Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Уже в наличии новинка «Анатомія людини» под редакцией С.М. Билаша!

Уже в наличии новинка «Анатомія людини» под редакцией С.М. Билаша!

09.08.2023
В наличии новинка для получателей высшего образования первого (бакалаврского) уровня отрасли знаний 22 «Здравоохранение», специальности 223 «Медсестринство», обучающихся по образовательно-профессиональным программам «Парамедик» и «Сестринское дело»: «Анатомія людини: підручник / С.М. Білаш, М.М. Коптев, О.М. Проніна, О.М. Бєляєва та ін.»
 
Підручник призначений для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 223 «Медсестринство», які навчаються за освітньо-професійними програмами «Парамедик» і «Сестринська справа».
Подано відомості про історію розвитку анатомії людини, предмет її вивчення та завдання. Будову органів і систем викладено за системним принципом із урахуванням клінічно значущих аспектів.
Робота з підручником передбачає набуття здобувачами освіти знань у світлі сучасних природничо-наукових уявлень про будову і функції організму людини, уміння використовувати набуті знання в практичній діяльності парамедика та медичної сестри. Анатомічна термінологія наведена відповідно до другого видання Terminologia Anatomica.
З огляду на те, що без засвоєння основних положень і закономірностей систематичної анатомії неможливе оволодіння будь-якими спеціальностями в галузях знань 22 «Охорона здоров’я» і 09 «Біологія», підручник може бути використаний у процесі підготовки майбутніх фахівців, які навчаються за ОПП «Медицина», «Стоматологія», «Громадське здоров’я», «Фармація. Промислова фармація», «Біологія», «Фізична терапія, ерготерапія».