Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:30 до 17:30 (Сб, Вс выходные)

Основи медичної інформатики. Практикум: навчальний посібник (І—ІІІ р. а.) / Т.І. Бондаренко

Основи медичної інформатики. Практикум: навчальний посібник (І—ІІІ р. а.) / Т.І. Бондаренко

В наличии
140 грн
Авторы: Т.И. Бондаренко
Гриф: рекомендовано МОЗ Украины
Аудитория: для студентов медицинских (фармацевтических) училищ, колледжей и институтов медсестринства
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2018
Количество страниц: 128 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-647-9

 

Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Основи медичної інформатики. Практикум: навчальний посібник (І—ІІІ р. а.) / Т.І. Бондаренко

Практикум з навчальних дисциплін «Iнформатика (медична інформатика)» та «Основи медичної інформатики» містить основні теоретичні положення у формі опорних конспектів для кожної з тем теоретичних занять, порядок виконання робіт, завдання для самостійної роботи, які можна використати також як домашні завдання, тестові питання для самоконтролю.
Для студентів медичних (фармацевтичних) училищ, коледжів та інститутів медсестринства.

Содержание книги Основи медичної інформатики. Практикум: навчальний посібник (І—ІІІ р. а.) / Т.І. Бондаренко

Передмова
Основи роботи в операційній системі Windows
Корoткі теоретичні відомості
Тестові питання для самоконтролю
Робота з медичними документами в текстовому редакторі
Microsoft Word
Введення тексту
Створення списків
Нумерація сторінок документа
Робота з об’єктами SmartArt
Створення таблиць
Завдання для самостійної роботи
Тестові питання для самоконтролю
Основи роботи в табличному процесорі Excel
Стандартне вікно програми
Переміщення в таблиці
Робота зі сторінками
Виділення об’єктів
Введення даних у таблицю
Створення та збереження таблиць
Скорочений конспект
Виділення об’єктів у таблиці
Завдання для самостійної роботи
Тестові питання для самоконтролю
Створення та редагування таблиць
Введення та редагування даних
Нумерація рядків таблиці
Автозаповнення таблиці
Копіювання, переміщення та видалення даних
Транспонування таблиць
Скорочений конспект
Завдання для самостійної роботи
Тестові питання для самоконтролю
Форматування таблиць
Зміна розмірів рядків і стовпчиків
Додавання, редагування та знищення приміток
Встановлення формату даних і формату комірок
Скорочений конспект
Завдання для самостійної роботи
Тестові питання для самоконтролю
Організація обчислень у табличному процесорі
Введення формул
Редагування та копіювання формул
Використання стандартних функцій
Створення формул із використанням функцій
Скорочений конспект
Завдання для самостійної роботи
Тестові питання для самоконтролю
Використання табличного процесора для аналізу медичних даних
Розрахунок відсоткового відношення
Розрахунок середнього значення
Розрахунок математичного сподівання
Розрахунок дисперсії
Розрахунок середньоквадратичного відхилення
Розрахунок коефіцієнта кореляції
Аналіз залежності між величинами
Скорочений конспект
Завдання для самостійної роботи
Тестові питання для самоконтролю
Представлення медичних даних за допомогою графіків і діаграм
Вибір типу діаграми
Елементи діаграми
Створення стандартної діаграми
Встановлення параметрів діаграми
Редагування діаграми
Внесення додаткових даних у діаграму
Зміна типу діаграми
Скорочений конспект
Завдання для самостійної роботи
Тестові питання для самоконтролю
Робота з базами даних
Поняття про базу даних. Створення таблиці даних
Сортування даних
Фільтрування даних
Скорочений конспект
Завдання для самостійної роботи
Питання для самоконтролю
Підсумкова контрольна робота
Статистичний аналіз даних
Робота з базою даних
Медичні інформаційні системи
Короткі теоретичні відомості
Принципи побудови медичних інформаційних систем
Функції медичних інформаційних систем
Структура медичних інформаційних систем
Тестові питання для самоконтролю
Комп’ютерна томографія
Короткі теоретичні відомості
Рентгенівська комп’ютерна томографія
Магнітно-резонансна томографія
Позитронно-емісійна томографія
Ультразвукова томографія
Тестові питання для самоконтролю
Медичні приладо-комп’ютерні системи
Короткі теоретичні відомості
Комп’ютерна електрокардіографія
Комп’ютерна електроенцефалографія
Комп’ютерна реографія
Комп’ютерна спірографія
Комп’ютерні моніторингові системи
Системи лабораторної діагностики
Тестові питання для самоконтролю
Додатки
Додаток 1. Основи роботи в текстовому редакторі Microsoft Word
Додаток 2. Створення презентацій у середовищі  Microsoft PowerPoint
Список літератури

Авторы книги Основи медичної інформатики. Практикум: навчальний посібник (І—ІІІ р. а.) / Т.І. Бондаренко

Т.І. Бондаренко

Характеристики книги Основи медичної інформатики. Практикум: навчальний посібник (І—ІІІ р. а.) / Т.І. Бондаренко

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год: 2016
Количество страниц: 128 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 84х108/32
Вес: 187 г
ISBN: 978-617-505-647-9

 

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебное пособие автора Т.И. Бондаренко Основы медицинской информатики. Практикум на украинском языке, а также прочитать онлайн и бесплатно скачать фрагмент книги. ВСИ «Медицина»