Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Організація та економіка фармації: навчально-методичний посібник (зошит) / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. — 2-е видання

Організація та економіка фармації: навчально-методичний посібник (зошит) / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. — 2-е видання

75402
Нет в наличии
Авторы: Н.Н. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадская
Гриф: одобрено МЗ Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских, фармацевтических учебных заведений — училищ, колледжей и институтов медсестринства
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2021, 2-е (стереотипное)
Количество страниц: 224 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-856-5
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Організація та економіка фармації: навчально-методичний посібник (зошит) / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. — 2-е видання

Навчально-методичний посібник (зошит) з організації та економіки фармації призначений для підготовки й проведення практичних занять. Він складений відповідно до чинної навчальної програми з організації та економіки фармації для вищих медичних, фармацевтичних навчальних закладів за спеціальністю 226 «Фармація», затвердженої МОЗ України; є логічним доповненням навчального посібника «Практикум з організації та економіки фармації» / В.П. Горкуша, Л.А. Дмитренко, Н.П. Завадська та ін.; за ред. Н.М. Косяченко. — 2-е вид., переробл. та допов. — К.: ВСВ «Медицина», 2015.
Організація та економіка у фармації — навчальна дисципліна професійно-практичного циклу підготовки молодших спеціалістів. Підґрунтям для її засвоєння є знання, отримані під час вивчення професійних дисциплін — фармакології, технології ліків, товарознавства, а також суспільних дисциплін — соціології, економічної теорії.
Посібник розроблений відповідно до змісту навчальної програми та навчального плану і призначений для використання кожним студентом під час практичного заняття.
У виданні представлено чотири модулі, що містять теми практичних занять у послідовності, в якій вивчають курс навчальної дисципліни. Кожна тема містить інформацію стосовно мети заняття, його плану, ходу практичної роботи. Практичні заняття передбачають використання завдань, розв’язання ситуаційних задач, ознайомлення зі зразками документів.
Посібник запропонованого змістового характеру має стати інструментом для опанування студентами навчальних закладів — училищ, коледжів, академії, інститутів медсестринства сучасних процесів ринкового механізму господарювання під час вивчення цієї навчальної дисципліни.

Содержание книги Організація та економіка фармації: навчально-методичний посібник (зошит) / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. — 2-е видання

Скорочення
Передмова
Модуль І. Організаційні засади лікарського забезпечення населення. організація роботи суб’єктів оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами
Практичне заняття 1. Організація управління у сфері лікарського забезпечення та контроль якості лікарських засобів
Практичне заняття 2. Приймання і реєстрація товарно-матеріальних цінностей, що надійшли до аптечного складу (бази)
Практичне заняття 3. Організація роботи оперативних відділів аптечного складу (бази)
Практичне заняття 4. Організація і порядок відпуску товарно-матеріальних цінностей з аптечного складу (бази)
Практичне заняття 5. Ознайомлення з організаційно-правовою документацією та структурою аптечних закладів
Практичне заняття 6. Організація замовлення товарно-матеріальних цінностей та їх приймання від постачальників
Практичне заняття 7. Організація зберігання товару та проведення лабораторно-фасувальних робіт
Практичне заняття 8. Організація відпуску товарно-матеріальних цінностей з відділу запасів
Практичне заняття 9. Особливості роботи відділу запасів з наркотичними засобами, психотропними речовинами і прекурсорами списку № 1
Модуль ІІ. Порядок лікарського забезпечення амбулаторнихі стаціонарних хворих
Практичне заняття 1. Організація приймання рецептів і таксування лікарських засобів індивідуального виготовлення
Практичне заняття 2. Приймання, таксування рецептів на лікарські засоби, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини
Практичне заняття 3. Організація безоплатного та пільгового відпуску
Практичне заняття 4. Організація роботи з виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки
Практичне заняття 5. Організація роботи безрецептурного відділу аптеки
Практичне заняття 6. Організація роботи аптечних пунктів
Практичне заняття 7. Організація роботи міжлікарняної аптеки
Практичне заняття 8. Організація роботи лікарняної аптеки
Модуль ІІІ. Організація обліку в аптечних закладах
Практичне заняття 1. Облік товарно-матеріальних цінностей, що надійшли до аптеки
Практичне заняття 2. Облік внутрішньоаптечних операцій, які збільшуютьтоварний залишок
Практичне заняття 3. Ведення обліку готівкової реалізації
Практичне заняття 4. Ведення обліку безготівкової реалізації товару
Практичне заняття 5. Ведення обліку інших витрат товару, тари та допоміжних матеріалів
Практичне заняття 6. Оформлення прибуткових і видаткових касових операцій
Практичне заняття 7. Застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО)
Практичне заняття 8. Організація здавання грошової виручки
Модуль IV. Облік і звітність в аптечних закладах
Практичне заняття 1. Облік праці і заробітної плати працівників аптечних закладів
Практичне заняття 2. Проведення інвентаризації товарно-матеріальних цінностей
Практичне заняття 3. Проведення інвентаризації грошових коштів і лікарських засобів, які підлягають предметно-кількісному обліку
Практичне заняття 4. Визначення та оформлення результатів інвентаризації
Практичне заняття 5. Складання звітів структурних підрозділів аптеки
Практичне заняття 6. Організація звітності аптек
Практичне заняття 7. Планування основних показників торгово-фінансової діяльності аптеки
Практичне заняття 8. Аналіз витрат аптеки. Розрахунки прибутку та рентабельності аптеки
Додатки
Додаток 1. Звіт про господарську діяльність аптеки
Додаток 2. Цінники
Додаток 3. Зразки рецептів
Список використаної літератури

Авторы книги Організація та економіка фармації: навчально-методичний посібник (зошит) / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. — 2-е видання

Н.Н. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадская

Характеристики книги Організація та економіка фармації: навчально-методичний посібник (зошит) / Н.М. Косяченко, В.П. Горкуша, В.В. Кобрин, Н.П. Завадська. — 2-е видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебно-методическое пособие
Язык: украинский
Год и номер издания: 2021, 2-е (стереотипное)
Количество страниц: 224 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х84/8
Вес: 657 г
ISBN: 978-617-505-856-5 (9786175058565)

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебно-методическое пособие авторов Н.Н. Косяченко, В.П. Горкуши, В.В. Кобриной, Н.П. Завадской Организация и экономика фармации на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»