Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін; за ред. В.Л. Гавенка, B.C. Бітенського. — 2-е вид., переробл. і допов.

Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін; за ред. В.Л. Гавенка, B.C. Бітенського. — 2-е вид., переробл. і допов.

73604
Немає в наявності
 
 
Автори: за ред. В.Л. Гавенка, B.C. Бітенського
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, курсантів факультетів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, а також лікарів загальної практики — сімейної медицини
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2015
Кількість сторінок: 512
ISBN: 978-617-505-422-2
ВСВ «Медицина»

Опис книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін; за ред. В.Л. Гавенка, B.C. Бітенського. — 2-е вид., переробл. і допов.

Підручник підготовлено відповідно до нової програми з дисципліни “Психіатрія і наркологія”. Зміст видання відповідає основним модулям цієї програми. Розглянуто питання психіатрії та наркології, організації профілактики і надання допомоги хворим із психічними порушеннями, питання загальної психопатології.
У підручнику викладено також основи спеціальної психопатології. Наведено епідеміологію, клінічні прояви, етіологію, патогенез, лікування і профілактику кожного захворювання. Описано медико-психологічні аспекти організації допомоги хворим із психічними розладами. Подано характеристику клінічних форм залежності від психоактивних речовин і засобів нехімічної природи. Наведено сучасні принципи і методи лікування психічних розладів, наркоманій, токсикоманій, їх ефективність і можливі побічні явища. Уперше розглянуто правові питання психіатрії.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, курсантів факультетів післядипломної освіти, лікарів-інтернів, а також лікарів загальної практики — сімейної медицини

Зміст книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін; за ред. В.Л. Гавенка, B.C. Бітенського. — 2-е вид., переробл. і допов.

ПЕРЕДМОВА до другого видання | ЗАГАЛЬНI ПИТАННЯ ПСИХIАТРIЇ I НАРКОЛОГIЇ | Предмет і завдання психіатрії і наркології | Короткий нарис з історії психіатрії | Iсторія російської та української психіатрії | Основні розділи сучасної психіатрії | Етіологія і патогенез психічних захворювань | Перебіг і кінцеві стани психічних захворювань | Правові аспекти психіатрії | Методи обстеження психічно хворих | Класифікація психічних хвороб | ЛIКУВАННЯ I РЕАБIЛIТАЦIЯ ОСIБ IЗ ПСИХIЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ | Медикаментозна терапія | Біологічні методи терапії | Психотерапія і соціотерапія | Психогігієна та психопрофілактика | Реабілітація | ЗАГАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГIЯ | Порушення відчуттів і сприйняттів | Порушення пам’яті | Порушення мислення та інтелекту | Порушення емоційної сфери | Порушення ефекторно-вольової сфери | Свідомість та її порушення | Психопатологічні синдроми | СПЕЦIАЛЬНА ПСИХОПАТОЛОГIЯ | Психічні порушення у разі соматичних захворювань | Психічні порушення у разі захворювань серця | Психічні порушення у разі захворювань органів дихання | Психічні порушення у разі захворювань печінки, підшлункової залози і травного тракту | Психічні порушення у разі захворювань нирок | Психічні порушення у разі захворювань сполучної тканини | Психічні порушення в акушерсько-гінекологічній клініці | Психічні порушення у хворих із хірургічною патологією | Психічні порушення у хворих із ендокринною патологією | Психічні порушення у хворих із пухлинами нервової системи | Психічні порушення у разі судинних захворювань головного мозку | Психічні порушення у разі інфекційних захворювань | Психічні порушення у разі черепно-мозкової травми | Психічні порушення у разі опікової хвороби | Психічні порушення, спричинені несприятливими екологічними факторами | Психічні порушення у разі отруєнь | Психічні порушення у разі інтоксикацій лікарськими засобами | Психічні порушення у разі харчових отруєнь | Психічні порушення у разі промислових і побутових отруєнь | Психічні порушення у разі променевої хвороби | Психічні порушення в осіб старших вікових груп | Непсихотичні психічні розлади інволюційного генезу | Функціональні психози в осіб похилого та старечого віку | Дистрофічні захворювання головного мозку з порушенням когнітивних функцій (сенільні та пресенільні деменції) | Медичні та соціальні проблеми вживання психоактивних речовин | Психічні та поведінкові розлади внаслідок споживання алкоголю | Металкогольні психози | Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотиків | Клінічні прояви й особливості перебігу наркоманій | Опійна наркоманія | Наркоманія, спричинена зловживанням препаратами коноплі | Наркоманії, спричинені зловживанням снодійними засобами | Наркоманії, спричинені зловживанням психостимуляторами | Наркоманії, спричинені кустарно виготовленими препаратами ефедрину та ефедринумісними сумішами (ефедронова і первітинова наркоманії) | Кокаїнова наркоманія | Зловживання галюциногенами | Полінаркоманії, ускладнені наркоманії | Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків | Токсикоманія, спричинена зловживанням трамадолом | Зловживання транквілізаторами | Токсикоманії, спричинені зловживанням кофеїном | Токсикоманії, спричинені зловживанням снодійними речовинами | Токсикоманії, спричинені зловживанням холінолітичними препаратами | Зловживання атропінумісними препаратами | Зловживання антигістамінними препаратами | Зловживання протипаркінсонічними препаратами | Токсикоманії, спричинені інгалянтами | Нікотинізм (тютюнова залежність) | Нехімічні адикції | Патологічна схильність до азартних ігор (гемблінг) | Комп’ютерна залежність | Психогенні захворювання | Неврози (невротичні розлади) | Гостра реакція на стрес (невротичні реакції) | Неврастенія | Iстеричний невроз. Дисоціативні (конверсійні) розлади | Невроз нав’язливих станів | Невротичні депресії | Неврози у дітей | Невроз страху | Соматоформні розлади | Реакції на тяжкий стрес | Психогенні (реактивні) психози | Афективно-шокові реакції (гострі реакції на стрес) | Iстеричні психози | Реактивні (психогенні) депресії | Реактивні маревні психози | Посттравматичний стресовий розлад | Психосоматичні захворювання | Нервова анорексія, нервова булімія | Шизофренія, шизотипові та маревні розлади | Параноїдна форма | Гебефренічна форма | Кататонічна форма | Проста форма | Постшизофренічна депресія | Резидуальна шизофренія | Шизотиповий розлад | Хронічні маревні розлади | Гострі та транзиторні психотичні розлади | Iндукований маревний розлад | Шизоафективні розлади | Афективні розлади (розлади настрою) | Маніакально-депресивний психоз | Маніакальна фаза | Депресивна фаза | Епілепсія | Розумова відсталість | Олігофренії | Граничні форми інтелектуальної недостатності (затримка темпу психічного розвитку) | Розлади особистості | Психопатії | Акцентуації характеру | Психосексуальні розлади | Порушення психологічного (психічного) розвитку. Дитячий аутизм | Гіперкінетичні розлади та розлади поведінки | Розлади соціальної поведінки | ДОДАТКИ | ПЕРЕЛIК ПИТАНЬ ДЛЯ ПIДГОТОВКИ СТУДЕНТIВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДIВ ДО ПIДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОГРАМОЮ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛIНИ “ПСИХIАТРIЯ I НАРКОЛОГIЯ” | ОРIЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛIК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ПСИХIАТРIЇ I НАРКОЛОГIЇ | ЕТАЛОНИ ВIДПОВIДЕЙ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ПСИХIАТРIЇ I НАРКОЛОГIЇ | РЕКОМЕНДОВАНА ЛIТЕРАТУРА

Автори книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін; за ред. В.Л. Гавенка, B.C. Бітенського. — 2-е вид., переробл. і допов.

за ред. В.Л. Гавенка, B.C. Бітенського

Характеристики книги Психіатрія і наркологія: підручник (ВНЗ IV р. а.) / В.Л. Гавенко, В.С. Бітенський, В.А. Абрамов та ін; за ред. В.Л. Гавенка, B.C. Бітенського. — 2-е вид., переробл. і допов.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2015
Кількість сторінок: 512
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х90/16
Вага: 767 г
ISBN: 978-617-505-422-2

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити