Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

74652
Немає в наявності
Автори: Валерій Андрійович Капустник, Інна Федорівна Костюк, Геннадій Опанасович Бондаренко та ін.; за редакцією Валерія Андрійовича Капустника, Інни Федорівни Костюк
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів V і VI курсів вищих медичних навчальних закладів — університетів, інститутів та академій, а також лікарів-інтернів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2017, 5-е (виправлене)
Кількість сторінок: 536 (двокольорові) + 4 кольорової вклейки
ISBN: 978-617-505-567-0
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

У п'ятому виданні (попередні видано у 1998, 2003, 2011, 2015 рр.) національного підручника відображено сучасні відомості з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Професійні хвороби” з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.
У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань, порядок проведення профілактичних оглядів, витяг з номенклатури лікарських спеціальностей).
Для студентів V і VI курсів вищих медичних навчальних закладів — університетів, інститутів та академій, а також лікарів-інтернів.

Зміст книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

Список скорочень
Передмова
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ, ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ
Глава 1. Особливості діагностики професійних захворювань. Професійні захворювання, спричинені впливом промислових аерозолів
1.1 Загальні питання професійної патології
1.1.1 Введення в клініку професійних хвороб. Класифікація професійних хвороб
1.1.2 Історія розвитку професійної патології
1.1.3 Особливості діагностики професійних захворювань
1.1.4 Попередні та періодичні медичні огляди працівників промислових підприємств і сільського господарства
1.2  Пневмоконіози
1.2.1 Загальні відомості про пневмоконіози
1.2.2 Силікоз
1.2.3 Силікатоз
1.2.4 Карбоконіози
1.2.5 Металоконіози
1.2.6 Гіперчутливі пневмоніти
1.3 Хронічний бронхіт і хронічне обструктивне захворювання легенів пилової етіології
1.3.1 Хронічний бронхіт пилової етіології
1.3.2 Хронічне обструктивне захворювання легенів пилової етіології
Тестові завдання до глави 1
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 1
Глава 2. Професійні захворювання, спричинені дією фізичних чинників і перенапруженням окремих органів і систем
2.1 Вібраційна хвороба і нейросенсорна приглухуватість. Висотна та декомпресійна хвороби
2.1.1 Вібраційна хвороба
2.1.2 Нейросенсорна приглухуватість
2.1.3 Висотна хвороба
2.1.4 Кесонна (декомпресійна) хвороба
2.2 Професійні захворювання, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання та ультразвуку, дією несприятливих чинників виробничого мікроклімату
2.2.1 Професійні хвороби, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання
2.2.2 Професійні хвороби, спричинені лазерним випромінюванням
2.2.3 Професійні хвороби, спричинені впливом ультразвуку на організм людини
2.2.4 Професійні захворювання, спричинені дією несприятливих чинників виробничого мікроклімату
2.3 Професійні захворювання, пов'язані з фізичним навантаженням і перенапруженням окремих органів і систем
2.3.1 Професійна дискінезія
2.3.2 Хвороби периферичної нервової системи
2.3.3 Захворювання кістково-м'язової системи та сполучної тканини
Тестові завдання до глави 2
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 2
Глава 3. Професійні захворювання, зумовлені впливом хімічних чинників з переважною дією на систему крові
3.1 Професійна інтоксикація бензолом
3.2 Професійні інтоксикації аміно-, нітросполуками бензолу, монооксидом вуглецю
3.2.1 Професійна інтоксикація аміно-, нітросполуками бензолу
3.2.2 Професійна інтоксикація монооксидом вуглецю
3.3 Професійні інтоксикації свинцем, арсенистим воднем
3.3.1 Професійна інтоксикація свинцем
3.3.2 Професійна інтоксикація арсенистим воднем
Тестові завдання до глави 3
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 3
Глава 4. Професійні захворювання, спричинені дією хімічних речовин з переважним ураженням органів дихання, гепатобіліарної та сечової систем, впливом отрутохімікатів, які застосовують під час сільськогосподарських робіт
4.1 Професійні хвороби органів дихання токсико-хімічної етіології
4.1.1 Гострі токсичні ураження бронхолегеневого апарату
4.1.2 Хронічні токсичні захворювання бронхолегеневого апарату
4.2 Професійні токсичний гепатит і токсична нефропатія
4.2.1 Професійний токсичний гепатит
4.2.2 Професійна токсична нефропатія
4.3 Професійні інтоксикації отрутохімікатами, що їх застосовують під час сільськогосподарських робіт
4.3.1 Інтоксикація фосфорорганічними сполуками
4.3.2 Інтоксикація хлорорганічними сполуками
4.3.3 Інтоксикація ртутьорганічними сполуками
4.3.4 Інтоксикація карбаматами
4.3.5 Інтоксикація сполуками, які містять арсен
4.3.6 Інтоксикація піретроїдами
Тестові завдання до глави 4
Відповіді на тестові завдання до глави 4
Глава 5. Професійні захворювання, спричинені дією хімічних речовин з переважним ураженням нервової системи, впливом виробничих чинників алергізувальної та канцерогенної дії
5.1 Професійні нейротоксикози
5.1.1 Інтоксикація марганцем
5.1.2 Інтоксикація ртуттю
5.1.3 Інтоксикація сірковуглецем
5.1.4 Інтоксикація тетраетилсвинцем
5.2 Професійні бронхіальна астма і екзогенний альвеоліт
5.2.1 Професійна бронхіальна астма
5.2.2 Професійний екзогенний альвеоліт
5.3 Професійний рак
5.3.1 Пухлини органів дихання
5.3.2 Пухлини органів травного тракту
5.3.3 Пухлини сечового міхура
Тестові завдання до глави 5
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 5
РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА
Глава 6. Професійні захворювання, зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників машинобудівної, металургійної, гірничорудної і кам'яновугільної промисловості
6.1 Професійні захворювання у працівників машинобудівної промисловості
6.1.1 Професійні захворювання у працівників авіаційної промисловості
6.1.2 Професійні захворювання у працівників суднобудівної промисловості
6.2 Професійні захворювання у працівників металургійної промисловості
6.2.1 Професійні захворювання у працівників чорної металургії
6.2.2 Професійні захворювання у працівників кольорової металургії
6.3 Професійні захворювання у працівників гірничорудної та кам'яновугільної промисловості
6.3.1 Професійні захворювання у працівників гірничорудної промисловості
6.3.2 Професійні захворювання у працівників кам'яновугільної промисловості
Тестові завдання до глави 6
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 6
Глава 7. Професійні захворювання, зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників промисловості з виготовлення будівельних матеріалів, сільськогосподарського і мікробіологічного виробництва
7.1 Професійні захворювання у працівників промисловості з виготовлення будівельних матеріалів
7.2 Професійні захворювання у працівників сільськогосподарського виробництва
7.3 Професійні захворювання працівників мікробіологічного виробництва
Тестові завдання до глави 7
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 7
Глава 8. Професійні захворювання, зумовлені дією несприятливих чинників виробничого середовища, у працівників хімічної промисловості, виробництва полімерних сполук, у медичних працівників. лікарсько-трудова експертиза. медична, соціальна та трудова реабілітація
8.1 Професійні захворювання у працівників хімічної промисловості
8.2 Професійні хвороби у працівників виробництва полімерних сполук
8.3 Професійні захворювання медичних працівників
8.4 Лікарсько-трудова експертиза при професійних захворюваннях, медична, соціальна та трудова реабілітація
Тестові завдання до глави 8
Еталони відповідей на тестові завдання до глави 8
Додатки
Предметний покажчик

Автори книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко, О.М. Ігнатьєв, І.О. Парпалєй, В.В. Родіонова, О.С. Хухліна, О.О. Калмиков

Характеристики книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2017, 5-е (виправлене)
Кількість сторінок: 536 (двокольорові) + 4 кольорової вклейки
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1,012 кг.
ISBN: 978-617-505-567-0

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 5-е вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна отримати детальну інформацію (фото, зміст, характеристики, опис, відгуки, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Кіровоград, Харків, Житомир, Черкаси, Кременчук, Ужгород, Луцьк, Запоріжжя, Суми, Івано-Франківськ, Дніпропетровськ, Тернопіль, Миколаїв, Вінниця, Хмельницький, Львів, Чернігів, Рівне, Чернівці, Полтава, Луганськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.