Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1—8: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. — 2-е видання

Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1—8: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. — 2-е видання

В наличии
1040 грн
Авторы: Л.В. Глушко, С.В. Федоров, И.М. Скрипник и др.; под редакцией Л.В. Глушко
Гриф: рекомендовано ученым советом Ивано-Франковского национального медицинского университета
Аудитория: для врачей-интернов по специальности «Внутренние болезни», а также для студентов старших курсов медицинских университетов и клинических ординаторов, резидентов, слушателей учреждений последипломного образования, врачей-практиков терапевтического профиля
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2022, 2-е (стереотипное)
Количество страниц: 680 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-904-3
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1—8: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. — 2-е видання

Національний підручник підготовлено професорсько-викладацьким складом кафедр терапії медичних закладів післядипломної освіти. У ньому наведено сучасні уявлення про захворювання внутрішніх органів, їх епідеміологію та етіопатогенез, класифікації, клінічну картину, діагностику і диференціальну діагностику, профілактику й лікування з урахуванням чинних стандартів та американських, європейських і вітчизняних протоколів з надання медичної допомоги. Уперше в навчальній літературі описано сучасні аспекти організації терапевтичної допомоги в умовах реформування, особливості інтенсивної терапії, паліативної медицини та медицини надзвичайних станів, інфекційних хвороб і фтизіатрії, акцентовано увагу на запобіганні побічній дії лікарських препаратів та немедикаментозних методів лікування, подано методи променевої, ендоскопічної діагностики та радіаційної медицини, розкрито аспекти клінічної імунології, імунопрофілактики і трансплантології, медичної генетики й інформатики, клінічної неврології, психології та протидії насильству в сім’ї, які трапляються у практичній діяльності лікарів-терапевтів широкого профілю. Кожен розділ підручника містить тестові завдання для самоперевірки й контролю засвоєння знань.
Для лікарів-інтернів зі спеціальності «Внутрішні хвороби», а також для студентів старших курсів медичних університетів і клінічних ординаторів, резидентів, слухачів закладів післядипломної освіти, лікарів-практиків терапевтичного профілю.

Содержание книги Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1—8: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. — 2-е видання

Список скорочень
Розділ 1. Організація терапевтичної допомоги населенню (Н.З. Позур, Х.С. Симчич)
1.1. Основи законодавства про охорону здоров’я в Україні. Основні директивні документи, що визначають діяльність органів і закладів охорони здоров’я
1.2. 3агальні питання організації медичної допомоги населенню України. Принципи роботи лікувально-поліклінічних закладів. Стаціонарна та амбулаторна терапевтична допомога
1.3. Оформлення медичної документації. Статистична звітність. Санітарно-освітня робота
1.4. Профілактичні та реабілітаційні державні програми
1.5. Наступність у роботі підрозділів терапевтичної служби. Денні та домашні стаціонари як раціональні форми надання терапевтичної допомоги населенню
1.6. Динамічне спостереження за станом здоров’я. Реабілітація хворих терапевтичного профілю
1.7. Принципи медико-соціальної експертизи. Експертиза тимчасової та стійкої непрацездатності
1.8. Стандарти діагностики та лікування. Застосування принципу доказовості у внутрішній медицині
Література
Розділ 2. Хвороби органів дихання та професійні хвороби (М.М. Островський, В.Т. Рудник)
2.1. Методи обстеження хворих із патологією органів дихання. Функціональна діагностика. Лабораторні та рентгенологічні методи дослідження
2.2. Гострі респіраторні захворювання. Профілактика грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій
2.3. Хронічне обструктивне захворювання легень
2.4. Пневмонії
2.5. Рак легень
2.6. Хвороби плеври. Плеврит. Пневмоторакс. Показання до плевральної пункції та дренування плевральної порожнини
2.7. Нагнійні захворювання легень. Абсцес легень. Бронхоектатична хвороба. Емпієма плеври
2.8. Iнтерстиційні захворювання легень. Iдіопатичний легеневий фіброз
2.9. Саркоїдоз органів дихання
2.10. Паразитарні та грибкові захворювання легень
2.11. Синдром апное уві сні
2.12. Дихальна недостатність
2.13. Тромбоемболія легеневої артерії. Легеневе серце
2.14. Легенева кровотеча
2.15. Гостра дихальна недостатність (у тому числі гострий стеноз, ларинготрахеїт тощо)
2.16. Спонтанний пневмоторакс
2.17. Муковісцидоз
2.18. Iмунотропний вплив вірусів і бактерій. Опортуністичні інфекції. Вплив антибактеріальних препаратів на імунну систему. Методи імунопрофілактики. Методи раціональної антибіотикотерапії
2.19. Особливості перебігу та лікування захворювань органів дихання у вагітних, осіб похилого і старечого віку
2.20. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, які застосовують для лікування захворювань органів дихання
2.21. Нетрадиційні методи лікування захворювань дихальної системи
2.22. Професійні легеневі хвороби. Пневмоконіози. Пилові бронхіти. Екзогенні альвеоліти. Діагностика. Експертиза працездатності
2.23. Вібраційна хвороба. Хвороби, зумовлені переохолодженням
Тестові завдання
Література
Розділ 3. Хвороби серцево-судинної системи (I.В. Чопей, С.В. Федоров)
3.1. Методи обстеження при серцево-судинній патології. Значення лабораторних та інструментальних методів дослідження в діагностиці захворювань
3.2. Основи електрокардіографії: методика, провідні електрокардіографічні синдроми при захворюваннях серцево-судинної системи, їх значення
3.3. Артеріальні гіпертензії. Есенціальна артеріальна гіпертензія
3.4. Вторинні артеріальні гіпертензії. Гіпертензивні кризи
3.5. Клінічна фармакологія антигіпертензивних засобів
3.6. Атеросклероз
3.7. Клінічна фармакологія основних груп препаратів, які застосовують для лікування атеросклерозу
3.8. Iшемічна хвороба серця. Стенокардія
3.9. Гострий коронарний синдром. Нестабільна стенокардія. Iнфаркт міокарда. Iнтервенційна терапія
3.10. Iнтенсивна терапія та реанімація при захворюваннях серця. Зупинка кровообігу і дихання. Раптова серцева смерть, її причини і діагностика. Тактика лікаря. Методи оживлення. Реабілітація
3.11. Основні групи та клінічна фармакологія засобів, які використовують для лікування ішемічної хвороби серця
3.12. Особливості ведення і реабілітації хворих після кардіохірургічних втручань
3.13. Порушення діяльності серцево-судинної системи в перименопаузальний період
3.14. Захворювання серцево-судинної системи у вагітних. Тактика лікаря. Методи профілактики
3.15. Соматоформна вегетативна дисфункція
3.16. Хвороби міокарда. Міокардит. Міокардіофіброз
3.17. Кардіоміопатії
3.18. Iнфекційний ендокардит
3.19. Захворювання перикарда
3.20. Вроджені вади серця. Прогноз. Диспансеризація
3.21. Фібриляція і тріпотіння передсердь. Надшлуночкова пароксизмальна тахікардія
3.22. Шлуночкова екстрасистолія, пароксизмальна шлуночкова тахікардія. Фатальні порушення ритму та провідності
3.23. Блокади серця
3.24. Лікування окремих форм порушення ритму і провідності. Клінічна фармакологія антиаритмічних, антитромботичних препаратів та антикоагулянтів
3.25. Серцева недостатність. Класифікація (клінічні стадії, варіанти, функціональні класи за критеріями NYНА)
3.26. Гостра серцева недостатність. Серцева астма. Набряк легень
3.27. Гостра судинна недостатність (непритомність, колапс, шок). Кардіогенний шок
3.28. Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у дітей і підлітків, хворих похилого та старечого віку
Тестові завдання
Ситуаційні задачі
Література
Розділ 4. Ревматичні хвороби (Л.В. Глушко, Н.З. Позур)
4.1. Методи обстеження хворих із ревматичними захворюваннями. Лабораторна (біохімічна, імунологічна) діагностика. Рентгенологічні та ультразвукові
методи дослідження серця і суглобів. ЕКГ, ехокардіографія
4.2. Гостра ревматична гарячка
4.3. Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті вади серця
4.4. Ревматоїдний артрит
4.5. Спондилоартрити. Анкілозний спондилоартрит. Псоріатичний артрит. Реактивні поліартрити. Хвороба Рейтера
4.6. Дрібнокристалічні артропатії. Подагра. Хондрокальциноз
4.7. Остеоартроз
4.8. Системний червоний вовчак. Системні васкуліти. Вузликовий поліартеріїт
4.9. Системна склеродермія. Дерматоміозит і поліоміозит. Паранеопластичні артропатії
4.10. Гострий біль (головний біль, біль у шиї, спині, м’яких тканинах)
4.11. Клінічна фармакологія імуномодулювальних та протизапальних препаратів, хондромодуляторів
4.12. Особливості перебігу ревматичних захворювань в осіб похилого і старечого віку
Тестові завдання
Література
Розділ 5. Хвороби органів травлення (Т.I. Маковецька)
5.1. Методи обстеження хворих із патологією органів травлення. Діагностичні можливості візуальних (рентгенологічних, сонографічних) методів дослідження. Iнтрагастральна рН-метрія. Методи дослідження мікробіоценозу травного тракту і гелікобактеріозу
5.2. Гастроезофагальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії
5.3. Функціональна шлункова диспепсія. Гастрит. Дуоденіт
5.4. Виразкова хвороба (пептична виразка). Хвороби оперованого шлунка
5.5. Рак стравоходу. Рак шлунка. Діагностика передракових станів
у гастроентерології
5.6. Хронічний некалькульозний холецистит. Жовчнокам’яна хвороба
5.7. Синдром холестазу. Диференціальна діагностика жовтяниць
5.8. Хвороби печінки. Хронічний гепатит. Алкогольна хвороба печінки
5.9. Цироз печінки. Портальна гіпертензія. Асцит
5.10. Печінкова енцефалопатія
5.11. Хронічний панкреатит
5.12. Целіакія. Синдром надмірного бактеріального росту
5.13. Функціональна кишкова диспепсія. Синдром подразненої кишки
5.14. Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона
5.15. Злоякісні пухлини гепатобіліарної зони. Рак підшлункової залози. Колоректальний рак
5.16. Iнтенсивна терапія при захворюваннях органів травлення. Внутрішні кровотечі в гастроентерології
5.17. Синдром гострого живота. Наявність крові у випорожненнях
5.18. Особливості клінічної картини та лікування захворювань органів травлення у підлітків, осіб похилого і старечого віку
5.19. Клінічна фармакологія препаратів, які застосовують при захворюваннях органів травлення
Тестові завдання
Література
Розділ 6. Хвороби нирок (Л.В. Глушко, Н.З. Позур)
6.1. Методи обстеження при патології нирок
6.2. Хронічна хвороба нирок
6.3. Гломерулонефрит: гострий, швидкопрогресуючий, хронічний
6.4. Нефротичний синдром
6.5. Iнфекції сечової системи. Пієлонефрит. Сечокам’яна хвороба
6.6. Нефропатія вагітних
6.7. Гостре ураження нирок. Хронічна ниркова недостатність. Iнтенсивна терапія при захворюваннях нирок
6.8. Гостра затримка сечі
6.9. Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у підлітків, осіб похилого і старечого віку
Тестові завдання
Література
Розділ 7. Клінічна алергологія (Н.В. Чаплинська)
7.1. Принципи діагностики алергійних захворювань: алергологічний анамнез, елімінаційні проби, провокаційні проби, лабораторні та інструментальні методи дослідження
7.2. Провісники гострих алергійних реакцій. Алергійний риніт. Атопічний дерматит. Поліноз. Кропив’янка. Харчова алергія
7.3. Гостра токсико-алергійна реакція. Медикаментозна алергія.
Ангіоневротичний набряк. Анафілактичний шок
7.4. Бронхіальна астма. Сучасні підходи до лікування та діагностики
7.5. Основні принципи лікування алергійних хвороб. Специфічна гіпосенсибілізація. Iнтенсивна терапія і реанімація при алергійних захворюваннях. Профілактика алергійних хвороб
Тестові завдання
Література
Розділ 8. Хвороби органів кровотворення (I.М. Скрипник, Г.С. Маслова)
8.1. Клініко-лабораторні методи дослідження. Нормативні значення показників периферичної крові. Оцінювання загального аналізу крові, мієлограми
8.2. Анемії
8.3. Гемобластози
8.4. Геморагічні захворювання і синдроми
8.5. Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові
8.6. Лімфаденопатії. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенія. Агранулоцитоз
8.7. Кровотечі та крововтрата. Показання, правила і техніка переливання компонентів крові та кровозамінників
Тестові завдання
Література

Авторы книги Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1—8: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. — 2-е видання

Л.В. Глушко, С.В. Федоров, I.М. Скрипник, М.М. Островський, А.С. Свінціцький, Г.С. Маслова, О.Ф. Гопко, I.В. Чопей, Н.З. Позур, Т.I. Маковецька, Т.Ю. Гавриш, Н.В. Чаплинська, Л.М. Скрипник, I.В. Козлова, Я.О. Попович, Х.С. Симчич, В.Т. Рудник, О.Є. Кондрин

Характеристики книги Внутрішні хвороби: у 2 частинах. Частина 1. Розділи 1—8: підручник / Л.В. Глушко, С.В. Федоров, І.М. Скрипник та ін. — 2-е видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: национальный учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2022, 2-е (стереотипное)
Количество страниц: 680 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1,104 кг
ISBN: 978-617-505-904-3 (9786175059043)

 

Марія
2022-02-03 12:56:52
Книжку замовила 29 січня гроші зняло, а книжку навіть не відправили
Ответить
Менеджер Сергій
2022-02-03 13:39:50
Доброго дня!
Дякуємо за звернення. Замовлення приймаються в порядку черги. У зв'язку з великою кількістю замовлень, заявки обробляються із затримкою – орієнтовно 10–15 робочих днів. Про це ми сповіщаємо майже на кожній сторінці сайту. Просимо вибачення за тимчасові незручності та дякуємо за порозуміння!
Ответить
Анастасія Попова
2021-08-21 18:54:33
Розчарування з першого погляду. Готуйтесь, тут грип і бронхіт лікують арбідолом і амізоном. Яка іронія, що перед тим пишуть про засади доказової медицини. Не рекомендую підтримувати таку рекламу.
Ответить
Алина
2021-01-04 21:46:12
Книга очень слабенькая. Жалею, что купила 2 тома.
Ответить
Менеджер Сергій
2021-01-11 12:13:34
Доброго дня! Дякуємо за Ваш відгук. Просимо Вас пояснити в чому полягає «слабкість» книги. Ваші пропозиції і зауваження ми передамо для вивчення у редакційний відділ й авторському колективу книги. Якщо вони доцільні, ми їх врахуємо в послідуючих перевиданнях.
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене национальный учебник авторов Л.В. Глушко, С.В. Федорова, И.Н. Скрипника и др. Внутренние болезни: в 2 частях. Часть 1. Разделы 1—8 на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»