Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Судова медицина. Медичне законодавство: у 2 книгах. — Книга 2. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. — 4-е вид., випр.

Судова медицина. Медичне законодавство: у 2 книгах. — Книга 2. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. — 4-е вид., випр.

74712
Нет в наличии
 
 
Авторы: Банчук Николай Васильевич, Москаленко Виталий Федорович, Михайличенко  Борис Валентинович и др.; под редакцией Москаленко Виталия Федоровича, Михайличенко Бориса Валентиновича
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений — медицинских университетов, институтов и академий, а также для врачей-интернов, врачей разных специальностей
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 496
ISBN: 978-617-505-613-4
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Судова медицина. Медичне законодавство: у 2 книгах. — Книга 2. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. — 4-е вид., випр.

У підручнику враховано останні зміни в законодавстві України, принци­пові положення правової реформи; загальноправові положення адаптовано до потреб медичної практики. Особливу увагу приділено специфічним особливостям правового регулювання питань щодо закладів охорони здоров’я, медичних і фармацевтичних працівників. Медичне законодавство викладено нерозривно із судовою медициною, оскільки ці наукові галузі мають спільну правову осно­ву, що зумовило їх поєднання в одну дисципліну. Матеріал викладено за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій, а також для лікарів-інтернів, лікарів різних спеціальностей.

Содержание книги Судова медицина. Медичне законодавство: у 2 книгах. — Книга 2. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. — 4-е вид., випр.

Передмова
Розділ 1. Загальні питання правового регулювання та організації охорони здоров'я в Україні
1. Загальна характеристика права. Поняття права, його ознаки, джерела, функції
2. Медичне законодавство та його місце в системі правових знань
3. Забезпечення державної політики у сфері охорони здоров'я. Основні принципи та завдання охорони здоров 'я
4. Міністерство охорони здоров'я України, його повноваження та функції
Розділ 2. Міжнародне, європейське та національне законодавство з питань права на охорону здоров'я
1. Актуальність питань визначення та забезпечення права на охорону здоров'я
2. Історичні етапи становлення та розвитку права на охорону здоров'я у міжнародному законодавстві
3. Регламентація права на охорону здоров'я в нормативно- правових актах організацій регіонального рівня
4. Конституційне визначення права на охорону здоров'я в законодавстві деяких країн світу
5. Регламентація права на охорону здоров'я в Україні
Розділ 3. Правовий статус суб'єктів медичних правовідносин
1. Поняття та склад медичних правовідносин
2. Правовий статус медичних і фармацевтичних працівників: їх права та обов'язки
3. Порядок проведення атестації лікарів
4. Підприємництво в медичній галузі
5. Правові засади здійснення діяльності у галузі народної та нетрадиційної медицини
6. Права та обов'язки громадян України у сфері охорони здоров'я
7. Порядок направлення громадян на лікування за кордон
8. Порядок надання медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, які тимчасово перебувають на території України
9. Історія становлення правової регламентації медичної діяльності щодо забезпечення прав пацієнта
10. Основні права та обов'язки пацієнта
Розділ 4. Правове регулювання трудової діяльності медичних працівників
1. Загальна характеристика трудового законодавства
2. Правовий статус випускників ВМНЗ у період спеціалізації (інтернатури)
3. Трудовий договір та порядок його укладення. Праця медичних працівників
4. Підстави та порядок припинення трудового договору
5. Робочий час та його види
6. Нормування робочого часу для працівників закладів та установ охорони здоров'я
7. Правове регулювання часу відпочинку
8. Дисциплінарна відповідальність працівників
9. Матеріальна відповідальність працівників
Розділ 5. Правове регулювання надання медичної допомоги. Медичне втручання
1. Правовий порядок надання медичної допомоги
2. Правовий порядок медичного втручання
3. Медична документація та її значення
Розділ 6. Правове регулювання окремих видів медичної діяльності
1. Правові та організаційні основи охорони материнства і дитинства
2. Донорство крові та її компонентів
3. Правовий порядок трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів людини
4. Правовий порядок застосування лікарських засобів
5. Правові та організаційні основи забезпечення громадян психіатричною допомогою
6. Правовий порядок захисту населення від інфекційних хвороб
7. Профілактика СНІДу
Розділ 7. Морально-етичні аспекти лікарської діяльності
1. Морально-етичні аспекти лікарської етики та деонтології
2. Лікарська таємниця
3. Евтаназія
4. Штучне запліднення та імплантація ембріона
5. Застосування методів стерилізації
6. Зміна (корекція) статевої належності
7. Добровільне штучне переривання вагітності
Розділ 8. Правове регулювання медичних експертиз
1. Несприятливі наслідки у медичній практиці, лікарські помилки, нещасні випадки
2. Порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян
3. Медико-соціальна експертиза втрати працездатності. Порядок встановлення групи інвалідності
4. Судово-медична експертиза
5. Основні засади проведення судово-медичної експертизи у випадках «лікарських справ»
6. Судово-психіатрична експертиза
7. Інші види експертиз
Розділ 9. Юридична відповідальність медичних працівників за професійно-посадові правопорушення
1. Загальні питання юридичної відповідальності медичних працівників
2. Поняття та види адміністративної відповідальності
3. Поняття та види цивільно-правової відповідальності
4. Кримінальна відповідальність медичних працівників
5. Посадові та професійні злочини медичних працівників
Додатки
Рекомендована література

Авторы книги Судова медицина. Медичне законодавство: у 2 книгах. — Книга 2. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. — 4-е вид., випр.

Н.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко, Т.С. Грузева, И.Ю. Хмиль, А.И. Артеменко

Характеристики книги Судова медицина. Медичне законодавство: у 2 книгах. — Книга 2. Медичне законодавство: правова регламентація лікарської діяльності: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / М.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко та ін.; за ред. В.Ф. Москаленка, Б.В. Михайличенка. — 4-е вид., випр.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2017
Количество страниц: 496
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вес: 611 г
ISBN: 978-617-505-613-4

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Судебная медицина. Медицинское законодательство: в 2 книгах. — Книга 2. Медицинское законодательство: правовая регламентация врачебной деятельности: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / Н.В. Банчук, В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко и др.; под ред. В.Ф. Москаленко, Б.В. Михайличенко. — 4-е изд., испр. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна просмотреть детальную информацию (фото, отзывы, характеристики, описание, авторы, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Ивано-Франковск, Николаев, Тернополь, Кировоград, Запорожье, Харьков, Луцк, Полтава, Черновцы, Луганск, Ровно, Чернигов, Черкассы, Днепропетровск, Винница, Кременчуг, Житомир, Сумы, Ужгород, Хмельницкий, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, наши менеджеры помогут: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.