Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

74644
Продана, не перевидається
 
 
Автори: Наталія Костянтинівна Сімеонова; за редакцією Володимира Анатолійовича Міхньова
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій з англомовним навчанням. Може бути корисним для викладачів цих закладів, а також для лікарів усіх спеціальностей
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська, українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 544 + 4 кольор. вкл.
ISBN: 978-617-505-561-8
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

У підручнику на сучасному науковому рівні викладено матеріал із загальної та спеціальної патологічної фізіології.
На відміну від інших підручників з патофізіології вперше наведено матеріали, які адаптують організацію навчання до вимог Болонського процесу в контексті інтеграції до Європейського освіт-нього простору. Упровадження кредитно-модульної системи оптимізує педагогічний процес, допомагає студентам засвоювати теоретичний матеріал, підвищує значення самостійної роботи для формування пізнавальної діяльності і розвитку професійних навичок студентів. Зміст і структура підручника відповідають навчальній програмі й навчальному плану, сприяють  підготовці студентів до ліцензій-ного іспиту «Кrоk-1. General medical training».
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій з англомовним навчанням. Може бути корисним для викладачів цих закладів, а також для лікарів усіх спеціальностей.

Зміст книги Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

Preface
PART 1. GENERAL PATHOPHYSIOLOGY
Chapter 1. Subejct, Method and Aim of Pathophysiology. Concept of Disease. Etiology and Pathogenesis
Experiment as the Basic Method of Pathophysiology
Concept of Disease
Concept of Etiology
Concept of Pathogenesis
Principles of Treatment
Tests and Tasks
Chapter 2. Pathogenic Effect of Environmental Factors
Pathogenic Effect of Low Temperature (Hypothermia)
Pathogenic Effect of High Temperature (Hyperthermia. Burn)
Pathogenic Effect of Ionizing Radiation. Radiation Disease
Pathogenic Effect of Barometric (Atmospheric) Pressure Changes (Barotrauma)
Electrotrauma
Pathogenic Effect of Space Flight Factors
Tests and Tasks
Chapter 3. Role of Heredity and Constitution in Pathology
Molecular Genetic Hereditary Diseases
Hereditary Predisposition
Chromosomal Diseases
Congenital Diseases
Genetic Examination
Principles of Hereditary Disease Prevention and Treatment
Role of Constitution in Pathology
Diathesis
Tests and Tasks
Chapter 4. Organism Reactivity and Resistance
Concept of Reactivity
Concept of Resistance
Mechanisms of Reactivity
Role of Connective Tissue in Reactivity
Biological Barriers
Phagocytosis
Role of BAS in Reactivity
BAS Effect Control
Tests and Tasks
Chapter 5. Immunological Reactivity and Its Pathology
Mechanisms of Immune Response
Immunological Tolerance
Immunodepression
Immunodeficiency
Disorders of Systems Functionally Connected with Immune System
Tests and Tasks
Chapter 6. Allergy
Allergy in Initially Healthy Organism
Allergy in Organism with Immune System Pathology
Etiology
Immediate Allergy
Delayed Allergy
Autoallergy
Principles of Prevention and Treatment of Allergy. Desensitization
Tests and Tasks
TYPICAL PATHOLOGICAL PROCESSES
Chapter 7. Pathophysiology of Peripheral Blood Circulation
Arterial Hyperemia
Venous Hyperemia
Ischemia
Stasis
Thrombosis
Embolism
Tests and Tasks
Chapter 8. Inflammation
Cardinal Signs of Inflammation
Etiology
Pathogenesis
Alteration
Inflammatory Cells
BAS Role in Inflammation. Inflammation Mediators
Microcirculation Disorder
Exudation, Emigration, and Phagocytosis
Proliferation and Regeneration
Disorder of Metabolism
Inflammation and Organism Reactivity
Systemic Changes in Inflammation
Significance of Inflammation
Tests and Tasks
Chapter 9. Fever
Etiology
Pathogenesis
Mechanisms of Endogenous (Secondary) Pyrogens Formation
Protective Value of Fever
Metabolic Changes
Organ Changes
Types of Fever
Fever Treatment
Other Forms of Hyperthermia
Tests and Tasks
Chapter 10. Neoplasia
Сardinal Sings of Neoplasia
Etiology
Chemical Cancerogens
Biological Cancerogens
Pathogenesis (Cancerogenesis)
Neoplastic Transfomation
Peculiarities of Tumor Growth
Neoplasia Manifestations
Anaplasia
Systemic Manifestations of Neoplasia
Malingnant Tumor and Organism Reactivity
Mechanisms of Protection against Tumor
Tumor Influence on Organism Clinical Manifestations of Neoplasia
Tests and Tasks
Chapter 11. Hypoxia
Etiology
Pathogenesis
Immediate Compensatory Reactions
Pathological Changes
Resistance and Sensitivity to Hypoxia
Principles of Hypoxic State Treatment
Tests and Tasks
Chapter 12. Starvation
Complete Starvation without Water Deprivation
Medical Starvation (Fasting)
Complete Starvation and Water Deprivation (Absolute)
Incomplete Starvation
Tests and Tasks
TYPICAL DISORDERS OF METABOLISM
Chapter 13. Pathology of Energy Balance and Basal Metabolism
Disorders of Metabolism Regulation
Energy Production Increase
Energy Production Decrease
Pathology of Basal Metabolism
Tests and Tasks
Chapter 14. Pathology of Carbohydrate Metabolism
Disorders of Carbohydrate Metabolism Regulation
Insulin Insufficiency
Causes and Pathogenesis Absolute (Pancreatic) Insulin Insufficiency
Causes and Pathogenesis Relative (Extrapancreatic) Insulin Insufficiency
Insulin Insufficiency Manifestations
Metabolic Disorders
Pathophysiological Disorders
Diabetes Mellitus
Etiology
Pathogenesis
Diabetic Coma
DM Classification
Tests and Tasks
Chapter 15. Pathology of Lipid Metabolism
Disorders of Lipid Digestion and Absorption
Disorders of Lipid Transport in Blood
Disorders of Lipid Synthesis
Disorders of Intermediate Lipid Metabolism
Disorders of Lipid Accumulation and Deposition
Obesity
Lipoid Degeneration
Tests and Tasks
Chapter 16. Pathology of Protein Metabolism
Nitrogen Balance Disorders
Blood Protein Content Disorder
Disorders of Protein Entry, Digestion and Absorption
Protein Anabolism (Synthesis) Disorder
Acquired Disorders of Protein Synthesis
Hereditary Disorder of Protein Synthesis
Protein Catabolism Disorder
Proteolysis Disorders
Intermediate Amino Acid Metabolism Disorders
Hereditary Amino Acid Metabolism Disorders
Disorders of the Formation and Elimination of Final Protein Metabolism Products
Tests and Tasks
Chapter 17. Pathology of Acid-Base Balance
Forms of Acid-Base Imbalance
Tests and Tasks
Chapter 18. Pathology of Water and Electrolyte Balance
Water Balance Regulation Mechanisms
Hyperhydration
Local Edema
Systemic Edema
Hypohydration (Dehydration)
Electrolyte Imbalance
Tests and Tasks
PART 2. SPECIAL (SYSTEMIC) PATHOPHYSIOLOGY
Pathophysiology of Blood System
Chapter 19. Blood Volume Disorders. Hemorrhage
Total blood volume disorders
Hemorrhage
Tests and Tasks
Chapter 20. Pathology of Erythrocytes. Anemia
Quantitative Changes of Erythrocytes
Qualitative (Morphological) Changes of Erythrocytes
Anemia
Posthemorrhagic Anemia
Hemolytic Anemia
Diserythropoietic Anemia
Erythrocytosis
Tests and Tasks
Chapter 21. Pathology of Leukocytes. Leukocytosis and Leukopenia
Leukopoiesis Disorders
Quantitative Disorders of Leukocytes
Qualitative Changes of Leukocytes
Leukocytosis
Leukopenia
Tests and Tasks
Chapter 22. Leukemia
Tests and Tasks
Chapter 23. Pathology of Hemostasis
Hypocoagulation
Hypercoagulation
Disseminated Intravascular Coagulation (DIC Syndrome)
Tests and Tasks
Chapter 24. Pathophysiology of Heart
Compensatory Mechanisms of the Heart
 Cardiac Insufficiency Caused by Heart Overload
Myocardial Insufficiency
Coronarogenic Myocardium Damage (Ischemic Heart Disease)
Non-Coronarogenic Myocardium Damage
Cardiac Rhythm Disorders (Arrhythmia)
Cardiac Insufficiency Manifestations
Tests and Tasks
Chapter 25. Pathophysiology of Vessels
Elastic-Type Vessel Pathology
 Atherosclerosis
Etiology
Pathogenesis
Morphological and Functional of Vascular Wall Disorders
Systemic Atherosclerosis Manifestations
Muscle-Type (Resistance) Vessel Pathology
Arterial Hypertension
Etiology
 Neurogenic Hypertension
Salt(Na+, K+, Ca2+)-Dependent Hypertension
Renal Hypertension
Secondary (Symptomatic) Hypertension
Manifestations
Pulmonary Hypertension
Arterial Hypotension
Capacitance Vessel Pathology. Venous Insufficiency
Tests and Tasks
Chapter 26. Pathophysiology of Respiratory System
Etiology
Pathogenesis
Ventilative Respiratory Insufficiency
 Disregulative Ventilative Insufficiency
Obstructive Ventilative Insufficiency
 Restrictive Ventilative Insufficiency
Diffusive Respiratory Insufficiency
Perfusive Respiratory Insufficiency
Disorders of Ventilation-Perfusion Ratio in Lung Diseases
Respiratory Pathology Manifestations
Asphyxia
 Impairment of Non-Respiratory Functions of Lungs
Tests and Tasks
Chapter 27. Pathophysiology of Digestive System
Digestive Disorders in Oral Cavity
Caries and Parodontitis
Stomach Pathology
Gastritis
Ulcer Disease of Stomach and Duodenum
Pancreas Pathology
Digestive Disorders Connected with Impairment of Bile and Pancreatic Juice Secretion
Intestinal Digestion Disorders
Large Intestine Disorders
Intestinal Impassability
Impairment of Incretory (Hormonal) Function of Digestive System
Tests and Tasks
Chapter 28. Pathophysiology of Liver
Etiology
Pathogenesis
Cholestatic Hepatic Insufficiency
Acholic (Hypocholic) Syndrome
 Cholemic Syndrome (Cholemia)
Mechanical (Posthepatic) Jaundice
Hepatocellular (Parenchymatous) Hepatic Insufficiency
Metabolic Syndrome
Syndrome of Antitoxic Function Impairment
Hepatic Coma
Parenchymatous Hepatic Jaundice
Hepatovascular Insufficiency
Syndrome of Portal Hypertension
Jaundice
Hemolytic Jaundice
Tests and Tasks
Chapter 29. Pathophysiology of Kidneys
Etiology
Pathogenesis
Role of Allergy
 Role of Genetic Factors
Role of Medicines
Glomerular Insufficiency
Tubular Insufficiency
Disorders of Incretory (Non-Diuretic) Renal Functions
Manifestations of Renal Disoders
Urinary Syndrome
Systemic Clinical Syndromes
Glomerulonephritis
Nephrotic Syndrome
Pyelonephritis
Syndrome of Acute Renal Insufficiency
Syndrome of Chronic Renal Insufficiency
Uremia
Tests and Tasks
Chapter 30. Pathophysiology of Endocrine System
Preglandular Dysregulatory Endocrine Disorders
Glandular Endocrine Disorders
Postglandular Endocrine Disorders. Disorders of Peripheral Hormone Action
Compensatory-Adaptive Mechanisms in Endocrine System
Pathology of Pituitary Gland
Adenopituitary Gland Hyperfunction
Adenopituitary Gland Hypofunction
Neuropituitary Gland Pathology
Pathology of Thyroid Gland
Hyperfunction (Hyperthyroidism)
Basedow’s Disease
Hypofunction (Hypothyroidism)
Myxedema
Goiter
Pathology of Parathyroid Gland
Pathology of Adrenal Gland
Adrenal Cortex Hyperfunction
Adrenal Cortex Hypofunction
Problems of Glucocorticoid Therapy Abuse
Adrenal Medulla Disorders
Concept of Stress
Tests and Tasks
Chapter 31. Pathophysiology of Nervous System
Etiology
Pathogenesis
Hypoxia
Cerebral Hemorrhage (Hemorrhagic Stroke)
Typical Metabolic Disorders
Inflammation
Edema
Tumor
Genetic Disorders
Starvation and Electrolyte Disorders
Molecular, Subcellular, Cellular and Tissue Disorders
Sensitivity Disorders
Pain
Antinociceptive System
Disorders of Motor Function of Nervous System
Disorders of Autonomic (Vegetative) Function of Nervous System
Nervous Trophicity and Neurodystrophic Process
Higher Nervous Activity Pathology
Neurosis
Tests and Tasks
Answers to tests and Tasks
Index

Автори книги Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова

Характеристики книги Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: англійська, українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 544 + 4 кольор. вкл.
Обкладинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 861 г.
ISBN: 978-617-505-561-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр. (анлійською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, характеристики, опис, зміст, відгуки, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Черкаси, Полтава, Кременчук, Луцьк, Миколаїв, Чернігів, Кіровоград, Івано-Франківськ, Рівне, Львів, Ужгород, Житомир, Суми, Чернівці, Тернопіль, Харків, Дніпропетровськ, Хмельницький, Луганськ, Вінниця, Запоріжжя, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.