Телефоны

044-235-16-29,  044-581-15-67

с 8:30 до 17:30 (Сб, Вс выходные)

ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике: навчальний посібник / Джон Р. Хемптон; переклад 6-го англ. видання. — Три мови

ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике: навчальний посібник / Джон Р. Хемптон; переклад 6-го англ. видання. — Три мови

В наличии
До завершения акции:
430 грн344 грн
Авторы: Джон Р. Хэмптон; при участии Дэвида Эдлэма; научные редакторы перевода Нестор Н. Середюк, Алексей З. Скакун
Гриф: рекомендовано ученым советом Ивано-Франковского национального медицинского университета
Аудитория: для студентов медицинских учреждений высшего образования, врачей-интернов, врачей общей практики, кардиологов, врачей функциональной диагностики, терапевтов, ревматологов и врачей, которые начинают свою практическую деятельность и хотят профессионально изучить электрокардиографию
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод The ECG in Practice, 6th edition публикуется в соответствии с договором с Elsevier Limited
Язык: украинский, английский, русский (трехъязычное издание)
Год: 2018
Количество страниц: 560 (двухцветные)
Формат: 84х108/16 (20,5 х 26 см)
ISBN: 978-617-505-713-1
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике: навчальний посібник / Джон Р. Хемптон; переклад 6-го англ. видання. — Тримовне

У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» висвітлено особливості використання ЕКГ для діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак основоположні принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження.
Враховано особливості діагностики хворих з імплантованими електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. Глави посібника містять інформацію стосовно електрофізіології та призначення електричних пристроїв, що дасть змогу лікарям провести попередню діагностику стану пацієнтів із різноманітними функціональними розладами. Детально подано ЕКГ у 12 відведеннях.
Для студентів, а також лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів, ревматологів і лікарів, які починають свою практичну діяльність і бажають професійно вивчити електрокардіографію.

Содержание книги ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике: навчальний посібник / Джон Р. Хемптон; переклад 6-го англ. видання. — Тримовне

ЕКГ у 12 відведеннях
1. ЕКГ здорової людини
«Нормальна» ЕКГ
Нормальний серцевий ритм
Частота серцевих скорочень
Екстрасистоли
Зубець Р
Інтервал P—Q(R)
Комплекс QRS
Сегмент ST
Зубець T
Інтервал Q—T
ЕКГ у спортсменів
ЕКГ під час вагітності
ЕКГ у дитячому віці
Частота відхилень на ЕКГ у здорових людей 57
Що робити
Варіанти норми
Прогностичне значення змін на ЕКГ
Подальше обстеження
Лікування при безсимптомних змінах на ЕКГ
2. ЕКГ у пацієнтів із серцебиттям  та епізодами синкопе в міжнападовий період
Анамнез та фізикальне обстеження
Серцебиття
Передсинкопальні стани та епізоди синкопе
Фізикальне обстеження
ЕКГ-діагностика
Епізоди синкопе, зумовлені неаритмогенними захворюваннями серця
Причини можливих нападів тахікардії
Причини можливих нападів брадикардії
Амбулаторна реєстрація ЕКГ
3. ЕКГ у пацієнтів із тахікардією
Механізми розвитку тахікардії
Підвищений автоматизм і тригерна активність
Порушення ритму, зумовлені механізмом re-entry
Диференціальна діагностика тахікардій, спричинених підвищеним автоматизмом чи механізмом re-entry
Симптоматичні тахікардії
Симптоматична синусова аритмія
Симптоматична екстрасистолія
Симптоматична тахікардія з вузькими комплексами QRS
Симптоматична тахікардія із широкими комплексами QRS
4. ЕКГ у пацієнтів із брадикардією
Механізми розвитку брадикардії
Синоатріальна хвороба серця — синдром слабкості синусового вузла
Фібриляція і тріпотіння передсердь
Атріовентрикулярна блокада
Тактика лікування брадикардії
Тимчасова кардіостимуляція при гострому інфаркті міокарда
Постійна кардіостимуляція
Пейсмекери для правого шлуночка (VVI)
Пейсмекери для правого передсердя (AAI)
Двокамерні пейсмекери (DDD)
Порушення функції пейсмекера
Показання до імплантації пейсмекера
5. ЕКГ у пацієнтів із болем у грудях
Анамнез та обстеження
Гострий біль у грудях
Хронічний біль у грудях
ЕКГ за наявності болю у грудях
ЕКГ у пацієнтів з ішемією міокарда
Зміни ЕКГ при інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST (STEMI)
Зміни ЕКГ при інфаркті міокарда без елевації сегмента ST (NSTEMI)
Ішемія без інфаркту міокарда
ЕКГ при тромбоемболії легеневої артерії
ЕКГ при інших причинах болю у грудях
6. ЕКГ у пацієнтів із задишкою
Анамнез та обстеження
Порушення ритму
ЕКГ при ураженні лівих відділів серця
ЕКГ при гіпертрофії лівого передсердя
ЕКГ при гіпертрофії лівого шлуночка
Зміни ЕКГ, що симулюють гіпертрофію лівого шлуночка
ЕКГ при ураженні правих відділів серця
ЕКГ при гіпертрофії правого передсердя
ЕКГ при гіпертрофії правого шлуночка
Що робити
Кардіоресинхронізу вальна терапія (КРТ)
7. Вплив інших станів на ЕКГ
Артефакти під час реєстрації ЕКГ
ЕКГ у разі природжених вад серця
ЕКГ при системних захворюваннях
ЕКГ при порушенні балансу електролітів
Вплив лікарських препаратів на ЕКГ
Інші причини змін ЕКГ
8. Висновки: чотири етапи для максимально ефективного  використання ЕКГ
Опис
Інтерпретація
Діагностика
Лікування
Висновки
Алфавітний покажчик
 
 
12-lead ECGs
1. The ECG in healthy people
The ‘normal’ ECG
The normal cardiac rhythm
The heart rate
Extrasystoles
The P wave
The PR interval
The QRS complex
The ST segment
The T wave
The QT interval
The ECG in athletes
The ECG in pregnancy
The ECG in children
Frequency of ECG abnormalities in healthy people
What to do
The range of normality
The prognosis of patients with an abnormal ECG
Further investigations
Treatment of asymptomatic ECG abnormalities
2. The ECG in patients with palpitations and syncope: between attacks
The clinical history and physical examination
Palpitations
Dizziness and syncope
Physical examination
The ECG
Syncope due to cardiac disease other than arrhythmias
Patients with possible tachycardias
Patients with possible bradycardias
Ambulatory ECG recording
3. The ECG when the patient has a tachycardia
Mechanism of tachycardias
Enhanced automaticity and triggered activity
Abnormalities of cardiac rhythm due to re-entry
Differentiation between re-entry and enhanced automaticity
Tachycardias with symptoms
Sinus rhythm causing symptoms
Extrasystoles causing symptoms
Narrow complex tachycardias causing symptoms
Broad complex tachycardias causing symptoms
4. The ECG when the patient has a bradycardia
Mechanism of bradycardias
Sinoatrial disease – the ‘sick sinus syndrome’
Atrial fibrillation and flutter
Atrioventricular block
Management of bradycardias
Temporary pacing in patients with acute myocardial infarction
Permanent pacing
Right ventricular pacemakers (VVI)
Right atrial pacemakers (AAI)
Dual-chamber pacemakers (DDD)
Abnormal pacemaker function
Indications for pacemaker insertion
5. The ECG in patients with chest pain
History and examination
Acute chest pain
Chronic chest pain
The ECG in the presence of chest pain
The ECG in patients with myocardial ischaemia
ECG changes in ST segment elevation myocardial infarction (STEMI)
ECG changes in non-ST segment elevation myocardial infarction (NSTEMI)
Ischaemia without myocardial infarction
The ECG in pulmonary embolism
The ECG in other causes of chest pain
6. The ECG in patients with breathlessness
History and examination
Rhythm problems
The ECG in disorders affecting the left side of the heart
The ECG in left atrial hypertrophy
The ECG in left ventricular hypertrophy
ECGs that can mimic left ventricular hypertrophy
The ECG in disorders affecting the right side of the heart
The ECG in right atrial hypertrophy
The ECG in right ventricular hypertrophy
What to do
Cardiac resynchroni zation therapy (CRT)
7. The effect of other conditions on the ECG
Artefacts in ECG recordings
The ECG in congenital heart disease
The ECG in systemic diseases
The effects of serum electrolyte abnormalities on the ECG
The effects of medication on the ECG
Other causes of an abnormal ECG
8. Conclusions: four steps to making the most of the ECG
Description
Interpretation
Diagnosis
Treatment
Conclusion
Index
 
 
ЭКГ в 12 отведениях
1. ЭКГ здорового человека
«Нормальная» ЭКГ
Нормальный сердечный ритм
Частота сердечных сокращений
Экстрасистолы
Зубец Р
Интервал P—Q(R)
Комплекс QRS
Сегмент ST
Зубец T
Интервал Q—T
ЭКГ у спортсменов
ЭКГ при беременности
ЭКГ в детском возрасте
Частота отклонений на ЭКГ у здоровых людей
Что делать
Варианты нормы
Прогностическое зна чение изменений на ЭКГ
Дополнительное обследование
Лечение при бессимптомных изменениях на ЭКГ
2. ЭКГ у пациентов с сердце­биением и эпизодами синкопе в межприступный период
Анамнез и физикальное обследование
Сердцебиения
Предсинкопальные состояния и эпизоды синкопе
Физикальное обследование
ЭКГ-диагностика
Эпизоды синкопе, обусловленные неаритмогенными заболеваниями сердца
Причины возможных приступов тахикардии
Причины возможных приступов брадикардии
Амбулаторная регистрация ЭКГ
3. ЭКГ у пациентов с тахикардией
Механизмы развития тахикардии
Повышенный автоматизм и триггерная активность
Нарушения ритма, обусловленные механизмом re-entry
Дифференциальная диагностика тахикардий, обусловленных повышенным автоматизмом или механизмом re-entry
Симптоматические тахикардии
Симптоматическая синусовая аритмия
Симптоматическая экстрасистолия
Симптоматическая тахикардия с узкими комплексами QRS
Симптоматическая тахикардия с широкими комплексами QRS
4. ЭКГ у пациентов с брадикардией
Механизмы развития брадикардии
Синоатриальная болезнь сердца — синдром слабости синусового узла
Фибрилляция и трепетание предсердий
Атриовентрикулярная блокада
Тактика лечения брадикардии
Временная кардиостимуляция при остром инфаркте миокарда
Постоянная кардиостимуляция
Пейсмекеры для правого желудочка (VVI)
Пейсмекеры для правого предсердия (AAI)
Двухкамерные пейсмекеры (DDD)
Нарушение функции пейсмекера
Показания к имплан тации пейсмекера
5. ЭКГу пациентов с болью в груди
Анамнез и обследование
Острая боль в груди
Хроническая боль в груди
ЭКГ при наличии боли в груди
ЭКГ у пациентов с ишемией миокарда
Изменения ЭКГ при инфаркте миокарда с элевацией сегмента ST (STEMI)
Изменения ЭКГ при инфаркте миокарда без элевации сегмента ST (NSTEMI)
Ишемия без инфаркта миокарда
ЭКГ при тромбоэмболии легочной артерии
ЭКГ при других причинах боли в груди
6. ЭКГ у пациентов с одышкой
Анамнез и обследование
Нарушение ритма
ЭКГ при поражении левых отделов сердца
ЭКГ при гипертрофии левого предсердия
ЭКГ при гипертрофии левого желудочка
Изменения ЭКГ, симулирующие гипертрофию левого желудочка
ЭКГ при поражении правых отделов сердца
ЭКГ при гипертрофии правого предсердия
ЭКГ при гипертрофии правого желудочка
Что делать
Кардиоресинхронизирующая терапия (КРТ)
7. Влияние других состояний на ЭКГ
Артефакты при регистрации ЭКГ
ЭКГ при врожденных пороках сердца
ЭКГ при системных заболеваниях
ЭКГ при нарушении электролитного баланса
Влияние лекарственных препаратов на ЭКГ
Другие причины изменений ЭКГ
8. Заключение: четыре этапа для максимально эффективного использования ЭКГ
Описание
Интерпретация
Диагностика
Лечение
Заключение
Алфавитный указатель

Авторы книги ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике: навчальний посібник / Джон Р. Хемптон; переклад 6-го англ. видання. — Тримовне

Джон Р. Хэмптон — доктор медицины, магистр гуманитарных наук, доктор философии, почетный член Королевской коллегии врачей, член Британского факультета фармацевтической медицины, член Европейского союза кардиологов; почетный профессор кардиологии, Ноттингемский университет, Великобритания.
С участием Дэвида Эдлэма — бакалавра гуманитарных наук, бакалавра медицины, бакалавра хирургии, доктор философии, член Королевской коллегии врачей; старший преподаватель из неотложных состояний в кардиологической практике и интервенционной кардиологии, почетный советник по вопросам кардиологии, Лестерский университет, Великобритания.

Научные редакторы перевода
Нестор Н. Середюк — доктор медицинских наук, профессор Ивано-Франковского национального медицинского университета, заслуженный деятель науки и техники Украины, академик АНТКУ, член A.S.H. (Американского общества по гипертонии), член ESC (Европейского общества кардиологов).
Алексей З. Скакун — врач-интерн ННИП по специальности «Внутренние болезни».

Характеристики книги ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике: навчальний посібник / Джон Р. Хемптон; переклад 6-го англ. видання. — Тримовне

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Лицензия: перевод The ECG in Practice, 6th edition публикуется в соответствии с договором с Elsevier Limited
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский, английский, русский (трехъязычное издание)
Год: 2018
Количество страниц: 560 (двухцветные)
Обложка: мягкая
Формат: 84х108/16 (20,5 х 26 см)
Вес: 1,385 кг
ISBN:
978-617-505-713-1
Людмила
2020-12-10 22:45:19
Отличный сервис! Книга очень информативная.
Ответить

1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

На этой странице можно ознакомиться и купить по издательской цене учебное пособие автора Джон Р. Хэмптона ЭКГ в практике на украинском, английском, русском языках, а также прочитать онлайн фрагмент книги и скачать бесплатно информацию о нее. ВСИ «Медицина»