Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Основи патології за Роббінсом і Кумаром: 11-е видання / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер та ін.

Основи патології за Роббінсом і Кумаром: 11-е видання / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер та ін.

В наличии
До завершения акции:
2580 грн2451 грн
Авторы: Виней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер, Андреа Т. Дейруп, Абгиджит Дас; научные редакторы перевода Ирина Сорокина, Сергей Гычка, Игорь Давиденко
Рекомендация: рекомендовано Ассоциацией патологоанатомов Украины
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования, врачей-интернов, врачей-практиков
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Robbins & Kumar Basic Pathology, 11th edition публикуется в соответствии с договором с компанией Elsevier
Язык: украинский
Год: 2024
Количество страниц: 903 (цветные, крупноформатные)
ISBN: 978-617-505-939-5
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Основи патології за Роббінсом і Кумаром: 11-е видання / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер та ін.

«Основи патології за Роббінсом і Кумаром» — зручне, стисле і гарно ілюстроване видання, у якому сучасним студентам пропонується усебічний виклад базового курсу патології від найавторитетніших фахівців у цій галузі. Оновлене 11-е видання ґрунтовно висвітлює ключові патологічні процеси й перевірені часом інструменти макро- та мікроскопічного аналізу. Водночас велику увагу приділено клініко-патологічним кореляціям і впливу молекулярної патології на медичну практику. Неймовірні ілюстрації та схеми полегшують засвоєння й запам’ятовування складних понять.
• Повністю оновлено клінічні теми.
Наведено високоякісні мікро- і макрофотографії та рентгенологічні знімки, а також нові ілюстрації й понад 150 нових схем, які допомагають узагальнити інформацію про ключові або складні механізми захворювань.
До кожного розділу додано новий підрозділ «Резюме» з ключовими висновками у вигляді маркованих списків, що допоможуть зосередитися на фундаментальних принципах.
Уміщено таблиці відповідних лабораторних досліджень для кожного розділу, які чітко пов’язують патофізіологію хвороби й діагностичні тести.
У кожному розділі висвітлено патогенез, морфологію та патофізіологічні аспекти.
Ширше охоплено різні групи населення, зокрема додано клінічні фотографії уражень шкіри різних типів і новий розділ, присвячений взаємозв’язку соціально визначеної раси та стану здоров’я пацієнтів.
Книга призначена для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Содержание книги Основи патології за Роббінсом і Кумаром: 11-е видання / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер та ін.

РОЗДІЛ 1. УШКОДЖЕННЯ КЛІТИНИ, ЇЇ ЗАГИБЕЛЬ ТА АДАПТАЦІЯ
Вступ до патології
Реакції клітини на стрес та шкідливі чинники
Причини ушкодження клітини
Послідовні етапи ушкодження і загибелі клітини
Оборотне ушкодження клітини
Загибель клітини
Некроз
Морфологічні типи некрозу тканин
Апоптоз
Причини апоптозу
Механізми апоптозу
Автофагія
Механізми ушкодження та загибелі клітини
Дисфункції та ураження мітохондрій
Оксидантний стрес
Утворення та видалення активних форм кисню
Ушкодження клітин, спричинене активними формами кисню
Ушкодження мембран
Порушення гомеостазу кальцію
Стрес ЕР (ендоплазматичного ретикулуму)
Ушкодження ДНК
Клініко-патологічні приклади ушкодження і некрозу клітин
Гіпоксія та ішемія
Ішемічно-реперфузійне ушкодження
Ушкодження клітин, спричинене токсинами
Адаптація клітини до стресу
Гіпертрофія
Гіперплазія
Атрофія
Метаплазія
Внутрішньоклітинні та позаклітинні відкладення
Внутрішньоклітинні відкладення
Позаклітинні відкладення: патологічна кальцифікація
Старіння клітин
РОЗДІЛ 2. ЗАПАЛЕННЯ І РЕПАРАЦІЯ
Загальна характеристика запалення
Причини запалення
Розпізнавання мікробів та уражених клітин
Гостре запалення
Судинні реакції при гострому запаленні
Мобілізація лейкоцитів у вогнище запалення
Фагоцитоз і знешкодження провокувального чинника
Фагоцитоз
Внутрішньоклітинне руйнування мікробів і продуктів розпаду клітин
Ушкодження тканин, опосередковане лейкоцитами
Медіатори запалення
Вазоактивні аміни: гістамін і серотонін
Метаболіти арахідонової кислоти
Простагландини
Лейкотрієни
Інші медіатори, похідні арахідонової кислоти
Фармакологічні інгібітори простагландинів і лейкотрієнів
Цитокіни та хемокіни
Фактор некрозу пухлин (TNF ) та інтерлейкін-1 (IL-1)
Хемокіни
Інші цитокіни при гострому запаленні
Система комплементу
Інші медіатори запалення
Морфологічна картина гострого запалення
Серозне запалення
Фібринозне запалення
Гнійне запалення, абсцес
Виразки
Наслідки гострого запалення
Хронічне запалення
Причини хронічного запалення
Морфологічні ознаки
Клітини і медіатори хронічного запалення
Роль макрофагів
Роль лімфоцитів
Інші клітини при хронічному запаленні
Гранульоматозне запалення
Системні ефекти запалення
Репарація тканин
Регенерація клітин і тканин
Регенерація печінки
Репарація шляхом рубцювання
Етапи формування рубця
Ангіогенез
Активація фібробластів та утворення сполучної тканини
Перемоделювання сполучної тканини
Чинники, які сповільнюють репарацію тканин
Клінічні приклади ненормального загоєння ран і рубцювання
Ненормальне загоєння: хронічні рани
Надмірне рубцювання
Фіброз паренхіматозних органів
РОЗДІЛ 3. РОЗЛАДИ ГЕМОДИНАМІКИ, ТРОМБОЕМБОЛІЯ ТА ШОК
Гіперемія і застій
Набряк
Підвищення гідростатичного тиску
Зниження осмотичного тиску плазми
Лімфатична обструкція
Затримка натрію та води
Кровотеча
Гемостаз і тромбоз
Гемостаз
Тромбоцити
Фактори коагуляції
Ендотелій
Тромбоз
Ушкодження ендотелію
Порушення кровотоку
Гіперкоагуляція
Наслідки тромбозу
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдром)
Емболія
Тромбоемболія легеневої артерії
Системна тромбоемболія
Жирова емболія
Амніотична емболія
Повітряна емболія
Інфаркт
Чинники, що впливають на розвиток інфаркту
Шок
Патогенез септичного шоку
Стадії шоку
РОЗДІЛ 4. ГЕНЕТИЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ ТА ЗАХВОРЮВАННЯ ДІТЕЙ РІЗНОГО ВІКУ
Геном
ДНК, яка кодує і не кодує білки
Епігенетичні зміни
Мікро-РНК та довга некодувальна РНК
Редагування генів
Генетичні захворювання
Природа генетичних альтерацій, які зумовлюють розвиток хвороби в людини
Мутації в генах, які кодують білки
Зміни в генах, які кодують білки, крім мутацій
Менделівські розлади: захворювання, спричинені дефектами одного гена
Успадкування моногенних розладів
Загальні ознаки моногенних захворювань
Хвороби з автосомно-домінантним типом успадкування
Хвороби з автосомно-рецесивним типом успадкування
Хвороби, пов’язані з Х-хромосомою
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують структурні білки
Синдром Марфана
Синдроми Елерса–Данлоса
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують рецепторні білки або шляхи
Сімейна гіперхолестеринемія
Кістозний фіброз (муковісцидоз)
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують ферментні білки
Фенілкетонурія (ФКУ)
Галактоземія
Лізосомальні хвороби накопичення
Хвороби накопичення глікогену (глікогенози)
Комплексні мультигенні захворювання
Цитогенетичні захворювання
Кількісні аномалії
Структурні аномалії
Загальна характеристика хромосомних розладів
Цитогенетичні захворювання із залученням автосом
Трисомія 21 (синдром Дауна)
Синдром делеції 22q11.2
Цитогенетичні захворювання із залученням статевих хромосом
Синдром Клайнфелтера
Синдром Тернера
Моногенні розлади з нетиповим успадкуванням
Повторні триплетні мутації
Синдром фрагільної (ламкої) хромосоми (синдром Мартіна–Белла)
Синдром тремору/атаксії, асоційований з Х-хромосомою та первинна недостатність яєчників, асоційована з Х-хромосомою
Захворювання, спричинені мутаціями в мітохондріальних генах
Захворювання, спричинені геномним імпринтингом: синдроми Прадера–Віллі й Ангельмана
Захворювання дітей різного віку
Природжені аномалії
Перинатальні інфекції
Недоношеність і затримка росту плода
Недоношеність
Затримка росту плода
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених
Некротичний ентероколіт
Синдром раптової дитячої смерті (срдс)
Водянка плода
Імунна водянка плода
Неімунна водянка плода
Пухлини та пухлиноподібні утворення у немовлят і дітей інших вікових груп
Доброякісні новоутворення
Злоякісні новоутворення
Нейробластома
Ретинобластома
Пухлина Вільмса
Молекулярна діагностика генетичних розладів
Показання до генетичного аналізу
Молекулярна діагностика та її застосування
Тести для визначення структурних змін хромосоми
Рідинна біопсія
Тести, що виявляють мутації в окремих генах
РОЗДІЛ 5. ЗАХВОРЮВАННЯ ІМУННОЇ СИСТЕМИ
Нормальна імунна відповідь
Природжений імунітет
Рецептори природженого імунітету
Реакції природженого імунітету
Набутий імунітет
Клітини імунної системи
Т-лімфоцити
Молекули головного комплексу гістосумісності (ГКГ): пептидна індикаторна система адаптивного імунітету
B-лімфоцити
Природні клітини-кілери
Антигенпрезентувальні клітини
Дендритні клітини
Інші антигенпрезентувальні клітини
Лімфоїдна тканина
Вторинні лімфоїдні органи
Цитокіни: молекулярні месенджери імунної системи
Активація лімфоцитів та набуті імунні реакції
Захоплення і презентація антигенів
Клітинний імунітет: активація Т-лімфоцитів та елімінація внутрішньоклітинних мікроорганізмів
Гуморальний імунітет: активація В-лімфоцитів та елімінація позаклітинних мікроорганізмів
Ослаблення імунних реакцій та імунологічна пам’ять
Реакції гіперчутливості: імуноопосередковане ушкодження тканин
Причини реакцій гіперчутливості
Класифікація реакцій гіперчутливості
Гіперчутливість негайного типу (тип І)
Послідовність розвитку реакцій гіперчутливості негайного типу
Розвиток алергії
Клінічні та патологічні прояви
Антитіло-опосередковані захворювання (гіперчутливість II типу)
Механізми антитіло-опосередкованих захворювань
Імунокомплексні захворювання (гіперчутливість III типу)
Системні імунокомплексні захворювання
Локалізоване імунокомплексне захворювання (реакція Артюса)
Т-клітинно-опосередковані захворювання (гіперчутливість IV типу)
CD4+ T-клітинно-опосередковане запалення
Клінічні приклади запальних реакцій, опосередкованих CD4+ T-лімфоцитами
CD8+ Т-клітинно-опосередкована цитотоксичність
Автоімунні захворювання
Імунна толерантність
Механізми автоімунітету: загальні принципи
Генетичні фактори для автоімунітету
Роль інфекцій, ушкодження тканин та факторів навколишнього середовища
Системний червоний вовчак
Спектр автоантитіл при системному червоному вовчаку
Хронічний дискоїдний червоний вовчак та підгострий шкірний червоний вовчак
Медикаментозний червоний вовчак
Ревматоїдний артрит та пов’язані з ним розлади
Синдром Шегрена
Системний склероз (склеродермія)
Запальні міопатії
Змішане захворювання сполучної тканини
Вузликовий поліартеріїт та інші васкуліти
IgG4-асоційоване захворювання
Відторгнення трансплантата
Розпізнавання та відторгнення алотрансплантатів
Розпізнавання алоантигенів трансплантата
Механізми відторгнення трансплантата
Методики підвищення виживаності трансплантата
Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин
Хвороба «трансплантат проти хазяїна»
Синдроми імунодефіциту
Первинні (спадкові) імунодефіцити
Тяжкий комбінований імунодефіцит
Х-зчеплена агаммаглобулінемія
Синдром Ді Джорджі (гіпоплазія тимуса)
Гіпер-IgM-синдром
Загальний варіабельний імунодефіцит
Ізольований дефіцит IgA
Інші порушення активації лімфоцитів
Імунодефіцити, пов’язані з системними захворюваннями
Порушення природженого імунітету
Дефекти функції лейкоцитів
Дефіцити, що впливають на систему комплементу
Вторинні (набуті) імунодефіцити
Синдром набутого імунодефіциту
Епідеміологія
Властивості ВІЛ
Структура ВІЛ-інфекції
Патогенез ВІЛ-інфекції та СНІДу
Життєвий цикл ВІЛ
Механізм виснаження Т-клітин при ВІЛ-інфекції
ВІЛ-інфекція вражає інші клітини, крім Т-лімфоцитів
Патогенез ураження центральної нервової системи
Виникнення і перебіг ВІЛ-інфекції
Клінічні особливості СНІДу
Опортуністичні інфекції
Пухлини
Захворювання центральної нервової системи
Вплив антиретровірусної терапії на перебіг ВІЛ-інфекції
Амілоїдоз
Патогенез формування відкладень амілоїду
Класифікація амілоїдозу і механізми формування відкладень амілоїду
РОЗДІЛ 6. ПУХЛИНИ
Номенклатура
Доброякісні пухлини
Злоякісні пухлини
Характеристика доброякісних і злоякісних новоутворень
Диференціація та анаплазія
Локальна інвазія
Метастазування
Епідеміологія
Поширеність злоякісних пухлин
Екологічні чинники
Вік і злоякісні пухлини
Набуті фактори ризику
Взаємозв’язок екологічних і генетичних чинників
Онкогени
Генетичні мутації при онкологічних захворюваннях
Драйверні та пасивні (нейтральні) мутації
Точкові мутації
Генні перебудови
Делеції
Генні ампліфікації
Аневплоїдія
МікроРНК і пухлини
Епігенетичні модифікації та пухлини
Канцерогенез: багатостадійний процес
Патогенетичні ознаки злоякісних пухлин
Автономне забезпечення факторами росту
Фактори росту
Рецептори факторів росту
Сигнальні білки-трансдуктори
Контроль клітинного циклу
Нечутливість до інгібіторів росту: гени – супресори росту пухлин
РБ: регулятор клітинного циклу
TP53: «вартовий» геному
Інші інгібітори росту
Порушення клітинного метаболізму
Автофагія
Онкометаболізм
Ухиляння від апоптозу
Необмежений реплікативний потенціал (іммортальність)
Ангіогенез при пухлинному процесі (неоангіогенез)
Інвазія та метастазування
Інвазія в позаклітинний матрикс
Судинна дисемінація та «осідання» пухлинних клітин
Метастази
Уникнення імунного контролю
Пухлинні антигени
Ефективні імунні відповіді на пухлинні антигени
Ухиляння від імунітету, спричинене пухлинами
Геномна нестабільність як активатор малігнізації
Пухлино-асоційоване запалення як передумова злоякісності
Етіологія пухлин: канцерогенні чинники
Хімічні канцерогени
Чинники прямої дії
Чинники непрямої дії
Механізми дії хімічних канцерогенів
Радіаційні канцерогени
Вірусний і мікробний онкогенез
Онкогенні РНК-віруси
Онкогенні ДНК-віруси
Клінічні аспекти неоплазій
Вплив пухлини на організм
Пухлинна кахексія
Паранеопластичні синдроми
Оцінювання ступеня та визначення клінічної стадії пухлини
Лабораторна діагностика пухлин
Морфологічні методи
Маркери пухлин
Молекулярна діагностика
Молекулярне профілювання пухлин
РОЗДІЛ 7. ХВОРОБИ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВПЛИВОМ ДОВКІЛЛЯ ТА ПОРУШЕННЯМ ХАРЧУВАННЯ
Відмінності у стані здоров’я
Вплив кліматичних змін на здоров’я людини
Токсична дія хімічних і фізичних чинників
Забруднення довкілля
Забруднення повітря
Забруднення повітря довкілля
Забруднення повітря у приміщенні
Метали як забруднювачі довкілля
Свинець
Ртуть
Миш’як
Кадмій
Промислові та сільськогосподарські експозиції
Вплив тютюну
Вплив алкоголю
Ураження, спричинені лікарськими препаратами і наркотичними речовинами
Ушкодження внаслідок дії медикаментів: несприятливі побічні реакції на лікарські препарати
Гормональна терапія під час менопаузи
Комбіновані гормональні контрацептиви
Ацетамінофен
Ацетилсаліцилова кислота (аспірин)
Ушкодження нетерапевтичними речовинами
Психостимулятори
Опіоїди
Марихуана
Галюциногени
Ушкодження фізичними чинниками
Механічна травма
Термічне ушкодження
Теплові опіки
Гіпертермія
Гіпотермія
Електричне ураження
Ушкодження, спричинене дією йонізуючого випромінювання
Основні детермінанти біологічних ефектів йонізуючого випромінювання
Ушкодження ДНК і канцерогенез
Фіброз
Вплив на системи організму
Загальне опромінення тіла
Хвороби, пов’язані з порушенням харчування
Недоїдання
Тяжке гостре недоїдання
Маразм
Квашіоркор
Вторинне недоїдання
Нервова анорексія та нервова булімія
Дефіцит вітамінів і токсичність
Вітамін А
Вітамін D
Вітамін С (аскорбінова кислота)
Ожиріння
Лептин
Адипонектин
Інші медіатори
Гормони кишок
Роль мікробіому кишок
Клінічні наслідки ожиріння
Дієта і системні захворювання
Дієта і злоякісні пухлини
РОЗДІЛ 8. КРОВОНОСНІ СУДИНИ
Структура і функції кровоносних судин
Будова судин
Природжені аномалії
Регуляція артеріального тиску
Артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба)
Епідеміологія артеріальної гіпертензії
Патогенез первинної гіпертензії
Артеріосклероз
Атеросклероз
Епідеміологія атеросклерозу
Конституціональні фактори ризику
Основні фактори ризику, яким можна запобігти
Додаткові фактори ризику
Патогенез
Наслідки атеросклерозу
Атеросклеротичний стеноз
Гострі зміни атеросклеротичної бляшки
Аневризма і розшарування
Аневризма черевної аорти
Аневризма грудної аорти
Розшарування аорти
Васкуліт
Неінфекційний васкуліт
Імунокомплексний васкуліт
Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла
Антиендотеліальноклітинні антитіла та автореактивні Т-клітини
Васкуліт великих судин
Гігантоклітинний (скроневий) артеріїт
Артеріїт Такаясу
Васкуліт судин середнього калібру
Вузликовий поліартеріїт
Хвороба Кавасакі
Васкуліт дрібних судин
Мікроскопічний поліангіїт
Гранульоматоз із поліангіїтом
Еозинофільний гранульоматоз з поліангіїтом (синдром Черджа–Стросс)
Облітераційний тромбангіїт (хвороба Бюргера)
Інфекційний васкуліт
Порушення, спричинені гіперреактивністю кровоносних судин
Синдром Рейно
Вени і лімфатичні судини
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок
Варикозні ураження вен інших локалізацій
Тромбофлебіт і флеботромбоз
Синдроми верхньої і нижньої порожнистих вен
Лімфангіт і лімфедема
Пухлини
Доброякісні пухлини і пухлиноподібні утворення
Судинні ектазії
Гемангіоми
Лімфангіоми
Гломусні пухлини (гломангіоми)
Бактеріальний ангіоматоз
Пухлини проміжного ступеня злоякісності
Саркома Капоші
Злоякісні пухлини
Ангіосаркоми
РОЗДІЛ 9. СЕРЦЕ
Огляд хвороб серця
Серцева недостатність
Лівошлуночкова недостатність
Правошлуночкова недостатність
Природжені хвороби серця
Вади серця, пов’язані з шунтуванням зліва направо
Дефекти міжпередсердної перегородки та відкритий овальний отвір серця
Дефекти міжшлуночкової перегородки
Відкрита артеріальна протока
Вади серця, пов’язані з шунтуванням справа наліво
Тетрада Фалло
Транспозиція магістральних артерій
Вади серця, спричинені обструкцією
Коарктація аорти
Ішемічна хвороба серця
Епідеміологія
Патогенез ішемічної хвороби серця
Хронічна судинна оклюзія
Гострі зміни атеросклеротичної бляшки
Стенокардія
Інфаркт міокарда
Оклюзія вінцевих артерій
Реакція міокарда на ішемію
Патерни інфаркту
Модифікація зони інфаркту шляхом реперфузії
Наслідки та ускладнення інфаркту міокарда
Хронічна ішемічна хвороба серця
Аритмії
Раптова серцева смерть
Гіпертонічна хвороба серця
Системна (лівобічна) гіпертонічна хвороба
Легенева гіпертонічна хвороба (соr pulmonale)
Захворювання клапанів серця
Дегенеративна хвороба клапанів
Кальцинозний стеноз аорти
Міксоматозний мітральний клапан
Ревматична хвороба клапанів
Інфекційний ендокардит
Неінфекційні вегетації
Небактеріальний тромботичний ендокардит
Ендокардит при системному червоному вовчаку: ендокардит Лібмана–Сакса
Кардіоміопатії
Дилатаційна кардіоміопатія
Аритмогенна правошлуночкова кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія
Рестриктивна кардіоміопатія
Міокардит
Інші причини ураження міокарда
Кардіотоксичні лікарські препарати
Катехоламіни
Захворювання перикарда
Перикардіальний випіт і гемоперикард
Перикардит
Пухлини серця
Первинні пухлини
Вплив на серце пухлин іншої локалізації
Карциноїдна хвороба серця
Трансплантація серця
РОЗДІЛ 10. КРОВОТВОРНА І ЛІМФОЇДНА СИСТЕМИ
Патологія еритроцитів
Анемія внаслідок крововтрати: кровотеча
Гемолітична анемія
Спадковий сфероцитоз
Серпастоклітинна анемія
Таласемія
β-Таласемія
α-Таласемія
Дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
Пароксизмальна нічна гемоглобінурія
Імунна гемолітична анемія
Імунна гемолітична анемія із синдромом теплових аглютинінів
Імунна гемолітична анемія холодових антитіл
Механічний гемоліз
Малярія
Анемія, зумовлена пригніченням еритропоезу
Залізодефіцитна анемія
Анемія, спричинена хронічним запаленням
Мегалобластна анемія
Анемія внаслідок дефіциту фолату (фолієвої кислоти)
Анемія внаслідок дефіциту вітаміну B12 (ціанокобаламіну)
Апластична анемія
Мієлофтизна анемія
Поліцитемія
Патологія лейкоцитів
Ненеопластична патологія лейкоцитів
Лейкопенія
Нейтропенія/агранулоцитоз
Реактивний лейкоцитоз
Інфекційний мононуклеоз
Реактивний лімфаденіт
Гострий неспецифічний лімфаденіт
Хронічний неспецифічний лімфаденіт
Хвороба котячих подряпин
Гемофагоцитарний лімфогістіоцитоз (ГЛГ)
Неопластичні порушення проліферації лейкоцитів
Гострі лейкози
Мієлодиспластичні синдроми
Мієлопроліферативні неоплазми
Хронічний мієлоїдний лейкоз
Справжня поліцистемія
Первинний мієлофіброз
Негоджкінські лімфоми та хронічні лімфоїдні лейкози
Хронічний лімфоцитарний лейкоз / дрібноклітинна лімфоцитарна лімфома
Фолікулярна лімфома
Мантійно-клітинна лімфома
Екстранодулярна лімфома маргінальної зони
Дифузна В-великоклітинна лімфома
Лімфома Беркітта
Різноманітні лімфоїдні новоутворення
Лімфома Годжкіна
Плазматично-клітинні новоутворення та споріднені стани
Множинна мієлома
Лімфоплазмоцитарна лімфома
Гістіоцитарні новоутворення
Гістіоцитоз із клітин Лангерганса
Геморагічні розлади
Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові
Тромбоцитопенія
Імунна тромбоцитопенічна пурпура
Гепарин-індукована тромбоцитопенія
Тромботичні мікроангіопатії: тромботична тромбоцитопенічна пурпура і гемолітико-уремічний синдром
Порушення коагуляції
Дефіцит комплексу «фактор VIII – фактор фон Віллебранда»
Хвороба фон Віллебранда
Гемофілія A: дефіцит фактора VIII
Гемофілія B: дефіцит фактора IX
Ускладнення внаслідок переливання крові
Алергійні реакції
Гемолітичні реакції
Перевантаження кровообігу, пов’язане з трансфузією
Гостре ушкодження легень, спричинене трансфузією
Інфекційні ускладнення
Патологія селезінки і тимуса
Спленомегалія
Патологія тимуса
Гіперплазія тимуса
Тимома
РОЗДІЛ 11. ЛЕГЕНІ
Ателектаз (колапс)
Гостре ураження легень і гострий респіраторний дистрес-синдром
Обструктивні та рестриктивні захворювання легень
Обструктивні захворювання легень (дихальних шляхів)
Хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ)
Емфізема
Хронічний бронхіт
Емфізематозні стани, окрім ХОЗЛ
Астма
Атопічна астма
Неатопічна астма
Астма, індукована лікарськими засобами
Професійна астма
Бронхоектатична хвороба (бронхоектази)
Хронічні інтерстиційні (рестриктивні, інфільтративні) захворювання легень
Захворювання, пов’язані з фіброзуванням
Ідіопатичний легеневий фіброз (звичайна інтерстиційна пневмонія)
Інші фіброзні захворювання
Пневмоконіози
Пневмоконіоз вугільників
Силікоз
Захворювання, спричинені впливом азбесту
Захворювання легень, спричинені впливом лікарських засобів та радіацією
Гранульоматозні захворювання
Саркоїдоз
Гіперчутливий пневмоніт
Легенева еозинофілія
Інтерстиційні захворювання, пов’язані з курінням
Хвороби легеневих судин
Емболія легеневої артерії, кровотечі та інфаркт
Легенева гіпертензія
Синдроми дифузної альвеолярної кровотечі
Синдром Гудпасчера
Гранульоматоз із поліангіїтом
Легеневі інфекції
Позалікарняні бактеріальні пневмонії
Позалікарняні вірусні пневмонії
Віруси грипу
Коронавіруси
Внутрішньолікарняні пневмонії
Аспіраційна пневмонія
Абсцес легені
Туберкульоз
Первинний туберкульоз
Вторинний туберкульоз (реактиваційний туберкульоз)
Нетуберкульозна мікобактеріальна хвороба
Грибкові пневмонії
Пневмонія в осіб з ослабленим імунітетом
Цитомегаловірусна інфекція
Пневмоцистна інфекція
Кандидоз
Криптококоз
Опортуністичні цвілеві грибки
Захворювання легень при ВІЛ-інфекції
Пухлини легень
Карциноми
Карциноїдні пухлини
Ураження плеври
Плевральний випіт і плеврит
Пневмоторакс, гемоторакс і хілоторакс
Злоякісна мезотеліома
Ураження верхніх дихальних шляхів
Гострі інфекції
Назофарингеальна карцинома
Пухлини гортані
Доброякісні пухлини
Рак гортані
РОЗДІЛ 12. НИРКИ
Клінічні ознаки патології нирок
Захворювання клубочків
Механізми ушкодження та розвитку захворювань клубочків
Розлади, що проявляються нефротичним синдромом
Хвороба мінімальних змін
Фокально-сегментарний гломерулосклероз
Мембранозна нефропатія
Мембранопроліферативний гломерулонефрит
С3-гломерулопатія
Розлади, які спостерігаються при нефритичному синдромі
Гострий постінфекційний гломерулонефрит
Швидкопрогресивний гломерулонефрит (ШПГН)
Вовчаковий нефрит
Інші захворювання клубочків
IgA-нефропатія
Спадковий нефрит
Захворювання, які уражують ниркові канальці та інтерстицій
Гострий пієлонефрит
Хронічний пієлонефрит
Тубулоінтерстиційний нефрит
Медикаментозно-індукований тубулоінтерстиційний нефрит
Гостре ураження канальців
Захворювання, які уражують кровоносні судини
Гіпертензивна хвороба з переважним ураженням нирок
Тромботичні мікроангіопатії
Хронічна хвороба нирок
Кістозні хвороби нирок
Прості кісти
Автосомно-домінантна полікістозна хвороба нирок у дорослих
Автосомно-рецесивна полікістозна хвороба нирок у дітей
Медулярні хвороби з кістами
Мультикістозна дисплазія нирок
Обструкція сечових шляхів
Сечокам’яна хвороба (уролітіаз)
Гідронефроз
Новоутворення
Нирково-клітинна карцинома
Світлоклітинна карцинома
Сосочкова нирково-клітинна карцинома
Хромофобна нирково-клітинна карцинома
Інші пухлини нирки
Онкоцитома
Ангіоміоліпома
Пухлина Вільмса
РОЗДІЛ 13. РОТОВА ПОРОЖНИНА ТА ОРГАНИ ТРАВЛЕННЯ
Ротова порожнина
Захворювання зубів та опорних структур
Карієс
Гінгівіт
Періодонтит
Запальні ураження ротової порожнини
Афтозні виразки (афти)
Інфекції, спричинені вірусом простого герпесу
Кандидоз ротової порожнини (молочниця)
Проліферативні та неопластичні ураження ротової порожнини
Стромальні проліферативні ураження
Лейкоплакія та еритроплакія
Плоскоклітинна карцинома
Захворювання слинних залоз
Ксеростомія
Сіаладеніт
Новоутворення
Плеоморфна аденома
Мукоепідермоїдна карцинома
Одонтогенні кісти та пухлини
Стравохід
Обструктивні та судинні захворювання
Механічна обструкція
Функціональна обструкція
Ектопія
Варикозне розширення вен стравоходу
Езофагіт
Розриви стравоходу
Хімічний езофагіт і ятрогенне ушкодження стравоходу
Інфекційний езофагіт
Рефлюкс-езофагіт
Еозинофільний езофагіт
Стравохід Барретта
Пухлини стравоходу
Аденокарцинома
Плоскоклітинний рак
Шлунок
Гастропатія і гострий гастрит
Ураження слизової оболонки, пов’язані зі стресом
Хронічний гастрит
Гастрит, спричинений Helicobacter pylori
Автоімунний гастрит
Ускладнення хронічного гастриту
Пептична виразка
Атрофія слизової оболонки і кишкова метаплазія
Дисплазія
Поліпи та пухлини шлунка
Поліпи шлунка
Запальні та гіперпластичні поліпи
Поліпи із фундальних залоз
Аденома шлунка
Аденокарцинома шлунка
Лімфома шлунка
Нейроендокринна (карциноїдна) пухлина
Стромальна шлунково-кишкова пухлина
Тонка і товста кишка
Непрохідність кишок
Інвагінація
Хвороба Гіршпрунга
Черевна грижа
Судинні розлади кишок
Ішемічна хвороба кишок
Ангіодисплазія
Геморой
Діарейна хвороба
Діарея з порушенням всмоктування
Муковісцидоз (кістозний фіброз)
Целіакія
Екологічна дисфункція кишок
Дефіцит лактази (дисахаридази)
Абеталіпопротеїнемія
Мікроскопічний коліт
Хвороба «трансплантат проти хазяїна»
Інфекційний ентероколіт
Холера
Кампілобактерний ентероколіт
Шигельоз
Ешерихіоз
Сальмонельоз
Черевний тиф
Псевдомембранозний коліт
Мікобактеріальна інфекція
Норовірусна інфекція
Ротавірусна інфекція
Паразитарні захворювання
Запальні захворювання кишок
Дивертикуліт сигмоподібної ободової кишки
Запальні захворювання кишок
Хвороба Крона
Виразковий коліт
Пухлина, пов’язана з колітом
Поліпи та неопластична хвороба ободової кишки
Запальні поліпи
Гамартомні поліпи
Ювенільні поліпи
Синдром Пейтца–Єгерса
Гіперпластичні поліпи
Аденоми
Сімейні синдроми неоплазії ободової кишки
Сімейний аденоматозний поліпоз
Спадковий неполіпозний колоректальний рак
Аденокарцинома
Апендикс
Гострий апендицит
Пухлини апендикса
РОЗДІЛ 14. ПЕЧІНКА І ЖОВЧНИЙ МІХУР
Печінка
Загальні прояви захворювань печінки
Механізми ушкодження та відновлення
Печінкова недостатність
Гостра печінкова недостатність
Хронічна печінкова недостатність і цироз
Гостра недостатність на тлі хронічної недостатності печінки
Інфекційні захворювання печінки
Вірусний гепатит
Вірус гепатиту А
Вірус гепатиту В
Вірус гепатиту С
Вірус гепатиту D
Вірус гепатиту Е
Клініко-патологічні синдроми вірусного гепатиту
Бактеріальні й паразитарні інфекції та гельмінтози
Автоімунний гепатит
Ураження печінки, індуковане лікарськими препаратами і токсинами
Алкогольна та неалкогольна жирова хвороба печінки
Алкогольна хвороба печінки
Неалкогольна жирова хвороба печінки
Спадкові метаболічні захворювання печінки
Гемохроматоз
Хвороба Вільсона
Дефіцит α1-антитрипсину
Холестатичні синдроми
Білірубін та утворення жовчі
Патофізіологія жовтяниці
Порушення метаболізму білірубіну в гепатоцитах
Неонатальна жовтяниця
Спадкові гіпербілірубінемії
Холестаз
Обструкція жовчних проток і висхідний холангіт
Неонатальний холестаз
Неонатальний гепатит
Біліарна атрезія
Автоімунні холангіопатії
Первинний біліарний холангіт
Первинний склерозувальний холангіт
Розлади кровопостачання
Порушення надходження крові в печінку
Ураження печінкової артерії
Обструкція ворітної вени і тромбоз
Порушення кровотоку через печінку
Порушення венозного відтоку з печінки
Тромбоз печінкових вен
Пасивний застій і центрилобулярний некроз
Вузлуваті утворення та пухлини
Вогнищева вузлова гіперплазія
Доброякісні новоутворення
Кавернозна гемангіома
Гепатоцелюлярна аденома
Злоякісні новоутворення
Гепатоцелюлярна карцинома (ГЦК)
Холангіокарцинома
Жовчний міхур
Жовчнокам’яна хвороба
Холецистит
Гострий калькульозний холецистит
Гострий некалькульозний холецистит
Хронічний холецистит
Карцинома жовчного міхура
РОЗДІЛ 15. ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА
Природжені аномалії підшлункової залози
Панкреатит
Гострий панкреатит
Псевдокісти підшлункової залози
Хронічний панкреатит
Новоутворення підшлункової залози
Кістозні новоутворення
Серозні цистаденоми
Муцинозні кістозні новоутворення
Внутрішньопротокові сосочкові муцинозні новоутворення
Рак підшлункової залози
РОЗДІЛ 16. ЧОЛОВІЧА СТАТЕВА СИСТЕМА І НИЖНІ СЕЧОВІ ШЛЯХИ
Статевий член
Вади розвитку
Запальні ураження
Новоутворення
Калитка, яєчко і над’яєчко
Крипторхізм і атрофія яєчка
Запальні захворювання
Ураження судин
Новоутворення яєчка
Передміхурова залоза
Простатит
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози
Аденокарцинома передміхурової залози
Нижні сечові шляхи
Сечовід
Сечовий міхур
Непухлинні захворювання
Новоутворення
Хвороби, які передаються статевим шляхом
Сифіліс
Гонорея
Негонококовий уретрит і цервіцит
Венерична лімфогранульома
Шанкроїд (м’який шанкер)
Трихомоніаз
Генітальний герпес
Інфекція, спричинена вірусом папіломи людини
Інфекції, які передаються статевим шляхом
РОЗДІЛ 17. ЖІНОЧА СТАТЕВА СИСТЕМА І ГРУДНА ЗАЛОЗА
Вульва
Вульвіт
Непухлинне ураження епітелію
Склеротичний лишай
Плоскоклітинна гіперплазія
Пухлини
Кондиломи
Карцинома вульви
Екстрамамарна хвороба Педжета
Піхва
Вагініт
Злоякісні новоутворення
Плоскоклітинний рак
Ембріональна рабдоміосаркома
Шийка матки
Цервіцит
Ендоцервікальний поліп
Неоплазія шийки матки
Плоскоклітинне інтраепітеліальне ураження (SIL) та цервікальна інтраепітеліальна неоплазія (CIN)
Інвазивна карцинома шийки матки
Матка
Ендометрит
Аденоміоз
Ендометріоз
Аномальні маткові кровотечі
Проліферативні ураження ендометрію і міометрію
Гіперплазія ендометрію
Ендометріоїдна карцинома
Поліпи ендометрію
Лейоміома матки
Лейоміосаркома
Маткові (фалопієві) труби
Яєчники
Фолікулярні та лютеїнові кісти
Синдром полікістозних яєчників
Пухлини яєчників
Поверхневі епітеліальні пухлини
Серозні пухлини
Муцинозні пухлини
Ендометріоїдні пухлини
Світлоклітинний рак
Інші пухлини яєчників
Тератоми
Патологія вагітності
Запалення та інфекції плаценти
Позаматкова вагітність
Прееклампсія/еклампсія
Гестаційна трофобластична хвороба
Пухирний занесок: повний і частковий
Інвазивний пухирний занесок
Гестаційна хоріокарцинома
Трофобластична пухлина плацентарної ділянки
Грудна залоза
Клінічні прояви захворювань грудної залози
Запальні процеси
Стромальні новоутворення
Доброякісні епітеліальні ураження
Карцинома грудної залози
Епідеміологія та фактори ризику
Карцинома in situ
Інвазивна карцинома
РОЗДІЛ 18. ЕНДОКРИННА СИСТЕМА
Гіпофіз
Клінічні прояви захворювань гіпофіза
Пухлини аденогіпофіза
Загальні ознаки аденоми гіпофіза
Функціональні аденоми та гіперпітуїтаризм
Лактотропні аденоми
Соматотропні аденоми
Кортикотропні аденоми
Інші пухлини аденогіпофіза
Гіпопітуїтаризм
Патологія нейрогіпофіза
Щитоподібна залоза
Гіпертиреоз
Гіпотиреоз
Автоімунні захворювання щитоподібної залози
Хронічний лімфоцитарний тиреоїдит (тиреоїдит Гашімото)
Підгострий гранульоматозний тиреоїдит (де Кервена)
Інші форми тиреоїдиту
Хвороба Грейвса
Дифузний і багатовузловий зоб
Пухлини щитоподібної залози
Аденоми щитоподібної залози
Карциноми щитоподібної залози
Папілярна карцинома щитоподібної залози
Фолікулярна карцинома щитоподібної залози
Анапластична карцинома щитоподібної залози
Медулярна карцинома щитоподібної залози
Прищитоподібні залози
Гіперпаратиреоз
Первинний гіперпаратиреоз
Вторинний гіперпаратиреоз
Гіпопаратиреоз
Ендокринна частина підшлункової залози
Цукровий діабет
Діагностика
Класифікація
Патогенез цукрового діабету
Нормальна фізіологія інсуліну та гомеостаз глюкози
Інсулінорезистентність
Дисфункція β-клітин
Ожиріння
Запалення
Моногенні форми цукрового діабету
Інші типи діабету
Клінічні особливості цукрового діабету
Класична тріада діабету
Гострі метаболічні ускладнення цукрового діабету
Хронічні ускладнення цукрового діабету
Клінічні ознаки хронічного діабету
Нейроендокринні пухлини підшлункової залози
Інсулінома
Гастринома
Надниркові залози
Адренокортикальна гіперфункція: гіперадреналізм
Гіперкортизолізм: синдром Кушінга
Гіперальдостеронізм
Адреногенітальні синдроми
Адренокортикальна недостатність
Гостра адренокортикальна недостатність
Хронічна адренокортикальна недостатність: хвороба Аддісона
Вторинна адренокортикальна недостатність
Адренокортикальні новоутворення
Пухлини мозкової речовини надниркових залоз
Феохромоцитома
Нейробластома та інші нейрональні пухлини
Мен-синдроми (синдроми множинної ендокринної неоплазії)
Синдром множинної ендокринної неоплазії 1-го типу
Синдром множинної ендокринної неоплазії 2-го типу
Множинна ендокринна неоплазія, тип 2А (також називають MEН-3)
Множинна ендокринна неоплазія, тип 2Б
РОЗДІЛ 19. ПУХЛИНИ КІСТОК, СУГЛОБІВ І М’ЯКИХ ТКАНИН
Кістки
Будова і функції кісток
Кістковий матрикс
Клітини кістки
Розвиток кісток
Гомеостаз і ремоделювання кісток
Порушення розвитку кісток і хрящів
Ахондроплазія
Танатофорна дисплазія
Недосконалий остеогенез
Остеопетроз
Метаболічні порушення кісткової тканини
Остеопенія та остеопороз
Остеомаляція і рахіт
Гіперпаратиреоз
Хвороба Педжета кісток (деформівний остеїт/остит)
Переломи
Лікування переломів
Остеонекроз (аваскулярний некроз)
Остеомієліт
Піогенний остеомієліт
Мікобактеріальний остеомієліт
Пухлини і пухлиноподібні утворення кісток
Пухлини із кісткової тканини
Остеоїд-остеома та остеобластома
Остеосаркома
Пухлини із хрящової тканини
Остеохондрома
Хондрома
Хондросаркома
Пухлини невідомого походження
Саркома Юїнга
Гігантоклітинна пухлина
Аневризмальна кісткова кіста
Ураження, що симулюють первинні новоутворення
Фіброзний кортикальний дефект та неосифікувальна фіброма
Фіброзна дисплазія
Метастатичні пухлини
Суглоби
Артрит
Остеоартрит
Ревматоїдний артрит
Ювенільний ідіопатичний артрит
Серонегативні спондилоартропатії
Інфекційний артрит
Гнійний артрит
Артрит при хворобі Лайма
Артрит, спричинений відкладенням кристалів
Подагра
Хвороба відкладення кристалів пірофосфату кальцію (псевдоподагра)
Пухлини і пухлиноподібні утворення суглобів
Гігрома і синовіальні кісти
Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина
Пухлини м’яких тканин
Пухлини жирової тканини
Ліпома
Ліпосаркома
Фіброзні пухлини
Пухлини скелетних м’язів
Рабдоміосаркома
Пухлини гладких м’язів
Лейоміома
Лейоміосаркома
Пухлини невизначеного походження
Синовіальна саркома
Недиференційована плеоморфна саркома
РОЗДІЛ 20. ПЕРИФЕРИЧНІ НЕРВИ І М’ЯЗИ
Ураження периферичних нервів
Види уражень периферичних нервів
Розлади, пов’язані з ушкодженням периферичних нервів
Діабетична периферична нейропатія
Синдром Гієна–Барре
Хронічна запальна демієлінізувальна полінейропатія (ХЗДП)
Токсичні, васкулітні та спадкові типи периферичної нейропатїї
Ідіопатична нейропатія
Розлади нервово-м’язових з’єднань
Тяжка міастенія
Синдром Ламберта–Ітона
Інші розлади нервово-м’язових з’єднань
Ураження скелетних м’язів
Види уражень та атрофія скелетних м’язів
Спадкові ураження скелетних м’язів
Дистрофінопатії: м’язові дистрофії Дюшенна і Бекера
Інші Х-зчеплені та автосомні м’язові дистрофії
Каналопатії, метаболічні міопатії та мітохондріальні міопатії
Набуті ураження скелетних м’язів
Запальні міопатії
Токсичні міопатії
Пухлини скелетних м’язів
Пухлини периферичних нервів
Шванноми і нейрофіброматоз 2-го типу
Нейрофіброми та нейрофіброматоз 1-го типу
Злоякісні пухлини оболонки периферичних нервів
Травматична неврома
РОЗДІЛ 21. ЦЕНТРАЛЬНА НЕРВОВА СИСТЕМА ТА ОКО
Центральна нервова система
Набряк, гідроцефалія та гернізація
Набряк головного мозку
Гідроцефалія
Вклинення (гернізація)
Природжені вади розвитку
Дефекти нервової трубки
Природжені вади переднього мозку
Вади розвитку задньої черепної ямки
Генетичні метаболічні розлади
Цереброваскулярні захворювання
Гіпоксія, ішемія та інсульт
Тотальна церебральна ішемія
Вогнищева церебральна ішемія
Внутрішньомозковий крововилив
Первинний паренхіматозний крововилив
Церебральна амілоїдна ангіопатія
Субарахноїдальні крововиливи і мішкоподібні аневризми
Судинні мальформації
Інші судинні захворювання
Гіпертензивна цереброваскулярна хвороба (гіпертензивна енцефалопатія)
Васкуліт
Судинна деменція
Травматичні ушкодження центральної нервової системи
Травматичні ушкодження паренхіми
Хронічна травматична енцефалопатія
Травматичне ушкодження судин
Епідуральна гематома
Субдуральна гематома
Перинатальне ушкодження головного мозку
Інфекції нервової системи
Менінгіт
Гострий гнійний менінгіт (бактеріальний менінгіт)
Асептичний менінгіт (вірусний менінгіт)
Хронічний менінгіт
Паренхіматозні інфекції
Абсцес головного мозку
Вірусний енцефаліт
Грибковий енцефаліт
Менінгоенцефаліти іншого походження
Ураження епідурального і субдурального просторів
Порушення нутритивного статусу
Дефіцит тіаміну (вітаміну В1)
Дефіцит вітаміну В12
Захворювання з ураженням мієлінової оболонки
Розсіяний склероз (РС)
Інші набуті демієлінізувальні захворювання
Лейкодистрофії
Нейродегенеративні захворювання
Пріонові хвороби
Хвороба Кройтцфельдта–Якоба
Варіантна хвороба Кройтцфельдта–Якоба
Хвороба Альцгеймера
Лобово-скронева лобарна дегенерація
Хвороба Паркінсона
Атипові паркінсонічні синдроми
Хвороба Гантінгтона
Спіноцеребелярні атаксії
Бічний аміотрофічний склероз
Інші захворювання з ураженням рухових нейронів
Пухлини
Гліоми
Астроцитома з мутацією гена IDH
Гліобластома з немутованим геном IDH (гліобластома IDH дикого типу)
Олігодендрогліома з мутацією гена IDH та коделетованим 1p/19q
Пілоцитарна астроцитома
Епендимома
Нейрональні пухлини
Ембріональні (примітивні) пухлини
Медулобластома
Інші паренхіматозні пухлини
Первинна лімфома ЦНС
Менінгіоми
Метастатичні пухлини
Сімейні пухлинні синдроми
Туберозний склероз
Хвороба фон Гіппеля–Ліндау
РОЗДІЛ 22. ШКІРА
Гострі запальні дерматози
Кропив’янка
Екзематозний дерматит
Багатоформна еритема
Хронічні запальні дерматози
Псоріаз
Червоний плоский лишай
Простий хронічний лишай
Інфекційні дерматози
Бактеріальні інфекції
Грибкові інфекції
Бородавки
Пухирчасті (бульозні) дерматози
Пухирчатка звичайна і пухирчатка листоподібна
Бульозний пемфігоїд
Герпетиформний дерматит
Пухлини шкіри
Доброякісні та передракові епітеліальні утворення
Себорейний кератоз
Актинічний (сонячний) кератоз
Злоякісні епідермальні пухлини
Плоскоклітинний рак
Базальноклітинний рак
Меланоцитарні утворення
Меланоцитарні невуси
Диспластичні невуси
Меланома
Покажчик

Авторы книги Основи патології за Роббінсом і Кумаром: 11-е видання / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер та ін.

Віней Кумар — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, доктор медицини, член Королівської колегії патологів, Почесний професор патології ім. Ловелла Т. Коггешелла, Відділення біологічних наук і Медична школа ім. Пріцкера, Чиказький університет, Чикаго, Іллінойс.
Абул К. Аббас — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, Почесний професор, Відділення патології, Каліфорнійський університет у Сан-Франциско, Сан-Франциско, Каліфорнія.
Джон К. Астер — доктор медицини, доктор філософії, Професор патології ім. Рамзі С. Котрана, Бригамська жіноча лікарня і Гарвардська медична школа, Бостон, Массачусетс.
Андреа Т. Дейруп — доктор медицини, доктор філософії, Професор патології, Медична школа Дюкського університету, Дарем, Північна Кароліна.
Абгіджит Дас — доктор медицини, Ад’юнкт-професор патології, Джанакпурська багатопрофільна лікарня, Нью-Делі, Індія.
 
Наукові редактори перекладу
Ірина Сорокіна — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології.
Сергій Гичка — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології, заслужений діяч науки і техніки України.
Ігор Давиденко — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології.

Характеристики книги Основи патології за Роббінсом і Кумаром: 11-е видання / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер та ін.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Robbins & Kumar Basic Pathology, 11th edition публикуется в соответствии с договором с компанией Elsevier
Форма: печатная книга (издание)
Язык: украинский
Год: 2024
Количество страниц: 903 (цветные, крупноформатные)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вес: 2,872 кг
Дата выпуска: 16.02.24
ISBN: 978-617-505-939-5 (9786175059395)
Юрій
2024-02-27 08:51:19
Отримав. Книга хороша: повна ілюстрацій, схем, фотос тощо, але враженення псує велика кількість помилок при перекладі та редагуванні. Присутня чимала кількість неточностей та неузгодженостей... Читав лише Розділ 10. За інші розділи не знаю. Мабуть, все-таки, краще купити оригінальну книгу без перекладу
Ответить
Менеджер Сергій
2024-02-28 10:17:29
Добрий день! Дякуємо за відгук. Видавництво «Медицина» завжди відкрите до діалогу. Просимо надіслати перелік неточностей нам на e-mail: med@medpublish.com.ua. Ваші матеріали будуть передані редакційному відділу і науковим редакторам перекладу, вони проаналізують і нададуть предметну відповідь по кожному пункту, а також, якщо помилки будуть підтвердженні, то ми їх виправимо при перевиданні. Дякуємо за співпрацю.
Ответить
Anna
2024-02-22 13:15:25
Добрий день! Ви вже надсилаєте книги? Телефон не відповідає
Ответить
Менеджер Сергій
2024-02-22 17:01:19
Добрий день! Дякуємо за звернення. Так. Книги вже розсилаємо (в порядку черги). Якщо ви передзамовляли, то дочекайтеся дзвінка від нашого оператора. Телефони працюють в штатному режимі.
Ответить
Тетяна Іванчо
2024-01-03 23:33:13
Замовила книжку ще на початку грудня, з повною передоплатою, досі немає жодної звістки про свою книжку.
Ответить
Менеджер Сергій
2024-01-04 09:58:42
Доброго дня! Дякуємо за звернення. Ваше передзамовлення прийнято (сповіщали в смс 12.12.23). Станом на 04.01.24 книга в друкарні. Інформація щодо термінів випуску і відправки книги розміщена на цій сторінці вище.
Ответить

1 2

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене книгу авторов Винея Кумара, Абула К. Аббаса, Джона К. Астера и др. Основы патологии по Роббинсу и Кумару на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о ней. ВСИ «Медицина»