Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Пропонуємо ознайомитися з новою книгою «Практикум з гінекології»

Пропонуємо ознайомитися з новою книгою «Практикум з гінекології»

15.04.2019
Пропонуємо ознайомитися з новим виданням для практичного застосування в навчанні студентів медичних коледжів та училищ, практичній роботі середнього медичного персоналу: «Практикум з гінекології: навчальний посібник / А.М. Валовіна»
 
Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання і ситуаційні задачі розроблено до всіх тем практичних занять з охорони праці в медичній галузі відповідно до нових навчальних програм із цієї дисципліни. Значну увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах та виробничій безпеці медичного персоналу.
Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та практичних лікарів.