Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

71590
Продана, не перевидається
 
 
Автори: Віталій Федорович Москаленко, Олександр Петрович Яворовський, Ярослав Володимирович Цехмістер та ін.; за редакцією Віталія Федоровича Москаленка
Гриф: рекомендовано МОЗ і МОН України
Аудиторія: для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів IV рівня акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 216
ISBN: 978-617-505-218-1
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

Навчальний посібник містить питання для самостійної підготовки студентів; приклади тестових завдань для поточного контролю знань; витяги з нормативно-правових актів (станом на 1 липня 2012 р.), що регулюють питання ліцензування певних видів господарської діяльності, державної реєстрації, обігу та контролю якості лікарських засобів і виробів медичного призначення, вимог до фармацевтичних кадрів.
Призначений для викладачів, студентів і магістрантів фармацевтичних факультетів спеціальності 7.12020101 — "Фармація" вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів ІІІ—IV рівнів акредитації. Може бути корисним для фахівців практичної фармації при вирішенні питань, пов'язаних із ліцензуванням господарської діяльності; реєстрацією, обігом і контролем якості лікарських засобів.

Зміст книги Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

Перелік скорочень
Вступ
Змістовий модуль 1. Організаційні принципи фармацевтичного забезпечення населення
Тема 1. Основні принципи організації фармацевтичного забезпечення населення. Державна по-літика у сфері обігу лікарських засобів
Нормативно-правові документи
Конституція України
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19 листопада 1992 р. № 2801-XII
Закон України "Про лікарські засоби" від 4 квітня 1996 р. № 123/96-ВР
Закон України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" від 1 червня 2000 р. № 1775-III
Наказ МОЗ України від 13 вересня 2010 р. № 769 "Про затвердження Концепції розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони здоров'я України на 2011—2020 роки"
Наказ Міністерства будівництва, архітектури та житлово- комунального господарства України від 2 листо-пада 2006 р. № 362 "Державні будівельні норми України "Будинки і споруди. Доступність будинків і спо-руд для маломобільних груп населення" ДБН В.2.2-17:2006"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 2. Організація діяльності аптек як закладів охорони здоров'я згідно з вимогами Належної аптечної практики
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 28 жовтня 2002 р. № 385 "Про затвердження переліків закладів охорони здоров'я, лікарських, провізорських посад та посад молодших спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я"
Наказ МОЗ України від 15 грудня 2004 р. № 626 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки"
Наказ МОЗ України від 15 травня 2006 р. № 275 "Про затвердження Інструкції із санітарно-протиепідемічного режиму аптечних закладів"
Наказ МОЗ України від 31 жовтня 2011 року № 723 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Змістовий модуль 2. Організація відпуску лікарських засобів промислового виробництва й індивідуального виготовлення з аптек та їх структурних підрозділів
Тема 3. Організація рецептурного та безрецептурного відпуску лікарських засобів
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 17 травня 2001 р. № 185 "Про затвердження критеріїв визначення категорій відпуску лікарських засобів"
Наказ МОЗ України від 19 липня 2005 р. № 360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог- замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень"
Наказ МОЗ України від 16 травня 2011 р. № 284 "Про затвердження протоколів провізора (фармацевта)"
Наказ МОЗ України від 29 грудня 2011 р. № 1000 "Про затвердження обов'язкового мінімального асорти-менту (соціально орієнтованих) лікарських засобів вітчизняного виробництва і виробів медичного призначення для аптечних закладів"
Наказ МОЗ України від 3 лютого 2012 р. № 78 "Про затвердження Переліку лікарських засобів, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 4. Правила таксування вартості екстемпоральних лікарських засобів
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 31 грудня 1996 р. № 395 "Про затвердження Методичних рекомендацій по визначенню вартості виготовлення і фасування лікарських засобів та виробів медичного призначення"
Наказ МОЗ України від 15 грудня 2004 р. № 626 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 5. Облік рецептури. Організація предметно- кількісного обліку лікарських засобів
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 1 7 серпня 2007 р. № 490 "Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів"
Наказ МОЗ України від 21 січня 2010 р. № 11 "Про затвердження Порядку обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Змістовий модуль 3. Регулювання обігу та контроль якості лікарських засобів
Тема 6. Порядок обігу наркотичних і психотропних лікарських засобів, прекурсорів
Нормативно-правові документи
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341 -III
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів" від 22 грудня 2006 р. № 530-V"
Постанова Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770 "Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів"
Наказ МОЗ України та Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 19 березня 1999 р. № 67/59 "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів, до складу яких входять наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"
Наказ МОЗ України від 2 лютого 2010 р. № 66 "Про затвердження Ліцензійних умов провадження госпо-дарської діяльності з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку наркотичних засобів, психо-тропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного Переліку"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 7. Організація системи контролю якості лікарських засобів і фармацевтичних товарів
Нормативно-правові документи
Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-Х
Постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2005 р. № 376 "Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації) лікарських засобів і розмірів збору за їх державну реєстрацію (перереєстрацію)"
Наказ МОЗ України від 30 жовтня 2001 р. № 436 "Про затвердження Інструкції про порядок контролю якості лікарських засобів під час оптової та роздрібної торгівлі"
Наказ МОЗ України від 1 5 грудня 2004 р. № 626 "Про затвердження Правил виробництва (виготовлення) лікарських засобів в умовах аптеки"
Наказ МОЗ України від 22 листопада 2011 р. № 809 "Про затвердження Порядку встановлення заборони (тимчасової заборони) та поновлення обігу лікарських засобів на території України"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань
Тема 8. Інформаційне забезпечення підприємств та організацій фармацевтичної галузі
Нормативно-правові документи
Закон України "Про рекламу" від 3 липня 1996 р. № 270/96-ВР
Закон України "Про доступ до публі-чної інформації" від 13 січня 2011 р. № 2939-VI
Указ Президента України від 10 червня 1997 р. № 503/97 "Про порядок офіційного оприлюднення нормативно-правових актів та набрання ними чинності"
Наказ МОЗ України від 27 грудня 2006 р. № 898 "Про затвердження Порядку здійснення на-гляду за побічними реакціями лікарських засобів, дозволених до медичного застосування"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань"
Змістовий модуль 4. Організація системи постачання аптек (фармацевтичних фірм)
Тема 9. Організація роботи аптеки з товарними запасами
Нормативно-правові документи
Наказ МОЗ України від 16 березня 1993 р. № 44 "Про організацію зберігання в аптечних закладах різних груп лікарських засобів та виробів медичного призначення"
Наказ МОЗ України від 8 липня 2004 р. № 349 "Про затвердження Правил проведення утилізації та знищення неякісних лікарських засобів"
Питання для самостійної підготовки
Приклади тестових завдань для поточного контролю знань

Автори книги Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер, О.Я. Кричевська, І.В. Ніженковська, І.Є. Булах, М.Л. Сятиня, Л.О. Гала, О.Ю. Лисенко

Характеристики книги Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: українська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 216
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 434 г
ISBN: 978-617-505-218-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Організація та економіка фармації. Модуль 1. Організація фармацевтичного забезпечення населення: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / В.Ф. Москаленко, О.П. Яворовський, Я.В. Цехмістер та ін.; за ред В.Ф. Москаленка (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна отримати детальну інформацію (фото, автори, зміст, характеристики, опис, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Рівне, Запоріжжя, Ужгород, Кременчук, Миколаїв, Полтава, Харків, Чернівці, Суми, Хмельницький, Житомир, Дніпропетровськ, Тернопіль, Львів, Луганськ, Чернігів, Черкаси, Івано-Франківськ, Вінниця, Луцьк, Кіровоград, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.