Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

73161
Нет в наличии
 
 
Авторы: Марчук О.С., Андрощук Н.Б.
Гриф: утверждено МОЗ Украины
Аудитория: для студентов высших учебных заведений I—ІІІ уровней аккредитации
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год и номер издания: 2014, 2-е (переработанное и дополненное)
Количество страниц: 576 (черно-белые)
ISBN: 978-617-505-322-5
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

Навчальний посібник створений на основі освітньо-кваліфікаційної характеристики й освітньо-професійної програми державного стандарту вищої освіти України зі спеціальності “Фармація”.
Посібник містить теоретичний матеріал і навчально-тренінгові завдання, які спрямовані на самостійне оволодіння знаннями і навичками через виконання конкретного виду діяльності. Це дає змогу краще і швидше адаптуватися в технології ліків відповідно до реальної виробничої задачі, працювати продуктивніше і сприяє становленню фахівця.
Матеріал для практичних занять подано у вигляді алгоритмів і еталонів дій студента за алгоритмами.
Для самоконтролю знань і умінь розроблено контрольні запитання, тестові завдання і ситуаційні задачі.
Для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів І—ІІІ рівнів акредитації.

Содержание книги Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

ЧАСТИНА І
Розділ 1. Загальні питання технології ліків
Етичний кодекс фармацевта України
Правила роботи в лабораторії технології ліків
Правила прибирання навчальної лабораторії (аптеки)
Алгоритм дотримання правил особистої гігієни студентів у лабораторії технології ліків
Алгоритм виконання санітарних вимог під час виготовлення ліків на практичних заняттях
Розділ 2. Основні терміни і поняття в технології ліків
Розділ 3. Державне нормування виробництва ліків
Напрями нормування
Біофармація. Фармацевтичні чинники
Алгоритм практичного тренінгу роботи з НТД
Розділ 4. Дозування за масою і об'ємом у технології ліків
Дозування за масою
Метрологічні властивості терезів
Державна метрологічна система міри і ваги
Визначення похибки зважування
Алгоритм практичного тренінгу дозування за масою
Алгоритм практичного тренінгу "Зважування"
Дозування за об'ємом
Дозування рідин краплями
Алгоритм практичного тренінгу дозування за об'ємом
Засоби малої механізації технологічних процесів лікарських препаратів аптечного виготовлення
ЧАСТИНА ІІ
Технологія лікарських препаратів
Розділ 5. Тверді лікарські форми
Порошки (Pulvere)
Виготовлення порошків "ex tempore"
Характеристика порошків
Алгоритм практичного тренінгу прописування порошків і перевірки доз сильнодіючих лікарських засобів
Технологічні стадії виготовлення порошків
Власна технологія порошків
Алгоритм виготовлення порошків
Порошки з екстрактами
Алгоритм виготовлення порошків з екстрактами
Виготовлення порошків із сухими екстрактами
Виготовлення порошків із використанням розчину густого екстракту
Виготовлення порошків із отруйними, сильнодіючими, наркотичними лікарськими засобами
Алгоритм виготовлення порошків з отруйними, сильнодіючими, наркотичними лікарськими засобами
Розділ 6. Лікарські форми з рідким дисперсійним середовищем
Розчини (Solutiones), їх характеристика
Класифікація рідких лікарських форм
Розчинники, їх класифікація
Справжні (істинні) розчини. Поняття про розчинність
Позначення концентрації розчинів у прописах
Алгоритм загальних стадій виготовлення справжніх розчинів
Масо-об'ємний спосіб виготовлення ліків з рідким дисперсійним середовищем
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення ліків з рідким дисперсійним середовищем для перорального і зовнішнього застосування
Концентровані розчини для бюреткової системи
Алгоритм-схема виготовлення концентрованих розчинів
Алгоритм розрахунків і виготовлення концентрованих розчинів
Особливі випадки виготовлення розчинів
Розчини, що утворюють важкорозчинні сполуки або взаємно погіршують розчинність
Стандартні фармакопейні препарати
Алгоритм практичного тренінгу розрахунків розведення фармакопейних розчинів
Неводні розчини
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення неводних (гліцеринових і олійних)розчинів
Спиртові розчини
Краплі (Guttae)
Характеристика крапель
Технологічні стадії виготовлення крапель
Алгоритм перевірки доз сильнодіючих, отруйних лікарських засобів у краплях і їх виготовлення
Краплі, що є комбінованими системами (з настоянками, новогаленовими препаратами)
Краплі для зовнішнього застосування
Розчини високомолекулярних сполук
Характеристика високомолекулярних сполук
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення розчинів ВМС
Розчини екстрактів
Колоїдні розчини (Solutiones Colloidale)
Характеристика колоїдних розчинів
Особливості виготовлення розчинів захищених колоїдів (золів)
Суспензії (Suspensiones)
Характеристика суспензій
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення суспензій дисперсійним методом
Емульсії (Emulsa)
Характеристика емульсій
Олійні емульсії
Визначення типу емульсій
Емульгатори
Алгоритм-схема виготовлення олійних емульсій
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення олійних емульсій
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення насіннєвих емульсій
Настої і відвари (Infusa et Decocta)
Характеристика настоїв і відварів
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення водних витяжок із лікарської рослинної сировини із застосуванням апаратури
Чинники, що впливають на повноту і швидкість екстрагування
Алгоритм особливих випадків технології водних витяжок
Слизи: характеристика і технологія
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення слизу кореня алтеї
Фітопрепарати промислового виробництва: настоянки, екстракти, максимально очищені препарати, соки свіжих рослин
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення настоїв із сухих і рідких екстрактів-концентратів
Настоянки
Розділ 7. М'які лікарські засоби для зовнішнього застосування
Лініменти (Linimenta)
Класифікація лініментів
Алгоритм загальних правил виготовлення лініментів
Власна технологія лініментів
Мазі (Unguenta)
Характеристика мазей
Класифікація мазей
Мазеві основи
Технологія мазей
Загальні правила виготовлення мазей і введення в них лікарських засобів
Алгоритм практичного тренінгу технології мазей і паст
Виготовлення мазей різних типів
Концентрати і напівфабрикати для виготовлення мазей
Супозиторії (Suppositoria)
Характеристика супозиторіїв
Способи прописування супозиторіїв
Супозиторні основи
Склад і характеристика деяких супозиторних основ
Виготовлення супозиторіїв методом викачування
Алгоритм практичного тренінгу виготовлення супозиторіїв методом викачування
Виготовлення супозиторіїв методом виливання
Алгоритм практичного тренінгу технології супозиторіїв методом виливання
Палички-бужі (Cereoli)
Метод пресування
Розділ 8. Стерильні й асептично виготовлені лікарські форми
Лікарські засоби для парентерального застосування
Організація роботи в асептичних умовах
Розчинники
Вимоги до розчинів для парентерального застосування
Стабілізація розчинів для ін'єкцій
Стерилізація
Ізотонічні розчини
Алгоритм проведення розрахунків ізотонічних концентрацій ін'єкційних розчинів
Алгоритм-схема виготовлення розчинів для ін'єкцій
Плазмозамінні (фізіологічні) розчини
Вимоги до плазмозамінних розчинів
Очні лікарські засоби (Ophtalmica)
Характеристика очних лікарських форм
Очні краплі
Алгоритм-схема технології очних ліків
Власна технологія очних крапель
Очні розчини
Алгоритм виготовлення очних крапель масооб'ємним методом
Очні м'які лікарські засоби
Очні мазі
Основи для очних мазей
Власна технологія очних мазей
Алгоритм виготовлення очних мазей
Ліки з антибіотиками
Характеристика антибіотиків
Вимоги до антибіотиків
Фармакологічні властивості антибіотиків
Фізико-хімічні властивості антибіотиків
Особливості технології ліків з антибіотиками
Лікарські форми для дітей
Вимоги до лікарських форм для дітей
Особливості препаратів для дітей
Розчини для перорального застосування
Розчини для зовнішнього застосування
Олійні розчини для обробки шкіри немовлят
Присипки
Мазі
Розчини для перорального і зовнішнього застосування у новонароджених і дітей першого року життя
Розділ 9. Утруднені і несумісні поєднання лікарських засобів
Характеристика несумісностей
Класифікація рецептурних прописів
Утруднені прописи
Уявні несумісності
Нераціональні поєднання лікарських засобів у лікарських препаратах
Несумісні поєднання лікарських засобів
Розділ 10. Лікарські препарати спеціального призначення
Гомеопатичні лікарські засоби
Принципи гомеопатії
Основні нормативні документи з питань виготовлення гомеопатичних препаратів
Класифікація гомеопатичних лікарських форм
Особливості виготовлення гомеопатичних лікарських форм
Алгоритм власної технології гомеопатичних ліків
Косметичні препарати
Косметологія як наука. Основні поняття і терміни
Біофармацевтичні аспекти косметичних препаратів
Косметичні препарати екстемпорального виготовлення
Лікарські косметичні препарати без дисперсійного середовища
Косметичні порошки
Косметичні збори
Лікарські косметичні препарати з рідким дисперсійним середовищем
Примочки. Рідкі маски
Лосьйони
Лікарські косметичні препарати з пластично-пружно-в'язким дисперсійним середовищем
Косметичні мазі
Пасти
Креми
Безжирові креми. Гелі
Пластирі. Шкірні клеї
ЧАСТИНА III
Матеріали для контролю рівня знань з технології ліків
Основні терміни і поняття в технології ліків. Біофармація. Державне нормування виробництва ліків
Дозування в технології ліків
Тверді лікарські засоби
Лікарські засоби з рідким дисперсійним середовищем
Масо-об'ємний спосіб виготовлення ліків з рідким дисперсійним середовищем
Стандартні фармакопейні препарати
Неводні розчини
Розчини високомолекулярних сполук. Колоїдні розчини
Краплі
Суспензії
Емульсії
Настої. Відвари. Слизи
М'які лікарські засоби для місцевого застосування
Супозиторії
Лікарські засоби для парентерального застосування
Очні ліки
Ліки з антибіотиками
Гомеопатичні лікарські засоби
Утруднені й несумісні поєднання лікарських засобів
Додатки
Список літератури

Авторы книги Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук

Характеристики книги Технологія ліків: навчальний посібник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / О.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е вид., переробл. і допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебное пособие
Язык: украинский
Год и номер издания: 2014, 2-е (переработанное и дополненное)
Количество страниц: 576 (черно-белые)
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 677 г
ISBN: 978-617-505-322-5

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Технология лекарств: учебное пособие (ВУЗ I—III ур. а.) / А.С. Марчук, Н.Б. Андрощук. — 2-е изд., перераб. и доп. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете просмотреть информацию (фото, отзывы, содержание, характеристики, авторы, описание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите оперативную доставку в любой город по Украине: Киев, Чернигов, Полтава, Днепропетровск, Луцк, Луганск, Сумы, Запорожье, Кременчуг, Черкассы, Николаев, Черновцы, Тернополь, Винница, Ровно, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Житомир, Кировоград, Ивано-Франковск, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 581-15-67, 537-63-62.