Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 6-е вид., переробл. і допов.

Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 6-е вид., переробл. і допов.

74678
Нет в наличии
 
 
Авторы: Николай Никифорович Зайко, Юрий Викторович Быць, Николай Васильевич Крышталь и др.; под редакцией Николая Никифоровича Зайка, Юрия Викторовича Быця, Николая Васильевича Крышталя
Гриф: утверждено МОН и МЗ Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровней аккредитации. Учебник может быть полезным для преподавателей и врачей всех специальностей
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 736 (двуцветные) + 4 цветной вклейки
ISBN: 978-617-505-548-9
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 6-е вид., переробл. і допов.

Підручник підготовлений авторським колективом співробітників вищих навчальних закладів і академічних науково-дослідних закладів України, які є визнаними фахівцями з різних питань патофізіології, що дає змогу вважати цей базовий підручник національним.
Порівняно з останніми виданнями суттєво перероблені такі розділи, як "Патологічна фізіологія імунної системи", "Алергія", "Запалення", "Пухлина", "Порушення вуглеводного обміну", "Порушення кислотно-основного стану", "Порушення водно-електролітного обміну", "Розлади кровообігу, пов'язані з порушенням функції судин" та ін. Заново написані розділи "Патофізіологія обміну мікроелементів", "Патофізіологія обміну вітамінів", "Вибухова шахтна травма".
Матеріал підручника викладено відповідно до нової навчальної програми з патологічної фізіології, складеної на основі кредитно-модульної системи організації навчального процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівнів акредитації. Підручник може бути корисним для викладачів і лікарів усіх спеціальностей.

Содержание книги Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 6-е вид., переробл. і допов.

Список скорочень
Передмова
Вступ (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко)
Предмет і завдання патологічної фізіології
Зв’язок патологічної фізіології з іншими медичними науками, її значення для клініки
Експеримент — основний метод патологічної фізіології
Історичний нарис розвитку патологічної фізіології (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко, д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. В.Ф. Мислицький)
ЧАСТИНА ПЕРША. ЗАГАЛЬНА НОЗОЛОГІЯ
Глава I. Загальне вчення про хворобу (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко)
Здоров’я
Хвороба
Принципи класифікації хвороб
Патологічна реакція, патологічний процес, патологічний стан
Типові патологічні процеси
Основні періоди (стадії) розвитку хвороби
Глава II. Вчення про етіологію і патогенез (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко)
Етіологія
Умови виникнення хвороби
Патогенез
Причинно-наслідковий зв’язок
Загальне і місцеве
Структура і функція
Загальне (неспецифічне) і специфічне
Неспецифічне й специфічне
Адаптація і компенсація
Реактивність та її роль у патології (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова)
Види резистентності. Взаємозв’язок з реактивністю
Глава III. Патогенна дія на організм факторів навколишнього середовища (канд. мед. наук, доц. Н.К. Сімеонова)
Механічна травма
Термічна травма
Баротравма
Променева травма
Етіологія
Патогенез
Гостра променева хвороба
Хронічна променева хвороба
Електрична травма
Патогенна дія факторів космічного польоту
Патогенна дія хімічних факторів (канд. мед. наук, доц. Г.Г. Репецька)
Глава IV. Роль спадковостi, конституцiї та вiкових змiн у патологiї (канд. мед. наук, доц. Н.К. Симеонова)
Генетично детерміновані хвороби
Класифікація
Етіологія
Патогенез
Молекулярно-генетичні (спадкові) хвороби
Спадкова схильність до хвороб
Генетичне обстеження хворого
Роль конституції у патології
Діатез
Патологічна фізіологія внутрішньоутробного розвитку (д-р мед. наук, проф. Л.О. Попова)
Старіння (д-р мед. наук, проф. Г.М. Бутенко)
Зміни в організмі при старінні
Старіння та хвороби
Причини і механізми старіння
Шляхи впливу на старіння
ЧАСТИНА ДРУГА. ЗАГАЛЬНА ПАТОФIЗIОЛОГIЯ КЛIТИН. ТИПОВІ ПОРУШЕННЯ ОБМIНУ РЕЧОВИН
Глава V. Патологiчна фiзiологiя клiтини (д-р мед. наук, проф. Г.М. Бутенко)
Порушення функцій клітин
Порушення процесів обміну та взаємодія з навколишнім середовищем
Порушення енергетичного забезпечення клітини
Порушення збереження та передачі генетичної інформаці
Порушення процесів синтезу
Порушення процесів розпаду.
Пошкодження клітини та її загибел
Глава VI. Порушення енергетичного обмiну (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова)
Глава VII. Порушення вуглеводного обмIну (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Вуглеводний обмін і його регуляція
Патологія вуглеводного обміну.
Глава VIII. Порушення жирового обмIну (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Порушення всмоктування та виділення жирів
Порушення транспорту та депонування жирів
Жирова інфільтрація і жирова дистрофія
Порушення проміжного жирового обміну.
Порушення обміну жирів у жировій тканині
Ожиріння
Схуднення
Ліпідоз
Глава IХ. Порушення бIлкового обмIну (д-р мед. наук, проф. Л.О. Попова, д-р мед. наук, проф. В.Є. Досенко)
Порушення обміну амінокислот
Спадкові порушення обміну деяких амінокислот
Порушення кінцевих етапів білкового обміну
Порушення білкового складу крові
Порушення метаболізму нуклеїнових основ
Глава Х. Порушення кислотно-основного стану (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Етіологія, патогенез та форми порушення кислотно-основного стану
Механізми впливу порушень кислотно-основного стану на організм
Механізми компенсації порушень кислотно-основного стану.
Глава ХI. Порушення водно-електролIтного обмIну (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь, д-р мед. наук, проф. О.І. Сукманський)
Види, причини та наслідки порушень водно-електролітного обміну
Обмін електролітів і його порушення
Остеопороз
Глава ХII. ПатологIчна фIзIологIя обміну мікроелементів (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Обмін заліза та його порушення
Обмін міді та його порушення
Обмін цинку та його порушення
Обмін марганцю та його порушення
Обмін хрому та його порушення
Обмін ванадію та його порушення
Обмін молібдену та його порушення
Обмін селену та його порушення
Обмін йоду та його порушення
Обмін фтору та його порушення
Глава ХIII. ПатологIчна фIзIологIя обміну вітамінів (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Класифікація та загальна характеристика вітамінів в організмі людини
Джерела надходження вітамінів і їх метаболізм в організмі
Основні причини розвитку вітамінної недостатності
Недостатність антиневротичного вітаміну В1
Недостатність рибофлавіну
Недостатність антипелагричного вітаміну РР
Недостатність антидерматичного вітаміну В6
Недостатність фолієвої кислоти
Недостатність антианемічного вітаміну В12
Недостатність антицинготного вітаміну С
Недостатність біотину
Недостатність рутину
Недостатність антиксерофтальмічного вітаміну А
Недостатність антирахітичного вітаміну D
Недостатність вітаміну E
Недостатність вітаміну F
Недостатність антигеморагічного вітаміну K
Гіпервітамінози
ЧАСТИНА ТРЕТЯ. ТИПОВI ПАТОЛОГIЧНI ПРОЦЕСИ
Глава ХIV. ПатологIчна фIзIологIя периферичного кровообIгу (д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. А.В. Кубишкін)
Артеріальна гіперемія
Венозна гіперемія
Iшемія
Стаз
Тромбоз
Емболія
Глава ХV. Порушення мікроциркуляції (д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. А.В. Кубишкін)
Внутрішньосудинні механізми порушення мікроциркуляції
Позасудинні механізми порушення мікроциркуляції
Глава XVI. Запалення (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Експериментальні моделі запалення
Етіологія
Патогенез
Альтерація
Клітини та медіатори запалення
Судинні реакції при запаленні
Ексудація
Еміграція лейкоцитів
Фагоцитоз
Проліферація та репарація
Класифікація
Формування загальної теорії розвитку запалення
Значення запалення для організму.
Глава XVII. ПатологIчна фIзIологIя імунітету (д-р мед. наук, проф. В.О. Горбань, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Основні функції та структура імунної системи
Експериментальні моделі гіпофункції імунної системи
Iмунодефіцитні захворювання
Iмунодепресивні захворювання
Порушення діяльності систем, функціонально пов’язаних з імунною системою
Патогенна дія інфекційних чинників (д-р мед. наук, проф. В.Є. Досенко)
Глава XVIII. Алергія (д-р мед. наук, проф. В.О. Горбань)
Етіологія
Патогенез
Iмунологічна стадія алергічних реакцій і їх класифікація
Патохімічна стадія алергічних реакцій
Патофізіологічна стадія алергічних реакцій
Механізми формування алергічних реакцій
Автоалергічні захворювання
Несправжня алергія (параалергія, гетероалергія)
Запобігання алергії. Десенсибілізація
Глава ХIХ. Гарячка (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко)
Етіологія
Патогенез. Роль центрів терморегуляції у розвитку гарячки
Стадії гарячки
Типи температурних кривих
Гіпертермія та її відмінність від гарячки
Зміни в органах і системах при гарячці
Значення гарячки
Глава XX. Пухлини (д-р мед. наук, проф. В.О. Горбань)
Експериментальні моделі пухлин
Особливості пухлинної тканини
Етіологія
Патогенез
Вплив пухлини на організм
Роль організму в пухлинному процесі
Принципи лікування пухлин
Глава XXI. Голодування (д-р мед. наук, проф. Л.Я. Данилова)
Повне голодування
Неповне голодування
Часткове голодування
Глава XXII. ГIпоксIя (канд. мед. наук, доц. Н.К. Симеонова)
Етіологія
Патогенез
Компенсаторно-пристосувальні реакції
Екстрені компенсаторно-пристосувальні реакції
Відстрочені компенсаторно-пристосувальні реакції
Адаптація
Патологічні зміни при гіпоксії
Принципи лікування та профілактики гіпоксії
ЧАСТИНА ЧЕТВЕРТА. ПАТОЛОГІЧНА ФІЗІОЛОГІЯ ОРГАНIВ I СИСТЕМ
Глава ХХIII. ПатологIчна фIзIологIя системи кровіI (канд. мед. наук, доц. І.І. Потоцька)
Загальна характеристика патологічних змін у системі крові
Порушення загального об’єму крові
Крововтрата3
Патологічні зміни еритроцитів
Еритроцитоз
Анемія
Постгеморагічна анемія
Патологічні зміни лейкоцитів
Порушення лейкопоезу
Кількісні зміни лейкоцитів у крові
Якісні зміни лейкоцитів у крові
Гемобластоз. Лейкоз
Порушення гемостазу
Геморагічні синдроми
Тромботичні синдроми
Глава ХХIV. ПатологIчна фIзIологIя розладів системного кровообігу, зумовленихХ порушенням функцIї серця (д-р мед. наук, проф. Г.М. Бутенко)
Серцева недостатність
Серцева недостатність, зумовлена перевантаженням. Механізми компенсації
Серцева недостатність при пошкодженні міокарда
Порушення серцевого ритму
Недостатність кровообігу при порушенні припливу крові до серця
Глава ХХV. ПатологIчна фIзIологIя розладIв кровообIгу, пов’язаних iз порушенням функцiї судин (д-р мед. наук, проф. Ю.В. Биць, д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Патологічні зміни в судинах компенсаційного типу. Атеросклероз
Експериментальні моделі атеросклерозу
Етіологія
Патогенез
Патологічна фізіологія судин резистивного типу
Артеріальна гіпертензія
Експериментальні моделі артеріальної гіпертензії
Легенева гіпертензія
Артеріальна гіпотензія
Глава ХХVI. ПатологIчна фIзIологIя екстремальних станів (канд. мед. наук, доц. Л.П. Заярна)
Шок
Етіологія
Патогенез
Особливості розвитку різних видів шоку
Колапс
Глава ХХVII. ПатологIчна фIзIологIя зовнiшнього дихання (д-р мед. наук, проф. В.А. Міхньов)
Порушення альвеолярної вентиляції
Дисрегуляторна вентиляційна дихальна недостатність
Обструктивна вентиляційна дихальна недостатність
Рестриктивна вентиляційна дихальна недостатність
Зміна показників зовнішнього дихання при обструктивних і рестриктивних процесах
Порушення дифузії газів у легенях
Зменшення загального кровотоку в легенях
Порушення загального й регіонарного вентиляційно-перфузійного співвідношення у легенях
Вплив дихальної недостатності на організм
Порушення нереспіраторних функцій легень
Глава ХХVIII. ПатологIчна фIзIологIя травлення (д-р мед. наук, проф. О.І. Сукманський, д?р мед. наук, проф. В.О. Костенко)
Порушення апетиту
Порушення травлення в ротовій порожнині
Порушення жування
Карієс зубів
Патологія пародонта
Порушення слиновиділення
Порушення ковтання та моторики стравоходу
Порушення травлення у шлунку
Порушення секреції шлунка
Порушення моторики шлунка
Пептична виразка
Порушення кишкового травлення
Порушення порожнинного травлення, пов’язане з розладами виділення жовчі та панкреатичного соку
Панкреатит
Порушення пристінкового травлення
Порушення всмоктування в кишках. Синдром мальабсорбції
Розлади моторики кишок
Непрохідність кишок
Дисбіоз кишок. Кишкова автоінтоксикація
Порушення синтезу гормонів системи травлення
Розділ XXIX. ПатологIчна фIзIологIя печінки (канд. мед. наук, доц. І.І. Потоцька)
Загальна характеристика патологічних процесів у печінці
Печінкова недостатність
Порушення метаболічної функції печінки
Порушення жовчоутворювальної та жовчовидільної функцій печінки
Порушення гемодинамічної функції печінки
Порушення кровотворної функції печінки
Глава ХХХ. ПатологIчна фIзIологIя нирок (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь, д-р мед. наук, проф. А.І. Гоженко)
Порушення основних функцій нирок і ниркових процесів
Порушення процесу клубочкової фільтрації
Порушення канальцевих процесів
Патогенез ниркових синдромів
Нефротичний синдром
Гостра ниркова недостатність
Хронічна ниркова недостатність
Тубулоінтерстиціальний синдром
Етіологія та патогенез основних захворювань нирок
Гломерулонефрит
Пієлонефрит
Глава ХХХI. ПатологIчна фIзIологIя ендокринної системи (д-р мед. наук, проф. О.Г. Рєзніков)
Гормони та їх роль в організмі
Етіологія та патогенез ендокринних порушень
Порушення функції гіпоталамо-гіпофізарної системи
Порушення функцій гіпофіза
Нейроендокринні захворювання
Порушення функцій інших ендокринних органів
Порушення функцій щитоподібної залози
Порушення функцій прищитоподібних залоз
Порушення функцій надниркових залоз
Порушення функцій статевих залоз
Порушення ендокринної функції загруднинної залози
Порушення функцій шишкоподібного тіла (епіфіза)
Стрес і загальний адаптаційний синдром
Цукровий діабет (д-р мед. наук, проф. М.В. Кришталь)
Цукровий діабет 1-го типу
Цукровий діабет 2-го типу
Глава ХХХII. Патологічна фIзIологIя нервової системи (д-р мед. наук, проф. В.А. Міхньов)
Етіологія і патогенез порушень функції нервової системи
Порушення функцій нервової системи
Порушення функцій нервових клітин і провідників
Порушення функцій синапсів
Порушення чутливості
Біль
Порушення рухової функції нервової системи
Нервова трофіка та дистрофічний процес (д-р мед. наук, проф. М.Н. Зайко)
Порушення функцій автономної нервової системи (д-р мед. наук, проф. В.А. Міхньов)
Експериментальні моделі емоційних реакцій та їх порушень
Патологічна фізіологія коми (канд. мед. наук, доц. Л.П. Заярна)
Список використаної літератури
Предметний покажчик

Авторы книги Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 6-е вид., переробл. і допов.

Ю.В. Биць, Г.М. Бутенко, А.І. Гоженко, В.О. Горбань,Л.Я. Данилова, В.Є. Досенко, В.М. Єльський, М.Н. Зайко, Л.П. Заярна, М.В. Кришталь, А.В. Кубишкін, В.Ф. Мислицький, В.А. Міхньов, Л.О. Попова, І.І. Потоцька, О.Г. Резніков, Г.Г. Репецька, Н.К. Сімеонова, О.І. Сукманський, М.Р. Хара

Характеристики книги Патофізіологія: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Н. Зайко, Ю.В. Биць, М.В. Кришталь та ін.; за ред. М.Н. Зайка, Ю.В. Биця, М.В. Кришталя. — 6-е вид., переробл. і допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 736 (двуцветные) + 4 цветной вклейки
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 1,170 кг
ISBN: 978-617-505-548-9

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Патофизиология: учебник (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Н.Н. Зайко, Ю.В. Быць, М.В. Крышталь и др.; под ред. Н.Н. Зайка, Ю.В. Быця, М.В. Крышталя. — 6-е изд., перераб. и доп. (на укр. языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть подробную информацию (фото, авторы, описание, характеристики, отзывы, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Ровно, Житомир, Николаев, Чернигов, Сумы, Черкассы, Кировоград, Луцк, Черновцы, Хмельницкий, Тернополь, Винница, Харьков, Кременчуг, Запорожье, Ужгород, Луганск, Полтава, Ивано-Франковск, Днепропетровск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.