Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

74669
Нет в наличии
 
 
Авторы: Владимир Семенович Тарасюк, Николай Васильевич Матвийчук, Виктор Владимирович Паламар и др.; под редакцией Владимира Семеновича Тарасюка
Гриф: рекомендовано МОЗ Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений II—IV уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2017, 4-е (исправленное)
Количество страниц: 528 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-581-6
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

У навчальному посібнику розкрито питання надзвичайних ситуацій, їх походження, причини виникнення та медико-санітарні наслідки при них. Описано загальні принципи надання медичної допомоги потерпілим при надзвичайних ситуаціях, організації лікувально-евакуаційного забезпечення. Надано алгоритми виконання практичних навичок.
Розкрито питання організації санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення, проведення його захисту в умовах надзвичайних ситуацій; механізм передачі інформації по вертикалі з місця виникнення надзвичайних ситуацій. Книга підготовлена згідно з Державною програмою зі створення єдиної системи надання екстреної медичної допомоги.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також коледжів, училищ та інститутів медсестринства.

Содержание книги Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

Список скорочень
Розділ 1. Надзвичайні ситуації. Загальна характеристика, класифікація
Надзвичайні ситуації природного характеру
Стихійні лиха геологічного походження
Землетрус
Моретрус (цунамі)
Вулкани
Зсуви
Стихійні лиха гідрологічного (топологічного) походження
Повінь
Селі
Затори та зажори льоду на ріках
Нагони
Снігові лавини, замети і зледеніння
Стихійні лиха метеорологічного походження
Шторми, урагани, смерчі
Надзвичайні ситуації техногенного походження
Транспортні катастрофи
Організація роботи медичних формувань служби медицини катастроф на місці транспортної катастрофи
Безпека на льоду
Допомога при утопленні
Надзвичайні ситуації воєнного часу
Розділ 2. Нормативно­правові акти, організація та завдання Державної служби медицини катастроф
Нормативно­правові акти, що визначають організацію і діяльність Державної служби медицини катастроф
Основні принципи організації Державної служби медицини катастроф
Принципи управління з надання екстреної медичної допомоги населенню та матеріально­технічне забезпечення Державноїслужби медицини катастроф
Особливості організаційної структури Державної службимедицини катастроф України
Український науково­практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф як головний заклад Державної служби медицини катастроф
Спеціалізовані бригади постійної готовності першої черги Державної служби медицини катастроф
Спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги Державної служби медицини катастроф
Ліжкофонд Державної служби медицини катастроф територіального рівня
Сили, заклади та формування Державної служби медицини катастроф
Координаційна комісія Державної служби медицини катастроф
Державна служба медицини катастроф області. Обласна координаційна комісія та формування Державної служби медицини катастроф
Розділ 3. Загальні принципи надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях
Види і суть медичної допомоги у надзвичайних ситуаціях
Перша медична допомога
Долікарська допомога
Перша лікарська допомога
Кваліфікована медична допомога
Спеціалізована медична допомога
Загальний (первинний) огляд потерпілих
Загальні етапи послідовності надання допомоги
А (аіrways): відновлення прохідності дихальних шляхів
В (breathing): відновлення дихання
С (сіrсиlаtіоn): кровообіг
С1 (сеrvical sріnе): стан шийного відділу хребта
Поняття про травми
Переломи. Допомога при них
Засоби іммобілізації
Вакуумні засоби іммобілізації
Підручні засоби іммобілізації
Вивихи. Допомога при них
Поняття про політравму
Алгоритм надання медичної допомоги на догоспітальному етапі
Синдром тривалого стиснення тканин
Особливості надання невідкладної допомоги хворим із синдромом тривалого стиснення тканин
Поняття про відмороження
Поняття про опіки
Визначення площі опікової поверхні. Сортувальні групи опіку
Патогенез та клінічна картина опіків
Перша допомога при опіках
Прогностичний індекс (індекс Франка)
Поняття про хімічні опіки
Поняття про електротравму
Поняття про радіаційні опіки
Допомога при радіаційних опіках
Поняття про рани
Допомога при ранах
Поняття про кровотечі
Тимчасові методи спинення зовнішньої кровотечі
Стисна пов’язка. Підвищене положення кінцівки
Пальцьове притиснення артерій
Максимальне згинання кінцівки в суглобі
Спинення кровотечі за допомогою джгута
Спинення кровотечі за допомогою ременя (паска), джгута­закрутки
Спинення кровотечі за методом Мікуліча
Остаточний метод спинення зовнішньої кровотечі
Ушкодження органа зору
Травми органа зору
Опіки органа зору
Способи транспортування і перенесення потерпілих
Перенесення потерпілих за допомогою підручних засобів
Перенесення потерпілого однією особою
Перенесення потерпілого двома особами, застосовуючи лямки
Перенесення потерпілого на стандартних ношах
Розділ 4. Організація лікувально­евакуаційного забезпечення населення під час надзвичайних ситуацій
Етапи медичної евакуації
Рятування потерпілих в умовах надзвичайних ситуацій
Медичне сортування
Медична документація
Організація медичної допомоги на першому етапі медичної евакуації
Основи організації лікувально­евакуаційного забезпечення
Особливості організації медичної допомоги дітям при надзвичайних ситуаціях
Особливості реанімації та інтенсивної терапії у дітей при масових ураженнях
Розділ 5. Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах. Організація допомоги постраждалим
Аварії на радіаційно небезпечних об’єктах
Характеристика фаз (етапів) розвитку ядерної аварії
Зони забруднення території, критерії оцінки
Поняття про дозиметрію, методи вимірювання іонізаційного випромінювання. Класифікація дозиметричних приладів
Оцінка радіаційної обстановки методом прогнозування
Оцінка радіаційної обстановки методом розвідки
Медико­санітарні наслідки аварії на радіаційно небезпечному об’єкті. Можливі види уражень
Гостра променева хвороба внаслідок зовнішнього рівномірного опромінення
Гостра променева хвороба при нерівномірному опроміненні
Перша медична допомога при радіаційних ураженнях
Перша лікарська допомога при радіаційних ураженнях
Медична допомога потерпілому в осередку ураження
Режими радіаційного захисту населення та засоби захисту
Основні заходи радіаційного захисту населення
Розділ 6. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах. Організація допомоги постраждалим
Класифікація аварій
Класифікація хімічно небезпечних об’єктів
Класифікація сильнодійних отруйних речовин за хімічним проявом
Характеристика осередків ураження сильнодійними отруйними речовинами
Оцінка хімічної обстановки
Основи захисту населення при аваріях на хімічно небезпечних об’єктах
Отруєння хлором. Медична допомога
Отруєння аміаком. Медична допомога
Отруєння фосфорорганічними сполуками. Медична допомога
Отруєння синильною кислотою. Медична допомога
Санітарно­епідемічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації.
Фактори, що впливають на її формування
Розділ 7. Організація санітарно­гігієнічного і протиепідемічного забезпечення населення при надзвичайних ситуаціях
Санітарно­епідемічна обстановка в осередку надзвичайних ситуацій. Фактори, що впливають на її формування
Санітарно­епідеміологічний нагляд за санітарно­епідемічною обстановкою на державному рівні
Організація роботи формувань і закладів охорони здоров’я в епідемічному осередку під час виникнення надзвичайних ситуацій
Інфекційний стаціонар: організація роботи та функціональні підрозділи
Спеціалізовані протиепідемічні формування
Санітарно­епідемічна обстановка в осередку надзвичайної ситуації. Критерії оцінки
Режимно­обмежувальні заходи при надзвичайних ситуаціях
Організація і проведення екстреної і специфічної профілактики в епідемічних осередках
Особливо небезпечні інфекції
Холера
Чума
Сибірка
Укладки та правила взяття матеріалу при особливо небезпечних інфекціях
Протичумний костюм: призначення, типи та склад, порядок використання
Розділ 8. Організація захисту населення у надзвичайних ситуаціях
Основні принципи і способи захисту
Характеристика захисних споруд
Колективні захисні споруди
Засоби індивідуального захисту
Медичний та біологічний захист населення
Медичний захист
Медичні засоби індивідуального захисту
Біологічний захист
Розділ 9. Організація і структура передачі інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медико­санітарні наслідки
Організаційна структура Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій
Функціональна підсистема МОЗ України
Структура функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій
Організація інформаційної діяльності функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій
Інформаційна діяльність вузла базового рівня функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій (після отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медико­санітарні наслідки)
Інформаційна діяльність районного (міського) територіального медичного об’єднання функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій (після отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медико­санітарні наслідки)
Інформаційна діяльність територіального органу управління охорони здоров’я функціональної підсистеми МОЗ України в межах Урядової інформаційно­аналітичної служби з питань надзвичайних ситуацій (після отримання інформації про виникнення надзвичайної ситуації та її медико­санітарні наслідки)
Режим функціонування системи захисту населення і території
Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (первинне), рекомендації щодо його заповнення і подання
Розділ 10. Пов’язки при надзвичайних ситуаціях (десмургія)
Пов’язки, перев’язки та правила їх накладання
М’які бинтові пов’язки
Пов’язки при ушкодженнях голови та шиї
Пов’язки при ушкодженнях грудної клітки
Пов’язки при ушкодженнях верхньої кінцівки
Пов’язки на ділянки живота і таза
Пов’язки при ушкодженнях нижньої кінцівки
Косинкові пов’язки
Косинкова пов’язка на голову
Косинкова пов’язка на грудну клітку
Косинкові пов’язки на верхню кінцівку
Косинкова пов’язка на сідниці, промежину
Косинкові пов’язки на нижню кінцівку
Пращоподібні пов’язки
Пращоподібні пов’язки на голову
Підтримувальна пов’язка зовнішніх статевих органів
Сітчасті пов’язки
Розділ 11. Отруєння в побуті, господарстві
Отруєння етиловим спиртом (алкоголем) і його похідними
Отруєння сурогатами алкоголю
Отруєння метиловим спиртом
Отруєння етиленгліколем
Отруєння оцтовою кислотою (есенцією)
Отруєння мінеральними кислотами
Отруєння лугами
Отруєння чадним газом
Отруєння дихлоретаном
Отруєння грибами
Додатки
Ситуаційні задачі
Список використаної літератури

Авторы книги Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

В.С.Тарасюк, Н.В. Матвийчук, В.В. Паламар, І.М. Азарский, Г.Б. Кучанскяа, Н.Д. Королева

Характеристики книги Медицина надзвичайних ситуацій. Організація надання першої медичної допомоги: навчальний посібник (ВНЗ ІІ—ІV р. а.) / В.С. Тарасюк, М.В. Матвійчук, В.В. Паламар та ін.; за ред. В.С. Тарасюка. — 4-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год и номер издания: 2017, 4-е (исправленное)
Количество страниц: 528 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 802 г
ISBN: 978-617-505-581-6

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Медицина чрезвычайных ситуаций. Организация оказания первой медицинской помощи: учебное пособие (ВУЗ II—IV ур. а.) / В.С. Тарасюк, Н.В. Матвийчук, В.В. Паламар и др.; под ред. В.С. Тарасюка (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить детальную информацию (фото, характеристики, содержание, отзывы, описание, авторы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также быстро и недорого их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Днепропетровск, Винница, Кировоград, Николаев, Ровно, Луганск, Сумы, Черкассы, Полтава, Черновцы, Ивано-Франковск, Кременчуг, Житомир, Чернигов, Луцк, Тернополь, Харьков, Ужгород, Хмельницкий, Запорожье, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 537-63-62, 581-15-67.