Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс выходные)

Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

73675
Нет в наличии
 
 
Авторы: Владимир Дмитриевич Марковский, Валерий Алексеевич Туманский, Ирина Викторовна Сорокина и др.; под редакцией Владимира Дмитриевича Марковского, Валерия Алексеевича Туманского
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений Украины IV уровня аккредитации, обучающихся по специальностям "лечебное дело", "педиатрия", "стоматология", "медико-профилактическое дело"
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство "Медицина"
Язык: украинский
Год: 2015
Количество страниц: 936, цвет. изд.
ISBN: 978-617-505-450-5
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

Підручник, написаний колективом авторів, за редакцією завідувачів провідних кафедр патологічної анатомії вищих медичних навчальних закладів України, подає актуальну сучасну інформацію у галузі загальної та спеціальної патоморфології. У першій частині описані загально патологічні процеси: ушкодження клітин і тканин, їх регенерація й адаптація, порушення кровообігу, запалення, імунна патологія, основи онкології й танатології. Друга частина висвітлює патоморфологію хвороб за нозологічним принципом. Морфологічні прояви патологічних процесів на різних структурних рівнях організації живої матерії — органному, тканинному, клітинному, субклітинному — описуються з використанням новітніх методів дослідження.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації, що навчаються за спеціальностями "лікувальна справа", "педіатрія", "стоматологія", "медико-профілактична справа".

Содержание книги Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

Використані скорочення
Передмова
ВСТУП ДО ПАТОМОРФОЛОГІЇ (проф. В.О. Туманський)
Предмет і завдання патоморфології
Термінологія для вивчення патоморфології
Основні етапи розвитку патологічної анатомії
Макроморфологічний етап розвитку патологічної анатомії
Мікроскопічний етап розвитку патологічної анатомії
Молекулярно-генетичний етап розвитку патологічної анатомії
Методи патолого-анатомічної діагностики
Біопсія
Патолого-анатомічне дослідження операційного матеріалу
Патолого-анатомічне дослідження акушерсько-гінекологічного матеріалу
Експериментальне відтворення хвороби
Патолого-анатомічний розтин (аутопсія)
Методики патоморфологічного дослідження
Макроскопічне дослідження
Методики світлової мікроскопії
Комп’ютерна морфометрія та цитоспектрофотометрія
Електронна мікроскопія
Радіоаутографія
Молекулярно-генетичні методики
ЗАГАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ (проф. В.О. Туманський)
Типові загальнопатологічні процеси
Розділ 1. Клітинні дистрофії
Морфологія клітинних дистрофій
Гіаліново-краплинна дистрофія
Гідропічна дистрофія
Жирова дистрофія клітин
Розділ 2. Молекулярно-ультраструктурна патологія клітин
Типові ультраструктурні зміни клітин при їх ушкодженні
Патологічні зміни структури ядра
Патологія внутрішньоклітинного синтезу, молекулярної модифікації, транспортування й розподілу макромолекул
Патологія цитоскелета і її наслідки
Патологічні зміни ультраструктури мітохондрій і їх наслідки
Молекулярно-ультраструктурна патологія лізосом і внутрішньоклітинної деградації макромолекул
Ушкодження цитоплазматичної мембрани і їх наслідки
Хвороби, асоційовані з патологією клітинних органел
Генетично зумовлена патологія цитоскелета клітин
Спадкові захворювання, асоційовані з патологією мітохондрій
Спадкові хвороби, асоційовані з патологією лізосом
Спадкові захворювання, асоційовані з патологією інтегринів і десмосом
Хвороби, асоційовані з патологією пероксисом
Розділ 3. Патоморфологія накопичення складних білків та ліпідів
Гіаліноз
Гіаліноз клапанів серця й аорти у хворих на ревматизм
Гіаліноз судин
Системний гіаліноз артеріол в осіб із гіпертонічною хворобою
Гіаліноз капілярів і клубочків нирок при гломерулонефриті
Локальний гіаліноз у фіналі запалення у вогнищі зруйнованих тканин
Патоморфологія накопичення і зменшення ліпідів та адипоцитів
Ожиріння організму
Виснаження організму
Розділ 4. Патоморфологічні прояви кумуляції продуктів порушеного метаболізму
Розлади обміну заліза й метаболізму гемоглобіногенних пігментів
Порушення обміну й деградації гемоглобіногенних пігментів
Феритин
Гемосидерин
Білірубін і патоморфологічні прояви порушення його метаболізму
Гематоїдин
Гематини
Порфірини
Патоморфологічні прояви порушення утворення меланіну
Патоморфологічні прояви порушення обміну нуклеопротеїдів
Патоморфологічні прояви порушення обміну міді
Звапніння (кальциноз) тканин
Утворення каменів в органах
Розділ 5. Селективна загибель спеціалізованих клітин
Некроз клітини
Патогенно-індукований апоптоз
Селективна загибель клітин, індукована імунною системою
Імуноклітинне знищення клітин
Фагоцитоз
Імуноклітинний кілінг
Руйнування клітин активованим комплементом
Розділ 6. Патоморфологія органної недостатності
Селективне руйнування спеціалізованих мікроструктур органа
Некроз органа
Органна недостатність при поширеному фіброзі та цирозіоргана
Органна недостатність при атрофії органа унаслідок стійкого збільшення об’єму його порожнин
Органна недостатність при ушкодженні органа крововиливом, пухлиною, запальним процесом, грибами та паразитами
Розділ 7. Основи танатології
Народження і смерть людини
Основи танатогенезу
Основні причини біологічної смерті
Ознаки біологічної смерті, трупні зміни
Розділ 8. Порушення іонно-осмотичного та водного балансу, кислотно-основного стану
Фізіологічні параметри іонно-осмотичного балансу та кислотно-основного стану
Наслідки порушення осмоляльності й осмолярності
Наслідки порушень балансу іонів натрію, калію та кальцію
Наслідки порушення кислотно-основного стану
Порушення балансу тканинної рідини
Набряк тканини й органів
Гострий набряк легенів
Набухання та набряк головного мозку
Системні набряки організму
Розділ 9. Порушення крово- та лімфообігу
Гострі системні розлади кровообігу
Порушення кровообігу при гострій аритмії та гострій серцевій (міокардіальній) недостатності
Порушення кровообігу при шоку та їх наслідки
Системні розлади кровообігу при хронічній серцевій недостатності та декомпенсації серцевої діяльності
Регіонарні розлади кровообігу
Місцеве венозне повнокрів’я (венозна гіперемія)
Недокрів’я (ішемія)
Місцеве артеріальне повнокрів’я (артеріальна гіперемія)
Плазморагія
Кровотеча (геморагія) та крововилив
Порушення утворення й обігу лімфи
Розділ 10. Порушення гемостазу, емболія
Геморагічний синдром
Тромбоз
Тромбогеморагічний синдром
Геморагічні розлади у новонароджених
Емболія: класифікація, патогенез і танатогенез
Тромбоемболія легеневої артерії
Повітряна (газова) емболія
Жирова емболія
Амніотична емболія
Розділ 11. Запалення
Ексудативне запалення
Особливості запалення в пренатальний період, у новонароджених і дітей
Проліферативне (продуктивне) запалення
Банальне проліферативне запалення
Продуктивне запалення з утворенням поліпа
Продуктивне запалення з утворенням гострокінцевих кондилом
Продуктивне запалення навколо тварин-паразитів
Інтерстиційне продуктивне запалення
Гранульоматозне запалення
Специфічне проліферативне запалення
Специфічне запалення, спричинене мікобактерією туберкульозу
Специфічне запалення, спричинене блідою трепонемою
Специфічне запалення мікотичного генезу
Специфічне запалення, зумовлене клебсієлою риносклероми
Специфічне запалення, спричинене мікобактерією лепри
Розділ 12. Імунопатологічні процеси
Молекулярно-патоморфологічні основи імунної відповіді
Імунна система у пренатальний і постнатальний період
Патологія імунних процесів
Амілоїдоз
Реакції гіперчутливості
I тип (негайна реагінова гіперчутливість)
II тип (антитіло-опосередкована гіперчутливість)
III тип (імунокомплексна гіперчутливість)
IV тип (сповільнена гіперчутливість)
Реакції відторгнення трансплантованої нирки
Імунна недостатність
Первинна імунна недостатність
Первинна (вроджена) тимомегалія
Вторинна імунна недостатність
Аутоімунні захворювання
Розділ 13. Регенерація
Фізіологічна регенерація
Мітотичний поділ клітин
Диференціювання нових клітинних поколінь
Репаративна регенерація
Особливості репаративної регенерації спеціалізованих клітин
Дисрегенерація
Відновлення ушкоджених органів
Варіанти репаративної регенерації органів
Розділ 14. Компенсаторно-пристосувальні процеси
Структурні основи фізіологічної адаптації органів і клітин
Морфологія процесів акомодації клітин
Морфологія компенсаторно-пристосувальних змін органів
Фази розвиткукомпенсаторно-пристосувальних змін органів
Порушення адаптаційних процесів на рівні організму
Розділ 15. Вступ до онкоморфології
Онкогенез
Молекулярно-генетичні механізми появи перших пухлинних клітин
Епігенетичні механізми онкогенезу
Генетичні механізми онкогенезу
Підтримка інтенсивного поділу нових поколінь пухлинних клітин
Поліклональне прогресування нових поколінь пухлинних клітин
Анатомо-мікроскопічні особливості пухлини
Морфологічна характеристика основних етапів розвитку злоякісної пухлини
Патоморфологічна класифікація пухлин
Розділ 16. Епітеліальні органонеспецифічні пухлини
Доброякісні епітеліальні пухлин
Пухлини з простого покривного (перехідного або багатошарового плоского) епітелію
Пухлини зі спеціалізованого (залозистого або покривного) епітелію
Злоякісні епітеліальні пухлини
Розділ 17. Пухлини м’яких та інших тканин (проф. В.О. Туманський, д-р мед. наук С.І. Тертишний)
Доброякісні та злоякісні неепітеліальні (мезенхімальні) пухлини
Пухлини фібробластичного, міофібробластичного та фіброгістіоцитного генезум
Пухлини з жирової тканини
Пухлини з м’язової тканини
Пухлини з судин
Кісткоутворювальні пухлини (проф. В.О. Туманський)
Хрящоутворювальні пухлини
Меланоцитарні пухлини
Апудоми
Розділ 18. Пухлини нервової системи й оболон мозку, тератоми (проф. В.О. Туманський)
Пухлини центральної нервової системи
Нейроепітеліальні пухлини
Астрогліальні пухлини
Олігодендрогліальні пухлини
Епендимні пухлини
Нейрональні та змішані нейронально-гліальні пухлини
Менінгеальні пухлини
Пухлини черепних і параспінальних нервів
Тератоми
Розділ 19. Особливості пухлин дитячого віку (проф. В.О. Туманський)
Ембріональні пухлини
Ембріональні пухлини м’яких тканин
Інші ембріональні пухлини
Герміногенні пухлини
Пухлини «дорослого» типу
СПЕЦІАЛЬНА ПАТОМОРФОЛОГІЯ
Розділ 20. Анемії (доц. О.А. Омельченко)
Анемії внаслідок крововтрати (постгеморагічні)
Анемії внаслідок порушення кровотворення
Анемії внаслідок підвищеного кроворуйнування (гемолітичні)
Розділ 21. Пухлини гематопоетичної та лімфопроліферативної тканини (проф. І.С. Шпонька)
Пухлини лімфоїдного походження
Лімфома Ходжкіна
Пухлини з попередників Т- і В-лімфоцитів
Зрілі В-клітинні пухлини
Дифузна В-клітинна великоклітинна лімфома
Лімфома Беркітта
Фолікулярна лімфома
Плазмоклітинні пухлини
Плазмоклітинна мієлома
Лімфома з клітин мантії
Лімфома маргінальної зони
Зрілі Т- та NK-клітинні пухлини
Периферична Т-клітинна лімфома, неспецифікована
Ангіоімунобластна Т-клітинна лімфома
Анапластична ALK-позитивна великоклітинна лімфома
Грибоподібний мікоз
Пухлини мієлоїдного генезу
Гострий мієлоїдний лейкоз
Мієлодиспластичні синдроми
Хронічні мієлопроліферативні захворювання
Хронічний мієлоцитарний лейкоз
Пухлини з гістіоцитних і дендритичних клітин
Розділ 22. Атеросклероз та артеріосклероз. Ішемічна хвороба серця (проф. В.П. Терещенко)
Розділ 23. Гіпертензія та артеріолосклероз. Гіпертонічна хвороба та симптоматичні гіпертензії (проф. В.П. Терещенко)
Есенціальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба) та вторинна (симптоматична) гіпертензія
Розділ 24. Системні захворювання сполучної тканини з аутоімунізацією (проф. І.В. Сорокіна)
Ревматизм
Системний червоний вовчак
Ревматоїдний артрит
Системна склеродермія
Дерматоміозит
Хвороба Бехтєрева
Розділ 25. Системні васкуліти (проф. В.П. Терещенко)
Вузликовий періартеріїт
Артеріїт (синдром) Такаясу
Скроневий (гігантоклітинний) артеріїт
Гранульоматоз Вегенера
Облітераційний тромбангіїт
Хвороба Кавасакі
Пурпура Шенляйна—Геноха
Ревматоїдний васкуліт
Хвороба і синдром Рейно
Розділ 26. Хвороби ендокарда та міокарда (проф. В.П. Терещенко)
Кардіоміопатії
Первинні кардіоміопатії
Дилатаційна кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія
Рестриктивна кардіоміопатія
Вторинні кардіоміопатії
Ураження ендокарда
Неспецифічний інфекційний (септичний) ендокардит
Неінфекційний тромбендокардит
Міокардити
Набуті вади серця
Розділ 27. Хвороби нервової системи (проф. В.О. Туманський)
Хвороби центральної нервової системи
Цереброваскулярні хвороби
Особливості церебральних судин і мозкового кровообігу
Судинно-дисциркуляторні енцефалопатії
Інфаркт головного мозку
Крововилив у мозок
Ускладнення та причини смерті при цереброваскулярних хворобах
Постреанімаційна енцефалопатія та синдром смерті мозку
Постреанімаційна енцефалопатія
Синдром смерті мозку
Нейродегенеративні (нейродистрофічні) захворювання
Хвороба Альцгеймера
Демієлінізувальні захворювання
Розсіяний склероз
Бічний аміотрофічний склероз
Хвороби периферичної нервової системи
Неврити (нейропатії)
Розділ 28. Захворювання органів дихання (проф. С.Г. Гичка, доц. В.А. Діброва)
Гострий бронхіт
Гострий бронхіоліт
Гострі запальні захворювання легенів
Пневмонії
Абсцес легенів
Гангрена легенів
Хронічні дифузні ураження легенів
Хронічні обструктивні захворювання легенів
Хронічний бронхіт
Хронічна обструктивна емфізема
Бронхоектази та бронхоектатична хвороба
Бронхіальна астма
Інтерстиційні захворювання легенів
Гострі інтерстиційні захворювання легенів
Респіраторний дистрес-синдром дорослих
Хронічні інтерстиційні захворювання легенів
Фіброзивний альвеоліт
Пухлини бронхів і легенів
Рак легені
Розділ 29. Патологія зубощелепної системи та органів ротової порожнини (проф. Ю.О. Поспішиль, доц. В.І. Вовк)
Морфологічні особливості органів зубощелепної системи та ротової порожнини
Ротова порожнина
Будова та розвиток зубів
Язик
Слинні залози
Вади розвитку обличчя, шиї й органів ротової порожнини
Системні вроджені вади м’яких тканин і кісток обличчя
Вади розвитку окремих анатомічних структур щелепно-лицевої ділянки
Вади розвитку зубів
Зубощелепні аномалії
Хвороби твердих тканин зуба
Карієс
Некаріозні ураження
Клиноподібні дефекти
Флюороз
Ерозії зубів
Кислотний некроз твердих тканин зубів
Хвороби пульпи та періапікальних тканин зуба
Реактивні зміни пульпи
Пульпіт
Гострий пульпіт
Хронічний пульпіт
Періодонтит
Гострий періодонтит
Хронічний періодонтит
Хвороби пародонту
Гінгівіт
Зубні відкладення
Пародонтит
Пародонтозм. Ідіопатичний прогресивний пародонтоліз
Пародонтоми
Епуліс
Фіброматоз ясен
Хвороби щелеп
Запальні захворювання щелеп
Кісти щелепних кісток
Пухлиноподібні захворювання
Пухлини
Неодонтогенні пухлини
Одонтогенні пухлини
Хвороби слинних залоз
Сіалоаденіт
Слинокам’яна хвороба
Кісти слинних залоз
Пухлини
Пухлиноподібні захворювання
Хвороби губ, язика, м’яких тканин ротової порожнини
Хейліт
Глосит
Стоматит
Передпухлинні зміни
Пухлини губ, язика, м’яких тканин ротової порожнини
Стоматологічні прояви інших захворювань
Розділ 30. Хвороби стравоходу, шлунка та кишок (проф. Л.В. Дегтярьова)
Хвороби стравоходу
Ахалазія кардії
Езофагоспазм
Дивертикули стравоходу
Розриви слизової оболонки (синдром Меллорі—Вейсса)
Варикозне розширення вен стравоходу
Езофагіт
Гастроезофагальна рефлюксна хвороба
Стравохід Барретта
Пухлини стравоходу
Хвороби шлунка
Гастрити
Гострий гастрит
Хронічний гастрит
Виразкова хвороба
Симптоматичні виразки
Пухлини шлунка
Хвороби кишок
Ентероколіти
Синдром мальабсорбції
Ідіопатичні запальні захворювання кишок
Пухлини тонкої та товстої кишки
Апендицит
Розділ 31. Захворювання печінки, жовчного міхура та підшлункової залози (проф. В.Д. Марковський)
Хвороби печінки
Масивний/субмасивний цироз печінки
Гепатози
Жировий гепатоз
Гепатити
Вірусні гепатити
Алкогольне ураження печінки
Алкогольний гепатит
Медикаментозний гепатит
Аутоімунний гепатит
Цироз печінки
Пухлини печінки
Хвороби жовчного міхура
Пухлини жовчного міхура
Хвороби підшлункової залози
Гострий панкреатит
Хронічний панкреатит
Рак підшлункової залози
Розділ 32. Хвороби ендокринної системи (проф. Г.І. Губіна-Вакулик)
Гіпоталамо-гіпофізарні порушення
Патологія надниркових залоз
Захворювання щитоподібної залози
Патологія ендокринного апарату підшлункової залози
Розділ 33. Захворювання чоловічої та жіночої статевих систем (проф. В.О. Ситнікова, проф. І.С. Давиденко)
Захворювання чоловічих статевих органів
Захворювання жіночої статевої системи
 Розділ 34. Захворювання молочної залози (проф. В.О. Ситнікова, проф. І.С. Давиденко)
Непухлинні захворювання молочної залози
Фіброкістозна хвороба
Гінекомастія
Мастит
Пухлинні захворювання молочної залози
Рак молочної залози
Розділ 35. Хвороби нирок (проф. О.О. Дядик)
Гломерулопатії
Гломерулонефрит
Гломерулопатія з мінімальними змінами
Амілоїдоз нирок
Діабетична нефропатія та печінковий гломерулосклероз
Тубулопатії
Хронічні тубулопатії
Інтерстиційні (проміжні) нефрити
Гнійний інтерстиційний нефрит (пієлонефрит)
Тубулоінтерстиційні, або негнійні інтерстиційні нефрити
Полікістоз нирок
Розділ 36. Захворювання кістково-м’язової системи (проф. А.М. Романюк)
Хвороби кісткової системи
Захворювання суглобів
Дегенеративно-дистрофічні ураження суглобів
Остеоартрити
Хвороби скелетних м’язів
Розділ 37. Патологія вагітності, післяпологового періоду та плаценти (проф. О.С. Решетнікова)
Аборт
Ектопічна вагітність
ОРН-гестози
Трофобластична хвороба
Хоріонепітеліома (хоріонкарцинома)
Патологія плаценти
Пре- та перинатальна патологія
Затримка внутрішньоутробного розвитку плода
Пологова травма
Порушення мозкового кровообігу плода й новонародженого
Гемолітична хвороба новонароджених
Геморагічна хвороба новонароджених
Пневмопатії
Ателектази новонароджених
Набряково-геморагічний синдром
Гіалінові мембрани легенів
Масивна аспірація навколоплідного вмісту
Асфіксія (пре- й інтранатальна)
Внутрішньоутробні інфекції: морфологічні прояви
Уроджена краснуха
Вроджена цитомегаловірусна інфекція
Вроджений токсоплазмоз
Внутрішньоутробна герпетична інфекція
Патологічна анатомія неінфекційних фетопатій
Морфологічна характеристика вроджених вад розвитку
Найважливіші вади розвитку
Розділ 38. Захворювання, зумовлені харчуванням (проф. І.В. Сорокіна, доц. О.М. Плітень)
Аліментарна дистрофія
Енергетична та білкова недостатність харчування
Хвороби, що виникають при нестачі жирів у харчуванні
Хвороби, що виникають при нестачі вуглеводів у харчуванні
Енергетична надмірність харчування й ожиріння
Вплив надмірного білкового харчування на організм
Вплив надлишку жиру на організм
Хвороби при надлишку вуглеводів у харчуванні
Аліментарні захворювання, зумовлені надмірним харчуванням
Гіповітамінози, авітамінози та гіпервітамінози
Гіповітаміноз, авітаміноз D
Гіпервітаміноз D
Гіповітаміноз, авітаміноз C
Гіповітаміноз, авітаміноз A
Гіпервітаміноз A
Розлади надходження вітамінів групи B
Недостатність вітаміну B1
Гіпервітаміноз B1
Гіповітаміноз, авітаміноз B2
Гіповітаміноз, авітаміноз B3
Гіповітаміноз, авітаміноз B6
Гіповітаміноз, авітаміноз B12
Гіповітаміноз, авітаміноз E
Розділ 39. Професійні захворювання (проф. В.Д. Марковський, канд. мед. наук М.С. Мирошниченко)
Професійні захворювання, що спричиняються дією хімічних чинників
Отруєння ртуттю
Отруєння свинцем
Отруєння марганцем
Отруєння миш’яком
Професійні захворювання, що спричиняються дією промислових аерозолів (пневмоконіози)
Силікоз
Силікатози
Азбестоз
Талькоз
Слюдяний пневмоконіоз
Металоконіози
Сидероз
Алюміноз
Бериліоз
Карбоконіози
Антракоз
Пневмоконіози від змішаного пилу
Пневмоконіози від органічного пилу
Професійні захворювання, що спричиняються дією фізичних чинників
Висотна хвороба
Контузія
Повітряна або газова емболія
Кесонна (декомпресійна) хвороба
Хвороби внаслідок дії виробничого шуму (шумова хвороба)
Хвороби внаслідок дії вібрацій (вібраційна хвороба)
Хвороби від температурних дій
Ураження електричним струмом
Хвороби, зумовлені електромагнітним випромінюванням
Хвороби, що спричиняються дією електромагнітних хвиль діапазону радіочастот
Ушкодження, спричинені дією ультрафіолетового випромінювання
Хвороби внаслідок впливу іонізувального випромінювання (променева хвороба)
Професійні хвороби, що спричиняються перенапруженням
Професійні захворювання, зумовлені впливом біологічних факторів
Ятрогенна лікарська патологія
Розділ 40. Інфекційні та паразитарні хвороби
Загальні поняття інфекційної патології людини (д-р мед. наук А.О. Гаврилюк)
Класифікація інфекційних хвороб
Кишкові інфекційні хвороби
Черевний тиф
Паратиф A та B
Сальмонельоз
Шигельоз
Кампілобактерний ентероколіт
Єрсиніоз
Псевдотуберкульоз
Кишковий єрсиніоз
Стафілококовий ентероколіт
Кишкова колі-інфекція
Вірусний ентерит і діарея
Вірусні повітряно-краплинні інфекції (проф. А.М. Романюк)
Грип
Парагрип
Респіраторно-синцитійна інфекція
Аденовірусна інфекція
ВІЛ-інфекція та синдром набутого імунодефіциту (проф. І.Ю. Олійник)
Клініко-морфологічна характеристика найважливіших опортуністичних інфекцій
Клініко-морфологічна характеристика інших ускладнень ВІЛ/СНІД
Сказ (доц. О.В. Федорченко)
Рикетсіози (проф. І.Ю. Олійник)
Епідемічний висипний тиф
Хвороба Брілля—Цинсера
Інфекційні захворювання мозку (доц. О.В. Федорченко)
Кліщовий енцефаліт
Пріонові інфекції
Хвороба Крейтцфельдта—Якоба
Хвороба куру
Синдром Герстмана—Штраусслера—Шейнкера
Синдром фатального сімейного безсоння
Хвороба Альперса
Спонгіоформний міозит із пріон-асоційованими включеннями
Дитячі інфекції (д-р мед. наук А.О. Гаврилюк, доц. О.В. Федорченко)
Кір
Епідемічний паротит
Інфекційний мононуклеоз
Поліомієліт
Вітряна віспа
Краснуха
Кашлюк
Дифтерія
Скарлатина
Менінгококова інфекція
Туберкульоз (д-р мед. наук А.О. Гаврилюк,доц. О.В. Федорченко)
Первинний туберкульоз
Гематогенний туберкульоз
Вторинний туберкульоз
Сепсис (проф. І.Ю. Олійник)
Особливо небезпечні (конвекційні, карантинні) інфекції (проф. А.М. Романюк)
Чума
Туляремія
Сибірка
Холера
Сифіліс (проф. І.Ю. Олійник)
Вроджений сифіліс
Хвороби, збудниками яких є найпростіші та гельмінти (доц. О.В. Федорченко)
Малярія
Балантидіаз
Амебіаз
Трихінельо
Ехінококоз
Цистицеркоз
Опісторхоз
Шистосомоз
Мікози (д-р мед. наук А.О. Гаврилюк)
Дерматомікози
Вісцеральні мікози
Актиномікоз
Кандидоз
Бластомікоз
Аспергільоз

Авторы книги Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

В.Д. Марковський, В.О. Туманський, С.Г. Гичка, Г.І. Губіна-Вакулик, І.С. Давиденко, Л.В. Дегтярьова, О.О. Дядик, І.Ю. Олійник, Ю.О. Поспішиль, А.М. Романюк, О.С. Решетнікова, В.О. Ситнікова, І.В. Сорокіна, В.П. Терещенко, С.І. Тертишний, І.С. Шпонька, В.І. Вовк, А.О. Гаврилюк, В.А. Діброва, М.С. Мирошниченко, О.А. Омельченко, О.М. Плітень, О.В. Федорченко

Характеристики книги Патоморфологія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Д. Марковський, В.О. Туманський, І.В. Сорокіна та ін.; за ред. В.Д. Марковського, В.О. Туманського

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2015
Количество страниц: 936, цвет. изд.
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1,786 кг
ISBN: 978-617-505-450-5
СТУДЕНТ
2017-11-15 09:25:43
Чудова книга, все коротко та зрозуміло. Книга наповненна кольоровими фото!
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Патоморфология: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / В.Д. Марковский, В.А. Туманский, И.В. Сорокина и др.; под ред. В.Д. Марковского, В.А. Туманского (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть подробную информацию (фото, отзывы, характеристики, содержание, авторы, описание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Кировоград, Кременчуг, Ивано-Франковск, Ровно, Хмельницкий, Тернополь, Ужгород, Луганск, Днепропетровск, Харьков, Черновцы, Чернигов, Винница, Сумы, Запорожье, Луцк, Полтава, Житомир, Николаев, Черкассы, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 581-15-67, 537-63-62.