕДМОВА | РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ | ГЛАВА 1. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ | Загальні питання професійної патології | Введення в клініку професійних хвороб | Класифікація професійних хвороб | Історія розвитку професійної патології | Особливості діагностики професійних захворювань | Попередні та періодичні медичні огляди працівників промислових підприємств і сільського господарства | Пневмоконіози | Загальні відомості про пневмоконіози | Силікоз | Силікатоз | Карбоконіози | Металоконіози | Гіперчутливі пневмоніти | Хронічний бронхіт і хронічне обструктивне захворювання легенів пилової етіології | Хронічний бронхіт пилової етіології | Хронічне обструктивне захворювання легенів пилової етіології | Тестові завдання до глави 1 | Еталони відповідей на тестові завдання до глави 1 | ГЛАВА 2. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ДІЄЮ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ І ПЕРЕНАПРУЖЕННЯМ ОКРЕМИХ ОРГАНІВ І СИСТЕМ | Вібраційна хвороба і нейросенсорна приглухуватість. Висотна та декомпресійна хвороби | Вібраційна хвороба | Нейросенсорна приглухуватість | Висотна хвороба | Кесонна (декомпресійна) хвороба | Професійні захворювання, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання та ультразвуку, дією несприятливих чинників виробничого мікроклімату | Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання | Професійні хвороби, спричинені лазерним випромінюванням | Професійні хвороби, спричинені впливом ультразвуку на організм людини | Професійні захворювання, спричинені дією несприятливих чинників виробничого мікроклімату | Професійні захворювання, пов'язані з фізичним навантаженням і перенапруженням окремих органів і систем | Професійна дискінезія | Хвороби периферичної нервової системи | Захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини | Тестові завдання до глави 2 | Еталони відповідей на тестові завдання до глави 2 | ГЛАВА 3. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ВПЛИВОМ ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СИСТЕМУ КРОВІ | Професійна інтоксикація бензолом | Професійні інтоксикації аміно-, нітросполуками бензолу, монооксидом вуглецю | Професійна інтоксикація аміно-, нітросполуками бензолу | Професійна інтоксикація монооксидом вуглецю | Професійні інтоксикації свинцем, арсенистим воднем | Професійна інтоксикація свинцем | Професійна інтоксикація арсенистим воднем | Тестові завдання до глави 3 | Еталони відповідей на тестові завдання до глави 3 | ГЛАВА 4. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ДІЄЮ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН З ПЕРЕВАЖНИМ УРАЖЕННЯМ ОРГАНІВ ДИХАННЯ, ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ ТА СЕЧОВОЇ СИСТЕМ, ВПЛИВОМ ОТРУТОХІМІКАТІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПІД ЧАС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ | Професійні хвороби органів дихання токсико-хімічної етіології | Гострі токсичні ураження бронхолегеневого апарату | Хронічні токсичні захворювання бронхолегеневого апарату | Професійні токсичний гепатит і токсична нефропатія | Професійний токсичний гепатит | Професійна токсична нефропатія | Професійні інтоксикації отрутохімікатами, що їх застосовують під час сільськогосподарських робіт | Інтоксикація фосфорорганічними сполуками | Інтоксикація хлорорганічними сполуками | Інтоксикація ртутьорганічними сполуками | Інтоксикація карбаматами | Інтоксикація сполуками, які містять арсен | Інтоксикація піретроїдами | Тестові завдання до глави 4 | Відповіді на тестові завдання до глави 4 | ГЛАВА 5. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ДІЄЮ ХІМІЧНИХ РЕЧОВИН З ПЕРЕВАЖНИМ УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, ВПЛИВОМ ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЗУВАЛЬНОЇ ТА КАНЦЕРОГЕННОЇ ДІЇ | Професійні нейротоксикози | Інтоксикація марганцем | Інтоксикація ртуттю | Інтоксикація сірковуглецем | Інтоксикація тетраетилсвинцем | Професійні бронхіальна астма і екзогенний альвеоліт | Професійна бронхіальна астма | Професійний екзогенний альвеоліт | Професійний рак | Пухлини органів дихання | Пухлини органів травного тракту | Пухлини сечового міхура | Тестові завдання до глави 5 | Еталони відповідей на тестові завдання до глави 5 | РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА | ГЛАВА 6. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ДІЄЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, У ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ, МЕТАЛУРГІЙНОЇ, ГІРНИЧОРУДНОЇ І КАМ'ЯНОВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ | Професійні захворювання у працівників машинобудівної промисловості | Професійні захворювання у працівників авіаційної промисловості | Професійні захворювання у працівників суднобудівної промисловості | Професійні захворювання у працівників металургійної промисловості | Професійні захворювання у працівників чорної металургії | Професійні захворювання у працівників кольорової металургії | Професійні захворювання у працівників гірничорудної та кам'яновугільної промисловості | Професійні захворювання у працівників гірничорудної промисловості | Професійні захворювання у працівників кам'яновугільної промисловості | Тестові завдання до глави 6 | Еталони відповідей на тестові завдання до глави 6 | ГЛАВА 7. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ДІЄЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, У ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО І МІКРОБІОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА | Професійні захворювання у працівників промисловості з виготовлення будівельних матеріалів | Професійні захворювання у працівників сільськогосподарського виробництва | Професійні захворювання працівників мікробіологічного виробництва | Тестові завдання до глави 7 | Еталони відповідей на тестові завдання до глави 7 | ГЛАВА 8. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ДІЄЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, У ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ВИРОБНИЦТВА ПОЛІМЕРНИХ СПОЛУК, У МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ. ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА. МЕДИЧНА, СОЦІАЛЬНА ТА ТРУДОВА РЕАБІЛІТАЦІЯ | Професійні захворювання у працівників хімічної промисловості | Професійні хвороби у працівників виробництва полімерних сполук | Професійні захворювання медичних працівників | Лікарсько-трудова експертиза при професійних захворюваннях, медична, соціальна та трудова реабілітація | Тестові завдання до глави 8 | Еталони відповідей на тестові завдання до глави 8 | ДОДАТКИ | ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Автори книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко, О.М. Ігнатьєв, І.О. Парпалєй, В.В. Родіонова, О.С. Хухліна, О.О. Калмиков

Характеристики книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 536 + 4 кольор. вкл.
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1,012 кг.
ISBN: 978-617-505-567-0

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна отримати детальну інформацію (фото, зміст, характеристики, опис, відгуки, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Кіровоград, Харків, Житомир, Черкаси, Кременчук, Ужгород, Луцьк, Запоріжжя, Суми, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Тернопіль, Миколаїв, Вінниця, Хмельницький, Львів, Чернігів, Рівне, Чернівці, Полтава, Луганськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.