Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Медицинская информатика в модулях: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др.

Медицинская информатика в модулях: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др.

В наявності
60 грн
Автори: Ірина Євгенівна Булах, Леся Петрівна Войтенко, Олена Станіславівна Аліта та ін.
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів III—IV рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Медицина"
Мова: російська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 192
ISBN: 978-617-505-339-3
ВСВ «Медицина»

Опис книги Медицинская информатика в модулях: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др.

Непрерывное развитие и активное внедрение современных информационно-коммуника­ционных технологий в медицинские исследования и клиническую практику актуализируют проблему информатической подготовки будущего врача, осуществляемой в процессе изучения дисциплины «Медицинская информатика». Одной из важных задач изучения этой дисциплины в высших учебных заведениях является овладение программно-аппаратным обеспечением ин­формационных технологий для решения типичных задач профессиональной деятельности вра­ча. В условиях информатизации общества программно-аппаратное обеспечение информацион­ных технологий довольно стремительно развивается и обновляется. Это актуализирует необхо­димость в постоянном развитии и обновлении всех компонентов учебно-методического обеспечения по дисциплине «Медицинская информатика».
Учебное пособие «Медицинская информатика в модулях» подготовлено в соответствии с действующей программой учебной дисциплины «Медицинская информатика». В пособии из­ложен дидактический материал для подготовки специалистов с соответствующей современно­му уровню развития информационно-коммуникационных технологий информатической под­готовкой.
Для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации.
Безперервний розвиток і активне впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у медичні дослідження і клінічну практику актуалізують проблему інформатичної підготовки майбутнього лікаря, здійснюваної в процесі вивчення дисципліни «Медична інфор­матика». Одним із важливих завдань вивчення цієї дисципліни у вищих навчальних закладах є оволодіння програмно-апаратним забезпеченням інформаційних технологій для розв'язання типових завдань професійної діяльності лікаря. В умовах інформатизації суспільства програм­но-апаратне забезпечення інформаційних технологій досить стрімко розвивається й оновлю­ється. Це актуалізує потребу в постійному розвитку та оновленні всіх компонентів навчально- методичного забезпечення з дисципліни «Медична інформатика».
Навчальний посібник «Медична інформатика в модулях» підготовлено відповідно до чинної програми навчальної дисципліни «Медична інформатика». У посібнику викладено ди­дактичний матеріал для підготовки фахівців із відповідною сучасному рівню розвитку інфор­маційно-комунікаційних технологій інформатичною підготовкою.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

Зміст книги Медицинская информатика в модулях: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др.

Список сокращений | Модуль I. ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. ОБРАБОТКА И АНАЛИЗ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ ДАННЫХ | Создание и ведение медицинской документации средствами текстового процессора | Информационный медицинский документ: его создание и редактирование | Краткие теоретические сведения | Практические задания | Тестовые задания для самоконтроля | Задания для самостоятельного выполнения | Создание электронных форм и бланков медицинской документации | Краткие теоретические сведения | Практические задания | Тестовые задания для самоконтроля | Компьютерные данные: типы данных, обработка и управление. Построение баз данных медицинских учреждений | Краткие теоретические сведения | Демонстрационный пример | Практические задания | Вопросы для самоконтроля  | Проектирование системы обработки данных. Средства работы с данными | Краткие теоретические сведения | Практические задания | Вопросы для самоконтроля | Кодирование и классификация | Краткие теоретические сведения | Демонстрационный пример 1 |  Демонстрационный пример 2 | Практические задания | Тестовые задания для самоконтроля | Задания для самостоятельного выполнения | Визуализация медико-биологических данных. Обработка и анализ медицинских изображений | Краткие теоретические сведения | Практические задания | Тестовые задания для самоконтроля | Методы биостатистики | Краткие теоретические сведения | Практические задания | Тестовые задания для самоконтроля | Модуль II. МЕДИЦИНСКИЕ ЗНАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ В МЕДИЦИНЕ | Формализация и алгоритмизация медицинских задач | Краткие теоретические сведения | Демонстрационный пример | Практические задания | Тестовые задания для самоконтроля | Задания для самостоятельного выполнения | Формальная логика в решении задач диагностики, лечения и профилактики заболеваний | Краткие теоретические сведения | Демонстрационный пример | Практические задания | Задания для самостоятельного выполнения | Тестовые задания для самоконтроля | Клинические системы поддержки принятия решений. Средства прогнозирования. Моделирование системы поддержки принятия решений | Информационные технологии аппроксимации и прогнозирования статистических данных. Поддержка принятия решений с помощью простых средств прогнозирования | Краткие теоретические сведения | Демонстрационный пример 1 | Демонстрационный пример 2 | Практические задания | Вопросы для самоконтроля | Задания для самостоятельного выполнения | Представление систем поддержки принятия решений. Экспертные системы. Построение базы знаний и структурирование. Современная архитектура системы принятия решений | Краткие теоретические сведения | Типы информационных систем в области здравоохранения | Краткие теоретические сведения | Демонстрационный пример 1 | Демонстрационный пример 2 | Демонстрационный пример 3 | Практические задания | Вопросы для самоконтроля | Индивидуальные медицинские карты. Структуризация содержания электронных медицинских карт | Краткие теоретические сведения | Демонстрационный пример | Практические задания | Вопросы для самоконтроля | Приложения | Приложение 1. Системы кодирования и классификации | Приложение 2. Понятие информационной системы | Приложение 3. Основы работы в текстовом процессоре MS Word | Приложение 4. Основы работы в табличном процессоре MS Excel | Приложение 5. MS Access как система управления реляционными базами данных | Предметный указатель

Автори книги Медицинская информатика в модулях: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др.

И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита, Т.И. Жегрий, И.П. Кривенко, Т.С. Слухай, И.М. Шило

Характеристики книги Медицинская информатика в модулях: учебное пособие (ВУЗ ІV ур. а.) / И.Е. Булах, Л.П. Войтенко, Е.С. Алита и др.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: навчальний посібник
Мова: російська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 192
Обкдадинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 300 г
ISBN: 978-617-505-339-3

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Медична інформатика в модулях: навчальний посібник (ВНЗ ІV р. а.) / І.Є. Булах, Л.П. Войтенко, О.С. Аліта та ін. (російською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна отримати докладну інформацію (фото, опис, автори, характеристики, відгуки, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Суми, Кременчук, Тернопіль, Луцьк, Черкаси, Львів, Житомир, Хмельницький, Ужгород, Луганськ, Чернігів, Чернівці, Кіровоград, Івано-Франківськ, Рівне, Дніпропетровськ, Харків, Миколаїв, Полтава, Запоріжжя, Вінниця, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.