Телефоны

044-235-16-29, 050-336-86-07

с 8:00 до 16:30 (Сб, Вс выходные)

Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

69698
Нет в наличии
 
 
Авторы: Ирина Евгеньевна Булах, Игорь Иосифович Хаимзон
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов медико-психологических факультетов, аспирантов и преподавателей высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, а также для всех, кто самостоятельно обрабатывает курс информационных технологий
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Язык: украинский
Год: 2011
Количество страниц: 216
ISBN: 978-617-505-078-1
Всеукраинское специализированное
издательство «Медицина»

Описание книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Підручник створено відповідно до програми з курсу "Інформаційні технології у психології та медицині". Подано основи інформаційних технологій і основні напрями їх використання у психології та медицині. Розкрито питання методології аналізу медичних та психологічних даних, медичних знань та прийняття рішень у медичній психології. Значну увагу приділено інформаційним системам у галузі охорони здоров 'я.
Для студентів медико-психологічних факультетів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, а також для всіх, хто самостійно опрацьовує курс інформаційних технологій.

Содержание книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Передмова
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. МЕТОДОЛОГІЯ ОБРОБКИ Й АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ДАНИХ
Глава 1. Основи інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я. Методологія обробки й аналізу медичних даних. Формалізація і моделювання медико-психологічних задач
Базові поняття дисципліни
Інформація, дані, знання, інформаційні процеси
Передача інформації. Схема передачі інформації
Визначення кількості інформації
Носії повідомлень
Представлення інформації в комп'ютері
Поняття "інформаційні технології" у психології та медицині
Етапи розвитку інформаційних технологій
Складові інформаційних технологій
Види сучасних інформаційних технологій
Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у психології та медицині
Питання і завдання для самоконтролю
Інструментарій інформаційних технологій
Структура програмного забезпечення персонального комп'ютера. Основні класи програмного забезпечення
Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності медика-психолога
Основні етапи розв'язання медико-психологічних задач
використанням математичних методів і комп 'ютерних технологій
Питання і завдання для самоконтролю
Моделювання медичних і психологічних задач
Поняття "модель". Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів у медицині та психології
Математичне моделювання. Приклади математичних моделей
Моделювання особистості та соціальної поведінки
Питання і завдання для самоконтролю
Алгоритмізація медичних і психологічних задач
Алгоритми та їхні властивості
Способи подання алгоритмів
Типи алгоритмів та їхні структурні схеми
Питання і завдання для самоконтролю
Глава 2. Медичні та психологічні дані. Обробка й аналіз даних
Кодування і класифікація
Класифікація: типи, визначення, цілі, принципи
Коди: кодування, числові та мнемонічні коди, ієрархічні та комбінаційні коди, коди зіставлення
Класифікаційні системи
Питання і завдання для самоконтролю
Аналіз біосигналів. Візуалізація медичних даних. Оброблення й аналіз медичних зображень
Типи сигналів. Етапи аналізу біосигналів
Засоби отримання зображень
Оброблення медичних зображень.
Проблеми оброблення й аналізу зображень. Оброблення двовимірних і тривимірних медичних зображень
Питання і завдання для самоконтролю
Мережеві технології. Основи телемедицини
Основні поняття комп'ютерних мереж
Класифікація комп'ютерних мереж
Глобальна мережа Іпїегпеї та її можливості
Основні послуги Іпїегпеї
Загальні алгоритми пошуку даних в Іпїегпеї
Основні принципи телемедицини
Питання і завдання для самоконтролю
Вимірювання у медицині та психології
Уявлення про вимірювання у медицині та психології. Інструменти вимірювання
Шкали вимірювання
Питання і завдання для самоконтролю
Задачі математичної статистики, основні поняття вибіркового методу
Закони розподілу випадкових величин
Нормальний закон розподілу
Розподіл х2
Розподіл Стьюдента
Загальні уявлення про вибірку
Вибіркові характеристики: медіана, перцентильний ранг, вибіркова дисперсія, стандартне відхилення
Розподіл накопичених частот за значеннями спостережень
Оцінювання параметрів розподілу за малими вибірками. Довірчий інтервал
Питання і завдання для самоконтролю
Елементи теорії кореляції та регресії
Стохастичний зв'язок між величинами
Коефіцієнт кореляції. Позитивна й негативна кореляція. Сильний і слабкий кореляційний зв 'язок. Діаграма розсіювання
Поняття "регресія". Загальна постановка задачі. Рівняння регресії
Тестові завдання для самоконтролю
Список використаних джерел
РОЗДІЛ 2. МЕДИЧНІ ЗНАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕДИЦИНІ ТА ПСИХОЛОГІЇ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Глава 1. Медичні знання і прийняття рішень у медицині та психології. Інформаційні системи у галузі охорони здоров'я
Формальна логіка у вирішенні завдань діагностики, лікування й профілактики захворювань
Логічні операції і таблиці істинності
Логічні оператори і вирази
Алгебра логіки
Логічні та ймовірнісні моделі у діагностиці захворювань
Питання і завдання для самоконтролю
Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень
Питання і завдання для самоконтролю
Доказова медицина
Використання доказів у прийнятті медичних рішень
Джерела доступних доказів у медицині
Питання і завдання для самоконтролю
Типи інформаційних систем у галузі охорони здоров‘я. Госпітальні інформаційні системи та їхній розвиток
Поняття "інформаційна система". Класифікація інформаційних систем у галузі охорони здоров'я
Госпітальні інформаційні системи: клінічне використання і технічна реалізація
Питання і завдання для самоконтролю
Інформаційні системи і бази даних
Поняття "база даних"
Класифікація баз даних
Основні типи моделей даних
Класифікація сучасних систем керування базами даних
Мовні засоби систем керування базами даних
Питання і завдання для самоконтролю
Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток
Питання і завдання для самоконтролю
Список використаних джерел
Предметний покажчик

Авторы книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

І.Є.Булах, І.І. Хаїмзон

Характеристики книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2011
Количество страниц: 216
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вага: 350 г
ISBN: 978-617-505-078-1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Информационные технологии в психологии и медицине: учебник (ВУЗ III—IV ур. а.) / И.Е. Булах, И.И. Хаимзон (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить информацию (фото, содержание, описание, авторы, характеристики, отзывы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Тернополь, Запорожье, Полтава, Харьков, Луцк, Николаев, Чернигов, Ивано-Франковск, Луганск, Винница, Сумы, Днепропетровск, Ровно, Хмельницкий, Кировоград, Черкассы, Житомир, Кременчуг, Ужгород, Черновцы, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 537-63-62, 581-15-67.