Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

В наличии
150 грн
Авторы: Марчук О.С., Андрощук Н.Б.
Гриф: утверждено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений I—ІІІ уровней аккредитации
Издательство: ВСИ "Медицина"
Язык: украинский
Год: 2014
Количество страниц: 576
ISBN: 978-617-505-322-5
ВСИ «Медицина»

Описание книги Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

Навчальний посібник створений на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-професійної програми державного стандарту вищої освіти України зі спеціальності “Фармація”.
Посібник містить теоретичний матеріал і навчально-тренінгові завдання, які спрямовані на самостійне оволодіння знаннями і навичками через виконання конкретного виду діяльності. Це дає змогу краще і швидше адаптуватися в технології ліків відповідно до реальної виробничої задачі, працювати продуктивніше і сприяє становленню фахівця.
Матеріал для практичних занять подано у вигляді алгоритмів і еталонів дій студента за алгоритмами.
Для самоконтролю знань і умінь розроблено контрольні запитання, тестові завдання і ситуаційні задачі.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації.

Содержание книги Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

ЧАСТИНА І | Розділ 1. Загальні питання технології ліків | Етичний кодекс фармацевта України | Правила роботи в лабораторії технології ліків | Правила прибирання навчальної лабораторії (аптеки) | Алгоритм дотримання правил особистої гігієни студентів у лабораторії технології ліків | Алгоритм виконання санітарних вимог під час виготовлення ліків на практичних заняттях | Розділ 2. Основні терміни і поняття в технології ліків | Розділ 3. Державне нормування виробництва ліків | Напрями нормування | Біофармація. Фармацевтичні чинники | Алгоритм практичного тренінгу роботи з НТД | Розділ 4. Дозування за масою і об'ємом у технології ліків | Дозування за масою | Метрологічні властивості терезів | Державна метрологічна система міри і ваги | Визначення похибки зважування | Алгоритм практичного тренінгу дозування за масою | Алгоритм практичного тренінгу "Зважування" | Дозування за об'ємом | Дозування рідин краплями | Алгоритм практичного тренінгу дозування за об'ємом | Засоби малої механізації технологічних процесів лікарських препаратів аптечного виготовлення | ЧАСТИНА ІІ | Технологія лікарських препаратів | Розділ 5. Тверді лікарські форми. Порошки (Pulvere) | Виготовлення порошків "ex tempore" | Характеристика порошків | Алгоритм практичного тренінгу прописування порошків і перевірки доз сильнодіючих лікарських засобів | Технологічні стадії виготовлення порошків | Власна технологія порошків | Алгоритм виготовлення порошків | Порошки з екстрактами | Алгоритм виготовлення порошків з екстрактами | Виготовлення порошків із сухими екстрактами | Виготовлення порошків із використанням розчину густого екстракту | Виготовлення порошків із отруйними, сильнодіючими, наркотичними лікарськими засобами | Алгоритм виготовлення порошків з отруйними, сильнодіючими, наркотичними лікарськими засобами | Розділ 6. Лікарські форми з рідким дисперсійним середовищем | Розчини (Solutiones), їх характеристика | Класифікація рідких лікарських форм | Розчинники, їх класифікація | Справжні (істинні) розчини. Поняття про розчинність | Позначення концентрації розчинів у прописах | Алгоритм загальних стадій виготовлення справжніх розчинів | Масо-об'ємний спосіб виготовлення ліків з рідким дисперсійним середовищем | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення ліків з рідким дисперсійним середовищем для перорального і зовнішнього застосування | Концентровані розчини для бюреткової системи | Алгоритм-схема виготовлення концентрованих розчинів | Алгоритм розрахунків і виготовлення концентрованих розчинів | Особливі випадки виготовлення розчинів | Розчини, що утворюють важкорозчинні сполуки або взаємно погіршують розчинність | Стандартні фармакопейні препарати | Алгоритм практичного тренінгу розрахунків розведення фармакопейних розчинів | Неводні розчини | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення неводних (гліцеринових і олійних)розчинів | Спиртові розчини | Краплі (Guttae) | Характеристика крапель | Технологічні стадії виготовлення крапель | Алгоритм перевірки доз сильнодіючих, отруйних лікарських засобів у краплях і їх виготовлення | Краплі, що є комбінованими системами (з настоянками, новогаленовими препаратами) | Краплі для зовнішнього застосування | Розчини високомолекулярних сполук | Характеристика високомолекулярних сполук | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення розчинів ВМС | Розчини екстрактів | Колоїдні розчини (Solutiones Colloidale) | Характеристика колоїдних розчинів | Особливості виготовлення розчинів захищених колоїдів (золів) | Суспензії (Suspensiones) | Характеристика суспензій | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення суспензій дисперсійним методом | Емульсії (Emulsa) | Характеристика емульсій | Олійні емульсії | Визначення типу емульсій | Емульгатори | Алгоритм-схема виготовлення олійних емульсій | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення олійних емульсій | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення насіннєвих емульсій | Настої і відвари (Infusa et Decocta) | Характеристика настоїв і відварів | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення водних витяжок із лікарської рослинної сировини із застосуванням апаратури | Чинники, що впливають на повноту і швидкість екстрагування | Алгоритм особливих випадків технології водних витяжок | Слизи: характеристика і технологія | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення слизу кореня алтеї | Фітопрепарати промислового виробництва: настоянки, екстракти, максимально очищені препарати, соки свіжих рослин | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення настоїв із сухих і рідких екстрактів-концентратів | Настоянки | Розділ 7. М'які лікарські засоби для зовнішнього застосування | Лініменти (Linimenta) | Класифікація лініментів | Алгоритм загальних правил виготовлення лініментів | Власна технологія лініментів | Мазі (Unguenta) | Характеристика мазей | Класифікація мазей | Мазеві основи | Технологія мазей | Загальні правила виготовлення мазей і введення в них лікарських засобів | Алгоритм практичного тренінгу технології мазей і паст | Виготовлення мазей різних типів | Концентрати і напівфабрикати для виготовлення мазей | Супозиторії (Suppositoria) | Характеристика супозиторіїв | Способи прописування супозиторіїв | Супозиторні основи | Склад і характеристика деяких супозиторних основ | Виготовлення супозиторіїв методом викачування | Алгоритм практичного тренінгу виготовлення супозиторіїв методом викачування | Виготовлення супозиторіїв методом виливання | Алгоритм практичного тренінгу технології супозиторіїв методом виливання | Палички-бужі (Cereoli) | Метод пресування | Розділ 8. Стерильні й асептично виготовлені лікарські форми | Лікарські засоби для парентерального застосування | Організація роботи в асептичних умовах | Розчинники | Вимоги до розчинів для парентерального застосування | Стабілізація розчинів для ін'єкцій | Стерилізація | Ізотонічні розчини | Алгоритм проведення розрахунків ізотонічних концентрацій ін'єкційних розчинів | Алгоритм-схема виготовлення розчинів для ін'єкцій | Плазмозамінні (фізіологічні) розчини | Вимоги до плазмозамінних розчинів | Очні лікарські засоби (Ophtalmica) | Характеристика очних лікарських форм | Очні краплі | Алгоритм-схема технології очних ліків | Власна технологія очних крапель | Очні розчини | Алгоритм виготовлення очних крапель масооб'ємним методом | Очні м'які лікарські засоби | Очні мазі | Основи для очних мазей | Власна технологія очних мазей | Алгоритм виготовлення очних мазей | Ліки з антибіотиками | Характеристика антибіотиків | Вимоги до антибіотиків | Фармакологічні властивості антибіотиків | Фізико-хімічні властивості антибіотиків | Особливості технології ліків з антибіотиками | Лікарські форми для дітей | Вимоги до лікарських форм для дітей | Особливості препаратів для дітей | Розчини для перорального застосування | Розчини для зовнішнього застосування | Олійні розчини для обробки шкіри немовлят | Присипки | Мазі | Розчини для перорального і зовнішнього застосування у новонароджених і дітей першого року життя | Розділ 9. Утруднені і несумісні поєднання лікарських засобів | Характеристика несумісностей | Класифікація рецептурних прописів | Утруднені прописи | Уявні несумісності | Нераціональні поєднання лікарських засобів у лікарських препаратах | Несумісні поєднання лікарських засобів | Розділ 10. Лікарські препарати спеціального призначення | Гомеопатичні лікарські засоби | Принципи гомеопатії | Основні нормативні документи з питань виготовлення гомеопатичних препаратів | Класифікація гомеопатичних лікарських форм | Особливості виготовлення гомеопатичних лікарських форм | Алгоритм власної технології гомеопатичних ліків | Косметичні препарати | Косметологія як наука. Основні поняття і терміни | Біофармацевтичні аспекти косметичних препаратів | Косметичні препарати екстемпорального виготовлення | Лікарські косметичні препарати без дисперсійного середовища | Косметичні порошки | Косметичні збори | Лікарські косметичні препарати з рідким дисперсійним середовищем | Примочки. Рідкі маски | Лосьйони | Лікарські косметичні препарати з пластично-пружно-в'язким дисперсійним середовищем | Косметичні мазі | Пасти | Креми | Безжирові креми. Гелі | Пластирі. Шкірні клеї | ЧАСТИНА III | Матеріали для контролю рівня знань з технології ліків | Основні терміни і поняття в технології ліків. Біофармація. Державне нормування виробництва ліків | Дозування в технології ліків | Тверді лікарські засоби | Лікарські засоби з рідким дисперсійним середовищем | Масо-об'ємний спосіб виготовлення ліків з рідким дисперсійним середовищем | Стандартні фармакопейні препарати | Неводні розчини | Розчини високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини | Краплі | Суспензії | Емульсії | Настої. Відвари. Слизи | М'які лікарські засоби для місцевого застосування | Супозиторії | Лікарські засоби для парентерального застосування | Очні ліки | Ліки з антибіотиками | Гомеопатичні лікарські засоби | Утруднені й несумісні поєднання лікарських засобів | ДОДАТКИ | СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Авторы книги Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук

Характеристики книги Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год: 2014
Количество страниц: 576
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 677 г
ISBN: 978-617-505-322-5

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Технология лекарств: учебное пособие (ВУЗ I—III ур. а.) / А.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е изд., перераб. и доп. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть информацию (фото, отзывы, содержание, характеристики, авторы, описание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Чернигов, Полтава, Днепропетровск, Луцк, Луганск, Сумы, Запорожье, Кременчуг, Черкассы, Николаев, Черновцы, Тернополь, Винница, Ровно, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Житомир, Кировоград, Ивано-Франковск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 581-15-67, 537-63-62.