Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

75161
Продана, не перевидається
Автори: Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; наукові редактори перекладу І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко
Рекомендація: рекомендовано Асоціацією патологоанатомів України
Аудиторія: для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Robbins Basic Pathology, 10th edition публікується відповідно до договору з компанією Elsevier
Мова: українська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 544 (кольорові, великоформатні)
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
ISBN: 978-617-505-758-2
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Зміст книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Глава 11. Серце
Огляд хвороб серця
Серцева недостатність
Лівошлуночкова недостатність
Правошлуночкова недостатність
Природжені хвороби серця
Шунтування зліва направо (вади серця, зумовлені артеріовенозним шунтуванням)
Шунтування справа наліво (вади серця, зумовлені веноартеріальним шунтуванням)
Вади серця, спричинені обструкцією
Ішемічна хвороба серця
Стенокардія
Інфаркт міокарда
Хронічна ішемічна хвороба серця
Стовбурові клітини серця
Аритмії
Раптова серцева смерть
Гіпертонічна хвороба серця
Системна (лівобічна) гіпертонічна хвороба
Легенева гіпертонічна хвороба — сог pulmonale
Захворювання клапанів серця
Дегенеративна хвороба клапанів
Ревматична хвороба клапанів
Інфекційний ендокардит
Неінфекційні вегетації
Ендокардит при системному червоному вовчаку (ендокардит Лібмана-Сакса)
Кардіоміопатії і міокардит
Дилатаційна кардіоміопатія
Аритмогенна правошлуночкова кардіоміопатія
Гіпертрофічна кардіоміопатія
Рестриктивна кардіоміопатія
Міокардит
Інші причини ураження міокарда
Захворювання перикарда
Перикардіальний випіт і гемоперикард
Перикардит
Пухлини серця
Первинні пухлини
Вплив на серце пухлин іншої локалізації
Трансплантація серця
Глава 12. Кровотворна і лімфоїдна системи
Патологія еритроцитів
Анемія внаслідок крововтрати: кровотеча
Гемолітична анемія
Спадковий сфероцитоз
Серпоподібно-клітинна анемія
Таласемія
Дефіцит глюкозо-6-фосфатдегідрогенази
Пароксизмальна нічна гемоглобінурія
Імунна гемолітична анемія
Гемолітична анемія, спричинена механічним травмуванням еритроцитів
Малярія
Анемія, зумовлена пригніченням еритропоезу
Залізодефіцитна анемія
Анемія, спричинена хронічним запаленням
Мегалобластна анемія
Апластична анемія
Мієлофтизна анемія
Поліцитемія
Патологія лейкоцитів
Ненеопластична патологія лейкоцитів
Лейкопенія
Реактивний лейкоцитоз
Реактивний лімфаденіт
Неопластичні порушення проліферації лейкоцитів
Лімфоїдні новоутворення
Мієлоїдні новоутворення
Гістіоцитарні новоутворення
Геморагічні розлади
Дисеміноване внутрішньосудинне згортання крові
Тромбоцитопенія
Імунна тромбоцитопенічна пурпура
Гепарин-індукована тромбоцитопенія
Тромботичні мікроангіопатії: тромботична тромбоцитопенічна пурпура і гемолітико-уремічний синдром
Порушення коагуляції
Дефіцит комплексу фактор VIII-фактор фон Віллєбранда
Ускладнення внаслідок переливання крові
Алергійні реакції
Гемолітичні реакції
Гостре ушкодження легень, спричинене переливанням крові
Інфекційні ускладнення
Патологія селезінки і тимуса
Спленомегалія
Патологія тимуса
Гіперплазія тимуса
Тимома
Глава 13. Легені
Ателектаз
Гострий респіраторний дистрес-синдром
Обструктивні та рестриктивні захворювання легень
Обструктивні захворювання легень (дихальних шляхів)
Емфізема
Хронічний бронхіт
Астма
Бронхоектазія
Хронічні інтерстиційні (рестриктивні, інфільтративні) захворювання легень
Фіброзувальні захворювання
Гранульоматозні захворювання
Легенева еозинофілія
Інтерстиційні захворювання, пов'язані з курінням
Легеневі хвороби судинного походження
Емболія легеневої артерії, кровотечі та інфаркт
Легенева гіпертензія
Синдроми дифузної альвеолярної кровотечі
Легеневі інфекції
Позалікарняні бактеріальні пневмонії
Позалікарняні вірусні пневмонії
Внутрішньолікарняні пневмонії
Аспіраційна пневмонія
Абсцес легені
Хронічні пневмонії
Туберкульоз
Гістоплазмоз, кокцидіоїдомікоз і бластомікоз
Пневмонія в осіб із порушенням імунітету
Опортуністичні грибкові інфекції
Ураження легень при ВІЛ-інфекції
Пухлини легень
Карциноми
Карциноїдні пухлини
Ураження плеври
Плевральний випіт і плеврит
Пневмоторакс, гемоторакс і хілоторакс
Злоякісна мезотеліома
Ураження верхніх дихальних шляхів
Гострі інфекції
Назофарингеальна карцинома
Пухлини гортані
Глава 14. Нирка та її збірна система
Клінічні прояви патології нирок
Захворювання клубочків
Механізми ушкодження клубочків і розвитку захворювань
Хвороби, які уражують ниркові канальці та інтерстицій
Тубулоінтерстиційний нефрит
Гостре ушкодження канальців/некроз
Хвороби, які уражують кровоносні судини
Нефросклероз
Злоякісна гіпертензія
Тромботичні мікроангіопатії
Хронічна хвороба нирок
Кістозні хвороби нирок
Прості кісти
Полікістозна хвороба нирок у дорослих (аутосомно-домінантна)
Полікістозна хвороба нирок у дітей (аутосомно-рецесивна)
Медулярні хвороби з утворенням кіст
Обструкція сечових шляхів
Камені в нирках (уролітіаз)
Гідронефроз
Природжені аномалії і вади розвитку
Новоутворення
Пухлини нирок
Глава 15. Ротова порожнина і травний тракт
Ротова порожнина
Захворювання зубів та опірних структур
Запальні захворювання ротової порожнини
Афтозні виразки
Інфекції, спричинені вірусом простого герпесу
Кандидоз ротової порожнини (молочниця)
Проліферативні і неопластичні ураження ротової порожнини
Фіброзні проліферативні ураження
Лейкоплакія та еритроплакія
Плоскоклітинний рак
Хвороби слинних залоз
Ксеростомія
Сіаладеніт
Пухлини
Одонтогенні кісти і пухлини
Стравохід
Обструктивні та судинні захворювання
Механічна обструкція
Функціональна обструкція
Ектопія
Варикозне розширення вен стравоходу
Езофагіт
Розриви стінки стравоходу, травми слизової оболонки та інфекції
Рефлюкс-езофагіт
Еозинофільний езофагіт
Стравохід Барретта
Пухлини стравоходу
Аденокарцинома
Плоскоклітинний рак
Шлунок
Гастропатія і гострий гастрит
Ураження слизової оболонки, пов'язані зі стресом
Хронічний гастрит
Гастрит, спричинений Helicobacter pylori
Аутоімунний гастрит
Ускладнення хронічного гастриту
Пептична виразка
Атрофія слизової оболонки і кишкова метаплазія
Дисплазія
Поліпи і пухлини шлунка
Поліпи шлунка
Аденокарцинома шлунка
Лімфома
Нейроендокринна (карциноїдна) пухлина
Стромальні шлунково-кишкові пухлини
Тонка і товста кишки
Непрохідність кишок
Інвагінація
Хвороба Гіршпрунга
Черевна грижа
Судинна патологія кишок
Ішемічна хвороба кишок
Геморой
Діарейні хвороби
Мальабсорбційна діарея
Інфекційний ентероколіт
Запальні захворювання кишок
Дивертикуліт сигмоподібної ободової кишки
Запальне захворювання кишок
Поліпи і неопластична хвороба ободової кишки
Запальні поліпи
Гамартомні поліпи
Гіперпластичні поліпи
Аденоми
Сімейні синдроми
Аденокарцинома
Червоподібний відросток
Гострий апендицит
Пухлини червоподібного відростка
Глава 16. Печінка, жовчні протоки і жовчний міхур
Печінка і жовчні протоки
Загальні прояви захворювань печінки    
Механізми ушкодження та відновлення     
Печінкова недостатність 
Інфекційні захворювання печінки 
Вірусний гепатит   
Бактеріальні, паразитарні інфекції і гельмінтози     
Аутоімунний гепатит 
Ушкодження печінки, індуковане лікарськими засобами і токсинами       
Алкогольна і неалкогольна жирова хвороба печінки         
Алкогольна хвороба печінки    
Неалкогольна жирова хвороба печінки       
Спадкові метаболічні захворювання печінки   
Гемохроматоз        
Хвороба Вільсона  
Дефіцит а1-антитрипсину         
Холестатичні синдроми       
Білірубін і жовчовиділення      
Патогенез жовтяниці         
Порушення обміну білірубіну в гепатоцитах   
Холестаз       
Неонатальний холестаз   
Біліарна атрезія      
Аутоімунні холангіопатії
Первинний склерозивний холангіт 
Розлади кровопостачання     
Порушення надходження крові в печінку 
Порушення кровотоку через печінку   
Порушення венозного відтоку з печінки     
Пасивне повнокров'я і центрилобулярний некроз       
Вузлуваті утворення і пухлини      
Вогнищева вузлова гіперплазія        
Доброякісні новоутворення      
Злоякісні новоутворення
Жовчнокам'яна хвороба 
Жовчний міхур
Холецистит       
Гострий калькульозний холецистит  
Гострий безкам’яний холецистит        
Хронічний холецистит    
Рак жовчного міхура
Глава 17. Підшлункова залоза
Природжені аномалії
Агенезія
Розділена підшлункова залоза
Кільцева підшлункова залоза
Ектопічна підшлункова залоза
Природжені кісти
Панкреатит
Гострий панкреатит
Хронічний панкреатит
Пухлини підшлункової залози
Кістозні новоутворення
Рак підшлункової залози
Глава 18. Чоловіча статева система і нижні сечові шляхи
Статевий член
Вади розвитку
Запальні захворювання
Пухлини
Калитка, яєчко і над'яєчко
Крипторхізм і атрофія яєчка
Запальні захворювання
Ураження судин
Пухлини яєчка
  Передміхурова залоза
Простатит
Доброякісна гіперплазія передміхурової залози
Рак передміхурової залози
Сечовід, сечовий міхур і сечівник
Ураження сечоводу
Ураження сечового міхура
Хвороби, які передаються статевим шляхом 
Сифіліс
Гонорея
Негонококовий уретрит І цервіцит
Венерична лімфогранульома
М’який шанкер (шанкроїд)
Пахвинна гранульома
Трихомоніаз
Генітальний герпес
Інфекція, сапричинена вірусом папіломи людини
Глава 19. Жіноча статева система і грудна залоза
Вульва
Вульвіт
Непухлинне ураження епітелію
Пухлини
Кондиломи
Рак вульви
Екстрамамарна хвороба Педжета
Піхва
Вагініт
Злоякісні новоутворення
Плоскоклітинний рак
Світлоклітинна аденокарцинома
Ботріоїдна саркома
Шийка матки
Цервіцит
Пухлини шийки матки
Плоскоклітинне внутрішньоепітеліальне ураження
Інвазивна карцинома шийки матки
Ендоцервікальний поліп
Матка
Ендометрит
Аденоміоз
Ендометріоз
Аномальні маткові кровотечі
Проліферативні ураження ендометрія і міометрію
Гіперплазія ендометрія
Рак ендометрія
Поліпи ендометрія
Лейоміома
Лейоміосаркома
Маткові труби
Яєчники
Фолікулярні та лютеїнові кісти
Синдром полікістозних яєчників
Пухлини яєчників
Поверхневі епітеліальні пухлини
Серозні пухлини
Муцинозні пухлини
Ендометріоїдні пухлини
Пухлина Бреннера
Інші пухлини яєчників
Хвороби вагітності
Запалення плаценти і трансплацентарні інфекції
Позаматкова вагітність
Трофобластні хвороби вагітності
Пухирний занесок: повний і частковий
Інвазивний пухирний занесок
Хоріокарцинома матки
Трофобластна пухлина плаценти
Прееклампсія/еклампсія (пізній гестоз)
Грудна залоза
Клінічні прояви захворювань грудної залози
Запальні процеси
Пухлини строми
Доброякісні епітеліальні ураження
Рак
Епідеміологія і фактори ризику
Глава 20. Ендокринна система
Гіпофіз
Пухлини аденогіпофіза
Аденоми гіпофіза: загальні ознаки
Функціональні аденоми і гіперпітуїтаризм
Інші пухлини аденогіпофіза
Гіпопітуїтаризм
Синдроми ураження нейрогіпофіза
Щитоподібна залоза
Гіпертиреоз
Гіпотиреоз
Аутоімунні захворювання щитоподібної залози
Хронічний лімфоцитарний тиреоїдит (Гашімото)
Підгострий гранульоматозний тиреоїдит (де Кервена)
Підгострий лімфоцитарний тиреоїдит
Інші форми тиреоїдиту 370 Хвороба Грейвса
Дифузний і багатовузловий зоб
Пухлини щитоподібної залози
Аденоми
Карциноми
Гіперпаратиреоз
Первинний гіперпаратиреоз
Прищитоподібні залози
Вторинний гіперпаратиреоз
Ендокринна частина підшлункової залози
Гіпопаратиреоз
Цукровий діабет
Нормальна фізіологія інсуліну і метаболізм глюкози
Патогенез цукрового діабету 1-го типу
Патогенез цукрового діабету 2-го типу
Моногенні форми діабету
Інші типи діабету
Гострі метаболічні ускладнення діабету
Хронічні ускладнення діабету
Нейроендокринні пухлини підшлункової залози
Інсуліноми
Гастриноми
Гіперфункція кори надниркових залоз: гіперадреналізм
Кора надниркових залоз
Гперкортизолізм: синдром Кушінга
Гперальдостеронізм
Адреногенітальні синдроми
Недостатність надниркових залоз
Гостра недостатність кори наднирнкових залоз
Хронічна недостатність кори надниркових залоз: хвороба Аддісона
Вторинна недостатність кори надниркових залоз
Пухлини кори наднирників залоз
Мозкова речовина надниркових залоз
Пухлини мозкової речовини надниркових залоз
Феохромоцитома
Нейробластома та інші нейрональні пухлини
Множинна ендокринна неоплазія 1-го типу
Синдроми множинної ендокринної неоплазії
Множинна ендокринна неоплазія 2-го типу
Розділ 21. Ураження кісток і суглобів та пухлини мяких тканин
Кістки
Будова і функції кісток
Матрикс
Клітини
Розвиток
Гомеостаз і ремоделювання
Природжені вади кісток і суглобів
Ахондроплазія
Танатофорна дисплазія
Захворювання, зумовлені порушеннями синтезу колагену I типу (недосконалий остеогенез)
Остеопетроз
Метаболічні порушення в кістковій тканині
Остеопенія та остеопороз
Рахіт і остеомаляція
Гіперпаратиреоз
Хвороба Педжета кісток (деформівний остеїт)
Переломи
Лікування переломів
Остеонекроз (аваскулярний некроз)
Остеомієліт
Піогенний остеомієліт
Мікобактеріальний остеомієліт
Пухлини і пухлиноподібні утворення кісток
Пухлини із кісткової тканини
Пухлини із хрящової тканини
Пухлини невідомого походження
Пухлиноподібні утворення
Метастатичні пухлини
Суглоби
Артрит
Остеоартрит
Ревматоїдний артрит
Ювенільний ідіопатичний артрит
Серонегативні спондилоартропатії
Інфекційний артрит
Артрит при хворобі Лайма
Мікрокристалічний артрит
Пухлини і пухлиноподібні утворення суглобів
Гігрома і синовіальні кісти
Теносиновіальна гігантоклітинна пухлина
Пухлини мяких тканин
Пухлини жирової тканини
Ліпома
Ліпосаркома
Пухлини сполучної тканини
Нодулярний фасцит
Фіброматоз
Пухлини скелетних м'язів
Рабдоміосаркома
Пухлини непосмугованих м'язів
Лейоміома
Лейоміосаркома
Пухлини невідомого походження
Синовіальна саркома
Недиференційована плеоморфна саркома
Глава 22. Периферичні нерви і мязи
Ураження периферичних нервів
Типи ураження периферичних нервів
Розлади, спричинені ураженням периферичних нервів
Порушення функції нервово-м'язових з'єднань
Тяжка міастенія
Синдром Ламберта-Ітона
Інші порушення функції нервово-м'язових з'єднань
Ураження скелетних м'язів
Типи ураження скелетних м'язів та атрофія м'язових волокон
Спадкові ураження скелетних м'язів
Набуті ураження скелетних м'язів
Пухлини оболонки периферичних нервів
Шванноми і нейрофіброматоз 2-го типу
Нейрофіброми
Нейрофіброматоз 1-го типу
Злоякісні пухлини оболонки периферичних нервів
Травматична неврома
Глава 23. Центральна нервова система
Набряк, вклинення і гідроцефалія
Набряк головного мозку
Гідроцефалія
Вклинення
Цереброваскулярні захворювання
Гіпоксія, ішемія та інфаркт
Внутрішньочерепні крововиливи
Інші судинні захворювання
Травматичне ураження центральної нервової системи
Травматичне паренхіматозне ураження
Травматичне ураження судин
Природжені вади і перинатальне ушкодження головного мозку
Природжені вади
Перинатальне ушкодження головного мозку
Інфекції нервової системи
Ураження епідурального і субдурального просторів
Менінгіт
Ураження речовини головного мозку
Пріонові хвороби
Демієлінізувальні захворювання
Множинний (системний) склероз
Інші набуті демієлінізувальні захворювання
Лейкодистрофії
Генетичні порушення метаболізму
Набуті метаболічні та токсичні розлади
Аліментарні захворювання
Метаболічні розлади
Токсичне ураження
Нейродегенеративні захворювання
Хвороба Альцгеймера
Лобово-скронева часткова дегенерація
Хвороба Паркінсона
Хвороба Гантінгтона
Спіноцеребелярна атаксія
Аміотрофічний бічний склероз
Пухлини
Гліоми
Нейрональні пухлини
Ембріональні (примітивні) пухлини
Інші паренхіматозні пухлини
Менінгіоми
Метастатичні пухлини
Сімейні (спадкові) пухлинні синдроми
Глава 24. Шкіра
Гострі запальні процеси
Кропив'янка
Гострий екзематозний дерматит
Багатоформна еритема
Хронічні запальні дерматози
Псоріаз
Червоний плоский лишай
Простий хронічний лишай
Інфекційні дерматози
Бактеріальні інфекції
Грибкові інфекції
Бородавки
Пухирчасті (бульозні) дерматози
Пухирчатка (звичайна і листоподібна)
Бульозний пемфігоїд
Герпетиформний дерматит
Пухлини шкіри
Доброякісні та передракові епітеліальні утворення
Злоякісні епідермальні пухлини
Меланоцитарні утворення

Автори книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Віней Кумар — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, доктор медицини, член Королівської колегії патологів, почесний професор патології (за Еліс Хогг і Артуром А. Баєром), підрозділ біологічних наук і Медична школа ім. Пріцкера, Чиказький університет, Чикаго, Іллінойс.
Абул К. Аббас — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, почесний професор, завідувач, факультет патології, Каліфорнійський університет у Сан-Франциско, Сан-Франциско, Каліфорнія.
Джон К. Астер — доктор медицини, доктор філософії, професор патології, Бригамська жіноча лікарня і Гарвардська медична школа, Бостон, Массачусетс.
 
Наукові редактори перекладу
Ірина Сорокіна — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології.
Сергій Гичка — доктор медичних наук, професор, дійсний, член Міжнародної академії патології.
Ігор Давиденко — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології.

Характеристики книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Robbins Basic Pathology, 10th edition публікується відповідно до договору з компанією Elsevier
Форма: друкована книга
Мова: українська
Рік: 2020
Кількість сторінок: 544 (кольорові, великоформатні)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вага: 1.832 кг
ISBN: 978-617-505-758-2
Макар
2023-01-16 19:53:11
Добрий день. Підкажіть, будь ласка, коли вийде 1 том цієї книги.
Відповісти
Менеджер Сергій
2023-01-18 09:16:33
Добрий день! Дякуємо за звернення. Тираж першого тому розпродався. Випуск не планується.
Відповісти
Свєта
2022-11-29 18:53:37
Суперові ілюстрації! Дуже наочно показано, процеси, які відбуваються в організмі, який вигляд має нормальна клітина, а який уражена; показано процеси запалення тканин, ріст клітин у нормі та різні мутації, як з'являються ракові клітини, клітинний стрес, апоптоз клітин, як розвиваються хвороби та багато іншого. Ще й у кольорі!
Відповісти
Наталія (FB)
2020-06-18 12:33:51
Вчора отримала книги з основ патології та ендоскопічної хірургії. Приємно вразили основи патології- якість бомбезна. Кольорові гістолологічні та клінічні малюнки, гладенькі сторіночки. Книга розділена на розділи досить змістовно. Всім рекомендую!!! Дякую видавництву!!!
Відповісти

1 2

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити книгу авторів Вінея Кумара, Абула К. Аббаса, Джона К. Астера Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 2 українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн фрагмент книги і скачати інформацію про неї. ВСВ «Медицина»