Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського
Топ продажів

Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

В наявності
390 грн
Автори: Володимир Дмитрович Марковський, Валерій Олексійович Туманський, Ірина Вікторівна Сорокіна та ін.; за редакцією Володимира Дмитровича Марковського, Валерія Олексійовича Туманського
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "стоматологія", "медико-профілактична справа"
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Медицина"
Мова: українська
Рік: 2015
Кількість сторінок: 936, кольор. вид.
ISBN: 978-617-505-450-5
ВСВ «Медицина»

Опис книги Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

Підручник, написаний колективом авторів, за редакцією завідувачів провідних кафедр патологічної анатомії вищих медичних навчальних закладів України, подає актуальну сучасну інформацію у галузі загальної та спеціальної патоморфології. У першій частині описані загально патологічні процеси: ушкодження клітин і тканин, їх регенерація й адаптація, порушення кровообігу, запалення, імунна патологія, основи онкології й танатології. Друга частина висвітлює патоморфологію хвороб за нозологічним принципом. Морфологічні прояви патологічних процесів на різних структурних рівнях організації живої матерії — органному, тканинному, клітинному, субклітинному — описуються з використанням новітніх методів дослідження.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "стоматологія", "медико-профілактична справа".

Зміст книги Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

Використані скорочення | Передмова | ВСТУП ДО ПАТОМОРФОЛОГІЇ (проф. В.О. Туманський) | Предмет і завдання патоморфології | Термінологія для вивчення патоморфології | Основні етапи розвитку патологічної анатомії | Макроморфологічний етап розвитку патологічної анатомії | Мікроскопічний етап розвитку патологічної анатомії | Молекулярно-генетичний етап розвитку патологічної анатомії | Методи патолого-анатомічної діагностики | Біопсія | Патолого-анатомічне дослідження операційного матеріалу | Патолого-анатомічне дослідження акушерсько-гінекологічного матеріалу | Експериментальне відтворення хвороби | Патолого-анатомічний розтин (аутопсія) | Методики патоморфологічного дослідження | Макроскопічне дослідження | Методики світлової мікроскопії | Комп’ютерна морфометрія та цитоспектрофотометрія | Електронна мікроскопія | Радіоаутографія | Молекулярно-генетичні методики | ЗАГАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ (проф. В.О. Туманський) | Типові загальнопатологічні процеси | Розділ 1. Клітинні дистрофії | Морфологія клітинних дистрофій | Гіаліново-краплинна дистрофія | Гідропічна дистрофія | Жирова дистрофія клітин | Розділ 2. Молекулярно-ультраструктурна патологія клітин | Типові ультраструктурні зміни клітин при їх ушкодженні | Патологічні зміни структури ядра | Патологія внутрішньоклітинного синтезу, молекулярної модифікації, транспортування й розподілу макромолекул | Патологія цитоскелета і її наслідки | Патологічні зміни ультраструктури мітохондрій і їх наслідки | Молекулярно-ультраструктурна патологія лізосом і внутрішньоклітинної деградації макромолекул | Ушкодження цитоплазматичної мембрани і їх наслідки | Хвороби, асоційовані з патологією клітинних органел | Генетично зумовлена патологія цитоскелета клітин | Спадкові захворювання, асоційовані з патологією мітохондрій | Спадкові хвороби, асоційовані з патологією лізосом | Спадкові захворювання, асоційовані з патологією інтегринів і десмосом | Хвороби, асоційовані з патологією пероксисом | Розділ 3. Патоморфологія накопичення складних білків та ліпідів | Гіаліноз | Гіаліноз клапанів серця й аорти у хворих на ревматизм | Гіаліноз судин | Системний гіаліноз артеріол в осіб із гіпертонічною хворобою | Гіаліноз капілярів і клубочків нирок при гломерулонефриті | Локальний гіаліноз у фіналі запалення у вогнищі зруйнованих тканин | Патоморфологія накопичення і зменшення ліпідів та адипоцитів | Ожиріння організму | Виснаження організму | Розділ 4. Патоморфологічні прояви кумуляції продуктів порушеного метаболізму | Розлади обміну заліза й метаболізму гемоглобіногенних пігментів | Порушення обміну й деградації гемоглобіногенних пігментів | Феритин | Гемосидерин | Білірубін і патоморфологічні прояви порушення його метаболізму | Гематоїдин | Гематини | Порфірини | Патоморфологічні прояви порушення утворення меланіну | Патоморфологічні прояви порушення обміну нуклеопротеїдів | Патоморфологічні прояви порушення обміну міді | Звапніння (кальциноз) тканин | Утворення каменів в органах | Розділ 5. Селективна загибель спеціалізованих клітин | Некроз клітини | Патогенно-індукований апоптоз | Селективна загибель клітин, індукована імунною системою | Імуноклітинне знищення клітин | Фагоцитоз | Імуноклітинний кілінг | Руйнування клітин активованим комплементом | Розділ 6. Патоморфологія органної недостатності | Селективне руйнування спеціалізованих мікроструктур органа | Некроз органа | Органна недостатність при поширеному фіброзі та цирозіоргана | Органна недостатність при атрофії органа унаслідок стійкого збільшення об’єму його порожнин | Органна недостатність при ушкодженні органа крововиливом, пухлиною, запальним процесом, грибами та паразитами | Розділ 7. Основи танатології | Народження і смерть людини | Основи танатогенезу | Основні причини біологічної смерті | Ознаки біологічної смерті, трупні зміни | Розділ 8. Порушення іонно-осмотичного та водного балансу, кислотно-основного стану | Фізіологічні параметри іонно-осмотичного балансу та кислотно-основного стану | Наслідки порушення осмоляльності й осмолярності | Наслідки порушень балансу іонів натрію, калію та кальцію | Наслідки порушення кислотно-основного стану | Порушення балансу тканинної рідини | Набряк тканини й органів | Гострий набряк легенів | Набухання та набряк головного мозку | Системні набряки організму | Розділ 9. Порушення крово- та лімфообігу | Гострі системні розлади кровообігу | Порушення кровообігу при гострій аритмії та гострій серцевій (міокардіальній) недостатності | Порушення кровообігу при шоку та їх наслідки | Системні розлади кровообігу при хронічній серцевій недостатності та декомпенсації серцевої діяльності | Регіонарні розлади кровообігу | Місцеве венозне повнокрів’я (венозна гіперемія) | Недокрів’я (ішемія) | Місцеве артеріальне повнокрів’я (артеріальна гіперемія) | Плазморагія | Кровотеча (геморагія) та крововилив | Порушення утворення й обігу лімфи | Розділ 10. Порушення гемостазу, емболія | Геморагічний синдром | Тромбоз | Тромбогеморагічний синдром | Геморагічні розлади у новонароджених | Емболія: класифікація, патогенез і танатогенез | Тромбоемболія легеневої артерії | Повітряна (газова) емболія | Жирова емболія | Амніотична емболія | Розділ 11. Запалення | Ексудативне запалення | Особливості запалення в пренатальний період, у новонароджених і дітей | Проліферативне (продуктивне) запалення | Банальне проліферативне запалення | Продуктивне запалення з утворенням поліпа | Продуктивне запалення з утворенням гострокінцевих кондилом | Продуктивне запалення навколо тварин-паразитів | Інтерстиційне продуктивне запалення | Гранульоматозне запалення | Специфічне проліферативне запалення | Специфічне запалення, спричинене мікобактерією туберкульозу | Специфічне запалення, спричинене блідою трепонемою | Специфічне запалення мікотичного генезу | Специфічне запалення, зумовлене клебсієлою риносклероми | Специфічне запалення, спричинене мікобактерією лепри | Розділ 12. Імунопатологічні процеси | Молекулярно-патоморфологічні основи імунної відповіді | Імунна система у пренатальний і постнатальний період | Патологія імунних процесів | Амілоїдоз | Реакції гіперчутливості | I тип (негайна реагінова гіперчутливість) | II тип (антитіло-опосередкована гіперчутливість) | III тип (імунокомплексна гіперчутливість) | IV тип (сповільнена гіперчутливість) | Реакції відторгнення трансплантованої нирки | Імунна недостатність | Первинна імунна недостатність | Первинна (вроджена) тимомегалія | Вторинна імунна недостатність | Аутоімунні захворювання | Розділ 13. Регенерація | Фізіологічна регенерація | Мітотичний поділ клітин | Диференціювання нових клітинних поколінь | Репаративна регенерація | Особливості репаративної регенерації спеціалізованих клітин | Дисрегенерація | Відновлення ушкоджених органів | Варіанти репаративної регенерації органів | Розділ 14. Компенсаторно-пристосувальні процеси | Структурні основи фізіологічної адаптації органів і клітин | Морфологія процесів акомодації клітин | Морфологія компенсаторно-пристосувальних змін органів | Фази розвиткукомпенсаторно-пристосувальних змін органів | Порушення адаптаційних процесів на рівні організму | Розділ 15. Вступ до онкоморфології | Онкогенез | Молекулярно-генетичні механізми появи перших пухлинних клітин | Епігенетичні механізми онкогенезу | Генетичні механізми онкогенезу | Підтримка інтенсивного поділу нових поколінь пухлинних клітин | Поліклональне прогресування нових поколінь пухлинних клітин | Анатомо-мікроскопічні особливості пухлини | Морфологічна характеристика основних етапів розвитку злоякісної пухлини | Патоморфологічна класифікація пухлин | Розділ 16. Епітеліальні органонеспецифічні пухлини | Доброякісні епітеліальні пухлин | Пухлини з простого покривного (перехідного або багатошарового плоского) епітелію | Пухлини зі спеціалізованого (залозистого або покривного) епітелію | Злоякісні епітеліальні пухлини | Розділ 17. Пухлини м’яких та інших тканин (проф. В.О. Туманський, д-р мед. наук С.І. Тертишний) | Доброякісні та злоякісні неепітеліальні (мезенхімальні) пухлини | Пухлини фібробластичного, міофібробластичного та фіброгістіоцитного генезум | Пухлини з жирової тканини | Пухлини з м’язової тканини | Пухлини з судин | Кісткоутворювальні пухлини (проф. В.О. Туманський) | Хрящоутворювальні пухлини | Меланоцитарні пухлини | Апудоми | Розділ 18. Пухлини нервової системи й оболон мозку, тератоми (проф. В.О. Туманський) | Пухлини центральної нервової системи | Нейроепітеліальні пухлини | Астрогліальні пухлини | Олігодендрогліальні пухлини | Епендимні пухлини | Нейрональні та змішані нейронально-гліальні пухлини | Менінгеальні пухлини | Пухлини черепних і параспінальних нервів | Тератоми | Розділ 19. Особливості пухлин дитячого віку (проф. В.О. Туманський) | Ембріональні пухлини | Ембріональні пухлини м’яких тканин | Інші ембріональні пухлини | Герміногенні пухлини | Пухлини «дорослого» типу | СПЕЦІАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ | Розділ 20. Анемії (доц. О.А. Омельченко) | Анемії внаслідок крововтрати (постгеморагічні) | Анемії внаслідок порушення кровотворення | Анемії внаслідок підвищеного кроворуйнування (гемолітичні) | Розділ 21. Пухлини гематопоетичної та лімфопроліферативної тканини (проф. І.С. Шпонька) | Пухлини лімфоїдного походження | Лімфома Ходжкіна | Пухлини з попередників Т- і В-лімфоцитів | Зрілі В-клітинні пухлини | Дифузна В-клітинна великоклітинна лімфома | Лімфома Беркітта | Фолікулярна лімфома | Плазмоклітинні пухлини | Плазмоклітинна мієлома | Лімфома з клітин мантії | Лімфома маргінальної зони | Зрілі Т- та NK-клітинні пухлини | Периферична Т-клітинна лімфома, неспецифікована | Ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома | Анапластична ALK-позитивна великоклітинна лімфома | Грибоподібний мікоз | Пухлини мієлоїдного генезу | Гострий мієлоїдний лейкоз | Мієлодиспластичні синдроми | Хронічні мієлопроліферативні захворювання | Хронічний мієлоцитарний лейкоз | Пухлини з гістіоцитних і дендритичних клітин | Розділ 22. Атеросклероз та артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця (проф. В.П. Терещенко) | Розділ 23. Гіпертензія та артеріолосклероз. Гіпертонічна хвороба та симптоматичні гіпертензії (проф. В.П. Терещенко) | Есенціальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба) та вторинна (симптоматична) гіпертензія | Розділ 24. Системні захворювання сполучної тканини з аутоімунізацією (проф. І.В. Сорокіна) | Ревматизм | Системний червоний вовчак | Ревматоїдний артрит | Системна склеродермія | Дерматоміозит | Хвороба Бехтєрева | Розділ 25. Системні васкуліти (проф. В.П. Терещенко) | Вузликовий періартеріїт | Артеріїт (синдром) Такаясу | Скроневий (гігантоклітинний) артеріїт | Гранульоматоз Вегенера | Облітераційний тромбангіїт | Хвороба Кавасакі | Пурпура Шенляйна—Геноха | Ревматоїдний васкуліт | Хвороба і синдром Рейно | Розділ 26. Хвороби ендокарда та міокарда (проф. В.П. Терещенко) | Кардіоміопатії | Первинні кардіоміопатії | Дилатаційна кардіоміопатія | Гіпертрофічна кардіоміопатія | Рестриктивна кардіоміопатія | Вторинні кардіоміопатії | Ураження ендокарда | Неспецифічний інфекційний (септичний) ендокардит | Неінфекційний тромбендокардит | Міокардити | Набуті вади серця | Розділ 27. Хвороби нервової системи (проф. В.О. Туманський) | Хвороби центральної нервової системи | Цереброваскулярні хвороби | Особливості церебральних судин і мозкового кровообігу | Судинно-дисциркуляторні енцефалопатії | Інфаркт головного мозку | Крововилив у мозок | Ускладнення та причини смерті при цереброваскулярних хворобах | Постреанімаційна енцефалопатія та синдром смерті мозку | Постреанімаційна енцефалопатія | Синдром смерті мозку | Нейродегенеративні (нейродистрофічні) захворювання | Хвороба Альцгеймера | Демієлінізувальні захворювання | Розсіяний склероз | Бічний аміотрофічний склероз | Хвороби периферичної нервової системи | Неврити (нейропатії) | Розділ 28. Захворювання органів дихання (проф. С.Г. Гичка, доц. В.А. Діброва) | Гострий бронхіт | Гострий бронхіоліт | Гострі запальні захворювання легенів | Пневмонії | Абсцес легенів | Гангрена легенів | Хронічні дифузні ураження легенів | Хронічні обструктивні захворювання легенів | Хронічний бронхіт | Хронічна обструктивна емфізема | Бронхоектази та бронхоектатична хвороба | Бронхіальна астма | Інтерстиційні захворювання легенів | Гострі інтерстиційні захворювання легенів | Респіраторний дистрес-синдром дорослих | Хронічні інтерстиційні захворювання легенів | Фіброзивний альвеоліт | Пухлини бронхів і легенів | Рак легені | Розділ 29. Патологія зубощелепної системи та органів ротової порожнини (проф. Ю.О. Поспішиль, доц. В.І. Вовк) | Морфологічні особливості органів зубощелепної системи та ротової порожнини | Ротова порожнина | Будова та розвиток зубів | Язик | Слинні залози | Вади розвитку обличчя, шиї й органів ротової порожнини | Системні вроджені вади м’яких тканин і кісток обличчя | Вади розвитку окремих анатомічних структур щелепно-лицевої ділянки | Вади розвитку зубів | Зубощелепні аномалії | Хвороби твердих тканин зуба | Карієс | Некаріозні ураження | Клиноподібні дефекти | Флюороз | Ерозії зубів | Кислотний некроз твердих тканин зубів | Хвороби пульпи та періапікальних тканин зуба | Реактивні зміни пульпи | Пульпіт | Гострий пульпіт | Хронічний пульпіт | Періодонтит | Гострий періодонтит | Хронічний періодонтит | Хвороби пародонту | Гінгівіт | Зубні відкладення | Пародонтит | Пародонтозм. Ідіопатичний прогресивний пародонтоліз | Пародонтоми | Епуліс | Фіброматоз ясен | Хвороби щелеп | Запальні захворювання щелеп | Кісти щелепних кісток | Пухлиноподібні захворювання | Пухлини | Неодонтогенні пухлини | Одонтогенні пухлини | Хвороби слинних залоз | Сіалоаденіт | Слинокам’яна хвороба | Кісти слинних залоз | Пухлини | Пухлиноподібні захворювання | Хвороби губ, язика, м’яких тканин ротової порожнини | Хейліт | Глосит | Стоматит | Передпухлинні зміни | Пухлини губ, язика, м’яких тканин ротової порожнини | Стоматологічні прояви інших захворювань | Розділ 30. Хвороби стравоходу, шлунка та кишок (проф. Л.В. Дегтярьова) | Хвороби стравоходу | Ахалазія кардії | Езофагоспазм | Дивертикули стравоходу | Розриви слизової оболонки (синдром Меллорі—Вейсса) | Варикозне розширення вен стравоходу | Езофагіт | Гастроезофагальна рефлюксна хвороба | Стравохід Барретта | Пухлини стравоходу | Хвороби шлунка | Гастрити | Гострий гастрит | Хронічний гастрит | Виразкова хвороба | Симптоматичні виразки | Пухлини шлунка | Хвороби кишок | Ентероколіти | Синдром мальабсорбції | Ідіопатичні запальні захворювання кишок | Пухлини тонкої та товстої кишки | Апендицит | Розділ 31. Захворювання печінки, жовчного міхура та підшлункової залози (проф. В.Д. Марковський) | Хвороби печінки | Масивний/субмасивний цироз печінки | Гепатози | Жировий гепатоз | Гепатити | Вірусні гепатити | Алкогольне ураження печінки | Алкогольний гепатит | Медикаментозний гепатит | Аутоімунний гепатит | Цироз печінки | Пухлини печінки | Хвороби жовчного міхура | Пухлини жовчного міхура | Хвороби підшлункової залози | Гострий панкреатит | Хронічний панкреатит | Рак підшлункової залози | Розділ 32. Хвороби ендокринної системи (проф. Г.І. Губіна-Вакулик) | Гіпоталамо-гіпофізарні порушення | Патологія надниркових залоз | Захворювання щитоподібної залози | Патологія ендокринного апарату підшлункової залози | Розділ 33. Захворювання чоловічої та жіночої статевих систем (проф. В.О. Ситнікова, проф. І.С. Давиденко) | Захворювання чоловічих статевих органів | Захворювання жіночої статевої системи |  Розділ 34. Захворювання молочної залози (проф. В.О. Ситнікова, проф. І.С. Давиденко) | Непухлинні захворювання молочної залози | Фіброкістозна хвороба | Гінекомастія | Мастит | Пухлинні захворювання молочної залози | Рак молочної залози | Розділ 35. Хвороби нирок (проф. О.О. Дядик) | Гломерулопатії | Гломерулонефрит | Гломерулопатія з мінімальними змінами | Амілоїдоз нирок | Діабетична нефропатія та печінковий гломерулосклероз | Тубулопатії | Хронічні тубулопатії | Інтерстиційні (проміжні) нефрити | Гнійний інтерстиційний нефрит (пієлонефрит) | Тубулоінтерстиційні, або негнійні інтерстиційні нефрити | Полікістоз нирок | Розділ 36. Захворювання кістково-м’язової системи (проф. А.М. Романюк) | Хвороби кісткової системи | Захворювання суглобів | Дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів | Остеоартрити | Хвороби скелетних м’язів | Розділ 37. Патологія вагітності, післяпологового періоду та плаценти (проф. О.С. Решетнікова) | Аборт | Ектопічна вагітність | ОРН-гестози | Трофобластична хвороба | Хоріонепітеліома (хоріонкарцинома) | Патологія плаценти | Пре- та перинатальна патологія | Затримка внутрішньоутробного розвитку плода | Пологова травма | Порушення мозкового кровообігу плода й новонародженого | Гемолітична хвороба новонароджених | Геморагічна хвороба новонароджених | Пневмопатії | Ателектази новонароджених | Набряково-геморагічний синдром | Гіалінові мембрани легенів | Масивна аспірація навколоплідного вмісту | Асфіксія (пре- й інтранатальна) | Внутрішньоутробні інфекції: морфологічні прояви | Уроджена краснуха | Вроджена цитомегаловірусна інфекція | Вроджений токсоплазмоз | Внутрішньоутробна герпетична інфекція | Патологічна анатомія неінфекційних фетопатій | Морфологічна характеристика вроджених вад розвитку | Найважливіші вади розвитку | Розділ 38. Захворювання, зумовлені харчуванням (проф. І.В. Сорокіна, доц. О.М. Плітень) | Аліментарна дистрофія | Енергетична та білкова недостатність харчування | Хвороби, що виникають при нестачі жирів у харчуванні | Хвороби, що виникають при нестачі вуглеводів у харчуванні | Енергетична надмірність харчування й ожиріння | Вплив надмірного білкового харчування на організм | Вплив надлишку жиру на організм | Хвороби при надлишку вуглеводів у харчуванні | Аліментарні захворювання, зумовлені надмірним харчуванням | Гіповітамінози, авітамінози та гіпервітамінози | Гіповітаміноз, авітаміноз D | Гіпервітаміноз D | Гіповітаміноз, авітаміноз C | Гіповітаміноз, авітаміноз A | Гіпервітаміноз A | Розлади надходження вітамінів групи B | Недостатність вітаміну B1 | Гіпервітаміноз B1 | Гіповітаміноз, авітаміноз B2 | Гіповітаміноз, авітаміноз B3 | Гіповітаміноз, авітаміноз B6 | Гіповітаміноз, авітаміноз B12 | Гіповітаміноз, авітаміноз E | Розділ 39. Професійні захворювання (проф. В.Д. Марковський, канд. мед. наук М.С. Мирошниченко) | Професійні захворювання, що спричиняються дією хімічних чинників | Отруєння ртуттю | Отруєння свинцем | Отруєння марганцем | Отруєння миш’яком | Професійні захворювання, що спричиняються дією промислових аерозолів (пневмоконіози) | Силікоз | Силікатози | Азбестоз | Талькоз | Слюдяний пневмоконіоз | Металоконіози | Сидероз | Алюміноз | Бериліоз | Карбоконіози | Антракоз | Пневмоконіози від змішаного пилу | Пневмоконіози від органічного пилу | Професійні захворювання, що спричиняються дією фізичних чинників | Висотна хвороба | Контузія | Повітряна або газова емболія | Кесонна (декомпресійна) хвороба | Хвороби внаслідок дії виробничого шуму (шумова хвороба) | Хвороби внаслідок дії вібрацій (вібраційна хвороба) | Хвороби від температурних дій | Ураження електричним струмом | Хвороби, зумовлені електромагнітним випромінюванням | Хвороби, що спричиняються дією електромагнітних хвиль діапазону радіочастот | Ушкодження, спричинені дією ультрафіолетового випромінювання | Хвороби внаслідок впливу іонізувального випромінювання (променева хвороба) | Професійні хвороби, що спричиняються перенапруженням | Професійні захворювання, зумовлені впливом біологічних факторів | Ятрогенна лікарська патологія | Розділ 40. Інфекційні та паразитарні хвороби | Загальні поняття інфекційної патології людини (д-р мед. наук А.О. Гаврилюк) | Класифікація інфекційних хвороб | Кишкові інфекційні хвороби | Черевний тиф | Паратиф A та B | Сальмонельоз | Шигельоз | Кампілобактерний ентероколіт | Єрсиніоз | Псевдотуберкульоз | Кишковий єрсиніоз | Стафілококовий ентероколіт | Кишкова колі-інфекція | Вірусний ентерит і діарея | Вірусні повітряно-краплинні інфекції (проф. А.М. Романюк) | Грип | Парагрип | Респіраторно-синцитійна інфекція | Аденовірусна інфекція | ВІЛ-інфекція та синдром набутого імунодефіциту (проф. І.Ю. Олійник) | Клініко-морфологічна характеристика найважливіших опортуністичних інфекцій | Клініко-морфологічна характеристика інших ускладнень ВІЛ/СНІД | Сказ (доц. О.В. Федорченко) | Рикетсіози (проф. І.Ю. Олійник) | Епідемічний висипний тиф | Хвороба Брілля—Цинсера | Інфекційні захворювання мозку (доц. О.В. Федорченко) | Кліщовий енцефаліт | Пріонові інфекції | Хвороба Крейтцфельдта—Якоба | Хвороба куру | Синдром Герстмана—Штраусслера—Шейнкера | Синдром фатального сімейного безсоння | Хвороба Альперса | Спонгіоформний міозит із пріон-асоційованими включеннями | Дитячі інфекції (д-р мед. наук А.О. Гаврилюк, доц. О.В. Федорченко) | Кір | Епідемічний паротит | Інфекційний мононуклеоз | Поліомієліт | Вітряна віспа | Краснуха | Кашлюк | Дифтерія | Скарлатина | Менінгококова інфекція | Туберкульоз (д-р мед. наук А.О. Гаврилюк,доц. О.В. Федорченко) | Первинний туберкульоз | Гематогенний туберкульоз | Вторинний туберкульоз | Сепсис (проф. І.Ю. Олійник) | Особливо небезпечні (конвекційні, карантинні) інфекції (проф. А.М. Романюк) | Чума | Туляремія | Сибірка | Холера | Сифіліс (проф. І.Ю. Олійник) | Вроджений сифіліс | Хвороби, збудниками яких є найпростіші та гельмінти (доц. О.В. Федорченко) | Малярія | Балантидіаз | Амебіаз | Трихінельо | Ехінококоз | Цистицеркоз | Опісторхоз | Шистосомоз | Мікози (д-р мед. наук А.О. Гаврилюк) | Дерматомікози | Вісцеральні мікози | Актиномікоз | Кандидоз | Бластомікоз | Аспергільоз

Автори книги Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

В.Д. Марковський, В.О. Туманський, С.Г. Гичка, Г.І. Губіна-Вакулик, І.С. Давиденко, Л.В. Дегтярьова, О.О. Дядик, І.Ю. Олійник, Ю.О. Поспішиль, А.М. Романюк, О.С. Решетнікова, В.О. Ситнікова, І.В. Сорокіна, В.П. Терещенко, С.І. Тертишний, І.С. Шпонька, В.І. Вовк, А.О. Гаврилюк, В.А. Діброва, М.С. Мирошниченко, О.А. Омельченко, О.М. Плітень, О.В. Федорченко

Характеристики книги Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2015
Кількість сторінок: 936, кольор. вид.
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1,786 кг
ISBN: 978-617-505-450-5
Студент
2017-11-14 17:56:04
Чудова книга, все коротко та зрозуміло. Книга наповненна кольоровими фото!
Відповісти

1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути докладну інформацію (фото, опис, характеристики, автори, зміст, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Дніпропетровськ, Луцьк, Харків, Запоріжжя, Кіровоград, Луганськ, Івано-Франківськ, Вінниця, Львів, Житомир, Суми, Полтава, Кременчук, Миколаїв, Хмельницький, Ужгород, Рівне, Чернігів, Тернопіль, Черкаси, Чернівці, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.