Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Obstetrics and Gynecology: in 2 volumes. — Volume 1. Obstetrics = Акушерство i гінекологія: у 2 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини

Obstetrics and Gynecology: in 2 volumes. — Volume 1. Obstetrics = Акушерство i гінекологія: у 2 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини

73099
Немає в наявності
 
 
Автори: за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини
Гриф: рекомендовано МОЗ України
Аудиторія: для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 392
ISBN: 978-617-505-314-0
ВСВ «Медицина»

Опис книги Obstetrics and Gynecology: in 2 volumes. — Volume 1. Obstetrics = Акушерство i гінекологія: у 2 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини

Under current conditions in the sphere of improvement of the quality of student training at higher medical education institutions and deepening of thear knowledge in the field of obstetrics it becomes absolutely necessary to publish textbooks, which cover the issues of obstetrics and correspond to current education programs.
The textbook has been created according to the new obstetrics curriculum and in accordance with the Bologna process requirements.
The book describes the latest achievements of Ukrainian and world obstetric science, deals with physiological aspects of pregnancy and childbirth, major factors of etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of diseases during pregnancy, labor and postpartum period. Fundamentals of obstetric care in Ukraine are presented considering orders of the MPH of Ukraine, clinical protocols, standards of medical education.
For students of higher medical education institutions of the 3rd–4th levels of accreditation.
 
У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиб­лення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який висвітлював би актуальні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам.
Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу.
У підручнику описано сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клі­нічної картини, діагностики, лікування і профілактики захворювань під час вагітності, по­логів та післяпологового періоду. Основи організації акушерської допомоги в Україні подано з урахуванням наказів МОЗ України, клінічних протоколів, стандартів медичної освіти.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Зміст книги Obstetrics and Gynecology: in 2 volumes. — Volume 1. Obstetrics = Акушерство i гінекологія: у 2 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини

Abbreviations | Chapter 1. Fertilization, Embryogenesis, Critical Period of Ontogenesis | Chapter 2. Changes in the Woman’s Body during Pregnancy. Hygiene and Nutrition of Pregnant Women. Influence of Harmful Factors on Fetus | Chapter 3. Methods of Research in Obstetrics and Perinatology. Pregnancy Diagnostics and Management | Chapter 4. Female Pelvis. Pelvic Floor. Fetus as an Object of Labor. Biomechanism of Labor in Cephalic and Breech Presentation | Chapter 5. Causes of Labor Onset. Expulsive Forces. Clinical Picture, Management and Pain relief of Labor | Chapter 6. Physiology of the Puerperal and Neonatal Periods | Chapter 7. Multiple Pregnancy | Chapter 8. Deflexion presentation, Pelvic Presentation, and Malposition of the Fetus | Chapter 9. Miscarriage and Postmature Pregnancy | Chapter 10. Bony Pelvis Anomalies | Chapter 11. Birth Traumas of Mothr and Fetus | Chapter 12. Gestosis of Late Pregnancy: Preeclampsia, Eclampsia, HELLP Syndrome | Chapter 13. Placental Complications | Chapter 14. Placental Insufficiency. Fetal Distress Syndrome. Intrauterine Fetal Growth Retardation | Chapter 15. Isoserological Maternofetal Blood Incompatibility | Chapter 16. Maldevelopments of Fetus and its Appendages. Medical Genetics | Chapter 17. Pregnancy and Labor in Extragenital Diseases | Chapter 18. Perinatal Infections | Chapter 19. Anomalies of Uterine Activity | Chapter 20. Uterine Bleeding in the Placental and Postpartum Periods | Chapter 21. Hemorrhagic Shock. Amniotic Fluid Embolism | Chapter 22. Obstetric Operations | Chapter 23. Cesarean Section | Chapter 24. Postpartum Purulent-Septic Diseases | Chapter 25. Pathology of Neonatal Period
List of References

Автори книги Obstetrics and Gynecology: in 2 volumes. — Volume 1. Obstetrics = Акушерство i гінекологія: у 2 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини

за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини

Характеристики книги Obstetrics and Gynecology: in 2 volumes. — Volume 1. Obstetrics = Акушерство i гінекологія: у 2 томах. — Том 1. Акушерство: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / В.І. Грищенко, М.О. Щербина, Б.М. Венцківський та ін.; за ред. В.І. Грищенка, М.О. Щербини

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: англійська
Рік: 2014
Кількість сторінок: 392
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 650 г
ISBN: 978-617-505-314-0

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити