Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Фтизіатрія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко та ін.; за ред. В.І. Петренка

Фтизіатрія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко та ін.; за ред. В.І. Петренка

73244
Нет в наличии
 
 
Авторы: Василий Иванович Петренко, Лилия Дмитриевна Тодорико, Ольга Станиславовна Шевченко; под редакцией Василия Ивановича Петренко
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений IV уровня аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2015
Количество страниц: 472 (полноцветное издание)
ISBN: 978-617-505-203-7
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Фтизіатрія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко та ін.; за ред. В.І. Петренка

Підручник створено відповідно до вимог Болонського процесу. У ньому наведено відомості про етіологію, патогенез, клінічну картину, діагностику, лікування та профілактику туберкульозу. Викладено найновіші розробки вітчизняних і зарубіжних учених, матеріали ВООЗ, уніфіковані робочими протоколами з дотриманням послідовності й обсягу надання спеціалізованої медичної допомоги хворим на туберкульоз.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Содержание книги Фтизіатрія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко та ін.; за ред. В.І. Петренка

Передмова
Ключові терміни та скорочення
Розділ 1. Загальні питання фтизіатрії
1.1. Історичний нарис (В.І. Петренко)
Контрольні питання
1.2. Основи контролю за туберкульозом і його ліквідації (П'єрпаоло де Коломбані)
Контрольні питання
1.3. Стратегія «Зупинимо туберкульоз» (П'єрпаоло де Коломбані)
1.3.1. Контроль за туберкульозом і модель Стібло
1.3.2. Стратегія DOTS
1.3.3. Стратегія «Зупинимо туберкульоз»
Контрольні питання
1.4. Епідеміологія та боротьба з туберкульозом на глобальному рівні (Річард Залескіс)
1.4.1. Основи епідеміології туберкульозу
1.4.2. Епідеміологія туберкульозу у світі та Європейському регіоні
1.4.3. Реєстрація випадку туберкульозу
1.4.4. Поширеність туберкульозу
1.4.5. Смертність від туберкульозу
1.4.6. Мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною медикаментозною стійкістю
1.4.7. Боротьба з туберкульозом у світі та Європейському регіоні
1.4.8. Досягнення в боротьбі з туберкульозом
1.4.9. Основні виклики у боротьбі з туберкульозом
1.4.10. Наступні кроки щодо боротьби з туберкульозом на глобальному рівні і його викорінення
Контрольні питання
1.5. Епідеміологія та контроль за туберкульозом в Україні (В.І. Петренко, О.С. Шевченко)
1.5.1. Контроль за туберкульозом в Україні
1.5.2. Епідеміологія туберкульозу
1.5.3. Епідеміологія туберкульозу в Україні
Контрольні питання
1.6. Профілактика туберкульозу (Джованні-Батіста Мігліорі, Річард Залескіс)
1.6.1. Соціальні та медичні (неінфекційні захворювання) фактори ризику виникнення туберкульозу
1.6.2. Виявлення контактів
1.6.3. Вакцинація BCG
1.6.4. Психологічні аспекти формування стигматизації та дискримінації хворих на туберкульоз і поєднану патологію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію) (Л.Д. Тодоріко)
Контрольні питання
1.7. Інфекційний контроль (С.М. Лєпшина)
1.7.1. Обґрунтування (визначення) інфекційного контролю
1.7.2. Інфекційний контроль за туберкульозом у лікувально- профілактичних закладах
1.7.3. Адміністративний контроль
1.7.4. Контроль за станом повітря закритих приміщень
1.7.5. Індивідуальний захист органів дихання
1.7.6. Інфекційний контроль у місцях проживання хворих на туберкульоз
Контрольні питання
Розділ 2. Етіологія і патогенез туберкульозу
2.1. Етіологія туберкульозу (В.І. Петренко, О.С. Шевченко)
2.1.1. Збудник туберкульозу та його види
2.1.2. Розмноження МБТ
2.1.3. Будова МБТ
2.1.4. Генетика МБТ
2.1.5. Стійкість МБТ до антимікобактеріальних препаратів
2.1.6. Стійкість МБТ у навколишньому середовищі
2.1.7. Нетуберкульозні (атипові) мікобактерії
Контрольні питання
2.2. Патогенез туберкульозу (О.К. Асмолов, В.І. Петренко)
2.2.1. Імунофізіологія та імунопатологія туберкульозу
Контрольні питання
2.2.2. Патофізіологія туберкульозу
Контрольні питання
Розділ 3. Виявлення та діагностика туберкульозу
3.1. Виявлення туберкульозу (Джованні-Батіста Мігліорі)
3.1.1. Виявлення випадку
3.1.2. Діагностика
3.1.3. Скринінг
3.1.4. Від діагнозу до реєстрації
Контрольні питання
3.2. Практичний підхід до здоров'я легенів (Джованні-Батіста Мігліорі)
Контрольні питання
3.3. Методика обстеження хворого на туберкульоз
3.3.1. Анамнез хвороби (В.І. Петренко)
3.3.2. Огляд, фізикальні методи дослідження (В.І. Петренко)
Контрольні питання
3.3.3. Дослідження крові (В.І. Петренко)
3.3.4. Біохімічні методи дослідження (В.І. Петренко)
Контрольні питання
3.3.5. Лабораторні методи виявлення МБТ (В.І. Петренко, Річард Залескіс)
Контрольні питання
3.3.6. Роль туберкулінодіагностики (проби Манту) у діагностиці туберкульозу (Джованні-Батіста Мігліо-рі, В.І. Петренко)
3.3.7. Інші методи імунологічної діагностики туберкульозу в Україні (В.І. Петренко)
Контрольні питання
3.3.8. Променева діагностика (В.І. Петренко)
Контрольні питання
3.3.9. Функціонільні методи дослідження (Л.А. Грищук)
Контрольні питання
3.3.10. Методи інструментального дослідження (В.І. Петренко)
Контрольні питання
Розділ 4. Лікування хворих на туберкульоз (В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко)
4.1. Короткий історичний нарис розвитку антимікобактеріальної терапії
4.2. Принципи лікування хворих на туберкульоз
4.3. Антимікобактеріальні препарати
4.3.1. Дія антимікобактеріальних препаратів
4.3.2. Бактеріологічні засади лікування туберкульозу
4.3.3. Фармакологічна характеристика антимікобактеріальних препаратів
Контрольні питання
4.3.4. Побічна дія антимікобактеріальних препаратів (Б.М. Пухлик)
Контрольні питання
4.4. Лікування чутливого туберкульозу
4.4.1. Цілі лікування
4.4.2. Стандартні режими лікування хворих на активний туберкульоз (Л.Д. Тодоріко)
4.4.3. Фіксовані комбінації антимікобактеріальних препаратів
4.4.4. Моніторинг лікування туберкульозу
Контрольні питання
4.5. Патогенетична і симптоматична терапія туберкульозу
Контрольні питання
4.6. Хірургічні методи лікування туберкульозу (І.Д. Дужий)
Контрольні питання
4.7. Підтримка пацієнтів в рамках впровадження DOTS-терапії (Вайра Леймане)
4.7.1. Важливість прихильності хворих до лікування туберкульозу
4.7.2. Індивідуальний підхід до пацієнта
4.7.3. Антимікобактеріальна терапія під контролем медичного працівника (DOTS-терапія)
4.7.4. Проведення DOTS-терапії в умовах стаціонару
4.7.5. Проведення DOTS-терапії в амбулаторних умовах
4.7.6. Освітня робота серед хворих на туберкульоз
Контрольні питання
Розділ 5. Клінічні форми туберкульозу (В.І. Петренко, М.Г. Бойко)
5.1. Класифікація туберкульозу
5.1.1. Міжнародна класифікація туберкульозу
5.1.2. Формулювання діагнозу туберкульозу
Контрольні питання
5.2. Первинний туберкульоз
5.2.1. Загальна характеристика первинних форм туберкульозу
Контрольні питання
5.2.2. Туберкульоз невстановленої локалізації
Контрольні питання
5.2.3. Первинний туберкульозний комплекс
Контрольні питання
5.2.4. Туберкульоз внутрішньогрудних лімфатичних вузлів
Контрольні питання
5.2.5. Ускладнення первинного туберкульозу
5.2.6. Особливості первинного туберкульозу в різних вікових групах
Контрольні питання
5.3. Вторинний туберкульоз
5.3.1. Дисемінований туберкульоз легенів
Контрольні питання
5.3.2. Вогнищевий туберкульоз легенів
Контрольні питання
5.3.3. Інфільтративний туберкульоз легенів
Контрольні питання
5.3.4. Казеозна пневмонія
Контрольні питання
5.3.5. Туберкулома легенів
Контрольні питання
5.3.6. Фіброзно-кавернозний туберкульоз легенів
Контрольні питання
5.3.7. Циротичний туберкульоз легенів
Контрольні питання
5.3.8. Туберкульоз легенів, поєднаний з професійними пиловими захворюваннями легенів (коніотуберкульоз)
Контрольні питання
5.4. Ускладнення туберкульозу органів дихання
5.4.1. Дихальна недостатність
5.4.2. Легеневе серце
5.4.3. Кровохаркання і легенева кровотеча
5.4.4. Спонтанний пневмоторакс
5.4.5. Ателектаз
5.4.6. Амілоїдоз внутрішніх органів
5.4.7. Бронхіальні та торакальні нориці
Контрольні питання
5.5. Залишкові зміни після перенесеного туберкульозу легенів
Контрольні питання
5.6. Туберкульоз органів дихання в поєднанні з іншими захворюваннями та станами
5.6.1. Туберкульоз легенів і неспецифічні захворювання органів дихання
5.6.2. Туберкульоз легенів і цукровий діабет
5.6.3. Туберкульоз легенів і виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки
5.6.4. Туберкульоз легенів і алкоголізм
5.6.5. Туберкульоз легенів і рак
5.6.6. Туберкульоз і вагітність та лактація
Контрольні питання
5.6.7. Туберкульоз у дітей
5.6.8. Туберкульоз в осіб літнього і старечого віку
Контрольні питання
5.7. Туберкульоз позалегеневої локалізації
5.7.1. Туберкульоз бронхів, трахеї, гортані та верхніх дихальних шляхів
Контрольні питання
5.7.2. Туберкульозний плеврит (у тому числі емпієма)
Контрольні питання
5.7.3. Туберкульоз нервової системи і оболон головного мозку
Контрольні питання
5.7.4. Туберкульоз периферичних лімфатичних вузлів
Контрольні питання
5.7.5. Міліарний туберкульоз
Контрольні питання
Розділ 6. Хіміорезистентний туберкульоз і туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією/СНІДом
6.1. Епідеміологія мультирезистентного туберкульозу (Джованні-Батіста Мігліорі)
6.1.1. Фактори ризику виникнення мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу із розширеною медикаментозною стійкістю
Контрольні питання
6.2. Діагностика і лікування хіміорезистентного туберкульозу (Джованні-Батіста Мігліорі)
6.2.1. Клінічні прояви мультирезистентного туберкульозу і туберкульозу із розширеною медикаментозною стійкістю
6.2.2. Встановлення діагнозу хіміорезистентного туберкульозу
6.2.3. Нові технологічні досягнення у сфері експрес-діагностики мультирезистентного туберкульозу
6.2.4. Консервативне лікування хіміорезистентного туберкульозу
6.2.5. Невдача антимікобактеріальної терапії та режими повторного лікування
6.2.6. Моніторинг лікування медикаментозно стійкого туберкульозу
6.2.7. Результати лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз
6.2.8. Хірургічне лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз і туберкульоз із розширеною медикаментозною стійкістю
Контрольні питання
6.3. Контроль за медикаментозно стійким туберкульозом і туберкульозом із множинною медикаментозною стійкістю (Джованні-Батіста Мігліорі)
6.3.1. Заходи інфекційного контрою та рекомендації
6.3.2. Рекомендації щодо профілактики та контролю за медикаментозно стійким туберкульозом
Контрольні питання
6.4. Туберкульоз у поєднанні з ВІЛ-інфекцією
6.4.1. Епідеміологія
6.4.2. Клінічна картина поєднаної патології (туберкульозу та ВІЛ-інфекції)
6.4.3. Діагностика туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб
6.4.4. Лікування поєднаної патології (туберкульозу та ВІЛ-інфекції)
6.4.5. Профілактика туберкульозу у ВІЛ-інфікованих осіб
6.4.6. Контроль поєднаної паталогії (туберкульоз/ВІЛ-інфекція)
 Контрольні питання
Розділ 7. Лікування латентного туберкульозу (Річард Залескіс, В.І. Петренко)
Контрольні питання
Розділ 8. Перспективи розвитку фтизіатрії (Джованні-Батіста Мігліорі)
8.1. Нові технології в діагностиці туберкульозу
8.1.1. Нові діагностикуми
8.1.2. Підвищення специфічності культурального дослідження та тесту медикаментозної чутливості
8.1.3. У пошуках біомаркерів: мікобактеріальний ліпоарабіноманнан
8.1.4. Методи імунодіагностики: чи здатні вони відрізнити інфікованість від активного туберкульозу
8.1.5. Інші нові методи діагностики
8.1.6. Політична заява ВООЗ щодо використання комерційних тестів для серологічної діагностики туберкульозу
Контрольні питання
8.2. Нові лікарські засоби
8.2.1. Пріоритетні напрями наукових досліджень у сфері антимікобактеріальних препаратів
8.2.2. Методологічні проблеми в галузі розробки антимікобактеріальних препаратів
8.2.3. Антимікобактеріальні препарати, що проходять клінічні випробування
Контрольні питання
8.3. Вакцини
8.3.1. Вакцина BCG
8.3.2. Дві стратегії вакцинації: перед- і постконтактна
8.3.3. «Дорожня карта» на майбутнє
Контрольні питання
Додатки
Список літератури

Авторы книги Фтизіатрія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко та ін.; за ред. В.І. Петренка

В.И. Петренко, Л.Д. Тодорико, О.С. Шевченко, Л.А. Грищук, А.К. Асмолов, Н.Г. Бойко, И.Д. Дужий, М.М. Савула, С.М. Лепшина, А.С. Шальмин, Б.М. Пухлик, Пьерпаоло де Коломбани, Ричард Залескис, Вайра Лаймане, Гиртс Шкендерс, Альберто Маттелли, Джованни-Батиста Миглиори

Характеристики книги Фтизіатрія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.І. Петренко, Л.Д. Тодоріко, О.С. Шевченко та ін.; за ред. В.І. Петренка

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник

Язык: украинский
Год: 2015
Количество страниц: 472 (полноцветное издание)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 963 г
ISBN: 978-617-505-203-7

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Фтизиатрия: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / В.И. Петренко, Л.Д. Тодорико, О.С. Шевченко и др.; под ред. В.И. Петренко (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна получить информацию (фото, описание, характеристики, авторы, содержание, отзывы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Винница, Запорожье, Кременчуг, Житомир, Ужгород, Полтава, Харьков, Днепропетровск, Луцк, Хмельницкий, Тернополь, Черновцы, Ивано-Франковск, Черкассы, Кировоград, Луганск, Ровно, Николаев, Чернигов, Сумы, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.