Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Психіатрія і наркологія: підручник / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін. — 3-є видання

Психіатрія і наркологія: підручник / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін. — 3-є видання

75367
Нет в наличии
 
 
Авторы: В.Л. Гавенко, В.С. Битенский, В.А. Абрамов и др.; под редакцией В.Л. Гавенко, B.C. Битенского
Гриф: утверждено МЗ Украины
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования, слушателей факультетов последипломного образования, врачей-интернов, а также врачей общей практики — семейной медицины
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2020, 3-е (стереотипное)
Количество страниц: 512 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-498-7
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Психіатрія і наркологія: підручник / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін. — 3-є видання

Підручник підготовлено відповідно до нової програми з дисципліни “Психіатрія і наркологія”. Зміст видання відповідає основним модулям цієї програми. Розглянуто питання психіатрії та наркології, організації профілактики і надання допомоги хворим із психічними порушеннями, питання загальної психопатології.
У підручнику викладено також основи спеціальної психопатології. Наведено епідеміологію, клінічні прояви, етіологію, патогенез, лікування і профілактику кожного захворювання. Описано медико-психологічні аспекти організації допомоги хворим із психічними розладами. Подано характеристику клінічних форм залежності від психоактивних речовин і засобів нехімічної природи. Наведено сучасні принципи і методи лікування психічних розладів, наркоманій, токсикоманій, їх ефективність і можливі побічні явища. Уперше розглянуто правові питання психіатрії.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, слухачів факультетів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, а також лікарів загальної практики — сімейної медицини.

Содержание книги Психіатрія і наркологія: підручник / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін. — 3-є видання

Передмова
Загальнi питання психiатрiї i наркологiї
Предмет і завдання психіатрії і наркології
Короткий нарис з історії психіатрії
Iсторія російської та української психіатрії
Основні розділи сучасної психіатрії
Етіологія і патогенез психічних захворювань
Перебіг і кінцеві стани психічних захворювань
Правові аспекти психіатрії
Методи обстеження психічно хворих
Класифікація психічних хвороб
Лiкування i реабiлiтацiя осiб iз психiчними захворюваннями
Медикаментозна терапія
Біологічні методи терапії
Психотерапія і соціотерапія
Психогігієна та психопрофілактика
Реабілітація
Загальна психопатологiя
Порушення відчуттів і сприйняттів
Порушення пам’яті
Порушення мислення та інтелекту
Порушення емоційної сфери
Порушення ефекторно-вольової сфери
Свідомість та її порушення
Психопатологічні синдроми
Спецiальна психопатологiя
Психічні порушення у разі соматичних захворювань
Психічні порушення у разі захворювань серця
Психічні порушення у разі захворювань органів дихання
Психічні порушення у разі захворювань печінки, підшлункової залози і травного тракту
Психічні порушення у разі захворювань нирок
Психічні порушення у разі захворювань сполучної тканини
Психічні порушення в акушерсько-гінекологічній клініці
Психічні порушення у хворих із хірургічною патологією
Психічні порушення у хворих із ендокринною патологією
Психічні порушення у хворих із пухлинами нервової системи
Психічні порушення у разі судинних захворювань головного мозку
Психічні порушення у разі інфекційних захворювань
Психічні порушення у разі черепно-мозкової травми
Психічні порушення у разі опікової хвороби
Психічні порушення, спричинені несприятливими екологічними факторами
Психічні порушення у разі отруєнь
Психічні порушення у разі інтоксикацій лікарськими засобами
Психічні порушення у разі харчових отруєнь
Психічні порушення у разі промислових і побутових отруєнь
Психічні порушення у разі променевої хвороби
Психічні порушення в осіб старших вікових груп
Непсихотичні психічні розлади інволюційного генезу
Функціональні психози в осіб похилого та старечого віку
Дистрофічні захворювання головного мозку з порушенням когнітивних функцій (сенільні та пресенільні деменції)
Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин
Психічні та поведінкові розлади внаслідок споживання алкоголю
Металкогольні психози
Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків
Клінічні прояви й особливості перебігу наркоманій
Опійна наркоманія
Наркоманія, спричинена зловживанням препаратами коноплі
Наркоманії, спричинені зловживанням снодійними засобами
Наркоманії, спричинені зловживанням психостимуляторами
Наркоманії, спричинені кустарно виготовленими препаратами ефедрину та ефедринумісними сумішами (ефедронова і первітинова наркоманії)
Кокаїнова наркоманія
Зловживання галюциногенами
Полінаркоманії, ускладнені наркоманії
Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
Токсикоманія, спричинена зловживанням трамадолом
Зловживання транквілізаторами
Токсикоманії, спричинені зловживанням кофеїном
Токсикоманії, спричинені зловживанням снодійними речовинами
Токсикоманії, спричинені зловживанням холінолітичними препаратами
Зловживання атропінумісними препаратами
Зловживання антигістамінними препаратами
Зловживання протипаркінсонічними препаратами
Токсикоманії, спричинені інгалянтами
Нікотинізм (тютюнова залежність)
Нехімічні адикції
Патологічна схильність до азартних ігор (гемблінг)
Комп’ютерна залежність
Психогенні захворювання
Неврози (невротичні розлади)
Гостра реакція на стрес (невротичні реакції)
Неврастенія
Iстеричний невроз. Дисоціативні (конверсійні) розлади
Невроз нав’язливих станів
Невротичні депресії
Неврози у дітей
Невроз страху
Соматоформні розлади
Реакції на тяжкий стрес
Психогенні (реактивні) психози
Афективно-шокові реакції (гострі реакції на стрес)
Iстеричні психози
Реактивні (психогенні) депресії
Реактивні маревні психози
Посттравматичний стресовий розлад
Психосоматичні захворювання
Нервова анорексія, нервова булімія
Шизофренія, шизотипові та маревні розлади
Параноїдна форма
Гебефренічна форма
Кататонічна форма
Проста форма
Постшизофренічна депресія
Резидуальна шизофренія
Шизотиповий розлад
Хронічні маревні розлади
Гострі та транзиторні психотичні розлади
Iндукований маревний розлад
Шизоафективні розлади
Афективні розлади (розлади настрою)
Маніакально-депресивний психоз
Маніакальна фаза
Депресивна фаза
Епілепсія
Розумова відсталість
Олігофренії
Граничні форми інтелектуальної недостатності (затримка темпу психічного розвитку)
Розлади особистості
Психопатії
Акцентуації характеру
Психосексуальні розлади
Порушення психологічного (психічного) розвитку. Дитячий аутизм
Гіперкінетичні розлади та розлади поведінки
Розлади соціальної поведінки
Додатки
Перелiк питань для пiдготовки студентiв вищих навчальних медичних закладiв до пiдсумкового модульного контролю за програмою навчальної дисциплiни “психiатрiя i наркологiя”
Орiєнтовний перелiк тестових завдань з психiатрiї i наркологiї
Еталони вiдповiдей до тестових завдань з психiатрiї i наркологiї
Рекомендована лiтература

Авторы книги Психіатрія і наркологія: підручник / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін. — 3-є видання

В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов, I.Й. Влох, Г.М. Кожина, В.I. Коростій, Т.П. Мозгова, О.К. Напрєєнко, Г.О. Самардакова, В.М. Сінайко, I.Д. Спіріна, Л.М. Юр’єва

Характеристики книги Психіатрія і наркологія: підручник / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін. — 3-є видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год и номер издания: 2020, 3-е (стереотипное)
Количество страниц: 512 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 70х90/16
Вес: 695 г
ISBN: 978-617-505-498-7 (9786175054987)

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебник авторов В.Л. Гавенко, В.С. Битенского, В.А. Абрамова и др. Психиатрия и наркология на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»