Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: навчальний посібник / К.В. Юрко, В.М. Козько, Г.О. Соломенник

Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: навчальний посібник / К.В. Юрко, В.М. Козько, Г.О. Соломенник

В наличии
365 грн
Авторы: Е.В. Юрко, В.Н. Козько, А.О. Соломенник
Гриф: утверждено ученым советом Харьковского национального медицинского университета
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования, врачей-интернов, слушателей медицинских учреждений последипломного образования, врачей-практиков и медицинских сестер практического здравоохранения
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2020
Количество страниц: 296 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-774-2
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: навчальний посібник / К.В. Юрко, В.М. Козько, Г.О. Соломенник

Навчальний посібник підготовлено відповідно до навчальної програми з дисципліни «Інфекційний контроль» для студентів напряму підготовки «Охорона здоров’я» з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної практичної підготовки та стандартів освіти на основі нормативно-директивних матеріалів МОЗ України. Викладено сучасні уявлення про внутрішньолікарняні інфекції, причини їх виникнення, етіологію, епідеміологію, принципи епідемічного процесу, шляхи профілактики, зокрема дотримання санітарно-протиепідемічного режиму лікувально-профілактичних закладів різного профілю. Особливу увагу приділено трьом основним етапам оброблення виробів медичного призначення — дезінфекції, передстерилізаційному очищенню та стерилізації, контролю їх якості. Наведено дані щодо особ­ливостей клініко-лабораторної діагностики та запобігання виникненню найпоширеніших госпітальних інфекцій, зокрема у відділеннях реанімації.
У посібнику використано найновіші матеріали та рекомендації ВООЗ, дані вітчизняних і зарубіжних публікацій провідних фахівців, останні рекомендації та накази МОЗ України.
Поданий матеріал викладено на сучасному науковому рівні відповідно до чинних міжнародних рекомендацій, адаптовано до нових навчальних програм.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, слухачів медичних закладів післядипломної освіти, лікарів-практиків і медичних сестер практичної охорони здоров’я.

Содержание книги Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: навчальний посібник / К.В. Юрко, В.М. Козько, Г.О. Соломенник

Умовні скорочення
Передмова
Розділ 1. Інфекційний контроль як навчальна дисципліна. Інфекційна безпека. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів
1.1. Інфекційний контроль у практиці медичної сестри як технологія безпеки пацієнта
1.2. Особливості діагностики госпітальних інфекцій у стаціонарах різного профілю
1.3. Загальні принципи профілактики внутрішньолікарняних інфекцій
Розділ 2. Дезінфекція
2.1. Види дезінфекції
2.2. Методи дезінфекції
2.3. Хімічна дезінфекція
2.4. Дезінфекція виробів медичного призначення
2.5. Прибирання приміщень лікувально-профілактичних закладів
2.6. Оброблення рук медичного персоналу
2.7. Медичні відходи
2.8. Поточна дезінфекція
2.9. Заключна дезінфекція
2.10. Профілактична дезінфекція
Розділ 3. Передстерилізаційне очищення виробів медичного призначення. Центральне стерилізаційне відділення
3.1. Способи передстерилізаційного очищення
3.2. Центральне стерилізаційне відділення
Розділ 4. Стерилізація
4.1. Фізичний метод стерилізації
4.2. Хімічний метод стерилізації
4.3. Контроль якості стерилізації
Додатки
Додаток 1. Інструкція з організації інфекційного контролю за туберкульозом
Додаток 2. Інструкція з організації проведення комплексу профілактичних заходів щодо виникнення внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах
Додаток 3. Інструкція з організації та впровадження системи інфекційного контролю в акушерських стаціонарах
Додаток 4. Стандартні визначення випадку внутрішньолікарняної інфекції
Додаток 5. Визначення фонового рівня захворюваності на внутрішньолікарняні інфекції
Додаток 6. Розробка епідемічно безпечних алгоритмів виконання процедур та маніпуляцій
Додаток 7. Визначення профілів антибіотикорезистентності штамів мікроорганізмів
Додаток 8. Інструкція з організації роботи бактеріологічних лабораторій у системі інфекційного контролю в акушерських стаціонарах
Додаток 9. Методика обробки рук медичного персоналу та пацієнтів, використання медичних рукавичок
Додаток 10. Порядок розслідування та ліквідації спалаху внутрішньолікарняних інфекцій серед роділь, породіль та новонароджених в акушерських стаціонарах
Додаток 11. Типове положення про лікаря-епідеміолога акушерського стаціонару
Додаток 12. Типове положення про комісію з інфекційного контролю в акушерських стаціонарах
Додаток 13. Карти епідеміологічного спостереження
Предметний покажчик
Література

Авторы книги Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: навчальний посібник / К.В. Юрко, В.М. Козько, Г.О. Соломенник

К.В. Юрко, В.М. Козько, Г.О. Соломенник

Характеристики книги Внутрішньолікарняні інфекції та інфекційний контроль: навчальний посібник / К.В. Юрко, В.М. Козько, Г.О. Соломенник

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год: 2020
Количество страниц: 296 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вага: 0.425 г
ISBN: 978-617-505-774-2 (9786175057742)
Ірина
2022-11-13 22:18:43
Книга не актуальна! Основа змісту на не діючих наказах! Перепишіть, згідно чинних наказів!
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебное пособие авторов Е.В. Юрко, В.Н. Козько, А.О. Соломенник Внутрибольничные инфекции и инфекционный контроль на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о ней. ВСИ «Медицина»