Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Основи медсестринства: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. — 3-є вид., переробл. і допов.

Основи медсестринства: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. — 3-є вид., переробл. і допов.

74759
Немає в наявності
 
 
Автори: Лісовий Володимир Миколайович, Ольховська Лілія Петрівна, Капустник Валерій Андрійович
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для самопідготовки медичних сестер до атестації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 3-є (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 912 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-622-6
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Основи медсестринства: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. — 3-є вид., переробл. і допов.

Третє видання підручника «Основи медсестринства» за структурою відповідає освітньо-професійним програмам підготовки спеціалістів за спеціальностями «Сестринська справа», «Лікувальна справа», «Акушерська справа». Описано засоби, форми та методи роботи молодших медичних працівників відповідно до навчального плану та вимог типової програми з дисципліни «Основи медсестринства», навчальних програм з питань сестринської, лікувальної та акушерської справи.
У розділі «Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка» приділено увагу оволодінню не лише маніпуляційною технікою, а й майстерністю спілкування медичної сестри з пацієнтами та їхнім оточенням, навчанню пацієнта та (або) членів його сім’ї необхідним навичкам догляду в домашніх умовах. Детально викладено мету виконання кожної маніпуляції, показання, протипоказання, можливі ускладнення та послідовність проведення основних маніпуляцій. Наведено приклади планів догляду та навчання пацієнтів для розв’язання цих проблем. Доповнено розділами, які висвітлюють питання страхової медицини, домедичної та паліативно-хоспісної допомоги, організації надання медичної допомоги в умовах бойових дій.
Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів, академії та інститутів медсестринства, а також для самопідготовки медичних сестер до атестації.

Зміст книги Основи медсестринства: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. — 3-є вид., переробл. і допов.

Передмова
Список скорочень
Перелік обов’язкових практичних навичок
Розділ 1. Вступ до предмета «основи медсестринства». Медсестринські теорії і процес.
Філософія, теорія, суть сестринської справи. сестринська етика та деонтологія. основні потреби людини
Основні поняття і терміни сестринської філософії (обов’язки, цінності)
Етичний кодекс медичної сестри як стандарт поведінки
Основні потреби людини
Контрольні питання
Мистецтво спілкування в медсестринстві. навчання в сестринській справі. Поняття про сестринський процес
Спілкування та його види
Навчання пацієнтів. Умови ефективного навчання
Суть процесу навчання
Медсестринський процес: ключові концепції та етапи
Документація медсестринського процесу. Рекомендації щодо її ведення
Контрольні питання
Страхова медицина
Загальна характеристика
Переваги медичного страхування
Добровільне медичне страхування
Поняття та мета загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
Законодавство України у системі загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
Принципи загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування
Суб’єкти й учасники загальнообов’язкового соціального медичного страхування
Права й обов’язки суб’єктів обов’язкового соціального медичного страхування
Правові аспекти медичного страхування
Форми організації обов’язкового медичного страхування за кордоном
Контрольні питання
Розділ 2. Основи практичної діяльності медичної сестри. Маніпуляційна техніка
Домедична допомога
Предмет домедичної допомоги та її основні заходи
Суть, мета та принципи домедичної допомоги
Правила надання домедичної допомоги, її обсяг і послідовність заходів відповідно до специфіки допомоги
Правила виклику бригади екстреної медичної допомоги
Самодопомога та взаємодопомога — основні способи домедичної допомоги. Невідкладні заходи домедичної допомоги
Порядок проведення огляду та надання домедичної допомоги потерпілим
Надання долікарської допомоги при невідкладних станах
Гостра дихальна недостатність
Гостра судинна недостатність
Гостра серцева недостатність
Причини та характерні ознаки гострого болю у животі. Домедична допомога
Домедична допомога при печінковій і нирковій кольці
Гострі отруєння харчовими продуктами та невідомими речовинами
Ураження сильнодійними отруйними речовинами
Діабетична кома
Гіпоглікемічна кома
Анафілактичний шок
Домедична допомога при епілептичному нападі
Надання домедичної допомоги під час нападів бронхіальної астми
Комплекти медичних засобів домедичної допомоги
Перелік практичних навичок
Проведення огляду та надання домедичної допомоги потерпілим
Надання допомоги при обструкції дихальних шляхів стороннім тілом
Надання допомоги при утопленні
Надання допомоги при повішенні
Надання домедичної допомоги при непритомності
Надання домедичної допомоги при колапсі
Надання домедичної допомоги при шоку
Надання домедичної допомоги у разі виявлення хоча б однієї з ознак серцевого нападу
Надання домедичної допомоги при гострому животі, нирковій і печінковій кольці
Надання першої домедичної допомоги при гострих отруєннях сильнодійними речовинами
Надання домедичної допомоги при гострих харчових отруєннях
Надання першої домедичної допомоги при діабетичній комі
Надання першої домедичної допомоги при гіпоглікемічній комі
Надання першої домедичної допомоги при анафілактичному шоку
Надання допомоги при епілептичному нападі
Надання домедичної допомоги під час нападу бронхіальної астми
Контрольні питання
Інфекційна безпека. інфекційний контроль. Санітарно-протиепідемічний режим лікувально-профілактичних закладів
Внутрішньолікарняна інфекція: механізм передачі, профілактика
Санітарно-протиепідемічний режим лікувальних закладів
Загальні заходи безпеки
Перелік практичних навичок
Проведення санітарно-гігієнічного прибирання приміщень: палат, їдальні, перев’язної, ванної, туалету
Санітарно-гігієнічний режим харчоблока, буфетної; роздавання їжі пацієнтам
Приготування дезінфекційних розчинів з дотриманням правил техніки безпеки (водного розчину дезінфекційного засобу «ДЕЗолайт» 1 %, 3 % розчинів хлораміну)
Дезінфекція предметів догляду за пацієнтом
Передстерилізаційне очищення медичного інструментарію
Контроль ефективності передстерилізаційного очищення інструментарію
Стерилізація медичного інструментарію в сухожарових шафах та автоклавах
Підготовка перев’язувального матеріалу
Закладання матеріалу, білизни в бікс
Користування стерильним біксом
Оброблення рук
Одягання і знімання медичного одягу
Правила підготовки стерильного стола до роботи в маніпуляційному кабінеті
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Типи лікувально-профілактичних закладів. приймання пацієнта до стаціонару
Основні типи лікувально-профілактичних закладів
Функції приймального відділення
Організація госпіталізації пацієнтів до стаціонару
Перелік практичних навичок
Реєстрація в журналах госпіталізованих хворих і тих, хто вибув зі стаціонару
Заповнення карти стаціонарного хворого (історії хвороби)
Заповнення екстреного повідомлення
Складання статистичних форм. Статистична карта хворого, який вибув зі стаціонару
Проведення санітарно-гігієнічного оброблення пацієнта
Визначення маси тіла
Визначення зросту дорослої людини
Визначення окружності грудної клітки
Надання допомоги пацієнтові під час гігієнічної ванни та миття голови
Надання допомоги пацієнтові під час гігієнічного душу та миття голови
Транспортування і перекладання пацієнта
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Безпечне лікарняне середовище. Лікувально-охоронний режим лікувально-профілактичних закладів. Біомеханіка тіла, переміщення пацієнта в ліжку, запобігання травмуванню пацієнта
Безпека лікарняного середовища
Профілактика лікарняного травматизму
Стрес і нервове виснаження
Біомеханіка тіла медичної сестри
Перелік практичних навичок
Підтримування пацієнта методом «захват через руку» (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)
Підтримування пацієнта методом «захват при піднятому лікті» (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)
Підтримування пацієнта за пасок (виконує одна медична сестра, пацієнт може допомагати)
Підтримування пацієнта при ходьбі (виконує одна медична сестра)
Піднімання пацієнта зі стільця за допомогою розгойдування і переміщення його на інший стілець/крісло/ліжко (виконує одна медична сестра)
Переміщення безпомічного пацієнта в ліжку (виконує одна медична сестра)
Повертання і розміщення пацієнта в положенні лежачи на животі (виконує одна медична сестра за призначенням лікаря; пацієнт може допомагати)
Розміщення пацієнта в положенні Фаулера (виконує одна медична сестра)
Розміщення пацієнта в положенні Сімса (проміжне між положенням на животі та на боці; пацієнт може допомогти лише частково або не може допомогти зовсім; виконує одна або дві медичні сестри)
Розміщення пацієнта в положенні лежачи на спині (виконує одна медична сестра)
Повертання безпомічного пацієнта на бік
Розміщення пацієнта в положенні сидячи у ліжку, на стільці (кріслі-каталці) з опущеними додолу ногами
Транспортування пацієнта
Перенесення пацієнта трьома медичними сестрами
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Особиста гігієна пацієнта. профілактика пролежнів
Види режимів рухової активності пацієнта. Положення пацієнта в ліжку
Пролежні: сучасні уявлення щодо їх розвитку, профілактики та лікування
Перелік практичних навичок
Підготування ліжка для пацієнта
Заміна постільної та натільної білизни
Догляд за ротовою, носовою порожнинами тяжкохворого
Догляд за волоссям, вухами, очима тяжкохворого
Гоління обличчя пацієнта
Підстригання нігтів на руках і ногах
Проведення гігієнічних процедур у ліжку
Підмивання пацієнта і оброблення природних складок
Профілактика виникнення пролежнів
Оброблення пролежнів
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Харчування та годування пацієнта
Організація харчування пацієнтів у стаціонарі
Столи лікувального харчування
Розвантажувальні дні
Штучне годування
Перелік практичних навичок
Складання порційної вимоги і меню-розкладки
Годування пацієнта в ліжку з ложки та напувальника
Штучне годування через шлунковий зонд
Штучне годування через операційну норицю
Штучне годування за допомогою поживної клізми
Парентеральне годування
Контрольні питання
Методи найпростішої фізіотерапії. гірудотерапія. оксигенотерапія
Фізіотерапія: механізм дії засобів впливу на кровообіг
Водолікування
Гірудотерапія (застосування п’явок)
Оксигенотерапія
Перелік практичних навичок
Поставлення банок
Поставлення гірчичників
Гірчичні ванни для ніг
Гірчичні обкутування
Накладання зігрівального компресу
Накладання зігрівального компресу на вухо
Накладання гарячого компресу
Накладання грілки
Поставлення міхура з льодом
Застосування п’явок
Підготовка та проведення лікувальних ванн
Подавання зволоженого кисню
Оксигенація через носову канюлю
Оксигенотерапія через носовий катетер
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Спостерігання за пацієнтами. термометрія. оцінювання функціонального стану пацієнта медичною сестрою
Спостерігання за зовнішнім виглядом і станом пацієнта
Перелік практичних навичок
Підрахунок частоти дихальних рухів і реєстрація даних
Дослідження пульсу на променевій артерії і реєстрація даних
Вимірювання артеріального тиску і реєстрація даних
Вимірювання артеріального тиску пацієнтом
Вимірювання температури тіла і реєстрація даних у температурному листку
Вимірювання добового діурезу і визначення водного балансу
Спостерігання за пацієнтами із захворюваннями органів дихання, серцево-судинної системи, органів травлення і сечової системи
Догляд за пацієнтом при кашлю
Догляд за пацієнтом при кровохарканні
Надання першої медичної допомоги при болю в серці
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Застосування лікарських засобів
Виписування, зберігання і застосування лікарських засобів
Катетеризація периферійних вен
Постін’єкційні ускладнення
Вакуумні системи взяття крові ВАКУЕТ. Процедура взяття крові за допомогою вакуумних пробірок
Перелік практичних навичок
Вибірка призначень з історії хвороби
Складання вимоги-накладної на лікарські засоби
Правила отримання лікарських засобів з аптеки і розподіл їх на робочих місцях
Облік і зберігання отруйних та сильнодійних препаратів
Правила роздавання лікарських засобів
Закапування в ніс судинозвужувальних крапель
Закапування крапель в очі та вуха
Застосування мазі
Застосування присипок, пластиру, «бовтанок», пасти
Уведення лікарського засобу в піхву
Застосування лікувальних свічок (супозиторіїв)
Інгаляційне введення ліків через ніс
Збирання шприца одноразового використання на стерильний лоток
Набирання лікарського засобу з ампул та флаконів
Розведення антибіотиків та проведення проби на чутливість до них
Виконання внутрішньошкірної та внутрішньом’язової ін’єкцій
Особливості введення інсуліну
Особливості введення олійного розчину
Виконання підшкірної ін’єкції
Техніка внутрішньовенного вливання
Поставлення периферійного венозного катетера
Уведення лікарського засобу через венозний катетер
Основні правила щоденного догляду за катетером
Видалення венозного катетера
Пункція вени з метою кровопускання та взяття крові на аналіз
Узяття крові для дослідження на ВІЛ-інфекцію
Заповнення системи рідиною або кров’ю та приєднання до вени
Можливі проблеми пацієнта
Математичні розрахунки у фармакології
Контрольні питання
Спостерігання і догляд за пацієнтами з порушеннями функції органів травлення. Поставлення клізм, газовідвідної трубки
Симптоми функціональних порушень органів травлення
Поняття про клізми. Особливості проведення очисної клізми дітям
Перелік практичних навичок
Допомога при блюванні
Подавання судна пацієнтові
Застосування газовідвідної трубки
Поставлення очисної та проносної клізм
Поставлення олійної та гіпертонічної клізм
Поставлення сифонної клізми
Поставлення лікувальної клізми (мікроклізми)
Можливі проблеми пацієнта
Навчання пацієнта догляду за колостомою (стомою)
Контрольні питання
Спостерігання і догляд за пацієнтами з порушеннями функції сечових органів. катетеризація сечового міхура
Перелік практичних навичок
Катетеризація сечового міхура чоловіка гумовим катетером Нелатона, катетером Фолея
Катетеризація сечового міхура жінки
Звільнення дренажного мішка від сечі
Догляд за промежиною пацієнта (пацієнтки) із сечовим катетером
Догляд за хворим із нетриманням сечі. Надання допомоги при затримці сечі
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Зондові маніпуляції: промивання шлунка, шлункове та дуоденальне зондування
Промивання шлунка. Особливості промивання шлунка дітям
Дослідження секреторної функції шлунка
Дуоденальне зондування
Перелік практичних навичок
Уведення шлункового зонда через рот (поведінка пацієнта адекватна)
Уведення носошлункового зонда (пацієнт може допомагати, поведінка адекватна)
Промивання шлунка за допомогою товстого зонда
Промивання шлунка за допомогою тонкого зонда (діагностичне)
Узяття шлункового вмісту для дослідження секреторної функції шлунка (пацієнт може допомагати, поведінка адекватна)
Дуоденальне зондування (фракційний спосіб)
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Лабораторні та інструментальні методи дослідження. участь медичної сестри
Обов’язки медичної сестри під час досліджень
Відповідальність медичної сестри під час участі в лабораторних дослідженнях
Перелік практичних навичок
Оформлення направлень у лабораторію, на консультації, процедури
Узяття мазка із зіва
Узяття мазка із носа
Збирання мокротиння для лабораторного дослідження
Збирання сечі на загальний аналіз
Збирання сечі на дослідження за методами Аддіса — Каковського, Нечипоренка, Амбурже
Збирання сечі для визначення кількості діастази
Збирання сечі для визначення вмісту глюкози із добової кількості
Проведення проби за методом Зимницького
Посів сечі та жовчі
Збирання калу на загальний аналіз
Збирання калу на бактеріологічний аналіз, яйця гельмінтів, приховану кров
Підготовка пацієнта до рентгенологічного дослідження бронхів, шлунка, кишок, жовчовивідних і сечовивідних шляхів
Підготовка пацієнта до ендоскопічних досліджень
Підготовка до плевральної пункції, участь медичної сестри у проведенні пункції
Спинномозкова пункція (люмбальна, поперекова пункція, поперекове проколювання), участь медичної сестри у проведенні пункції
Підготовка до діагностичної пункції черевної порожнини, участь медичної сестри у проведенні пункції
Можливі проблеми пацієнта
Контрольні питання
Паліативно-хоспісна допомога
Основні принципи паліативної терапії
Хоспіс
Психологічні, соціальні й етичні аспекти паліативної медицини
Медсестринський процес у період консервативного паліативного (симптоматичного) лікування
Алгоритми надання паліативної допомоги
Алгоритм переходу до паліативного лікування хворого з поширеним пухлинним процесом
Алгоритм симптоматичного лікування
Алгоритм паліативної терапії при больовому синдромі
Алгоритм паліативної терапії порушень функції травного тракту
Спостереження і догляд за тяжкохворими та хворими, які помирають
Алгоритм дій при проведенні реанімаційних заходів
Перелік практичних навичок
Обстеження периферійних лімфатичних вузлів методом огляду
Обстеження периферійних лімфатичних вузлів методом пальпації
Догляд за пацієнтом із дренажами
Методика та техніка перев’язки
Догляд за пацієнтами після операцій на стравоході
Надання невідкладної допомоги при шлунково-кишковій кровотечі
Догляд за пацієнтом при шлунково-кишковій кровотечі
Догляд за пацієнтами після операцій на органах черевної порожнини
Невідкладна допомога при кровотечі з прямої кишки
Догляд за пацієнтами з кишковою непрохідністю в післяопераційний період
Догляд за пацієнтами після проктологічних операцій
Накладання калоприймача
Надання невідкладної допомоги при легеневій кровотечі
Догляд за пацієнтами після операцій на органах сечової та статевої систем
Догляд за пацієнтами після операцій на щелепно-лицевій ділянці
Догляд за пацієнтами з трахеостомою
Догляд за пацієнтами після операцій на щитоподібній залозі
Контрольні питання
Медичні польові пункти
Медична служба полку
Документи військового обліку та звітності, порядок їх заповнення
Завдання та структура організації Державної служби медицини катастроф
Контрольні питання
Список літератури

Автори книги Основи медсестринства: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. — 3-є вид., переробл. і допов.

В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник

Характеристики книги Основи медсестринства: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. — 3-є вид., переробл. і допов.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік і номер видання: 2018, 3-є (перероблене і доповнене)
Кількість сторінок: 912 (чорно-білі)
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.405 кг
ISBN: 978-617-505-622-6

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Основи медсестринства: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / В.М. Лісовий, Л.П. Ольховська, В.А. Капустник. — 3-є вид., переробл. і допов. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути детальну інформацію (фото, автори, опис, характеристики, відгуки, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Кременчук, Луганськ, Кіровоград, Запоріжжя, Рівне, Суми, Миколаїв, Львів, Харків, Тернопіль, Полтава, Луцьк, Чернігів, Дніпропетровськ, Вінниця, Ужгород, Житомир, Хмельницький, Івано-Франківськ, Чернівці, Черкаси, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.