Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

В наличии
75 грн
Авторы: Людмила Сергеевна Прокопчук, Ирина Евгеньевна Процюк, Вита Николаевна Клязника, Инна Валентиновна Коршунова и др.
Гриф: рекомендовано МОЗ Украины
Аудитория: для студентов специальности «Фармация» высших медицинских (фармацевтических) учебных заведений I-IIІ уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство "Медицина"
Язык: украинский и латинский
Год: 2017
Количество страниц: 224
ISBN: 978-617-505-528-1
ВСИ «Медицина»

Описание книги Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Латинська мова входить до дисциплін професійного циклу і є однією з базових для засвоєння фахових фармацевтичних дисциплін: фармакології, технології ліків, фармакогнозії.
Навчальний посібник містить відомості із фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічної, ботаніч-ної, фармацевтичної номенклатур. Граматика латинської мови подана в обсязі, необхідному для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. У посібнику також подано рецептурні вислови, основні рецептурні скорочення, назви лікарських форм, алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин, короткі латинсько-український та українсько-латинський словники.
Посібник відповідає навчальній програмі з латинської мови, затвердженій Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України.
Для студентів спеціальності «Фармація» вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—IIІ рівнів акредитації.

Содержание книги Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Передмова | Вступ | Розділ 1. Фонетика | Тема 1. Латинський алфавіт. Класифікація звуків. Буквосполучення приголосних з голосними | § 1. Латинський алфавіт | § 2. Класифікація звуків. Вимова голосних та особливі випадки вимови приголосних | § 3. Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення приголосних з голосними | § 4. Фармацевтичні терміноелементи грецького походження | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 2. Наголос у латинській мові | § 5. Склад слова. Поділ слів на склади | § 6. Правила постановки наголосу в словах | § 7. Довгота й короткість передостаннього складу в латинських словах | Вправи | Розділ 2. Морфологія | Тема 3. Дієслово | § 8. Граматичні категорії дієслова: час, особа, число, стан, спосіб | § 9. Словникова форма дієслова. Інфінітив. Визначення основи теперішнього часу дієслова | § 10. Чотири дієвідміни, їх визначення | § 11. Дійсний спосіб. Утворення 3-ї особи однини та множини активного й пасивного стану | § 12. Наказовий спосіб. Утворення наказового способу однини та множини. Дієслівні форми наказового способу, що трапляються в рецептурі | § 13. Утворення форм 3-ї особи однини та множини пасивного стану умовного способу і використання його замість наказового способу в рецептах | § 14. Дієслово fio, fiёri (форми 3-ї особи однини та множини) і вживання його у рецептах | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 4. Іменники | § 15. Граматичні категорії іменника. Словникова форма іменника | § 16. П'ять відмін іменників у латинській мові та визначення їх за закінченнями родового відмінка однини | Тема 4.1. Іменники І відміни. Неузгоджене означення | § 17. Іменники І відміни. Основні ознаки. Відмінкові закінчення | § 18. Винятки щодо роду іменників І відміни | § 19. Неузгоджене означення. Переклад неузгодженого означення українською мовою, вживання неузгодженого означення в назвах лікарських засобів | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 4.2. Іменники ІІ відмін | § 20. Основні ознаки іменників чоловічого роду ІІ відміни. Відмінкові закінчення, особливості відмінювання іменників на -er | § 21. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни середнього роду | Зразки відмінювання іменників середнього роду ІІ відміни | § 22. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни | § 23. Уживання іменників ІІ відміни у фармацевтичній термінології. Назви препаратів, їх переклад українською мовою | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 4.3. Іменники ІІІ відміни | § 24. Іменники ІІІ відміни. Основні ознаки: рівноскладовість і нерівноскладовість іменників ІІІ відміни, основа, словникова форма, типи відмінювання | § 25. Характерні закінчення іменників чоловічого роду ІІІ відміни | § 26. Характерні закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни | § 27. Характерні закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни | § 28. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 4.4. Іменники IV та V відмін | § 29. Основні ознаки іменників IV та V відмін. Словникова форма | § 30. Відмінкові закінчення іменників IV та V відмін |§ 31. Відмінювання іменників IV та V відмін у називному, родовому, знахідному й орудному відмінках однини та множини | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Розділ 3. Прикметники | Тема 5. Прикметники першої групи | § 32. Граматичні категорії прикметників: рід, число, відмінки. Словникова форма | § 33. Прикметники першої групи. Родові закінчення. Зразки відмінювання |  § 34. Узгоджене означення. Узгодження прикметників з іменниками І та ІІ відмін | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Тема 6. Прикметники другої групи. Ступені порівняння прикметників | § 35. Родові закінчення прикметників другої групи | § 36. Узгодження прикметників другої групи з іменниками І, ІІ та ІІІ відмін | § 37. Ступені порівняння прикметників | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Розділ 4. Рецепт | Тема 7. Рецепт як документ | § 38. Структура і форма рецепта. Латинська частина рецепта | § 39. Структура рецептурного рядка. Традиційне написання назв препаратів у рецепті в родовому відмінку | § 40. Найуживаніші рецептурні скорочення. Додаткові написи в рецепті | § 41. Назви лікарських форм та особливості їх виписування в рецепті | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Розділ 5. Числівники. Прислівники і займенники в рецепті. Сполучники і прийменники | Тема 8. Числівники | § 42. Кількісні та порядкові латинські числівники від 1 до 10, 100, 1000 | § 43. Числівники-префікси в хімічній та фармацевтичній термінології | Вправи | Тема 9. Прислівники і займенники в рецепті | § 44. Прислівники і займенники, які найчастіше використовують у рецептурі | Тема 10. Сполучники і прийменники | § 45. Прийменники, що вимагають знахідного відмінка | § 46. Прийменники, що вимагають орудного відмінка | § 47. Прийменники, які вживають з двома відмінками (знахідним й орудним) § 48. Сполучники, які використовують у медичних текстах і рецептурі | Вправи | Розділ 6. Хімічна номенклатура латинською мовою | Тема 11. Хімічна номенклатура | § 49. Хімічні елементи у назвах лікарських засобів | § 50. Принципи утворення міжнародної латинської номенклатури оксидів, пероксидів та гідроксидів | § 51. Назви кислот: неорганічних й органічних | § 52. Назви солей у рецептах | Вправи | Лексичний мінімум з теми | Розділ 7. Ботанічна і фармакогностична термінологія | Тема 12. Назви рослин у номенклатурі лікарських засобів | § 53. Поняття про ботанічну номенклатуру | § 54. Ботанічні назви родин рослин |  § 55. Ботанічні та фармацевтичні назви рослин | § 56. Назви алкалоїдів і глікозидів | Вправи | Розділ 8. Медична термінологія | Тема 13. Загальні відомості про медичну термінологію | § 57. Термін як спосіб позначення предмета, явища, стану предмета та його властивостей у певній галузі знань | § 58. Способи утворення термінів: суфіксація, префіксація, складання коренів і слів | § 59. Словотвірні елементи, які використовують для створення медичних і фармацевтичних термінів | Вправи | Лексичний мінімум | Розділ 9. Фармакологічна номенклатура | Тема 14. Назви груп лікарських препаратів | § 60. Номенклатура лікарських засобів | § 61. Основні греко-латинські словотвірні елементи (терміноелементи) у найменуваннях лікарських засобів та їх значення | Вправи | Додатки | Додаток 1. Таблиця відмінкових закінчень іменника | Додаток 2. Рецептурні вислови | Додаток 3. Основні рецептурні скорочення | Додаток 4. Назви лікарських форм | Додаток 5. Алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин | Латинсько-український словник | Українсько-латинський словник | Gaudeamus | Латинські крилаті вислови

Авторы книги Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова, Т. А. Домбровська, Г.Д. Гоженко

Характеристики книги Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие

Язык: украинский и латинский
Год: 2017
Количество страниц: 224
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 335 г
ISBN: 
978-617-505-528-1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Латинский язык: учебное пособие (ВУЗ I-—IIІ ур. а.) / Л.С. Прокопчук, И.Е. Процюк, В.Н. Клязника, И.В. Коршунова и др. (на украинский, латинский текст)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть детальную информацию (фото, характеристики, содержание, отзывы, описание, авторы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Ужгород, Хмельницкий, Николаев, Ивано-Франковск, Харьков, Луганск, Ровно, Черкассы, Житомир, Полтава, Кременчуг, Луцк, Сумы, Днепропетровск, Тернополь, Винница, Кировоград, Чернигов, Запорожье, Черновцы, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.