Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 3-є вид. переробл. і допов.

Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 3-є вид. переробл. і допов.

В наличии
190 грн
Авторы: Валерий Андреевич Капустник, Инна Федоровна Костюк, Геннадий Опанасович Бондаренко и др.; под редакцией Валерия Андреевича Капустника, Инны Федоровны Костюк
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов высших медицинских учебных заведений IV уровня аккредитации и врачей-интернов
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство "Медицина"
Язык: украинский
Год: 2011
Количество страниц: 480 + 2 цв. вкл.
ISBN: 978-617-505-146-7
ВСИ «Медицина»

Описание книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 3-є вид. переробл. і допов.

Третє видання (перше вийшло у 1998 р., друге — у 2003 р.) підручника доповнено сучасними відомостями з різних розділів професійної патології. Зміст підручника відповідає Типовій програмі з навчальної дисципліни “Прфесійні хвороби” з урахуванням принципів Болонської кредитно-модульної системи.
У додатку наведено чинні нормативні документи (список професійних захворювань, інструкцію щодо застосування переліку професійних захворювань).
Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та лікарів-інтернів.

Содержание книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 3-є вид. переробл. і допов.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ | ПЕРЕДМОВА | ЧАСТИНА 1. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ. | ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ І ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ | РОЗДІЛ 1. ВВЕДЕННЯ В КЛІНІКУ ПРОФЕСІЙНИХ ХВОРОБ. ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ | 1.1. Професійна патологія як клінічна дисципліна. Iсторія розвитку професійної патології | 1.2. Особливості діагностики професійних захворювань і принципи їх класифікації | 1.3. Організація та проведення попередніх і періодичних медичних оглядів працівників промислових підприємств і сільського господарства | 1.4. Лікарсько-трудова експертиза при професійних захворюваннях, медична, соціальна та трудова реабілітація | РОЗДІЛ  2. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ПРОМИСЛОВИХ АЕРОЗОЛІВ | 2.1. Пневмоконіози. Силікоз. Силікатоз | 2.2. Карбоконіози. Металоконіози. Гіперчутливий пневмоніт | 2.3. Пиловий бронхіт і хронічне обструктивне захворювання легенів пилової етіології | РОЗДІЛ  3. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ДІЄЮ ФІЗИЧНИХ ЧИННИКІВ | 3.1. Вібраційна хвороба та нейросенсорна приглухуватість | 3.2. Висотна та декомпресійна (кесонна) хвороба | 3.3. Професійні захворювання, зумовлені впливом електромагнітного випромінювання та ультразвуку | 3.4. Професійні захворювання, спричинені дією несприятливих чинників виробничого мікроклімату | РОЗДІЛ  4. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ФІЗИЧНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ ТА ПЕРЕНАПРУЖЕННЯМ ОКРЕМИХ ОРГАНІВ І СИСТЕМ | 4.1. Професійна дискінезія | 4.2. Хвороби периферичної нервової системи | 4.3. Захворювання кістково-м’язової системи та сполучної тканини | Тестові завдання до частини 1 | Правильні відповіді на тестові завдання до частини 1 | Ситуаційні задачі до частини 1 | Правильні відповіді на ситуаційні задачі до частини 1 | ЧАСТИНА 2. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ | РОЗДІЛ  5. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ВПЛИВОМ ШКІДЛИВИХ ЧИННИКІВ З ПЕРЕВАЖНОЮ ДІЄЮ НА СИСТЕМУ КРОВІ | 5.1. Iнтоксикація бензолом | 5.2. Iнтоксикація аміно-, нітросполуками бензолу, монооксидом вуглецю | 5.3. Iнтоксикація арсенистим воднем | 5.4. Iнтоксикація свинцем | РОЗДІЛ  6. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ДІЄЮ ТОКСИЧНИХ РЕЧОВИН, З ПЕРЕВАЖНИМ УРАЖЕННЯМ ОРГАНІВ ДИХАННЯ, ГЕПАТОБІЛІАРНОЇ, СЕЧОВОЇ, НЕРВОВОЇ СИСТЕМ | 6.1. Хвороби органів дихання токсико-хімічної етіології | 6.2. Токсичний гепатит | 6.3. Токсична нефропатія | 6.4. Професійні нейротоксикози | РОЗДІЛ  7. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, СПРИЧИНЕНІ ВПЛИВОМ ОТРУТОХІМІКАТІВ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬ ПІД ЧАС СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ РОБІТ, І ВИРОБНИЧИХ ЧИННИКІВ АЛЕРГІЗУВАЛЬНОЇ ДІЇ | 7.1. Iнтоксикації отрутохімікатами, що їх застосовують під час сільськогосподарських робіт | 7.2. Професійна бронхіальна астма | 7.3. Екзогенний алергійний альвеоліт | РОЗДІЛ  8. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ДІЄЮ ПРОФЕСІЙНИХ КАНЦЕРОГЕНІВ | 8.1. Пухлини органів дихання | 8.2. Пухлини органів травного тракту | 8.3. Пухлини сечового міхура | Тестові завдання до частини 2 | Правильні відповіді на тестові завдання до частини 2 | Ситуаційні задачі до частини 2 | Правильні відповіді на ситуаційні задачі до частини 2 | ЧАСТИНА 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ І ПЕРЕБІГУ ПРОФЕСІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ В ОСНОВНИХ ГАЛУЗЯХ ВИРОБНИЦТВА | РОЗДІЛ  9. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ДІЄЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, У ПРАЦІВНИКІВ МАШИНОБУДІВНОЇ, ГІРНИЧОДОБУВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЧОРНОЇ ТА КОЛЬОРОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ | 9.1. Професійні захворювання у працівників машинобудівної промисловості | 9.2. Професійні захворювання у працівників металургійної промисловості | 9.3. Професійні захворювання у працівників гірничорудної та кам’яновугільної промисловості | РОЗДІЛ  10. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ДІЄЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, У ПРАЦІВНИКІВ ПРОМИСЛОВОСТІ З ВИГОТОВЛЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ, СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЦТВА | 10.1. Професійні захворювання у працівників промисловості з виготовлення будівельних матеріалів | 10.2. Професійні захворювання у працівників сільськогосподарського виробництва | РОЗДІЛ  11. ПРОФЕСІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ, ЗУМОВЛЕНІ ДІЄЮ НЕСПРИЯТЛИВИХ ЧИННИКІВ ВИРОБНИЧОГО СЕРЕДОВИЩА, У ПРАЦІВНИКІВ ХІМІЧНОЇ ТА МІКРОБІОЛОГІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ, МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ | 11.1. Професійні захворювання у працівників хімічної промисловості | 11.2. Професійні захворювання у працівників мікробіологічної промисловості, медичних працівників | Тестові завдання до частини 3 | Правильні відповіді на тестові завдання до частини 3 | Ситуаційні задачі до частини 3 | Правильні відповіді на ситуаційні задачі до частини 3 | ДОДАТКИ | ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

Авторы книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 3-є вид. переробл. і допов.

В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко, О.М. Ігнатьєв, І.О. Парпалєй, В.В. Родіонова, О.С. Хухліна, О.О. Калмиков

Характеристики книги Професійні хвороби: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / В.А. Капустник, І.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко та ін.; за ред. В.А. Капустника, І.Ф. Костюк. — 3-є вид. переробл. і допов.

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2011
Количество страниц: 480 + 2 цв. вкл.
Обложка: твердая
Формат: 70х100/16
Вес: 910 г
ISBN: 978-617-505-146-7

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Профессиональные болезни: учебник (ВУЗ ІV ур. а.) / В.А. Капустник, И.Ф. Костюк, Г.О. Бондаренко и др.; под ред. В.А. Капустника, И.Ф. Костюк. — 3-е изд. перераб. и доп. (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь www.medpublish.com.ua — это официальный веб-сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где можна получить подробную информацию (фото, отзывы, авторы, характеристики, описание, содержание, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно скачать (загрузить) и читать онлайн фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через веб-сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать дешево и просто. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Запорожье, Винница, Днепропетровск, Хмельницкий, Луганск, Николаев, Сумы, Черновцы, Черкассы, Кировоград, Чернигов, Ивано-Франковск, Луцк, Ужгород, Харьков, Житомир, Тернополь, Ровно, Кременчуг, Полтава, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 537-63-62, 581-15-67.