Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Практична пародонтологія: 2-е видання / Кеннет Ітон, Філіп Овер

Практична пародонтологія: 2-е видання / Кеннет Ітон, Філіп Овер

В наличии
1345 грн
Авторы: Кеннет Итон, Филипп Овер; научный редактор перевода Анатолий Борисенко
Аудитория: для студентов старших курсов, которые овладевают стоматологией, гигиеной и терапией, а также для стоматологов, гигиенистов и терапевтов
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Practical Periodontics, Second Edition публикуется в соответствии с договором с компанией Elsevier
Язык: украинский
Год: 2023
Количество страниц: 335 (цветные, крупноформатные)
ISBN: 978-617-505-946-3
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Практична пародонтологія: 2-е видання / Кеннет Ітон, Філіп Овер

Незамінний практичний посібник з лікування пацієнтів із захворюваннями пародонта.
Друге видання цієї популярної книги є стислим і зручним посібником, який підвищить упевненість студентів і лікарів щодо всіх аспектів лікування захворювань пародонта.
«Практична пародонтологія» містить науково обґрунтовану інформацію з основ клінічної пародонтології, викладену всесвітньо відомими авторами в доступний і практичний спосіб. Посібник охоплює всі аспекти дисципліни, а саме: етіологію захворювань пародонта, тактику лікування, навчання пацієнтів, педіатричну допомогу та взаємозв’язок пародонтології з іншими стоматологічними дисциплінами, зокрема імплантологією і ортодонтією. Книга буде корисною для студентів старших курсів, які опановують стоматологію, гігієну й терапію. Вона також дуже актуальна для стоматологів, гігієністів і терапевтів як джерело сучасної, науково обґрунтованої інформації з пародонтології.
• Застосовано практичний підхід, який наближає навчання до життя.
• Доступний стиль, огляди розділів, навчальні цілі та вставки з ключовими моментами, що полегшують повторення матеріалу.
• Кольорові ілюстрації для пояснення складних процесів.
• Новий розділ про імплантати.
• Відповідає рекомендаціям Європейської федерації пародонтології і Британського товариства пародонтології та імплантології щодо догляду й лікування пацієнтів із пародонтитом.

Содержание книги Практична пародонтологія: 2-е видання / Кеннет Ітон, Філіп Овер

Передмова
Вступне слово
Автори
 
ЧАСТИНА 1. Етіологія захворювань пародонта
1.1 Макро- і мікроанатомія тканин пародонта
Вступ
Ембріологічне походження тканин пародонта
Мікроанатомія тканин ясен
Мікроанатомія періодонта і цементу
Періодонт
Цемент
Мікроанатомія коміркової кістки
Подяка
1.2 Патогенез захворювань пародонта
Захворювання пародонта чи захворювання?
Вступ
Бактеріальні фактори
Колонізація
Як бактерії викликають захворювання?
Фактори хазяїна
Запальна реакція на бактеріальну біоплівку
Епітеліальний бар'єр
Комплемент
Цитокіни
Інфламасоми
Нейтрофіли (поліморфноядерні лейкоцити [ПМЯЛ])
Тканинні базофіли
Імунні відповіді на антигени біоплівки
Т-лімфоцити (Т-клітини)
B-лімфоцити
Антитіла/Імуноглобуліни
Бактерії проти хазяїна
Чи гінгівіт неминуче призводить до пародонтиту?
Подяка
1.3 Епідеміологія захворювань пародонта
Вступ
Принципи описової епідеміології
Для чого потрібні дані про стан пародонта та його захворювання?
Епідеміологія захворювань пародонта
Індекси, які використовують в епідеміологічних дослідженнях
Проблеми епідеміології пародонта
Що вимірювати?
Як вимірювати?
Зонди
Використання рентгенограм в епідеміологічних дослідженнях
Що проводити – повне чи часткове оцінювання порожнини рота?
Послідовність дослідника
Національні дослідження
Позитивний розвиток
Можливий розвиток подій у майбутньому
1.4 Відповідь хазяїна та сприйнятливість
Вступ
Визначення
Сприйнятливість хазяїна
Відповідь хазяїна на бактеріальну біоплівку
Нормальна відповідь хазяїна
Патогенез уражень пародонта
Клітинна сигналізація
Вроджений імунітет
Набутий імунітет
Внесок генів у відповіді хазяїна
Подяка
1.5 Роль біоплівок у стані здоров’я та в разі хвороби
Вступ
Що таке біоплівки?
Біоплівки в порожнині рота
Методи визначення мікробного складу зубної біоплівки
Мікробний склад зубних біоплівок здорового пародонта
Фісури
Контактні поверхні
Ясенна борозна
Етапи утворення зубної біоплівки
Етап 1. Утворення плівки кондиціонуванням
Етап 2. Транспорт мікроорганізмів
Етап 3. Реверсивне прикріплення
Етап 4. Необоротне прикріплення
Етап 5. Вторинна колонізація
Етап 6. Дозрівання біоплівки
Етап 7. Від’єднання від поверхонь
Знижена чутливість біоплівок до антимікробних агентів
Переваги резидентного мікробіому порожнини рота
Мікробний склад зубних біоплівок при захворюваннях пародонта
Гінгівіт
Пародонтит
Некротичні захворювання пародонта
Некротичний виразковий гінгівіт (Nug)
Некротичний виразковий пародонтит
Сучасні погляди на етіологію захворювань пародонта
Заключні зауваження
1.6 Пародонтальний ризик — модифікувальні і сприятливі фактори
Вступ
Фактори ризику, маркери та предиктори
Комплексні захворювання та причинна теорія
Оцінювання ризику та пацієнт «групи ризику»
Класифікація факторів ризику
Істинні чи гадані
Модифікувальні або сприятливі фактори
Модифіковані чи немодифіковані
Фактори ризику прогресування пародонтиту
Фактори системного ризику (модифікувальні)
Генетика
Вік
Харчування
Тютюнокуріння
Цукровий діабет і ожиріння
Стрес
Незадовільна гігієна порожнини рота
Оцінювання пародонтального ризику
Оцінювання ризиків — третій вимір
Технології оцінювання ризиків
Місцеві фактори ризику (сприятливі)
Ятрогенні
Анатомічні
Карієс кореня
Положення зуба
Ясенні/пародонтальні кишені
Високе прикріплення вуздечок
Зубний камінь
Сухість у роті
Подяка
 
ЧАСТИНА 2. Пародонтологічна діагностика та прогноз
2.1 Класифікація і діагностика захворювань пародонта
Вступ
Класифікація – це не те саме, що діагностика
Попередні системи класифікації
Система класифікації 1999 р.
I. Захворювання ясен
II. Хронічний пародонтит
III. Агресивний пародонтит
IV. Пародонтит як прояв системного захворювання
V. Некротичні захворювання пародонта
VI. Пародонтальні абсцеси
VII. Набуті та спадкові деформації та порушення
Система класифікації 2017 р.
Стадіювання та визначення ступеня в системі класифікації 2017 р.
Впровадження системи класифікації 2017 р. в клінічну практику
Впровадження BSP системи класифікації 2017 р. в загальну практику
Встановлення пародонтального діагнозу
Резюме
2.2 Пародонтологічне оцінювання та моніторинг
Вступ
Що слід оцінити?
Основне пародонтологічне обстеження
Як записати BPE?
Оцінки BPE
Переваги та недоліки BPE
Коли записувати BPE?
Оцінювання активності захворювання
Кровоточивість крайових ясен та кровоточивість при зондуванні
Оцінювання бляшок (BIOFIlM)
Індекс бляшок (Silness & Löe, 1964)
Переваги та недоліки індексу бляшок
Спрощений індекс бляшок (Ainamo & Bay, 1975)
Переваги та недоліки спрощеного індексу бляшок
Індекс Quigley Hein (модифікований Turesky et al., 1970)
Переваги та недоліки індексу Quigley Hein
Запис контролю нальоту (O’Leary et al.,1972)
Переваги та недоліки запису контролю нальоту
Оцінювання стану ясен
Зовнішній вигляд
Оцінювання запалення ясен
Ясенні індекси
Гінгівальний індекс (Löe & Silness, 1963)
Переваги та недоліки гінгівального індексу
Спрощений гінгівальний індекс (Ainamo & Bay, 1975)
Переваги та недоліки спрощеного гінгівального індексу
Оцінювання зубного каменю
Оцінювання пародонтальних кишень
Глибини кишені при зондуванні
Між- та внутрішньооператорська варіабельність при зондуванні
Інші помилки зондування
Оцінювання втрати прикріплення
Різниця між глибиною кишені при зондуванні і втратою прикріплення
Оцінювання кровоточивості при зондуванні
Оцінювання рухомості зуба
Оцінювання ураження фуркації
Зондування
Рентгенологічне оцінювання
Клінічне оцінювання
Оцінювання гноєвиділення
Оцінювання кісткової підтримки
Рентгенографія під час оцінювання пародонта
Інтерпретація рентгенограм
Перегляд і звіт про рентгенограми
Нові рентгенографічні методи
Спостереження за хворим з пародонтитом
2.3 Збільшення ясен
Вступ
Етіологія збільшення ясен
Механізми збільшення ясен
Поширені причини збільшення ясен
Медикаментозне збільшення ясен (DIGE)
Поширення медикаментозного збільшення ясен (DIGE)
Фактори ризику медикаментозного збільшення ясен (DIGE)
Вік
Стать
Вплив лікарських засобів
Стан пародонта на початку лікування
Частота медикаментозного збільшення ясен (DIGE)
Лікування медикаментозного збільшення ясен (DIGE)
Нехірургічне лікування медикаментозного збільшення ясен (DIGE)
Хірургічне лікування медикаментозного збільшення ясен (DIGE)
Зміна лікарських засобів у пацієнтів з медикаментозним збільшенням ясен (DIGE)
Гормональне збільшення ясен
Лікування гормонального збільшення ясен
Цукровий діабет
Інші причини збільшення ясен
Спадковий фіброматоз ясен
Індивідуальні фіброми
Ротове дихання
Синдром Дауна
Новоутворення
Висновок – встановлення діагнозу
2.4 Пародонтит і системні захворювання
Вступ
Пародонтит і системні захворювання
Потенційні механізми зв’язку захворювань ротової порожнини з вторинними захворюваннями організму
Метастатична інфекція (внаслідок транзиторної бактеріємії)
Запалення та запальне пошкодження (внаслідок вродженого імунітету)
Адаптивний імунітет
Захворювання пародонта, що сприяють системним захворюванням
Пародонтит і цукровий діабет
Цукровий діабет
Зв’язок між пародонтитом і цукровим діабетом
Лікування захворювань пародонта у хворих на цукровий діабет
Пародонтит і серцево-судинні захворювання
Лікування захворювань пародонта у хворих із серцево-судинними захворюваннями
Захворювання пародонта та наслідки несприятливого перебігу вагітності
Лікування захворювань пародонта та несприятливі наслідки вагітності
Пародонтит і захворювання дихальних шляхів
Лікування захворювань пародонта та респіраторних захворювань
Пародонтит і деменція
Пародонтит та інші системні захворювання
Системні захворювання, що впливають на пародонт
Системні препарати, що впливають на пародонт
Резюме
2.5 Визначення пародонтального прогнозу
Вступ
Що таке прогноз?
Фактори, що впливають на прогноз
Загальні фактори
1. Прихильність пацієнта
2. Куріння
3. Цукровий діабет
4. Інші системні захворювання
5. Генотип інтерлейкіну 1 (IL-1)
6. Вік
7. Стать
Місцеві фактори
1. Біоплівка бактерій
2. Втрата кісткової маси
3. Залучення фуркації
4. Глибина зондування кишені (PPD)
5. Тип зуба
6. Анатомічні дефекти
7. Рухомість
8. Співвідношення коронки до кореня
9. Опорний зуб
10. Інша патологія
Визначення прогнозу
Сприятливий прогноз
Сумнівний прогноз
Безнадійний прогноз
Коли визначати прогноз?
1. Початковий прогноз (базова лінія)
2. Перегляд прогнозу
Визначення найбільш впливових прогностичних факторів
Покращення визначення прогнозу
 
ЧАСТИНА 3. Планування пародонтологічного лікування
3.1 Планування лікування — гінгівіту і пародонтиту
Вступ
Лікування простого гінгівіту, спричиненого бляшками
Гострі захворювання ясен та їх лікування
Пародонтальний абсцес
Некротичний гінгівіт
Гострий герпетичний гінгівостоматит
Планування лікування пародонтиту
Результати лікування пародонта
Поетапний підхід до лікування пародонта
Крок 1
Крок 2
Крок 3
Крок 4
Структурування лікування пародонта
Досягнення ідеальних кінцевих точок лікування
Повторне оцінювання пародонта
Лікування уражених фуркацій
Скейлінг та інструментальне оброблення поверхні кореня (нехірургічне лікування)
Хірургічне лікування уражень фуркації
Тунельне препарування
Резекція кореня
3.2 Лікування захворювань слизової оболонки ясен (атрофія ясен)
Вступ
Визначення
Рецесія ясен
Підвищена чутливість дентину
Поширеність рецесії ясен і підвищеної чутливості дентину
Механізми рецесії ясен
Механізми сенсорної передачі підвищеної чутливості дентину
Етіологія рецесії ясен і підвищеної чутливості дентину
Класифікація рецесії ясен
Фактори схильності до рецесії ясен
Анатомічна рецесія (положення зуба)
Кількість прикріплених ясен
Пародонтальний (ясенний) біотип
Морфологія кістки
Аномалії прикусу
Високе прикріплення вуздечки
Фактори, що провокують рецесію ясен
Зубна бляшка, зубний камінь і захворювання пародонта
Травмування зубною щіткою
Рухомість зуба
Куріння
Загоєння після лікування пародонта
Відновна стоматологія
Знімні часткові протези
Самонанесена травма / хімічна травма
Клінічні наслідки рецесії ясен
Підвищена чутливість дентину
Естетика
Ретенція бляшок та запалення ясен
Стирання зубів
Карієс кореня та некаріозні ураження пришийкової ділянки
Лікування дефектів рецесії ясен і підвищеної чутливості дентину
Нехірургічне лікування рецесії ясен і підвищеної чутливості дентину
1. Профілактичний догляд
2. Нехірургічна корекція дефектів рецесії ясен
Хірургічне лікування рецесії ясен
Клапті м’яких тканин на ніжці
Вільні трансплантати м’яких тканин
Спрямована тканинна регенерація
Резюме
3.3 Планування лікування: захворювання пародонта в дітей і підлітків
Вступ
Захворювання пародонта, які можуть уражувати дітей і підлітків
Пародонтальне здоров’я
Гінгівіт
Гінгівіт, індукований бляшкою
Некротичний гінгівіт
Ураження ясен, не спричинені зубною бляшкою
Пародонтит
Початковий пародонтит
Пародонтит II, III або IV стадії, ступеня C в осіб молодого віку
Некротичний пародонтит
Рецесія
Збільшення ясен
Пародонтальний анамнез, обстеження та спрощене базове пародонтологічне обстеження
Пародонтологічний огляд
Пародонтальний анамнез та обстеження
Спрощене базове пародонтальне обстеження (sBPE)
Коди sBPE
Використання рентгенограм
Пародонтальна діагностика
Планування лікування та пародонтальна терапія
Настанови Європейської федерації пародонтології (EFP) рівня S3 клінічної практики лікування та впровадження настанов Британського товариства пародонтології та імплантології (BSP) для клінічної практики Великої Британії
Крок 1. Створення основи для оптимального результату лікування
Крок 2. Контроль/видалення під’ясенної біоплівки та зубного каменю
Крок 3. Лікування ділянок, що не відповідають (≥ 4 мм з BOP або ≥ 6 мм)
Крок 4. Диспансерний нагляд/підтримувальна пародонтальна терапія
Контроль бляшок
Чищення зубів і мотивація
Застосування зубної нитки
Нехірургічне пародонтальне лікування
Лікування гінгівіту та пародонтиту
Роль системних протимікробних засобів
Лікування рецесії
Лікування збільшення ясен
Лікувати або направляти
3.4 Направлення до пародонтолога
Вступ
Навіщо направляти?
До кого звернутися?
На що посилатися?
Клінічні критерії
Рентгенографічні критерії
Реставраційні критерії
Імплантати
Коли звертатися?
Куди звернутися?
Як звернутися?
Чого очікувати від направлення?
Чого очікувати від лікаря-спеціаліста?
Як підготувати пацієнта?
Після направлення
Звіт спеціаліста
Юридичні та етичні питання
Про висновок спеціаліста
Ведення пацієнта, який відмовляється від направлення
 
ЧАСТИНА 4. Роль індивідуальної гігієни порожнини рота та гігієнічні методи
4.1 Навчання пацієнтів і самостійний контроль біоплівки
Вступ
Переконання пацієнтів щодо здоров’я
Мотивація пацієнтів до оптимального очищення
Рекомендації щодо здоров’я порожнини рота
Техніка гігієни порожнини рота
Самооцінка домашнього контролю бляшок
Консультування щодо гігієни порожнини рота
Чищення зубів
Ручне чищення
Методика чищення
Чищення електричними щітками
Чищення міжзубних проміжків
Еластомерні зубочистки
Зубна нитка
Техніка використання зубної нитки
Міжзубні щітки
Іригатори порожнини рота
Чищення під’ясенних просторів
Допоміжні антисептичні засоби
Засоби для чищення зубів (зубні пасти)
Ополіскувачі ротової порожнини
Хлоргексидин
Висновки
4.2 Клінічна візуалізація в оцінюванні й мотивації пацієнтів
Вступ
Типи систем візуалізації
Фактори, які слід враховувати
1. Рентгенографія
Традиційна рентгенографія
Комп’ютерна томографія
2. Клінічна фотографія
3. Відео
4. Цифрове сканування
Клінічна візуалізація для покращення прихильності
4.3 Відповідальність пацієнтів
Важливість прихильності в пародонтологічному лікуванні
Європейська федерація пародонтології. Клінічна практика рівня S3. Настанова 2020
Поетапний підхід до лікування пародонтиту І–ІІІ стадії
Покращення прихильності та вплив на зміну поведінки
Мотиваційне інтерв’ю
MІ Крок 1: Розробіть «керівний» стиль
MІ Крок 2: Викликайте мотивацію до змін
MІ Крок 3: Відповісти пацієнту
Дотримання гігієни порожнини рота та інші рекомендації
Рекомендації щодо гігієни порожнини рота
Інші рекомендації
Рекомендації щодо відмови від куріння
Рекомендації щодо дієти
Оцінювання прихильності на практиці
Висновок
 
ЧАСТИНА 5. Нехірургічне пародонтальне лікування
5.1 Уражена поверхня кореня в разі пародонтиту
Клінічна картина пародонтиту
Особливості пародонтиту
Роль бактерій
Сучасні уявлення про етіологію пародонтиту
Лікування ураженої кореневої поверхні
Нехірургічне лікування проти хірургічного
Роль біоплівки
Зубний камінь при захворюваннях пародонта
Забруднений цемент
5.2 Пародонтологічні інструменти
Вступ
Цілі лікування
Термінологія та визначення
Зубний скейлінг
Згладжування поверхні коренів (RP)
Пародонтальне очищення (PD)
Під’ясенне інструментальне оброблення (SI)
Повна дезінфекція ротової порожнини (FMD)
Ультразвукове оброблення всього рота (FMUD)
Типи інструментів
Ручні інструменти
Типи
Методи
Механічні інструменти
Типи
Методи
Інші типи інструментів з електроприводом
Вектор
Лазери
Фотодинамічна дезінфекція
Під’ясенне повітряне полірування
Стратегії інструментального оброблення
RP або PD – вибір інструментів
Ручні інструменти проти ультразвукових приладів
Використання анестезії
Повне інструментальне оброблення рота чи квадрант?
Доповнення до пародонтологічного інструментального оброблення
Висновки
5.3 Використання антибіотиків для лікування захворювань пародонта
Обґрунтування застосування антибіотиків
Які захворювання пародонта можна лікувати антибіотиками?
Причини неефективності оброблення поверхні кореня
Антибіотики як альтернатива монотерапії оброблення поверхні кореня (RSD)
Порівняння місцевого або системного (загального) застосування антибіотиків
Оцінювання досліджень, які використовують антибіотики як доповнення до оброблення поверхні кореня (RSD)
Докази використання антибіотиків у пародонтальній терапії
Антибіотики місцевого застосування
Антибіотики системного застосування
Рекомендації щодо застосування системних антибіотиків у пародонтальній терапії
5.4 Оцінювання результатів лікування і підтримувальної пародонтальної терапії
Вступ
Що таке підтримувальна пародонтальна терапія?
Запалення ясен
Значення підтримувальної пародонтальної терапії (SPT)
Оцінювання результатів лікування
Коли і як надавати підтримувальну пародонтальну терапію (SPT)
План SPT
Частота підтримувальної пародонтальної терапії (SPT)
Призначення підтримувальної пародонтальної терапії (SPT)
Обстеження, повторне оцінювання, повторна діагностика
Мотивація та повторне навчання гігієни порожнини рота
Оцінювання ризику
Оцінювання ризику під час підтримувальної пародонтальної терапії (SPT)
 
ЧАСТИНА 6. Хірургічне пародонтальне лікування
6.1 Обґрунтування стратегії хірургічного лікування захворювань пародонта
Вступ
Коли доцільне хірургічне лікування пародонтиту?
Контроль захворювання
Загальні цілі
Пародонтальна пластична хірургія
Вибір випадків для всіх форм хірургічного лікування захворювань пародонта
Суб’єктивні фактори
Фактори зубів
Фактори ділянки
Медичні протипоказання
Хірургічні підходи
Процедури оброблення кишень
Процедури усунення кишень
Регенеративні процедури
Оброблення відкритого клаптя (OFD)
Цілі
Методика
Результати
Модифікований клапоть Відмана (MWF)
Мета
Методика
Результати
Гінгівектомія
Мета
Методика
Результати
Апікально переміщений клапоть (ARF)
Мета
Методика
Результати
Кісткова хірургія
Мета
Методики
Хірургічне лікування фуркаційних уражень багатокореневих зубів
Варіанти хірургічного лікування
Фуркаційна пластика
Мета
Методика
Результати
Резекція або ампутація кореня
Мета
Методика
Результати
Регенеративні методи
Мета
Методики
Спрямована тканинна регенерація (Gtr)
Біологічні кореневі модифікатори
Стеблова та комбінована терапія
Резюме
 
ЧАСТИНА 7. Взаємозв’язок з іншими стоматологічними дисциплінами
7.1. Пародонтально-відновлювальна межа
Загальні реставраційні міркування
Залучення пацієнтів
Залучений пацієнт
Незалучений пацієнт
Виготовлення коронок і мостоподібних протезів
Надгребеневе прикріплення тканин
Часткові протези
Оклюзія
Рухомість
Пародонтит та імплантологія
Взаємозв’язки між ендодонтом і пародонтом
Резюме
7.2 Пародонтально-ортодонтична межа
Вступ
Роль ортодонтії в лікуванні захворювань пародонта
1. Скупченість зубів, утворення діастем і трем передніх зубів або прорізування надкомплектних зубів
Ортодонтичне лікування
2. Внутрішньокісткові дефекти
Ортодонтичне лікування
3. Асиметрія ясен
Ортодонтичне лікування
4. Втрата міжзубних сосочків
Ортодонтичне лікування
Роль пародонтології в ортодонтичній терапії
1. Гігієна порожнини рота
Вплив на лікування
2. Скупченість зубів
Вплив на лікування
3. Зменшення кісткової підтримки
Вплив на лікування
4. Відсутність зубів і погане кріплення
Вплив на лікування
5. Рецидив і ретенція
Вплив на лікування
6. Біотип ясен і рецесія ясен
Вплив на лікування
7. Невеликі хірургічні втручання на м’яких тканинах для допомоги в ортодонтичному лікуванні
8. Френотомія або френектомія
9. Ясенні інвагінації
Підготовка пацієнтів з пародонтитом до ортодонтичного лікування
Пародонтальне лікування
Лікування і диспансерний нагляд
Медико-правові питання
7.3 Зубні імплантати — анатомія, ускладнення, лікування періімплантатних захворювань
Анатомічна будова природних зубів і зубних імплантатів
Макро- та мікроанатомія природних зубів і зубних імплантатів
Біотип м’яких тканин
Ускладнення імплантації
Етіологія та патогенез періімплантатних захворювань
Утворення та дозрівання біоплівки
Специфічні мікробні знахідки з імплантатами
Частота періімплантатного запалення
Гістопатологія пародонтиту та періімплантиту
Порівняння захворювань пародонта та періімплантних захворювань
Фактори імплантата в періімплантатному захворюванні
Класифікація та діагностика періімплантатних захворювань
Діагностика періімплантатного мукозиту
Діагностика періімплантиту
Лікування періімплантатних захворювань
Профілактика
Професійна підтримка
Лікування періімплантатного мукозиту
Лікування періімплантиту
Індивідуальний нагляд за імплантатами
Контроль і підтримка
Резюме

Додаток 1. Всесвітня робоча група з класифікації захворювань пародонта та періімплантатних станів 2017 р. — стадії та ступені пародонтиту
Додаток 2. Впровадження класифікації захворювань пародонта 2017 р. для встановлення діагнозу в клінічній практиці
Додаток 3. Європейська федерація пародонтології Настанови щодо клінічного лікування рівня S3 — поетапний підхід
Додаток 4. Настанови з клінічної практики для лікування захворювань пародонта Британського товариства пародонтології та імплантології UK
Предметний покажчик

Авторы книги Практична пародонтологія: 2-е видання / Кеннет Ітон, Філіп Овер

За редакцією
Кеннета Ітона — доктора філософії, магістра природничих наук, бакалавра хірургічної стоматології, члена секції загальної хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів, почесного члена Спілки стоматологів загального профілю (Велика Британія), члена Колегії загальної стоматології, члена Спілки працівників охорони здоров’я, члена Академії вищої освіти, члена Міжнародної колегії стоматологів, члена Національної конференції викладачів університетів, доктора охорони здоров’я.
Спеціаліста з пародонтології та гігієни порожнини рота, запрошеного професора Університетського коледжу Лондона; почесного професора Кентського університету, радника Європейської ради головних лікарів стоматологічних лікарень.
Філіпа Овера — магістра природничих наук, бакалавра хірургічної стоматології, почесного члена Спілки стоматологів загального профілю (Велика Британія), члена секції загальної хірургічної стоматології.
Королівської колегії хірургів (Единбурга й Англії).
Раніше спеціаліста з пародонтології і директора компанії PerioCourses Ltd, Велика Британія.
 
Науковий редактор українського видання
Анатолій Борисенко — доктор медичних наук, професор кафедри стоматології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.
 
Автори
Пол Бейкер — магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, магістр клінічної стоматології, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів Англії, член секції відновлювальної стоматології Королівської колегії хірургів.
Спеціаліст із пародонтології, PerioLondon, Велика Британія.
Лео Бріггс — магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології.
Спеціаліст із пародонтології і заступник голови спілки стоматологів Dental Defence Union, Велика Британія.
Ієн Чапл — доктор філософії, бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії терапевтів і хірургів, член Колегії краніосакральної терапії (відновлювальна стоматологія).
Професор пародонтології, консультант із відновлювальної стоматології і директор із досліджень, Інститут клінічної медицини, Бірмінгемський університет, Велика Британія.
Марілу Кіантар — доктор філософії (з відзнакою), магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології (з відзнакою), ILTM, член секції з хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів, член секції зі стоматології Королівської колегії хірургів Ірландії, дійсний член секції зі стоматології Королівської колегії хірургів Ірландії.
Старший клінічний викладач пародонтології, Единбурзький університет, Велика Британія.
Валері Клерех’ю — доктор філософії, бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів, член Академії вищої освіти.
Почесний професор пародонтології, Школа стоматології, Університет Лідса, Велика Британія.
Пол Купер — доктор філософії, бакалавр природничих наук.
Професор біології ротової порожнини ім. Джона Арно Белла, Університет Отаго, Данідин, Нова Зеландія.
Ульпі Дарбар — магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів Единбурга (відновлювальна стоматологія), член секції хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів Англії, член Академії вищої освіти.
Консультант із відновлювальної стоматології і почесний ад’юнкт-професор, Стоматологічна лікарня та інститут ім. Істмана, Університетський коледж Лондона.
Ієн Данн — магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, член Колегії загальної стоматології.
Спеціаліст із пародонтології, Велика Британія.
Кеннет Ітон — доктор філософії, магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, член секції загальної хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів, почесний член Спілки стоматологів загального профілю (Велика Британія), член Колегії загальної стоматології, член Спілки працівників охорони здоров’я, член Академії вищої освіти, член Міжнародної колегії стоматологів, член Національної конференції викладачів університетів, доктор охорони здоров’я.
Спеціаліст із пародонтології та гігієни порожнини рота, запрошений професор Університетського коледжу Лондона, Почесний професор Кентського університету, радник Європейської ради головних лікарів стоматологічних лікарень.
Девід Гіллам — бакалавр мистецтв, бакалавр хірургічної стоматології, магістр природничих наук, доктор хірургічної стоматології, член Королівської спілки працівників охорони здоров’я, член Інституту клінічних досліджень.
Клінічний рецензент у галузі біоінженерії ротової порожнини, Інститут стоматології, Бартс і Лондонська школа медицини й стоматології, Лондонський університет королеви Марії.
Моніка Лі — магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, член секції з хірургічної стоматології Королівської колегії терапевтів і хірургів (Глазго), магістр клінічної стоматології, член секції з відновлювальної стоматології Королівської колегії терапевтів і хірургів (Глазго).
Спеціаліст із пародонтології, Кембридж, Велика Британія.
Мартін Лінг — бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології, член секції загальної стоматології, член Академії вищої освіти.
Викладач пародонтології, Бірмінгемський університет, Велика Британія.
Філіп Д. Марш — доктор філософії, бакалавр природничих наук.
Почесний професор мікробіології ротової порожнини, відділ мікробіології ротової порожнини, Школа стоматології, Університет Лідса, Велика Британія.
Джон Метьюс — доктор філософії.
Професор і почесний консультант із пародонтології, Бірмінгемський університет, Велика Британія.
Юен МакКолл — бакалавр природничих наук (з відзнакою), бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів, член Академії вищої освіти, член Спілки викладачів стоматології (Единбург).
Директор із питань клінічної стоматології, стоматологічна школа Плімутського університету, Велика Британія.
Ніл Мередіт — доктор філософії, магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів, спеціаліст із ліцензією з хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів, член Міжнародної колегії стоматологів.
Професор ортодонтії і керівник стоматологічної школи, Університет Джеймса Кука, Квінсленд, Австралія.
Майк Мілворд — доктор філософії, бакалавр хірургічної стоматології, член секції загальної стоматології Королівської колегії хірургів, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії терапевтів і хірургів, член Академії вищої освіти (Велика Британія).
Професор і почесний консультант із пародонтології, Бірмінгемський університет, Велика Британія.
Філіп Овер — магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, почесний член Спілки стоматологів загального профілю (Велика Британія), член секції загальної хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів (Единбурга й Англії).
У минулому спеціаліст із пародонтології і директор, PerioCourses Ltd, Велика Британія.
Колін Прістленд — магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, член секції загальної хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів.
Спеціаліст приватної практики, Таунсвіль, Квінсленд, Австралія.
Елейн Тіллінг — магістр природничих наук, дипломований стоматолог-гігієніст, доктор медичних наук, MIPHE.
Менеджер із питань освіти й проєктів, TePe Oral Hygiene Projects, Велика Британія.
Арадна Тугнаїт — доктор філософії, магістр стоматологічних наук, бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології Королівської колегії хірургів Единбурга, член Академії вищої освіти.
Ад’юнкт-професор відновлювальної стоматології, Школа стоматології, Університет Лідса, Велика Британія.
Венді Тернер — бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології.
Клінічний професор, Центр стоматології, Школа медицини, стоматології і медико-біологічних наук, Університет Квінз, Белфаст.
Ендрю Вокер — бакалавр хірургічної стоматології, член секції хірургічної стоматології (Единбург), магістр клінічної стоматології (пародонтологія), DLM.
Спеціаліст із пародонтології, консультант із питань стоматологічних аспектів судової медицини, спеціаліст із захисту зубів, викладач Школи стоматології Ліверпульського університету, Велика Британія.
Алан Вудман — магістр природничих наук, бакалавр хірургічної стоматології, дипломований спеціаліст із загальної стоматології (Велика Британія), член секції відновлювальної стоматології Королівської колегії хірургів Англії.
У минулому спеціаліст із пародонтології і викладач Стоматологічної академії Університету Портсмута, Велика Британія.
Хосе Зурдо — бакалавр медицини й бакалавр хірургії, бакалавр хірургічної стоматології, сертифікований пародонтолог, магістр природничих наук.
Спеціаліст із пародонтології.

Характеристики книги Практична пародонтологія: 2-е видання / Кеннет Ітон, Філіп Овер

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Practical Periodontics, Second Edition публикуется в соответствии с договором с компанией Elsevier
Форма: печатная книга (издание)
Вид: пособие
Язык: украинский
Год: 2023
Количество страниц: 335 (цветные, крупноформатные)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вес: 1,26 кг
Дата выпуска: 25.11.2023
ISBN: 978-617-505-946-3 (9786175059463)
Марина Черкащенко (FB)
2024-01-18 22:06:02
Рекомендую! Швидко, оперативно і бонус: безкоштовна доставка)
Ответить
Юлия Барнич (FB)
2023-12-14 10:50:54
Рекомендую всім, книга чудова!!!
Ответить
Артеменко
2023-10-26 11:41:18
Стоматологічні послуги дуже швидко розвиваються в нашій країні. В великих містах вони вже на рівні європейських і по обладнанню і по матеріалам і по кваліфікації лікарів. Тому своєчасні перекладні видання, щоб наші стоматолаги користувалися ти ж книгами, що і їх зарубіжні колеги.
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене пособие авторов Кеннета Итона, Филиппа Овера Практическая пародонтология на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о ней. ВСИ «Медицина»