Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

75080
Продана, не переиздается
Авторы: Виней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер, Андреа Т. Дейруп, Абгиджит Дас; научные редакторы перевода Ирина Сорокина, Сергей Гычка, Игорь Давиденко
Рекомендация: рекомендовано Ассоциацией патологоанатомов Украины
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования, врачей-интернов, врачей-практиков
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Robbins Basic Pathology, 10th edition публикуется в соответствии с договором с компанией Elsevier
Язык: украинский
Год: 2019
Количество страниц: 432 (цветные, крупноформатные)
ISBN: 978-617-505-725-4
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Содержание книги Основи патології за Роббінсом і Кумаром: 11-е видання / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер та ін.

Глава 1. Клітина як одиниця здоров’я і хвороби
Геном
Некодувальна ДНК
Організація гістона
МікроРНК і довга некодувальна РНК
«Домашнє господарство» клітини
Плазматична мембрана: захист і засвоєння
поживних речовин
Цитоскелет
Міжклітинна взаємодія
Біосинтетичний апарат: ендоплазматичний
ретикулум та апарат Гольджі
Утилізація відходів: лізосоми і протеасоми
Клітинний метаболізм і функції мітохондрій
Активація клітин
Сигнальна система клітини
Шляхи проведення сигналу
Модульні сигнальні білки, хаби та вузли
Фактори транскрипції
Фактори росту і рецептори
Позаклітинний матрикс
Компоненти позаклітинного матриксу
Підтримання популяцій клітин
Проліферація та клітинний цикл
Стовбурові клітини
Глава 2. Ушкодження клітини, загибель клітини та адаптація
Вступ до патології
Опис реакції клітини на стрес і шкідливі чинники
Причини ушкодження клітини
Послідовні етапи ушкодження і загибелі клітини
Оборотне ушкодження клітини
Загибель клітини
Некроз
Апоптоз
Інші шляхи загибелі клітини
Аутофагія
Механізми ушкодження і загибелі клітини
Гіпоксія та ішемія
Ішемічно-реперфузійне ушкодження
Оксидантний стрес
Ушкодження клітин, спричинене токсинами
Стрес ендоплазматичного ретикулуму
Ушкодження ДНК
Запалення
Загальні етапи ушкодження клітин з різноманітних причин
Адаптація клітини до стресу
Гіпертрофія
Гіперплазія
Атрофія
Метаплазія
Внутрішньоклітинні включення
Патологічна кальцифікація
Старіння клітин
Глава 3. Запалення і репарація
Загальна характеристика запалення: визначення і загальні ознаки
Причини запалення
Розпізнавання мікробів та уражених клітин
Гостре запалення
Судинні реакції при гострому запаленні
Мобілізація лейкоцитів у вогнище запалення
Фагоцитоз і знешкодження провокувального чинника
Ушкодження тканин, опосередковане лейкоцитами
Інші функціональні реакції активованих лейкоцитів
Заключний етап гострої запальної відповіді
Медіатори запалення
Вазоактивні аміни: гістамін і серотонін
Метаболіти арахідонової кислоти
Цитокіни і хемокіни
Система комплементу
Інші медіатори запалення
Морфологічна картина гострого запалення
Серозне запалення
Фібринозне запалення
Гнійне запалення, абсцес
Виразки
Наслідки гострого запалення
Хронічне запалення
Причини хронічного запалення
Морфологічні ознаки
Клітини і медіатори хронічного запалення
Системні ефекти запалення
Репарація тканин
Загальна характеристика репарації тканин
Регенерація клітин і тканин
Репарація шляхом рубцювання
Чинники, які сповільнюють репарацію тканин
Клінічні приклади аномального загоєння рані рубцювання
Глава 4. Розлади гемодинаміки, тромбоемболія та шок
Гіперемія і застій
Набряк
Підвищення гідростатичного тиску
Зниження осмотичного тиску плазми
Лімфатична обструкція
Затримка натрію та води
Кровотеча
Гемостаз і тромбоз
Нормальний гемостаз
Тромбоз
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдром)
Емболія
Тромбоемболія легеневої артерії
Системна тромбоемболія
Жирова емболія
Амніотична емболія
Повітряна емболія
Інфаркт
Чинники, що впливають на розвиток інфаркту
Шок
Патогенез септичного шоку
Стадії шоку
Глава 5. Захворювання імунної системи
Нормальна імунна відповідь
Природжений імунітет
Набутий імунітет
Клітини і тканини імунної системи
Лімфоцити
Антигенопрезентувальні клітини
Лімфоїдна тканина
Активація лімфоцитів та адаптивні імунні реакції
Захоплення і презентація антигенів
Клітинний імунітет: активація Т-лімфоцитів та елімінація внутрішньоклітинних мікроорганізмів
Гуморальний імунітет: активація В-лімфоцитів та елімінація позаклітинних мікроорганізмів
Ослаблення імунних реакцій та імунологічної пам’яті
Реакції гіперчутливості: імуноопосередковане ушкодження тканин
Причини реакцій гіперчутливості
Класифікація реакцій гіперчутливості
Гіперчутливість негайного типу (тип І)
Антитіло-опосередковані хвороби (гіперчутливість II типу)
Імунокомплексні хвороби (гіперчутливість III типу)
Т-клітинно-опосередковані хвороби (гіперчутливість IV типу)
Аутоімунні захворювання
Імунна толерантність
Механізми аутоімунітету: загальні принципи
Системний червоний вовчак
Ревматоїдний артрит
Синдром Шегрена
Системний склероз (склеродермія)
Запальні міопатії
Змішане захворювання сполучної тканини
Вузликовий поліартеріїт та інші васкуліти
IgG4-асоційоване захворювання
Відторгнення трансплантата
Розпізнавання і відторгнення алотрансплантатів
Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин
Синдроми імунодефіциту
Первинні (спадкові) імунодефіцити
Порушення природженого імунітету
Вторинні (набуті) імунодефіцити
Синдром набутого імунодефіциту
Епідеміологія
Властивості ВІЛ
Патогенез ВІЛ-інфекції та СНІДу
Виникнення і перебіг ВІЛ-інфекції
Клінічні прояви СНІДу
Амілоїдоз
Патогенез формування депозитів амілоїду
Класифікація амілоїдозу і механізмів формування амілоїду
Глава 6. Пухлини
Номенклатура
Доброякісні пухлини
Злоякісні пухлини
Характеристика доброякісних і злоякісних новоутворень
Диференціація та анаплазія
Локальна інвазія
Метастазування
Епідеміологія пухлин
Поширеність злоякісних пухлин
Екологічні чинники
Вік і злоякісні пухлини
Набуті фактори ризику
Взаємозв’язок екологічних і генетичних чинників
Онкогени
Генетичні зміни при онкологічних захворюваннях
Драйверні та пасивні мутації
Точкові мутації
Епігенетичні модифікації та пухлини
Канцерогенез: багатостадійний процес
Ознаки злоякісних пухлин
Автономне забезпечення факторами росту
Нечутливість до інгібіторів росту:гени – супресори росту пухлин
Порушення клітинного метаболізму
Онкометаболізм
Ухиляння від апоптозу
Необмежений реплікативний потенціал (іммортальність)
Підтримувальний ангіогенез
Інвазія і метастазування
Уникнення імунного контролю
Пухлино-асоційоване запалення як передумова малігнізації
Етіологія пухлин: канцерогенні агенти
Хімічні канцерогени
Радіаційні канцерогени
Вірусний і мікробний онкогенез
Клінічні аспекти неоплазій
Вплив пухлини на організм
Оцінювання ступеня анаплазії і визначення клінічної стадії раку
Лабораторна діагностика пухлин
Глава 7. Генетичні та дитячі захворювання
Генетичні захворювання
Природа генетичних альтерацій, які зумовлюють розвиток хвороби в людини
Мутації в генах, які кодують білки
Відмінні від мутацій ушкодження генів, які кодують білки
Менделівські розлади: захворювання, спричинені дефектами одного гена
Загальні ознаки моногенних захворювань
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують структурні білки
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують рецепторні білки або шляхи
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують ферментні білки
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують білки – регулятори росту клітин
Комплексні мультигенні захворювання
Цитогенетичні захворювання
Кількісні аномалії
Структурні аномалії
Загальна характеристика хромосомних розладів
Цитогенетичні захворювання із залученням аутосом
Цитогенетичні захворювання із залученням статевих хромосом
Моногенні розлади з нетиповим успадкуванням
Повторні триплетні мутації
Захворювання, спричинені мутаціями в мітохондріальних генах
Захворювання, спричинені геномним імпринтингом: синдроми Прадера–Віллі й Ангельмана
Дитячі захворювання
Природжені аномалії
Етіологія
Перинатальні інфекції
Недоношеність і затримка росту плода
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених
Некротичний ентероколіт
Синдром раптової дитячої смерті
Водянка плода
Імунна водянка плода
Неімунна водянка плода
Пухлини та пухлиноподібні утворення у немовлят і дітей інших вікових груп
Доброякісні новоутворення
Злоякісні новоутворення
Молекулярна діагностика менделівських та комплексних розладів
Показання до генетичного аналізу
Молекулярна діагностика аномалій кількості копій хромосом
Виявлення мутацій ДНК за допомогою полімеразної ланцюгової реакції
Аналіз зв’язків (лінкідж-аналіз) і вивчення асоціацій геномів
Глава 8. Хвороби, пов’язані із впливом навколишнього середовища та порушенням харчування
Вплив клімату на здоров’я
Токсична дія хімічних і фізичних агентів
Забруднення довкілля
Забруднення повітря
Метали як забруднювачі навколишнього середовища
Промислові та сільськогосподарські експозиції
Вплив тютюну
Вплив алкоголю
Ушкодження, спричинені лікарськими препаратами і наркотичними речовинами
Ушкодження внаслідок дії медикаментів: несприятливі побічні реакції на лікарські препарати
Ушкодження нетерапевтичними агентами (зловживання наркотичними речовинами)
Ушкодження фізичними агентами
Механічна травма
Теплове ушкодження
Електричне ушкодження
Ушкодження, спричинене дією йонізувального випромінювання
Хвороби, пов’язані із порушенням харчування
Недоїдання
Тяжке гостре недоїдання
Нервова анорексія і булімія
Дефіцит вітамінів
Ожиріння
Дієта і системні захворювання
Дієта і злоякісні пухлини
Глава 9. Загальна патологія інфекційних хвороб
Загальні принципи патогенезу інфекційних хвороб
Категорії інфекційних агентів
Мікробіом
Методи ідентифікації інфекційних агентів
Нові інфекційні хвороби і ті, що знову повертаються
Засоби біотероризму
Передача і дисемінація мікроорганізмів
Вхідні ворота інфекції
Розмноження і поширення мікробів в організмі
Передача мікроорганізмів
Як мікроорганізми спричинюють захворювання
Механізми вірусного ушкодження
Механізми бактеріального ушкодження
Імунна відповідь на ушкодження
Уникнення мікроорганізмами імунного контролю
Різновиди запальних реакцій при інфекціях
Мононуклеарне і гранульоматозне запалення
Цитопатично-цитопроліферативна реакція
Некроз тканин
Хронічне запалення і склероз
Інфекції в осіб з імунодефіцитами
Глава 10. Кровоносні судини
Структура і функції кровоносних судин
Будова судин
Ендотеліальні клітини
Гладкі м’язові клітини судин
Природжені аномалії
Регуляція артеріального тиску
Гіпертонічна хвороба
Епідеміологія артеріальної гіпертензії
Механізми есенціальної гіпертензії
Відповідь судинної стінки на ушкодження
Стовщення інтими: стереотипна відповідь на ушкодження судин
Артеріосклероз
Атеросклероз
Епідеміологія атеросклерозу
Клініко-патологічні наслідки атеросклерозу
Аневризма і розшарування
Аневризма черевної аорти
Аневризма грудної аорти
Розшарування аорти
Васкуліт
Неінфекційний васкуліт
Інфекційний васкуліт
Порушення, спричинені гіперреактивністю кровоносних судин
Синдром Рейно
Спазм артерій міокарда
Вени і лімфатичні судини
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок
Варикозні ураження інших локалізацій
Тромбофлебіт і флеботромбоз
Синдроми верхньої і нижньої порожнистих вен
Лімфангіт і лімфедема
Пухлини
Доброякісні пухлини і пухлиноподібні утворення
Пухлини проміжного ступеня злоякісності
Злоякісні пухлини
Патологія судин, зумовлена ендоваскулярними втручаннями
Ендоваскулярне стентування
Протезування судин
Предметний покажчик

Авторы книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Віней Кумар — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, доктор медицини, член Королівської колегії патологів, Почесний професор патології ім. Ловелла Т. Коггешелла, Відділення біологічних наук і Медична школа ім. Пріцкера, Чиказький університет, Чикаго, Іллінойс.
Абул К. Аббас — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, Почесний професор, Відділення патології, Каліфорнійський університет у Сан-Франциско, Сан-Франциско, Каліфорнія.
Джон К. Астер — доктор медицини, доктор філософії, Професор патології ім. Рамзі С. Котрана, Бостонський об’єднаний медичний центр і Гарвардська медична школа, Бостон, Массачусетс.
 
Наукові редактори перекладу
Ірина Сорокіна — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології.
Сергій Гичка — доктор медичних наук, професор, дійсний, член Міжнародної академії патології.
Ігор Давиденко — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології.

Характеристики книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод Robbins Basic Pathology, 10th edition публикуется в соответствии с договором с компанией Elsevier
Форма: печатная книга (издание)
Язык: украинский
Год: 2019
Количество страниц: 432 (цветные, крупноформатные)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
ISBN: 978-617-505-725-4 (9786175057254)
Свєта
2022-11-24 18:50:16
Суперові ілюстрації! Дуже наочно показано, процеси, які відбуваються в організмі, який вигляд має нормальна клітина, а який уражена; показано процеси запалення тканин, ріст клітин у нормі та різні мутації, як з'являються ракові клітини, клітинний стрес, апоптоз клітин, як розвиваються хвороби та багато іншого. Ще й у кольорі!
Ответить
Михаил Рабштына (FB)
2022-06-24 09:37:23
Фантастичний переклад. Фантастична поліграфія. Сам придбав і всім бажаю). Купуй українське. Підтримуй вітчизняне видавництво.
Ответить
Лина Рыбалко (FB)
2022-06-20 18:35:33
Дуже задоволена книгою. Просто СУПЕР... Якість виготовлення, велика кількість ілюстрацій. Зміст науковий з сучасними новинами з світі медицини і біології. Усім раджу.
Ответить

1 2 3 4 5

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене книгу авторов Винея Кумара, Абула К. Аббаса, Джона К. Астера Основы патологии по Роббинсу на украинском языке, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о нее. ВСИ «Медицина»