Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

71590
Продана, не переиздается
 
 
Авторы: Виталий Федорович Москаленко, Александр Петрович Яворовский, Ярослав Владимирович Цехмистер и др.; под редакцией Виталия Федоровича Москаленка
Гриф: рекомендовано МЗ и МОН Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений IV уровня аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2013
Количество страниц: 216
ISBN: 978-617-505-218-1

 

Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

Навчальний посібник містить питання для самостійної підготовки студентів; приклади тестових завдань для поточного контролю знань; витяги з нормативно-правових актів (станом на 1 липня 2012 р.), що регулюють питання ліцензування певних видів господарської діяльності, державної реєстрації, обігу та контролю якості лікарських засобів і виробів медичного призначення, вимог до фармацевтичних кадрів.
Призначений для викладачів, студентів і магістрантів фармацевтичних факультетів спеціальності 7.12020101 — "Фармація" вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації. Може бути корисним для фахівців практичної фармації при вирішенні питань, пов'язаних із ліцензуванням господарської діяльності; реєстрацією, обігом і контролем якості лікарських засобів.

Содержание книги Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

Перелік скорочень
Вступ
Змістовий модуль 1. Організаційні принципи фармацевтичного забезпечення населення
Тема 1. Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення. Державна по-літика у сфері обігу лікарських засобів
Нормативно-правові документи
Конституція України
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII
Закон України "Про лікарські засоби" від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. № 1775-III
Наказ МОЗ України від 13 вересня 2010 р. № 769 "Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011—2020 роки"
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 2 листо-пада 2006 р. № 362 "Державні будівельні норми України "Будинки і споруди. Доступність будинків і спо-руд для маломобільних груп населення" ДБН В.2.2-17:2006"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 2. Організація діяльності аптек як закладів охорони здоров'я згідно з вимогами Належної аптечної практики
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 28 жовтня 2002 р. № 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"
Наказ МОЗ України від 15 грудня 2004 р. № 626 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки"
Наказ МОЗ України від 15 травня 2006 р. № 275 "Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів"
Наказ МОЗ України від 31 жовтня 2011 року № 723 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Змістовий модуль 2. Організація відпуску лікарських засобів промислового виробництва й індивідуального виготовлення з аптек та їх структурних підрозділів
Тема 3. Організація рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 17 травня 2001 р. № 185 "Про затвердження критеріїв визначення категорій відпуску лікарських засобів"
Наказ МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог- замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень"
Наказ МОЗ України від 16 травня 2011 р. № 284 "Про затвердження протоколів провізора (фармацевта)"
Наказ МОЗ України від 29 грудня 2011 р. № 1000 "Про затвердження обов'язкового мінімального асорти-менту (соціально орієнтованих) лікарських засобів вітчизняного виробництва і виробів медичного призначення для аптечних закладів"
Наказ МОЗ України від 3 лютого 2012 р. № 78 "Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 4. Правила таксування вартості екстемпоральних лікарських засобів
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 31 грудня 1996 р. № 395 "Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення"
Наказ МОЗ України від 15 грудня 2004 р. № 626 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 5. Облік рецептури. Організація предметно- кількісного обліку лікарських засобів
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 1 7 серпня 2007 р. № 490 "Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів"
Наказ МОЗ України від 21 січня 2010 р. № 11 "Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Змістовий модуль 3. Регулювання обігу та контроль якості лікарських засобів
Тема 6. Порядок обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів
Нормативно-правові документи
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341 -III
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 22 грудня 2006 р. № 530-V"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
Наказ МОЗ України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19 березня 1999 р. № 67/59 "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"
Наказ МОЗ України від 2 лютого 2010 р. № 66 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження госпо-дарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психо-тропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 7. Організація системи контролю якості лікарських засобів і фармацевтичних товарів
Нормативно-правові документи
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)"
Наказ МОЗ України від 30 жовтня 2001 р. № 436 "Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі"
Наказ МОЗ України від 1 5 грудня 2004 р. № 626 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки"
Наказ МОЗ України від 22 листопада 2011 р. № 809 "Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 8. Інформаційне забезпечення підприємств та організацій фармацевтичної галузі
Нормативно-правові документи
Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР
Закон України "Про доступ до публі-чної інформації" від 13 січня 2011 р. № 2939-VI
Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності"
Наказ МОЗ України від 27 грудня 2006 р. № 898 "Про затвердження Порядку здійснення на-гляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань"
Змістовий модуль 4. Організація системи постачання аптек (фармацевтичних фірм)
Тема 9. Організація роботи аптеки з товарними запасами
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 16 березня 1993 р. № 44 "Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення"
Наказ МОЗ України від 8 липня 2004 р. № 349 "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань

Авторы книги Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер, О.Я. Кричевська, І.В. Ніженковська, І.Є. Булах, М.Л. Сятиня, Л.О. Гала, О.Ю. Лисенко

Характеристики книги Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год: 2013
Количество страниц: 216
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 434 г
ISBN: 978-617-505-218-1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Организация и экономика фармации. Модуль 1. Организация фармацевтического обеспечения населения: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / В.Ф. Москаленко, А.П. Яворовский, Я.В. Цехмистер и др.; под ред В.Ф. Москаленко (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть детальную информацию (фото, авторы, характеристики, описание, отзывы, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Винница, Ровно, Черновцы, Луганск, Кировоград, Сумы, Полтава, Тернополь, Ужгород, Кременчуг, Черкассы, Луцк, Запорожье, Николаев, Житомир, Ивано-Франковск, Харьков, Чернигов, Днепропетровск, Хмельницкий, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.