Телефони

044-235-16-29,  044-581-15-67

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Пропонуємо ознайомитися з новим виданням книги «Охорона праці в медичній галузі»

Пропонуємо ознайомитися з новим виданням книги «Охорона праці в медичній галузі»

28.07.2021
Пропонуємо ознайомитися з новим виданням для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків, спеціалістів із охорони праці: «Охорона праці в медичній галузі: підручник / О.П. Яворовський, I.В. Сергета, Ю.О. Паустовський, В.I. Зенкіна та ін.»
 
Видання підготовлено фахівцями кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця та інших провідних медичних закладів вищої освіти України. У ньому викладено правові й організаційні засади охорони праці в медичній галузі, питання гігієни та фізіології праці, оцінки впливу факторів виробничого середовища на здоров’я медичного персоналу, висвітлено питання обґрунтування та запровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження або усунення факторів ризику, збереження високого рівня працездатності, запобігання виникненню професійних і виробничо обумовлених захворювань, нещасних випадків та формування безпечного середовища в закладах охорони здоров’я.