Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

В наявності 3-є перероблене і доповнене видання «Інфекційні хвороби у дітей» за редакцією С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги!

В наявності 3-є перероблене і доповнене видання «Інфекційні хвороби у дітей» за редакцією С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги!

13.07.2023
До вашої уваги новинка для здобувачів вищої медичної освіти (студентів), лікарів-інтернів та лікарів усіх спеціальностей для поглиблення фахових, загальних і професійних компетентностей з дисципліни «Інфекційні хвороби у дітей»: «Інфекційні хвороби у дітей: підручник / С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага, О.Р. Буц та ін. — 3-є видання»
 
• Над підручником працювали фахівці з великим досвідом лікувальної, науково-методичної та педагогічної роботи у закладах вищої медичної освіти України.
• У новому виданні враховано сучасні досягнення з вивчення інфекційних хвороб у дітей, рекомендації національних і міжнародних протоколів з діагностики та лікування інфекційних хвороб у дітей, МКХ-11.
• Викладений матеріал повністю адаптований до змістових модулів навчальних програм з дисципліни «Інфекційні хвороби у дітей» для переддипломної підготовки фахівців другого (магістерського) рівня за спеціальностями 222 «Медицина», 228 «Педіатрія», 225 «Медична психологія».
• Книга складається з двох частин:
– загальні питання інфекційних хвороб у дітей;
– спеціальна частина, в якій висвітлюється сучасна інформація про найбільш поширені інфекційні хвороби у дітей.
• У нових розділах розглянуто основні синдроми, що супроводжують інфекційні хвороби у дітей (зневоднення, лихоманка, жовтяниці, екзантеми, ураження нервової системи, гострий стенозуючий ларинготрахеїт), загальні поняття про імунну відповідь організму дитини при інфекційних хворобах та принципи їх імунопрофілактики, а також COVID-19.
• Теоретичний матеріал супроводжується кольоровими ілюстраціями, які є результатом власних клінічних спостережень авторів.
• Підручник містить завдання для самоконтролю засвоєних знань студентів, до складу яких входять питання для самоконтролю, тестові завдання та клінічні задачі з відповідями.