Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

В наявності
320 грн
Автори: Наталія Костянтинівна Сімеонова; за редакцією Володимира Анатолійовича Міхньова
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій з англомовним навчанням. Може бути корисним для викладачів цих закладів, а також для лікарів усіх спеціальностей
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська, українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 544 + 4 кольор. вкл.
ISBN: 978-617-505-561-8
ВСВ «Медицина»

Опис книги Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

У підручнику на сучасному науковому рівні викладено матеріал із загальної та спеціальної патологічної фізіології.
На відміну від інших підручників з патофізіології вперше наведено матеріали, які адаптують організацію навчання до вимог Болонського процесу в контексті інтеграції до Європейського освіт-нього простору. Упровадження кредитно-модульної системи оптимізує педагогічний процес, допомагає студентам засвоювати теоретичний матеріал, підвищує значення самостійної роботи для формування пізнавальної діяльності і розвитку професійних навичок студентів. Зміст і структура підручника відповідають навчальній програмі й навчальному плану, сприяють  підготовці студентів до ліцензій-ного іспиту «Кrоk-1. General medical training».
Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій з англомовним навчанням. Може бути корисним для викладачів цих закладів, а також для лікарів усіх спеціальностей.

Зміст книги Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

PREFACE | Part 1 GENERAL PATHOPHYSIOLOGY | Chapter 1. Subejct, Method and Aim of Pathophysiology. Concept of Disease. Etiology and Pathogenesis | Experiment as the Basic Method of Pathophysiology | Concept of Disease | Concept of Etiology | Concept of Pathogenesis | Principles of Treatment | Tests and Tasks | Chapter 2. Pathogenic Effect of Environmental Factors | Pathogenic Effect of Low Temperature (Hypothermia) | Pathogenic Effect of High Temperature (Hyperthermia. Burn) | Pathogenic Effect of Ionizing Radiation. Radiation Disease | Pathogenic Effect of Barometric (Atmospheric) Pressure Changes (Barotrauma) | Electrotrauma | Pathogenic Effect of Space Flight Factors | Tests and Tasks | Chapter 3. Role of Heredity and Constitution in Pathology | Molecular Genetic Hereditary Diseases | Hereditary Predisposition | Chromosomal Diseases | Congenital Diseases | Genetic Examination | Principles of Hereditary Disease Prevention and Treatment | Role of Constitution in Pathology | Diathesis | Tests and Tasks | Chapter 4. Organism Reactivity and Resistance | Concept of Reactivity | Concept of Resistance | Mechanisms of Reactivity | Role of Connective Tissue in Reactivity | Biological Barriers | Phagocytosis | Role of BAS in Reactivity | BAS Effect Control | Tests and Tasks | Chapter 5. Immunological Reactivity and Its Pathology | Mechanisms of Immune Response | Immunological Tolerance | Immunodepression | Immunodeficiency | Disorders of Systems Functionally Connected with Immune System | Tests and Tasks | Chapter 6. Allergy | Allergy in Initially Healthy Organism | Allergy in Organism with Immune System Pathology | Etiology | Immediate Allergy | Delayed Allergy | Autoallergy | Principles of Prevention and Treatment of Allergy. Desensitization | Tests and Tasks | TYPICAL PATHOLOGICAL PROCESSES | Chapter 7. Pathophysiology of Peripheral Blood Circulation | Arterial Hyperemia | Venous Hyperemia | Ischemia | Stasis | Thrombosis | Embolism | Tests and Tasks | Chapter 8. Inflammation | Cardinal Signs of Inflammation | Etiology | Pathogenesis | Alteration | Inflammatory Cells | BAS Role in Inflammation. Inflammation Mediators | Microcirculation Disorder | Exudation, Emigration, and Phagocytosis | Proliferation and Regeneration | Disorder of Metabolism | Inflammation and Organism Reactivity | Systemic Changes in Inflammation | Significance of Inflammation | Tests and Tasks | Chapter 9. Fever | Etiology | Pathogenesis | Mechanisms of Endogenous (Secondary) Pyrogens Formation | Protective Value of Fever | Metabolic Changes | Organ Changes | Types of Fever | Fever Treatment | Other Forms of Hyperthermia | Tests and Tasks | Chapter 10. Neoplasia | Сardinal Sings of Neoplasia | Etiology | Chemical Cancerogens | Biological Cancerogens | Pathogenesis (Cancerogenesis) | Neoplastic Transfomation | Peculiarities of Tumor Growth | Neoplasia Manifestations | Anaplasia | Systemic Manifestations of Neoplasia | Malingnant Tumor and Organism Reactivity | Mechanisms of Protection against Tumor | Tumor Influence on Organism Clinical Manifestations of Neoplasia | Tests and Tasks | Chapter 11. Hypoxia | Etiology | Pathogenesis | Immediate Compensatory Reactions | Pathological Changes | Resistance and Sensitivity to Hypoxia | Principles of Hypoxic State Treatment | Tests and Tasks | Chapter 12. Starvation | Complete Starvation without Water Deprivation | Medical Starvation (Fasting) | Complete Starvation and Water Deprivation (Absolute) | Incomplete Starvation | Tests and Tasks | TYPICAL DISORDERS OF METABOLISM | Chapter 13. Pathology of Energy Balance and Basal Metabolism | Disorders of Metabolism Regulation | Energy Production Increase | Energy Production Decrease | Pathology of Basal Metabolism | Tests and Tasks | Chapter 14. Pathology of Carbohydrate Metabolism | Disorders of Carbohydrate Metabolism Regulation | Insulin Insufficiency | Causes and Pathogenesis Absolute (Pancreatic) Insulin Insufficiency | Causes and Pathogenesis Relative (Extrapancreatic) Insulin Insufficiency | Insulin Insufficiency Manifestations | Metabolic Disorders | Pathophysiological Disorders | Diabetes Mellitus | Etiology | Pathogenesis | Diabetic Coma | DM Classification | Tests and Tasks | Chapter 15. Pathology of Lipid Metabolism | Disorders of Lipid Digestion and Absorption | Disorders of Lipid Transport in Blood | Disorders of Lipid Synthesis | Disorders of Intermediate Lipid Metabolism | Disorders of Lipid Accumulation and Deposition | Obesity | Lipoid Degeneration | Tests and Tasks | Chapter 16. Pathology of Protein Metabolism | Nitrogen Balance Disorders | Blood Protein Content Disorder | Disorders of Protein Entry, Digestion and Absorption | Protein Anabolism (Synthesis) Disorder | Acquired Disorders of Protein Synthesis | Hereditary Disorder of Protein Synthesis | Protein Catabolism Disorder | Proteolysis Disorders | Intermediate Amino Acid Metabolism Disorders | Hereditary Amino Acid Metabolism Disorders | Disorders of the Formation and Elimination of Final Protein Metabolism Products | Tests and Tasks | Chapter 17. Pathology of Acid-Base Balance | Forms of Acid-Base Imbalance | Tests and Tasks | Chapter 18. Pathology of Water and Electrolyte Balance | Water Balance Regulation Mechanisms | Hyperhydration | Local Edema | Systemic Edema | Hypohydration (Dehydration) | Electrolyte Imbalance | Tests and Tasks | Part 2 SPECIAL (SYSTEMIC) PATHOPHYSIOLOGY | Pathophysiology of Blood System | Chapter 19. Blood Volume Disorders. Hemorrhage | Total blood volume disorders | Hemorrhage | Tests and Tasks | Chapter 20. Pathology of Erythrocytes. Anemia | Quantitative Changes of Erythrocytes | Qualitative (Morphological) Changes of Erythrocytes | Anemia | Posthemorrhagic Anemia | Hemolytic Anemia | Diserythropoietic Anemia | Erythrocytosis | Tests and Tasks | Chapter 21. Pathology of Leukocytes. Leukocytosis and Leukopenia | Leukopoiesis Disorders | Quantitative Disorders of Leukocytes | Qualitative Changes of Leukocytes | Leukocytosis | Leukopenia | Tests and Tasks | Chapter 22. Leukemia | Tests and Tasks | Chapter 23. Pathology of Hemostasis | Hypocoagulation | Hypercoagulation | Disseminated Intravascular Coagulation (DIC Syndrome) | Tests and Tasks | Chapter 24. Pathophysiology of Heart | Compensatory Mechanisms of the Heart |  Cardiac Insufficiency Caused by Heart Overload | Myocardial Insufficiency | Coronarogenic Myocardium Damage (Ischemic Heart Disease) | Non-Coronarogenic Myocardium Damage | Cardiac Rhythm Disorders (Arrhythmia) | Cardiac Insufficiency Manifestations | Tests and Tasks | Chapter 25. Pathophysiology of Vessels | Elastic-Type Vessel Pathology Atherosclerosis | Etiology | Pathogenesis | Morphological and Functional of Vascular Wall Disorders | Systemic Atherosclerosis Manifestations | Muscle-Type (Resistance) Vessel Pathology | Arterial Hypertension | Etiology |  Neurogenic Hypertension | Salt(Na+, K+, Ca2+)-Dependent Hypertension | Renal Hypertension | Secondary (Symptomatic) Hypertension | Manifestations | Pulmonary Hypertension | Arterial Hypotension | Capacitance Vessel Pathology. Venous Insufficiency | Tests and Tasks | Chapter 26. Pathophysiology of Respiratory System | Etiology | Pathogenesis | Ventilative Respiratory Insufficiency |  Disregulative Ventilative Insufficiency | Obstructive Ventilative Insufficiency |  Restrictive Ventilative Insufficiency | Diffusive Respiratory Insufficiency | Perfusive Respiratory Insufficiency | Disorders of Ventilation-Perfusion Ratio in Lung Diseases | Respiratory Pathology Manifestations | Asphyxia |  Impairment of Non-Respiratory Functions of Lungs | Tests and Tasks | Chapter 27. Pathophysiology of Digestive System | Digestive Disorders in Oral Cavity | Caries and Parodontitis | Stomach Pathology | Gastritis | Ulcer Disease of Stomach and Duodenum | Pancreas Pathology | Digestive Disorders Connected with Impairment of Bile and Pancreatic Juice Secretion | Intestinal Digestion Disorders | Large Intestine Disorders | Intestinal Impassability | Impairment of Incretory (Hormonal) Function of Digestive System | Tests and Tasks | Chapter 28. Pathophysiology of Liver | Etiology | Pathogenesis | Cholestatic Hepatic Insufficiency | Acholic (Hypocholic) Syndrome |  Cholemic Syndrome (Cholemia) | Mechanical (Posthepatic) Jaundice | Hepatocellular (Parenchymatous) Hepatic Insufficiency | Metabolic Syndrome | Syndrome of Antitoxic Function Impairment | Hepatic Coma | Parenchymatous Hepatic Jaundice | Hepatovascular Insufficiency | Syndrome of Portal Hypertension | Jaundice | Hemolytic Jaundice | Tests and Tasks | Chapter 29. Pathophysiology of Kidneys | Etiology | Pathogenesis | Role of Allergy |  Role of Genetic Factors | Role of Medicines | Glomerular Insufficiency | Tubular Insufficiency | Disorders of Incretory (Non-Diuretic) Renal Functions | Manifestations of Renal Disoders | Urinary Syndrome | Systemic Clinical Syndromes | Glomerulonephritis | Nephrotic Syndrome | Pyelonephritis | Syndrome of Acute Renal Insufficiency | Syndrome of Chronic Renal Insufficiency | Uremia | Tests and Tasks | Chapter 30. Pathophysiology of Endocrine System | Preglandular Dysregulatory Endocrine Disorders | Glandular Endocrine Disorders | Postglandular Endocrine Disorders. Disorders of Peripheral Hormone Action | Compensatory-Adaptive Mechanisms in Endocrine System | Pathology of Pituitary Gland | Adenopituitary Gland Hyperfunction | Adenopituitary Gland Hypofunction | Neuropituitary Gland Pathology | Pathology of Thyroid Gland | Hyperfunction (Hyperthyroidism) | Basedow’s Disease | Hypofunction (Hypothyroidism) | Myxedema | Goiter | Pathology of Parathyroid Gland | Pathology of Adrenal Gland | Adrenal Cortex Hyperfunction | Adrenal Cortex Hypofunction | Problems of Glucocorticoid Therapy Abuse | Adrenal Medulla Disorders | Concept of Stress | Tests and Tasks | Chapter 31. Pathophysiology of Nervous System | Etiology | Pathogenesis | Hypoxia | Cerebral Hemorrhage (Hemorrhagic Stroke) | Typical Metabolic Disorders | Inflammation | Edema | Tumor | Genetic Disorders | Starvation and Electrolyte Disorders | Molecular, Subcellular, Cellular and Tissue Disorders | Sensitivity Disorders | Pain | Antinociceptive System | Disorders of Motor Function of Nervous System | Disorders of Autonomic (Vegetative) Function of Nervous System | Nervous Trophicity and Neurodystrophic Process | Higher Nervous Activity Pathology | Neurosis | Tests and Tasks | ANSWERS TO TESTS AND TASKS | INDEX

Автори книги Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова

Характеристики книги Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: англійська, українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 544 + 4 кольор. вкл.
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 861 г.
ISBN: 978-617-505-561-8

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Pathophysiology = Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / Н.К. Сімеонова; за ред. В.А. Міхньова. — 3-є вид., випр. (анлійською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, характеристики, опис, зміст, відгуки, автори, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Черкаси, Полтава, Кременчук, Луцьк, Миколаїв, Чернігів, Кіровоград, Івано-Франківськ, Рівне, Львів, Ужгород, Житомир, Суми, Чернівці, Тернопіль, Харків, Дніпропетровськ, Хмельницький, Луганськ, Вінниця, Запоріжжя, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 581-15-67, 537-63-62.