Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд вихідні)

Пропонуємо новинку «Латинсько-український медичний енциклопедичний словник: у 2 томах. Том 2: N—W»

Пропонуємо новинку «Латинсько-український медичний енциклопедичний словник: у 2 томах. Том 2: N—W»

16.02.2021
Пропонуємо ознайомитися з новим виданням для здобувачів освіти і викладачів, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я»; може бути корисним науковцям, лікарям різних спеціальностей, усім, хто цікавиться історією медицини, латинською мовою та міжнародною медичною термінологією: «Латинсько-український медичний енциклопедичний словник: у 2 томах. Том 2: N—W / О.М. Бєляєва, В.М. Ждан, А.З. Цісик»
 

У довідковому виданні запропоновано поширені назви психічних розладів, онкологічних, нер­вових, інфекційних, стоматологічних (терапевтичних, хірургічних, ортодонтичних), внутрішніх хвороб, патологій опорно-рухового апарату, вагітності й пологів, хвороб органів дихання та середостіння, серця та кровоносних судин, нирок, сечових шляхів і чоловічих статевих органів, травної, жіночої репродуктивної та ендокринної систем, шкіри і підшкірної клітковини, порушень жив­лення та обміну речовин, травм, а також назви методів клінічного обстеження хворого (різноманітних вимірювань, лабораторних й інструментальних досліджень), терапевтичних процедур, хірургічних втручань і медичних маніпуляцій.
Після основного тексту словника пропонується дванадцять додатків. У додатках подано латинські та грецькі префікси, відомості про латинський числівник, частотні кінцеві віддієслівні латинізовані суфікси грецького походження тощо. Уміщено латинські вислови і кліше, уживані в професійному медичному дискурсі, латинські фразеологізми про медицину. Наведено одну з найдавніших і найвеличніших літературних пам’яток, в якій викладено основні постулати медичної етики й деонтології, — «Клятву Гіппократа» («Jusjurandum Hippocratis»). Подано терміни, спеціальні вислови, мовні й мовленнєві кліше та їхні скорочення, прийняті у спеціальній англомовній літературі. Представлено також стислу інформацію щодо прецедентних імен, явищ, подій, ситуацій, які слугували підґрунтям деяких медичних термінів з ономастичним компонентом.
Для здобувачів освіти і викладачів, які здійснюють підготовку фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Може бути корисним науковцям, лікарям різних спеціальностей, усім, хто цікавиться історією медицини, латинською мовою та міжнародною медичною термінологією.