Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Основи екології та профілактична медицина: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін.

Основи екології та профілактична медицина: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін.

В наявності
560 грн
Автори: Дмитро Олегович Ластков, Ігор Володимирович Сергета, Олег Вікторович Швидкий та ін.
Гриф: затверджено МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 472 (чорно-білі)
ISBN: 978-617-505-418-5
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Основи екології та профілактична медицина: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін.

У підручнику подано сучасні знання з питань екології та профілактичної медицини з таких тем: гігієна повітря, гігієна води і водопостачання населених пунктів, гігієна ґрунту й очищення населених пунктів, гігієна житла, гігієна харчування, гігієна праці, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, особиста гігієна.
Висвітлено соціальні умови, природні й антропогенні чинники навколишнього середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини, а також заходи, спрямовані на усунення несприятливого впливу середовища, його оздоровлення, запобігання виникненню захворювань, зміцнення здоров’я і збільшення тривалості життя людини.
Підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, зі спеціальностей “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”, “Сестринська справа”, “Лабораторна діагностика”.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Зміст книги Основи екології та профілактична медицина: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін.

Передмова
Формування гігієнічного й екологічного світогляду студентів медичного профілю
Список скорочень
Гігієна, санітарія, екологія
Iсторія розвитку гігієни і санітарії
Гігієна як профілактична медична наука
Поняття про гігієнічне нормування факторів середовища
Екологія як наука
Гігієна повітря
Будова атмосфери і природний хімічний склад повітря
Еколого-гігієнічне значення окремих складових атмосфери
Еколого-гігієнічне значення фізичних властивостей повітря
Поняття “погода”, “клімат” і “мікроклімат”
Вплив кліматичних умов на організм людини. Процеси терморегуляції в організмі людини
Медичні аспекти адаптації людини
Геліометеотропні реакції та хвороби
Антропогенне забруднення атмосферного повітря
Вплив антропогенних забруднень атмосфери на організм людини
Санітарна охорона повітряного середовища
Гігієна води і водопостачання населених пунктів
Значення води для людини
Фізіологічне значення води
Санітарно-гігієнічне значення води
Епідеміологічне значення води
Гігієнічні вимоги до якості та санітарна оцінка питної води
 Органолептичні властивості води
 Мінералізація води
Основні джерела забруднення поверхневих і підземних вод
Вплив хімічного складу на якість води та організм людини
Iндиферентні хімічні речовини у воді
Біоелементи
Хімічні речовини, які викликають водні інтоксикації
Охорона водних ресурсів в Україні
Гігієнічна характеристика методів поліпшення якості води
Водопостачання населених пунктів і санітарний нагляд за ними
Централізоване водопостачання
Місцеве водопостачання
Гігієна ґрунту
Ґрунт як елемент літосфери, його гігієнічне значення
Властивості ґрунту
Санітарно-гігієнічна оцінка ґрунту
Антропогенне хімічне забруднення ґрунту і здоров’я людини
Біогеохімічні провінції та ендемії
Епідеміологічне значення ґрунту
Самоочищення ґрунту
Оцінка санітарного стану ґрунту
Системи очищення населених пунктів
Каналізація населених пунктів
Методи очищення стічних вод
Технологічна схема очищення стічних вод
Санітарне очищення населених пунктів
Еколого-гігієнічна небезпека твердих відходів
Методи перероблення та знищення твердих відходів
Особливості знищення промислових відходів
Санітарна охорона ґрунту
Завдання профілактичної медицини в галузі планування та охорони навколишнього середовища населених пунктів
Гігієнічні проблеми урбанізації
Особливості гігієни житлових і громадських будівель
Гігієнічні принципи розподілу території і забудови населеного пункту
Еколого-гігієнічне значення зелених насаджень
Гігієнічні вимоги до планування і будови житла в місті і селі
Еколого-гігієнічна характеристика будівельних матеріалів
Мікроклімат житлових приміщень
Вологість повітря у житлових приміщеннях
Особливості забруднення повітря житлових приміщень
Йонізація повітря приміщень
Гігієнічні вимоги до опалення житла
Сучасні види опалення
Гігієнічні вимоги до вентиляції приміщень
Епідеміологічне значення повітря приміщень
 Гігієнічні вимоги до освітлення житла
Гігієнічна характеристика освітленості приміщень
Освітлювальна арматура
Гігієнічні вимоги до впорядкування та експлуатації гуртожитків
Наукові основи раціонального харчування. Профілактика харчових отруєнь
Функції їжі
Види біологічної дії їжі та різновиди харчування
Харчування населення України в сучасних екологічних умовах
Фізіолого-гігієнічне значення окремих нутрієнтів харчового раціону
Білки
Жири
Вуглеводи
Мінеральні елементи
Вітаміни
Антиаліментарні чинники їжі
Екологічно чисті продукти харчування
Продукти функціонального призначення
Сучасні аспекти використання харчових добавок у продуктах харчування
Порушення структури харчування та аліментарні захворювання
Харчові отруєння
Характеристика найбільш поширених токсикоінфекцій
Харчові токсикоінфекції, спричинені бактеріями роду E. coli
Харчові токсикоінфекції, спричинені бактеріями роду Salmonella
Харчові токсикоінфекції, спричинені Streptococcus
Харчові токсикоінфекції, спричинені бактеріями роду Рroteus
Харчові токсикоінфекції, спричинені бактеріями Сl. perfringens
Бактеріальні токсикози
Харчова стафілококова інтоксикація
Ботулізм
Скомбротоксикоз
Харчові мікотоксикози
Харчові отруєння немікробної етіології
Харчові інтоксикації продуктами, які тимчасово набувають отруйних властивостей
Професійні шкідливості, зумовлені особливостями трудового процесу, та їх характеристика
Коротка характеристика фізичної праці
Коротка характеристика розумової праці
Працездатність, втома та перевтома, заходи профілактики
Характеристика небезпечних і шкідливих чинників виробництва, їхнього впливу на організм робітників
Мікроклімат виробничих приміщень і його вплив на організм працюючих
Виробничий пил і його вплив на організм працюючих
Виробничі отрути і їхній вплив на організм робітників
Виробничий шум, вібрація, ультразвук та їхній вплив на організм працюючих
Гігієна праці середнього медичного персоналу
Профілактична медицина в галузі охорони здоров’я дітей і підлітків
Анатомо-фізіологічні особливості молодого організму в різні вікові періоди
Стан здоров’я дітей і підлітків та критерії його оцінки
Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах
Режим дня та гігієна навчальної і позанавчальної діяльності. Професійна орієнтація учнів
Гігієнічні аспекти роботи учнів на персональному комп’ютері
Гігієнічні вимоги до планування та благоустрою дитячих закладів
Гігієна закладів охорони здоров’я
Заклади охорони здоров’я
Організація оптимальних санітарно-гігієнічних умов у закладах охорони здоров’я
Системи забудови закладів охорони здоров’я
Земельна ділянка і територія закладу охорони здоров’я
Архітектурно-планувальні вимоги щодо відділень різного призначення
Приймальні відділення
Палатні відділення
Дезінфекційне відділення
Опорядження приміщень
Освітленість приміщень
Сміттєприбирання
Водопостачання і каналізація
Теплопостачання, вентиляція і кондиціювання повітря
Пральня
Служба приготування їжі
Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій
Дотримання санітарно-протиепідемічного режиму
Контроль за станом здоров’я медичного персоналу
Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах
Санітарно-протиепідемічні заходи
Прибирання приміщень
Збирання, дезінфекція, передстерилізаційне очищення інструментарію, стерилізація
Порядок збирання використаної білизни, зберігання чистої білизни
Профілактика внутрішньолікарняних інфекцій серед медичного персоналу акушерського стаціонару
Протиепідемічна робота в закладах охорони здоров’я
Радіаційна гігієна
Одиниці вимірювання іонізуючого випромінювання
Джерела радіоактивного опромінення людини
Природні джерела радіації
Космічні випромінювання
Земна радіація
Внутрішнє опромінення
Штучні джерела радіації
Біологічна дія радіації
Радіаційні ураження
Гостра променева хвороба
Йодна профілактика
Харчування в умовах радіаційного забруднення
Характеристика екологічної ситуації у зв’язку з радіоактивним забрудненням навколишнього середовища
Гігієнічні основи радіаційної безпеки
Допустимі сучасні рівні опромінення населення
Радіаційно-гігієнічні регламенти I групи
Охорона навколишнього середовища від забруднення радіоактивними речовинами
Радіаційний захист при роботі із закритими та відкритими джерелами
Радіаційно-гігієнічні регламенти II і III груп
Проблема радіаційної безпеки різних категорій населення
Здоровий спосіб життя
Особиста гігієна
Гігієна фізичної культури і спорту та загартовування
Гігієна одягу
Гігієна взуття
Гігієна відпочинку і сну
Біоритмологічні основи особистої гігієни (хроногігієна)
Психогігієнічні основи особистої гігієни
Шкідливі звички
Тютюнопаління
Алкоголізм
Iнгаляційні токсикоманії
Наркоманія
Тести і задачі для самоконтролю з курсу “Oснови екології та профілактична медицина”
Тести до теми “Еколого-гігієнічне значення атмосферного повітря”
Тести до теми “Харчування як один із найважливіших чинників, що впливає на стан здоров’я населення України в сучасних умовах”
Тести до теми “Гігієна праці”
Тести до теми “Гігієна дітей і підлітків”
Тести до теми “Гігієна лікувально-профілактичних закладів”
Тести до теми “Гігієна житла”
Задачі до теми “Радіаційна гігієна”
Задачі до теми “Гігієна ґрунту”
Задачі до теми “Гігієна житла”
Задачі до теми “Здоровий спосіб життя”
Задачі до теми “Гігієна лікувально-профілактичних закладів”
Задачі до теми “Гігієна дітей і підлітків”
Задачі до теми “Гігієна праці”
Задачі до теми “Гігієна харчування”
Перелік законодавчої і нормативної документації

 

Автори книги Основи екології та профілактична медицина: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін.

Д.О. Ластков, I.В. Сергета, О.В. Швидкий, А.Ю. Сергієнко, О.Д. Нужна, Т.В. Міхайлова, Т.А. Вихованець, О.О. Лаврік

Характеристики книги Основи екології та профілактична медицина: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 472 (чорно-білі)
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 580 г.
ISBN: 978-617-505-418-5

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Основи екології та профілактична медицина: підручник (ВНЗ І—ІІІ р. а.) / Д.О. Ластков, І.В. Сергета, О.В. Швидкий та ін. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, опис, характеристики, автори, зміст, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно скачати (завантажити) і читати онлайн фрагменти книг, а також недорого і швидко їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно докладати великих зусиль. Це можна зробити просто і дешево. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Кременчук, Ужгород, Луцьк, Дніпропетровськ, Тернопіль, Хмельницький, Чернігів, Вінниця, Полтава, Івано-Франківськ, Луганськ, Львів, Миколаїв, Черкаси, Харків, Рівне, Суми, Кіровоград, Чернівці, Запоріжжя, Житомир, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.