Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

В наличии
230 грн
Авторы: Владимир Семенович Тарасюк, Николай Васильевич Матвийчук, Виктор Владимирович Паламар и др.; под редакцией Владимира Семеновича Тарасюка
Гриф: рекомендовано МОЗ Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений II—IV уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 528
ISBN: 978-617-505-581-6
ВСИ «Медицина»

Описание книги Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок.
Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Содержание книги Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

Список скорочень | Розділ 1. Надзвичайні ситуації. Загальна характеристика, класифікація | Надзвичайні ситуації природного характеру | Стихійні лиха геологічного походження | Землетрус | Моретрус (цунамі) | Вулкани | Зсуви | Стихійні лиха гідрологічного (топологічного) походження | Повінь | Селі | Затори та зажори льоду на ріках | Нагони | Снігові лавини, замети і зледеніння | Стихійні лиха метеорологічного походження | Шторми, урагани, смерчі | Надзвичайні ситуації техногенного походження | Транспортні катастрофи | Організація роботи медичних формувань служби медицини катастроф на місці транспортної катастрофи | Безпека на льоду | Допомога при утопленні | Надзвичайні ситуації воєнного часу | Розділ 2. Нормативно­правові акти, організація та завдання Державної служби медицини катастроф | Нормативно­правові акти, що визначають організацію і діяльність Державної служби медицини катастроф | Основні принципи організації Державної служби медицини катастроф | Принципи управління з надання екстреної медичної допомоги населенню та матеріально­технічне забезпечення Державноїслужби медицини катастроф | Особливості організаційної структури Державної службимедицини катастроф України | Український науково­практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф як головний заклад Державної служби медицини катастроф | Спеціалізовані бригади постійної готовності першої черги Державної служби медицини катастроф | Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги Державної служби медицини катастроф | Ліжкофонд Державної служби медицини катастроф територіального рівня | Сили, заклади та формування Державної служби медицини катастроф | Координаційна комісія Державної служби медицини катастроф | Державна служба медицини катастроф області. Обласна координаційна комісія та формування Державної служби медицини катастроф |Розділ 3. Загальні принципи надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях | Види і суть медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях | Перша медична допомога | Долікарська допомога | Перша лікарська допомога | Кваліфікована медична допомога | Спеціалізована медична допомога | Загальний (первинний) огляд потерпілих | Загальні етапи послідовності надання допомоги | А (аіrways): відновлення прохідності дихальних шляхів | В (breathing): відновлення дихання | С (сіrсиlаtіоn): кровообіг | С1 (сеrvical sріnе): стан шийного відділу хребта | Поняття про травми | Переломи. Допомога при них | Засоби іммобілізації | Вакуумні засоби іммобілізації | Підручні засоби іммобілізації | Вивихи. Допомога при них | Поняття про політравму | Алгоритм надання медичної допомоги на догоспітальному етапі | Синдром тривалого стиснення тканин | Особливості надання невідкладної допомоги хворим із синдромом тривалого стиснення тканин | Поняття про відмороження | Поняття про опіки | Визначення площі опікової поверхні. Сортувальні групи опіку | Патогенез та клінічна картина опіків | Перша допомога при опіках | Прогностичний індекс (індекс Франка) | Поняття про хімічні опіки | Поняття про електротравму | Поняття про радіаційні опіки | Допомога при радіаційних опіках | Поняття про рани | Допомога при ранах | Поняття про кровотечі | Тимчасові методи спинення зовнішньої кровотечі | Стисна пов’язка. Підвищене положення кінцівки | Пальцьове притиснення артерій | Максимальне згинання кінцівки в суглобі | Спинення кровотечі за допомогою джгута | Спинення кровотечі за допомогою ременя (паска), джгута­закрутки | Спинення кровотечі за методом Мікуліча | Остаточний метод спинення зовнішньої кровотечі | Ушкодження органа зору | Травми органа зору | Опіки органа зору | Способи транспортування і перенесення потерпілих | Перенесення потерпілих за допомогою підручних засобів | Перенесення потерпілого однією особою | Перенесення потерпілого двома особами, застосовуючи лямки | Перенесення потерпілого на стандартних ношах | Розділ 4. Організація лікувально­евакуаційного забезпечення населення під час надзвичайних ситуацій | Етапи медичної евакуації | Рятування потерпілих в умовах надзвичайних ситуацій | Медичне сортування | Медична документація | Організація медичної допомоги на першому етапі медичної евакуації | Основи організації лікувально­евакуаційного забезпечення | Особливості організації медичної допомоги дітям при надзвичайних ситуаціях | Особливості реанімації та інтенсивної терапії у дітей при масових ураженнях | Розділ 5. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах. Організація допомоги постраждалим | Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах | Характеристика фаз (етапів) розвитку ядерної аварії | Зони забруднення території, критерії оцінки | Поняття про дозиметрію, методи вимірювання іонізаційного випромінювання. Класифікація дозиметричних приладів | Оцінка радіаційної обстановки методом прогнозування | Оцінка радіаційної обстановки методом розвідки | Медико­санітарні наслідки аварії на радіаційно небезпечному об’єкті. Можливі види уражень | Гостра променева хвороба внаслідок зовнішнього рівномірного опромінення | Гостра променева хвороба при нерівномірному опроміненні | Перша медична допомога при радіаційних ураженнях | Перша лікарська допомога при радіаційних ураженнях | Медична допомога потерпілому в осередку ураження | Режими радіаційного захисту населення та засоби захисту | Основні заходи радіаційного захисту населення | Розділ 6. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах. Організація допомоги постраждалим | Класифікація аварій | Класифікація хімічно небезпечних об’єктів | Класифікація сильнодійних отруйних речовин за хімічним проявом | Характеристика осередків ураження сильнодійними отруйними речовинами | Оцінка хімічної обстановки | Основи захисту населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах | Отруєння хлором. Медична допомога | Отруєння аміаком. Медична допомога | Отруєння фосфорорганічними сполуками. Медична допомога | Отруєння синильною кислотою. Медична допомога | Санітарно­епідемічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. | Фактори, що впливають на її формування | Розділ 7. Організація санітарно­гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях | Санітарно­епідемічна обстановка в осередку надзвичайних ситуацій. Фактори, що впливають на її формування | Санітарно­епідеміологічний нагляд за санітарно­епідемічною обстановкою на державному рівні | Організація роботи формувань і закладів охорони здоров’я в епідемічному осередку під час виникнення надзвичайних ситуацій | Інфекційний стаціонар: організація роботи та функціональні підрозділи | Спеціалізовані протиепідемічні формування | Санітарно­епідемічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Критерії оцінки | Режимно­обмежувальні заходи при надзвичайних ситуаціях | Організація і проведення екстреної і специфічної профілактики в епідемічних осередках | Особливо небезпечні інфекції | Холера | Чума | Сибірка | Укладки та правила взяття матеріалу при особливо небезпечних інфекціях | Протичумний костюм: призначення, типи та склад, порядок використання | Розділ 8. Організація захисту населення у надзвичайних ситуаціях | Основні принципи і способи захисту | Характеристика захисних споруд | Колективні захисні споруди | Засоби індивідуального захисту | Медичний та біологічний захист населення | Медичний захист | Медичні засоби індивідуального захисту | Біологічний захист | Розділ 9. Організація і структура передачі інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медико­санітарні наслідки | Організаційна структура Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій | Функціональна підсистема МОЗ України | Структура функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій | Організація інформаційної діяльності функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій | Інформаційна діяльність вузла базового рівня функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій (після отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медико­санітарні наслідки) | Інформаційна діяльність районного (міського) територіального медичного об’єднання функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій (після отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медико­санітарні наслідки) | Інформаційна діяльність територіального органу управління охорони здоров’я функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій (після отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медико­санітарні наслідки) | Режим функціонування системи захисту населення і території | Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (первинне), рекомендації щодо його заповнення і подання | Розділ 10. Пов’язки при надзвичайних ситуаціях (десмургія) | Пов’язки, перев’язки та правила їх накладання | М’які бинтові пов’язки | Пов’язки при ушкодженнях голови та шиї | Пов’язки при ушкодженнях грудної клітки | Пов’язки при ушкодженнях верхньої кінцівки | Пов’язки на ділянки живота і таза | Пов’язки при ушкодженнях нижньої кінцівки | Косинкові пов’язки | Косинкова пов’язка на голову | Косинкова пов’язка на грудну клітку | Косинкові пов’язки на верхню кінцівку | Косинкова пов’язка на сідниці, промежину | Косинкові пов’язки на нижню кінцівку | Пращоподібні пов’язки | Пращоподібні пов’язки на голову | Підтримувальна пов’язка зовнішніх статевих органів | Сітчасті пов’язки | Розділ 11. Отруєння в побуті, господарстві | Отруєння етиловим спиртом (алкоголем) і його похідними | Отруєння сурогатами алкоголю | Отруєння метиловим спиртом | Отруєння етиленгліколем | Отруєння оцтовою кислотою (есенцією) | Отруєння мінеральними кислотами | Отруєння лугами | Отруєння чадним газом | Отруєння дихлоретаном | Отруєння грибами | Додатки | Ситуаційні задачі | Список використаної літератури

Авторы книги Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

В.С.Тарасюк, Н.В. Матвийчук, В.В. Паламар, І.М. Азарский, Г.Б. Кучанскяа, Н.Д. Королева

Характеристики книги Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 528
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 802 г
ISBN: 978-617-505-581-6

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Медицина чрезвычайных ситуаций. Организация оказания первой медицинской помощи: учебное пособие (ВУЗ II—IV ур. а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. Матвийчук, В.В. Паламар и др.; под ред. В.С. Тарасюка (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить детальную информацию (фото, характеристики, содержание, отзывы, описание, авторы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Днепропетровск, Винница, Кировоград, Николаев, Ровно, Луганск, Сумы, Черкассы, Полтава, Черновцы, Ивано-Франковск, Кременчуг, Житомир, Чернигов, Луцк, Тернополь, Харьков, Ужгород, Хмельницкий, Запорожье, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.