Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

74538
Продана, не перевидається
 
 
Автори: Людмила Сергіївна Прокопчук, Ірина Євгеніївна Процюк, Віта Миколаївна Клязника, Інна Валентинівна Коршунова та ін.
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів 
спеціальності «Фармація» вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—IIІ рівнів акредитації

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська і латинська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 224
ISBN: 978-617-505-528-1
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Латинська мова входить до дисциплін професійного циклу і є однією з базових для засвоєння фахових фармацевтичних дисциплін: фармакології, технології ліків, фармакогнозії.
Навчальний посібник містить відомості із фармацевтичної термінології, номенклатури лікарських засобів, хімічної, ботаніч-ної, фармацевтичної номенклатур. Граматика латинської мови подана в обсязі, необхідному для грамотного використання спеціальної термінології на практиці. У посібнику також подано рецептурні вислови, основні рецептурні скорочення, назви лікарських форм, алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин, короткі латинсько-український та українсько-латинський словники.
Посібник відповідає навчальній програмі з латинської мови, затвердженій Департаментом кадрової політики, освіти і науки МОЗ України.
Для студентів спеціальності «Фармація» вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—IIІ рівнів акредитації.

Зміст книги Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Передмова
Вступ
Розділ 1. Фонетика
Тема 1. Латинський алфавіт. Класифікація звуків. Буквосполучення приголосних з голосними
§ 1. Латинський алфавіт
§ 2. Класифікація звуків. Вимова голосних та особливі випадки вимови приголосних
§ 3. Дифтонги. Диграфи. Буквосполучення приголосних з голосними
§ 4. Фармацевтичні терміноелементи грецького походження
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Тема 2. Наголос у латинській мові
§ 5. Склад слова. Поділ слів на склади
§ 6. Правила постановки наголосу в словах
§ 7. Довгота й короткість передостаннього складу в латинських словах
Вправи
Розділ 2. Морфологія
Тема 3. Дієслово
§ 8. Граматичні категорії дієслова: час, особа, число, стан, спосіб
§ 9. Словникова форма дієслова. Інфінітив. Визначення основи теперішнього часу дієслова
§ 10. Чотири дієвідміни, їх визначення
§ 11. Дійсний спосіб. Утворення 3-ї особи однини та множини активного й пасивного стану
§ 12. Наказовий спосіб. Утворення наказового способу однини та множини. Дієслівні форми наказового способу, що трапляються в рецептурі
§ 13. Утворення форм 3-ї особи однини та множини пасивного стану умовного способу і використання його замість наказового способу в рецептах
§ 14. Дієслово fio, fiёri (форми 3-ї особи однини та множини) і вживання його у рецептах
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Тема 4. Іменники
§ 15. Граматичні категорії іменника. Словникова форма іменника
§ 16. П'ять відмін іменників у латинській мові та визначення їх за закінченнями родового відмінка однини
Тема 4.1. Іменники І відміни. Неузгоджене означення
§ 17. Іменники І відміни. Основні ознаки. Відмінкові закінчення
§ 18. Винятки щодо роду іменників І відміни
§ 19. Неузгоджене означення. Переклад неузгодженого означення українською мовою, вживання неузгодженого означення в назвах лікарських засобів
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Тема 4.2. Іменники ІІ відмін
§ 20. Основні ознаки іменників чоловічого роду ІІ відміни. Відмінкові закінчення, особливості відмінювання іменників на -er
§ 21. Особливості відмінювання іменників ІІ відміни середнього роду
Зразки відмінювання іменників середнього роду ІІ відміни
§ 22. Винятки щодо роду іменників ІІ відміни
§ 23. Уживання іменників ІІ відміни у фармацевтичній термінології. Назви препаратів, їх переклад українською мовою
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Тема 4.3. Іменники ІІІ відміни
§ 24. Іменники ІІІ відміни. Основні ознаки: рівноскладовість і нерівноскладовість іменників ІІІ відміни, основа, словникова форма, типи відмінювання
§ 25. Характерні закінчення іменників чоловічого роду ІІІ відміни
§ 26. Характерні закінчення іменників жіночого роду ІІІ відміни
§ 27. Характерні закінчення іменників середнього роду ІІІ відміни
§ 28. Особливості відмінювання іменників ІІІ відміни
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Тема 4.4. Іменники IV та V відмін
§ 29. Основні ознаки іменників IV та V відмін. Словникова форма
§ 30. Відмінкові закінчення іменників IV та V відмін |§ 31. Відмінювання іменників IV та V відмін у називному, родовому, знахідному й орудному відмінках однини та множини
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Розділ 3. Прикметники
Тема 5. Прикметники першої групи
§ 32. Граматичні категорії прикметників: рід, число, відмінки. Словникова форма
§ 33. Прикметники першої групи. Родові закінчення. Зразки відмінювання
 § 34. Узгоджене означення. Узгодження прикметників з іменниками І та ІІ відмін
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Тема 6. Прикметники другої групи. Ступені порівняння прикметників
§ 35. Родові закінчення прикметників другої групи
§ 36. Узгодження прикметників другої групи з іменниками І, ІІ та ІІІ відмін
§ 37. Ступені порівняння прикметників
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Розділ 4. Рецепт
Тема 7. Рецепт як документ
§ 38. Структура і форма рецепта. Латинська частина рецепта
§ 39. Структура рецептурного рядка. Традиційне написання назв препаратів у рецепті в родовому відмінку
§ 40. Найуживаніші рецептурні скорочення. Додаткові написи в рецепті
§ 41. Назви лікарських форм та особливості їх виписування в рецепті
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Розділ 5. Числівники. Прислівники і займенники в рецепті. Сполучники і прийменники
Тема 8. Числівники
§ 42. Кількісні та порядкові латинські числівники від 1 до 10, 100, 1000
§ 43. Числівники-префікси в хімічній та фармацевтичній термінології
Вправи
Тема 9. Прислівники і займенники в рецепті
§ 44. Прислівники і займенники, які найчастіше використовують у рецептурі
Тема 10. Сполучники і прийменники
§ 45. Прийменники, що вимагають знахідного відмінка
§ 46. Прийменники, що вимагають орудного відмінка
§ 47. Прийменники, які вживають з двома відмінками (знахідним й орудним) § 48. Сполучники, які використовують у медичних текстах і рецептурі
Вправи
Розділ 6. Хімічна номенклатура латинською мовою
Тема 11. Хімічна номенклатура
§ 49. Хімічні елементи у назвах лікарських засобів
§ 50. Принципи утворення міжнародної латинської номенклатури оксидів, пероксидів та гідроксидів
§ 51. Назви кислот: неорганічних й органічних
§ 52. Назви солей у рецептах
Вправи
Лексичний мінімум з теми
Розділ 7. Ботанічна і фармакогностична термінологія
Тема 12. Назви рослин у номенклатурі лікарських засобів
§ 53. Поняття про ботанічну номенклатуру
§ 54. Ботанічні назви родин рослин
 § 55. Ботанічні та фармацевтичні назви рослин
§ 56. Назви алкалоїдів і глікозидів
Вправи
Розділ 8. Медична термінологія
Тема 13. Загальні відомості про медичну термінологію
§ 57. Термін як спосіб позначення предмета, явища, стану предмета та його властивостей у певній галузі знань
§ 58. Способи утворення термінів: суфіксація, префіксація, складання коренів і слів
§ 59. Словотвірні елементи, які використовують для створення медичних і фармацевтичних термінів
Вправи
Лексичний мінімум
Розділ 9. Фармакологічна номенклатура
Тема 14. Назви груп лікарських препаратів
§ 60. Номенклатура лікарських засобів
§ 61. Основні греко-латинські словотвірні елементи (терміноелементи) у найменуваннях лікарських засобів та їх значення
Вправи
Додатки
Додаток 1. Таблиця відмінкових закінчень іменника
Додаток 2. Рецептурні вислови
Додаток 3. Основні рецептурні скорочення
Додаток 4. Назви лікарських форм
Додаток 5. Алфавітний покажчик ботанічних назв лікарських рослин
Латинсько-український словник
Українсько-латинський словник
Gaudeamus
Латинські крилаті вислови

Автори книги Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова, Т. А. Домбровська, Г.Д. Гоженко

Характеристики книги Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: українська і латинська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 224
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 335 г
ISBN: 
978-617-505-528-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Латинська мова: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Л.С. Прокопчук, І.Є. Процюк, В.М. Клязника, І.В. Коршунова та ін. (український, латинський текст)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна отримати докладну інформацію (фото, зміст, опис, автори, характеристики, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Харків, Чернігів, Івано-Франківськ, Львів, Луганськ, Тернопіль, Ужгород, Полтава, Запоріжжя, Чернівці, Хмельницький, Дніпропетровськ, Миколаїв, Рівне, Кіровоград, Луцьк, Черкаси, Кременчук, Вінниця, Житомир, Суми, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.