Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:30 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

У наявності
760 грн
Обраний том:   Том 1   Том 2
Автори: Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; наукові редактори перекладу І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко
Рекомендація: рекомендовано Асоціацією патологоанатомів України
Аудиторія: для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Robbins Basic Pathology, 10th edition публікується відповідно до договору з компанією Elsevier
Мова: українська
Рік: 2019
Кількість сторінок: XII, 420
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
ISBN: 978-617-505-725-4
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Зміст книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Глава 1. Клітина як одиниця здоров’я і хвороби
Геном
Некодувальна ДНК
Організація гістона
МікроРНК і довга некодувальна РНК
«Домашнє господарство» клітини
Плазматична мембрана: захист і засвоєння
поживних речовин
Цитоскелет
Міжклітинна взаємодія
Біосинтетичний апарат: ендоплазматичний
ретикулум та апарат Гольджі
Утилізація відходів: лізосоми і протеасоми
Клітинний метаболізм і функції мітохондрій
Активація клітин
Сигнальна система клітини
Шляхи проведення сигналу
Модульні сигнальні білки, хаби та вузли
Фактори транскрипції
Фактори росту і рецептори
Позаклітинний матрикс
Компоненти позаклітинного матриксу
Підтримання популяцій клітин
Проліферація та клітинний цикл
Стовбурові клітини
Глава 2. Ушкодження клітини, загибель клітини та адаптація
Вступ до патології
Опис реакції клітини на стрес і шкідливі чинники
Причини ушкодження клітини
Послідовні етапи ушкодження і загибелі клітини
Оборотне ушкодження клітини
Загибель клітини
Некроз
Апоптоз
Інші шляхи загибелі клітини
Аутофагія
Механізми ушкодження і загибелі клітини
Гіпоксія та ішемія
Ішемічно-реперфузійне ушкодження
Оксидантний стрес
Ушкодження клітин, спричинене токсинами
Стрес ендоплазматичного ретикулуму
Ушкодження ДНК
Запалення
Загальні етапи ушкодження клітин з різноманітних причин
Адаптація клітини до стресу
Гіпертрофія
Гіперплазія
Атрофія
Метаплазія
Внутрішньоклітинні включення
Патологічна кальцифікація
Старіння клітин
Глава 3. Запалення і репарація
Загальна характеристика запалення: визначення і загальні ознаки
Причини запалення
Розпізнавання мікробів та уражених клітин
Гостре запалення
Судинні реакції при гострому запаленні
Мобілізація лейкоцитів у вогнище запалення
Фагоцитоз і знешкодження провокувального чинника
Ушкодження тканин, опосередковане лейкоцитами
Інші функціональні реакції активованих лейкоцитів
Заключний етап гострої запальної відповіді
Медіатори запалення
Вазоактивні аміни: гістамін і серотонін
Метаболіти арахідонової кислоти
Цитокіни і хемокіни
Система комплементу
Інші медіатори запалення
Морфологічна картина гострого запалення
Серозне запалення
Фібринозне запалення
Гнійне запалення, абсцес
Виразки
Наслідки гострого запалення
Хронічне запалення
Причини хронічного запалення
Морфологічні ознаки
Клітини і медіатори хронічного запалення
Системні ефекти запалення
Репарація тканин
Загальна характеристика репарації тканин
Регенерація клітин і тканин
Репарація шляхом рубцювання
Чинники, які сповільнюють репарацію тканин
Клінічні приклади аномального загоєння рані рубцювання
Глава 4. Розлади гемодинаміки, тромбоемболія та шок
Гіперемія і застій
Набряк
Підвищення гідростатичного тиску
Зниження осмотичного тиску плазми
Лімфатична обструкція
Затримка натрію та води
Кровотеча
Гемостаз і тромбоз
Нормальний гемостаз
Тромбоз
Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання (ДВЗ-синдром)
Емболія
Тромбоемболія легеневої артерії
Системна тромбоемболія
Жирова емболія
Амніотична емболія
Повітряна емболія
Інфаркт
Чинники, що впливають на розвиток інфаркту
Шок
Патогенез септичного шоку
Стадії шоку
Глава 5. Захворювання імунної системи
Нормальна імунна відповідь
Природжений імунітет
Набутий імунітет
Клітини і тканини імунної системи
Лімфоцити
Антигенопрезентувальні клітини
Лімфоїдна тканина
Активація лімфоцитів та адаптивні імунні реакції
Захоплення і презентація антигенів
Клітинний імунітет: активація Т-лімфоцитів та елімінація внутрішньоклітинних мікроорганізмів
Гуморальний імунітет: активація В-лімфоцитів та елімінація позаклітинних мікроорганізмів
Ослаблення імунних реакцій та імунологічної пам’яті
Реакції гіперчутливості: імуноопосередковане ушкодження тканин
Причини реакцій гіперчутливості
Класифікація реакцій гіперчутливості
Гіперчутливість негайного типу (тип І)
Антитіло-опосередковані хвороби (гіперчутливість II типу)
Імунокомплексні хвороби (гіперчутливість III типу)
Т-клітинно-опосередковані хвороби (гіперчутливість IV типу)
Аутоімунні захворювання
Імунна толерантність
Механізми аутоімунітету: загальні принципи
Системний червоний вовчак
Ревматоїдний артрит
Синдром Шегрена
Системний склероз (склеродермія)
Запальні міопатії
Змішане захворювання сполучної тканини
Вузликовий поліартеріїт та інші васкуліти
IgG4-асоційоване захворювання
Відторгнення трансплантата
Розпізнавання і відторгнення алотрансплантатів
Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин
Синдроми імунодефіциту
Первинні (спадкові) імунодефіцити
Порушення природженого імунітету
Вторинні (набуті) імунодефіцити
Синдром набутого імунодефіциту
Епідеміологія
Властивості ВІЛ
Патогенез ВІЛ-інфекції та СНІДу
Виникнення і перебіг ВІЛ-інфекції
Клінічні прояви СНІДу
Амілоїдоз
Патогенез формування депозитів амілоїду
Класифікація амілоїдозу і механізмів формування амілоїду
Глава 6. Пухлини
Номенклатура
Доброякісні пухлини
Злоякісні пухлини
Характеристика доброякісних і злоякісних новоутворень
Диференціація та анаплазія
Локальна інвазія
Метастазування
Епідеміологія пухлин
Поширеність злоякісних пухлин
Екологічні чинники
Вік і злоякісні пухлини
Набуті фактори ризику
Взаємозв’язок екологічних і генетичних чинників
Онкогени
Генетичні зміни при онкологічних захворюваннях
Драйверні та пасивні мутації
Точкові мутації
Епігенетичні модифікації та пухлини
Канцерогенез: багатостадійний процес
Ознаки злоякісних пухлин
Автономне забезпечення факторами росту
Нечутливість до інгібіторів росту:гени – супресори росту пухлин
Порушення клітинного метаболізму
Онкометаболізм
Ухиляння від апоптозу
Необмежений реплікативний потенціал (іммортальність)
Підтримувальний ангіогенез
Інвазія і метастазування
Уникнення імунного контролю
Пухлино-асоційоване запалення як передумова малігнізації
Етіологія пухлин: канцерогенні агенти
Хімічні канцерогени
Радіаційні канцерогени
Вірусний і мікробний онкогенез
Клінічні аспекти неоплазій
Вплив пухлини на організм
Оцінювання ступеня анаплазії і визначення клінічної стадії раку
Лабораторна діагностика пухлин
Глава 7. Генетичні та дитячі захворювання
Генетичні захворювання
Природа генетичних альтерацій, які зумовлюють розвиток хвороби в людини
Мутації в генах, які кодують білки
Відмінні від мутацій ушкодження генів, які кодують білки
Менделівські розлади: захворювання, спричинені дефектами одного гена
Загальні ознаки моногенних захворювань
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують структурні білки
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують рецепторні білки або шляхи
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують ферментні білки
Захворювання, спричинені мутаціями в генах, що кодують білки – регулятори росту клітин
Комплексні мультигенні захворювання
Цитогенетичні захворювання
Кількісні аномалії
Структурні аномалії
Загальна характеристика хромосомних розладів
Цитогенетичні захворювання із залученням аутосом
Цитогенетичні захворювання із залученням статевих хромосом
Моногенні розлади з нетиповим успадкуванням
Повторні триплетні мутації
Захворювання, спричинені мутаціями в мітохондріальних генах
Захворювання, спричинені геномним імпринтингом: синдроми Прадера–Віллі й Ангельмана
Дитячі захворювання
Природжені аномалії
Етіологія
Перинатальні інфекції
Недоношеність і затримка росту плода
Респіраторний дистрес-синдром новонароджених
Некротичний ентероколіт
Синдром раптової дитячої смерті
Водянка плода
Імунна водянка плода
Неімунна водянка плода
Пухлини та пухлиноподібні утворення у немовлят і дітей інших вікових груп
Доброякісні новоутворення
Злоякісні новоутворення
Молекулярна діагностика менделівських та комплексних розладів
Показання до генетичного аналізу
Молекулярна діагностика аномалій кількості копій хромосом
Виявлення мутацій ДНК за допомогою полімеразної ланцюгової реакції
Аналіз зв’язків (лінкідж-аналіз) і вивчення асоціацій геномів
Глава 8. Хвороби, пов’язані із впливом навколишнього середовища та порушенням харчування
Вплив клімату на здоров’я
Токсична дія хімічних і фізичних агентів
Забруднення довкілля
Забруднення повітря
Метали як забруднювачі навколишнього середовища
Промислові та сільськогосподарські експозиції
Вплив тютюну
Вплив алкоголю
Ушкодження, спричинені лікарськими препаратами і наркотичними речовинами
Ушкодження внаслідок дії медикаментів: несприятливі побічні реакції на лікарські препарати
Ушкодження нетерапевтичними агентами (зловживання наркотичними речовинами)
Ушкодження фізичними агентами
Механічна травма
Теплове ушкодження
Електричне ушкодження
Ушкодження, спричинене дією йонізувального випромінювання
Хвороби, пов’язані із порушенням харчування
Недоїдання
Тяжке гостре недоїдання
Нервова анорексія і булімія
Дефіцит вітамінів
Ожиріння
Дієта і системні захворювання
Дієта і злоякісні пухлини
Глава 9. Загальна патологія інфекційних хвороб
Загальні принципи патогенезу інфекційних хвороб
Категорії інфекційних агентів
Мікробіом
Методи ідентифікації інфекційних агентів
Нові інфекційні хвороби і ті, що знову повертаються
Засоби біотероризму
Передача і дисемінація мікроорганізмів
Вхідні ворота інфекції
Розмноження і поширення мікробів в організмі
Передача мікроорганізмів
Як мікроорганізми спричинюють захворювання
Механізми вірусного ушкодження
Механізми бактеріального ушкодження
Імунна відповідь на ушкодження
Уникнення мікроорганізмами імунного контролю
Різновиди запальних реакцій при інфекціях
Мононуклеарне і гранульоматозне запалення
Цитопатично-цитопроліферативна реакція
Некроз тканин
Хронічне запалення і склероз
Інфекції в осіб з імунодефіцитами
Глава 10. Кровоносні судини
Структура і функції кровоносних судин
Будова судин
Ендотеліальні клітини
Гладкі м’язові клітини судин
Природжені аномалії
Регуляція артеріального тиску
Гіпертонічна хвороба
Епідеміологія артеріальної гіпертензії
Механізми есенціальної гіпертензії
Відповідь судинної стінки на ушкодження
Стовщення інтими: стереотипна відповідь на ушкодження судин
Артеріосклероз
Атеросклероз
Епідеміологія атеросклерозу
Клініко-патологічні наслідки атеросклерозу
Аневризма і розшарування
Аневризма черевної аорти
Аневризма грудної аорти
Розшарування аорти
Васкуліт
Неінфекційний васкуліт
Інфекційний васкуліт
Порушення, спричинені гіперреактивністю кровоносних судин
Синдром Рейно
Спазм артерій міокарда
Вени і лімфатичні судини
Варикозне розширення вен нижніх кінцівок
Варикозні ураження інших локалізацій
Тромбофлебіт і флеботромбоз
Синдроми верхньої і нижньої порожнистих вен
Лімфангіт і лімфедема
Пухлини
Доброякісні пухлини і пухлиноподібні утворення
Пухлини проміжного ступеня злоякісності
Злоякісні пухлини
Патологія судин, зумовлена ендоваскулярними втручаннями
Ендоваскулярне стентування
Протезування судин
Предметний покажчик

Автори книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Віней Кумар — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, доктор медицини, член Королівської колегії патологів, почесний професор патології (за Еліс Хогг і Артуром А. Баєром), підрозділ біологічних наук і Медична школа ім. Пріцкера, Чиказький університет, Чикаго, Іллінойс.
Абул К. Аббас — бакалавр медицини і бакалавр хірургії, почесний професор, завідувач, факультет патології, Каліфорнійський університет у Сан-Франциско, Сан-Франциско, Каліфорнія.
Джон К. Астер — доктор медицини, доктор філософії, професор патології, Бригамська жіноча лікарня і Гарвардська медична школа, Бостон, Массачусетс.
 
Наукові редактори перекладу
Ірина Сорокіна — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології.
Сергій Гичка — доктор медичних наук, професор, дійсний, член Міжнародної академії патології.
Ігор Давиденко — доктор медичних наук, професор, дійсний член Міжнародної академії патології.

Характеристики книги Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 / Віней Кумар, Абул К. Аббас, Джон К. Астер; переклад 10-го англ. видання

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Ліцензія: переклад Robbins Basic Pathology, 10th edition публікується відповідно до договору з компанією Elsevier
Форма: друкована книга (видання)
Мова: українська
Рік: 2019
Кількість сторінок: XII, 420
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/8 (23х30 см)
Вага: 1.526 кг
ISBN: 978-617-505-725-4
Марія
2021-12-26 18:19:14
Нещодавно отримала книгу Основи патології за Робінсоном 1 том, не встигла ще всю переглянути та прочитати, проте на ст 7 про протеасоми переклад не відповідає оригіналу! «протеасоми - комплекси, які можуть бути утилізовані», це не вірне визначення, адже це комплекси, що виконують утилізуючу функцію- звіряла з оригіналом там все вірно. Та й ще кілька фраз зокрама деградація та руйнування це різні поняття. Далі на разі не звіряла, але дуже сподіваюсь що це одиничний випадок. Бо так не хочеться розчаровуватись. Книга сама ілюстрована, якість хороша та переклад особливо у медичний літературі надзвичайно важливий!
Відповісти
Менеджер Сергій
2021-12-27 14:43:41
Доброго дня! Дякуємо. Ваш відгук передано для вивчення у редакцію.
Відповісти
Наталія (FB)
2020-06-18 12:33:05
Вчора отримала книги з основ патології та ендоскопічної хірургії. Приємно вразили основи патології- якість бомбезна. Кольорові гістолологічні та клінічні малюнки, гладенькі сторіночки. Книга розділена на розділи досить змістовно. Всім рекомендую!!! Дякую видавництву!!!
Відповісти
Геннадій Кіржнер (FB)
2020-02-20 16:16:22
Народ смакує Роббінса... Перечитують, порівнюють переклад з оригіналом, дивуються якості перекладу та видання. Двоє хлопців зажадали у своїх дівчат Роббінса на день народження...
Взагалі, "Медицина - всеукраїнське спеціалізоване видавництво" розуміє, що вони накоїли? Єдина гірка образа: чом нас не вчили по таких книжках? А от просто цікаво: скільки екземплярів підручника закупила бібліотека нашого НМУ?..
Відповісти
Нагорний Сергій (FB)
2020-02-07 16:56:46
Роббінс - майбутній спонсор Вашого нічного неспання) Відірватися вкрай важко! Залежність формується з перших доз.
Відповісти
Sergey Sidorchuk (FB)
2020-02-08 17:02:16
Перші враження - «отвал башки»
Друге враження - такеж як і перше , тільки в квадраті.
А якщо серйозно - найкращий патфіз який тримав в руках, а тримав чимало. Дуже жалкую, що такого підручника не було в дитинстві ( студентстві) . Рекомендую!)))
Відповісти
Гончаров Вячеслав (FB)
2020-02-06 16:20:10
Я тоже себе заказал на ДР.
Відповісти
Юрій Висоцький (FB)
2020-02-05 16:54:44
Читаю, насолоджуюсь.
Відповісти
Андрей Стороженко (FB)
2020-02-05 16:43:18
Просвітить будь ласка,що за пан Роббінс,чим він видатний?
Відповісти
Геннадій Кіржнер (FB)
2020-02-05 16:47:40
Стенлі Роббінс, першочергово, видатний майстер розповідати. Він зробив для студентів книгу з патології, яка читається як казка. Сьогодні це найлогічніша та найлегша для сприйняття книга для тих, хто починає вивчати медицину.
Відповісти
Андрей Стороженко (FB)
2020-02-05 16:52:06
Геннадій Кіржнер, так,дякую!Цікаво це почитати!
Відповісти
Mykola Didyk (FB)
2020-02-05 16:27:54
Дякую. Замовив.
Відповісти

1 2 3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

На цій сторінці Ви можете ознайомитися і купити книгу авторів Вінея Кумара, Абула К. Аббаса, Джона К. Астера Основи патології за Роббінсом: у 2 томах. Том 1 українською мовою, а також безкоштовно прочитати онлайн фрагмент книги і скачати інформацію про неї. ВСВ «Медицина»