Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Терапевтическая стоматология: в 4 томах. — Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта: учебник (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко и др.

Терапевтическая стоматология: в 4 томах. — Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта: учебник (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко и др.

В наявності
250 грн
Автори: Микола Федорович ДанилевськийАнатолій Васильович Борисенко, Марина Юріївна Антоненко та ін.
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів. Корисні відомості віднайдуть для себе дерматологи, оториноларингологи, лікарі інших фахів
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Медицина"
Рік: 2013
Кількість сторінок: 632 (повнокольорове видання)
ISBN: 978-617-505-236-5
ВСВ «Медицина»

Опис книги Терапевтическая стоматология: в 4 томах. — Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта: учебник (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко и др.

 У підручнику на сучасному рівні висвітлено питання етіології, патогенезу, клінічної картини, патологічної анатомії, діагностики, лікування та профілактики близько 200 захворювань слизової оболонки порожнини рота і губ. Матеріалом для підготовки видання послужили більш ніж 50-річні клінічні спостереження його авторів, їхні біохімічні, цитологічні і морфологічні розробки, а також останні досягнення вітчизняних та зарубіжних учених. Спираючись на власний багаторічний клінічний досвід, автори розробили оригінальну систематику різних патологічних станів слизової оболонки порожнини рота, що її наведено у підручнику.
Видання ілюстроване кольоровими малюнками.
Для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації, субординаторів, лікарів-інтернів. Корисні відомості віднайдуть для себе дерматологи, оториноларингологи, лікарі інших фахів.

Зміст книги Терапевтическая стоматология: в 4 томах. — Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта: учебник (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко и др.

ПОСВЯЩЕНИЕ | ПРЕДИСЛОВИЕ | СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ | Глава 1 . АНАТОМО-ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Анатомические особенности отдельных участков слизистой оболочки полости рта | Гистологические особенности строения слизистой оболочки полости рта | Особенности гистологического строения отдельных участков слизистой оболочки | Физиологические особенности слизистой оболочки полости рта | Возрастные особенности слизистой оболочки полости рта | Полость рта — понятие, особенности структуры и процессов | Контрольные вопросы | Глава 2 . ОБЩАЯ МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Воспалительные процессы слизистой оболочки полости рта | Изменения эпителия слизистой оболочки полости рта | Опухоли слизистой оболочки полости рта | Контрольные вопросы | Глава 3 . ОБСЛЕДОВАНИЕ БОЛЬНЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Анамнез | Объективное обследование слизистой оболочки полости рта | Элементы поражения слизистой оболочки полости рта | Первичные элементы поражения | Вторичные элементы поражения | Специальные методы обследования слизистой оболочки полости рта | Лабораторные методы исследования | Контрольные вопросы | Глава 4. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ЗАБОЛЕВАНИЯХ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И ИХ СИСТЕМАТИКА (КЛАССИФИКАЦИЯ) | Контрольные вопросы | Глава 5 . ТРАВМАТИЧЕСКИЕ ПОРАЖЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Механическая травма | Физическая травма | Химическая травма | Лейкоплакия | Контрольные вопросы | Глава 6. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Вирусные поражения | Острый герпетический стоматит | Рецидивирующий простой герпес | Опоясывающий лишай | Герпетическая ангина | Изменения слизистой оболочки полости рта при острых инфекционных заболеваниях | Грипп | Корь | Ветряная оспа | Инфекционный мононуклеоз | Ящур | СПИД | Бактериальные инфекции | Язвенно-некротический стоматит | Ангина Симановского—Плаута—Венсана | Гангренозный стоматит | Нома | Пиогенная гранулема | Шанкриформная пиодермия | Дифтерия | Скарлатина | Туберкулез | Лепра | Сифилис | Гонорейный стоматит | Микотические поражения | Кандидоз | Острый псевдомембранозный кандидоз | Острый атрофический кандидоз | Хронический гиперпластический кандидоз | Хронический атрофический кандидоз | Актиномикоз | Контрольные вопросы | Глава 7. ЗАБОЛЕВАНИЯ ГУБ | Артифициальный хейлит | Метеорологический хейлит | Актинический хейлит | Инфекционный хейлит | Хроническая трещина губы | Аллергический хейлит | Контактный аллергический хейлит | Экзематозный хейлит | Атопический хейлит | Хейлит, связанный с деструктивными изменениями в эпителии | Эксфолиативный хейлит | Хейлит, связанный с воспалением перемещенных слизисто-серозных желез | Гландулярный хейлит | Макрохейлит | Хроническая лимфедема губ | Гранулематозный хейлит Мишера | Синдром Мелькерссона—Розенталя | Контрольные вопросы | Глава 8. БОЛЕЗНИ ЯЗЫКА | Десквамативный глоссит | Волосатый (черный) язык | Ромбовидный глоссит | Складчатый язык | Контрольные вопросы | Глава 9 . ПРЕДОПУХОЛЕВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ И ОПУХОЛИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И КРАСНОЙ КАЙМЫ ГУБ | Предраковые заболевания слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ | Абразивный преканцерозный хейлит Манганотти | Болезнь Боуэна | Бородавчатый предрак | Ограниченный предраковый гиперкератоз красной каймы губ | Эритроплазия Кейра | Кожный рог | Кератоакантома | Доброкачественные новообразования полости рта и красной каймы губ | Папиллома | Фиброма | Гемангиома | Лимфангиома | Рак слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ | Контрольные вопросы | Глава 10. ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ПОРАЖЕНИЯХ | Аллергические реакции немедленного типа | Анафилактический шок | Ангионевротический отек (Квинке) | Аллергические реакции замедленного типа | Контактный и токсико-аллергический стоматит | Контрольные вопросы | Глава 11. ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ДЕРМАТОЗАХ С АУТОИММУННЫМ КОМПОНЕНТОМ | Пузырчатка | Пемфигоид | Красный плоский лишай | Контрольные вопросы | Глава 12. ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЭКЗОГЕННЫХ ИНТОКСИКАЦИЯХ | Ртутный стоматит | Свинцовый стоматит | Висмутовый стоматит | Поражение слизистой оболочки полости рта при лучевой болезни | Контрольные вопросы | Глава 13. ИЗМЕНЕНИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ | Изменения слизистой оболочки полости рта при заболеваниях желудочно-кишечного тракта | Сердечно-сосудитые заболевания | Болезни крови и кроветворных органов | Анемия | Полицитемия | Тромбоцитопеническая пурпура | Лейкоз | Агранулоцитоз | Эндокринные заболевания | Сахарный диабет | Микседема | Тиреотоксикоз | Гингивит беременных | Болезнь Иценко—Кушинга | Болезнь Аддисона | Гипо- и авитаминоз | Гиповитаминоз С | Гиповитаминоз А | Гиповитаминоз РР | Гиповитаминоз | Гиповитаминоз В2 | Коллагенозы | Красная волчанка | Системная склеродермия | Синдром Шегрена | Контрольные вопросы | Глава 14. НЕЙРОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | Поражения соматических нервов | Невралгия тройничного нерва | Невралгия язычного нерва | Невралгия языкоглоточного нерва | Нейропатия нижнего альвеолярного нерва | Нейропатия язычного нерва | Нейропатия языкоглоточного нерва | Поражения вегетативных нервных образований | Ганглионит крылонебного узла | Ганглионит ушного узла | Ганглионит поднижнечелюстного и подъязычного вегетативных узлов | Ганглионит верхнего шейного узла | Шейный симпатический трунцит | Синдром периваскулярной алгии языка | Лечение вегетативного ганглионита | Глоссодиния | Контрольные вопросы | Глава 15. ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Общие принципы лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта | Общие принципы медикаментозного лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта | Антисептическая обработка полости рта | Антисептики | Препараты растительного происхождения | Обволакивающие средства | Вяжущие средства | Обезболивание | Местноанестезирующие средства | Некрэктомия | Ферментные препараты | Противовоспалительная терапия | Противовоспалительные препараты | Ингибиторы ферментов протеолиза | Препараты растительного происхождения | Средства сорбционно-дезинтоксикационной терапии | Дезинтоксикационные средства | Гипосенсибилизирующие препараты | Антибактериальные препараты | Противогрибковые препараты | Стимуляция процессов репаративной регенерации | Средства стимулирующей терапии | Биогенные стимуляторы | Иммуномодуляторы | Препараты с анаболической активностью | Витаминные препараты | Стимуляция эпителизации | Кератопластические препараты | Кератолитические средства | Физические методы лечения заболеваний слизистой оболочки полости рта | Контрольные вопросы | Глава 16. ПРОФИЛАКТИКА ЗАБОЛЕВАНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА | Контрольные вопросы | ТЕСТЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ | Коды правильных ответов на тестовые задания по терапевтической стоматологии «Заболевания слизистой оболочки полости рта» | ЛИТЕРАТУРА | ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Автори книги Терапевтическая стоматология: в 4 томах. — Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта: учебник (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко и др.

Н.Ф. Данилевский, А.В. БорисенкоЛ.Ф. Сидельникова, М.Ю. Антоненко, О.Ф. Несин, Ж.И. Рахний

Характеристики книги Терапевтическая стоматология: в 4 томах. — Том 4. Заболевания слизистой оболочки полости рта: учебник (ВУЗ ІІІ—ІV ур. а.) / Н.Ф. Данилевский, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко и др.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник

Мова: російська
Рік: 2013
Кількість сторінок: 632 (повнокольорове видання)
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 1.341 кг
ISBN: 978-617-505-236-5

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Терапевтична стоматологія: у 4 томах. — Том 4. Захворювання слизової оболонки порожнини рота: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / М.Ф. Данилевський, А.В. Борисенко, М.Ю. Антоненко та ін. (російською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де Ви можете переглянути інформацію (фото, відгуки, опис, автори, зміст, характеристики, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте оперативну доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Харків, Суми, Луцьк, Житомир, Хмельницький, Черкаси, Вінниця, Івано-Франківськ, Миколаїв, Рівне, Луганськ, Полтава, Чернігів, Тернопіль, Ужгород, Кіровоград, Кременчук, Дніпропетровськ, Львів, Чернівці, Запоріжжя, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.