Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Пропонуємо ознайомитися з перевиданням книги «Практикум з анатомії людини»

Пропонуємо ознайомитися з перевиданням книги «Практикум з анатомії людини»

20.06.2019
Пропонуємо ознайомитися з перевиданням для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства: «Практикум з анатомії людини: навчальний посібник / Н.Л. Павлюк. — 2-е видання»
 
Мета посібника — допомогти студентам засвоїти теоретичний курс анатомії людини, оволодіти практичними навичками, закріпити знання, набуті на лекціях.
Матеріал практикуму подано за системним принципом. Черговість розділів і тем відповідає навчальній програмі.
Усі теоретичні відомості викладено у максимально стислому, схематичному і доступному вигляді. До кожної практичної роботи визначено необхідні препарати, обладнання та матеріали.
Самостійна робота на заняттях передбачає контроль вихідного і кінцевого рівня знань студентів, який представлено тестовими завданнями та завданнями для індивідуального усного й письмового контролю.
Для студентів медичних (фармацевтичних) коледжів, училищ та інститутів медсестринства.