Телефоны

044-581-15-67,  044-537-63-62

с 9:00 до 17:30 (Сб, Вс - выходной)

Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

69698
Нет в наличии
 
 
Авторы: Ирина Евгеньевна Булах, Игорь Иосифович Хаимзон
Гриф: утверждено МОН Украины
Аудитория: для студентов медико-психологических факультетов, аспирантов и преподавателей высших медицинских учебных заведений III—IV уровней аккредитации, а также для всех, кто самостоятельно обрабатывает курс информационных технологий
Издательство: Всеукраинское специализированное издательство "Медицина"
Язык: украинский
Год: 2011
Количество страниц: 216
ISBN: 978-617-505-078-1
ВСИ «Медицина»

Описание книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Підручник створено відповідно до програми з курсу "Інформаційні технології у психології та медицині". Подано основи інформаційних технологій і основні напрями їх використання у психології та медицині. Розкрито питання методології аналізу медичних та психологічних даних, медичних знань та прийняття рішень у медичній психології. Значну увагу приділено інформаційним системам у галузі охорони здоров 'я.
Для студентів медико-психологічних факультетів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, а також для всіх, хто самостійно опрацьовує курс інформаційних технологій.

Содержание книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

ПЕРЕДМОВА | РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ | ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. МЕТОДОЛОГІЯ ОБРОБКИ Й АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ДАНИХ | Глава 1. Основи інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я. Методологія обробки й аналізу медичних даних. Формалізація і моделювання медико-психологічних задач | Базові поняття дисципліни | Інформація, дані, знання, інформаційні процеси | Передача інформації. Схема передачі інформації | Визначення кількості інформації | Носії повідомлень | Представлення інформації в комп'ютері | Поняття "інформаційні технології" у психології та медицині | Етапи розвитку інформаційних технологій | Складові інформаційних технологій | Види сучасних інформаційних технологій | Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у психології та медицині | Питання і завдання для самоконтролю | Інструментарій інформаційних технологій | Структура програмного забезпечення персонального комп'ютера. Основні класи програмного забезпечення | Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності медика-психолога | Основні етапи розв'язання медико-психологічних задач | використанням математичних методів і комп 'ютерних технологій | Питання і завдання для самоконтролю | Моделювання медичних і психологічних задач | Поняття "модель". Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів у медицині та психології | Математичне моделювання. Приклади математичних моделей | Моделювання особистості та соціальної поведінки | Питання і завдання для самоконтролю | Алгоритмізація медичних і психологічних задач | Алгоритми та їхні властивості | Способи подання алгоритмів | Типи алгоритмів та їхні структурні схеми | Питання і завдання для самоконтролю | Глава 2. Медичні та психологічні дані. Обробка й аналіз даних | Кодування і класифікація | Класифікація: типи, визначення, цілі, принципи | Коди: кодування, числові та мнемонічні коди, ієрархічні та комбінаційні коди, коди зіставлення | Класифікаційні системи | Питання і завдання для самоконтролю | Аналіз біосигналів. Візуалізація медичних даних. Оброблення й аналіз медичних зображень | Типи сигналів. Етапи аналізу біосигналів | Засоби отримання зображень | Оброблення медичних зображень. | Проблеми оброблення й аналізу зображень. Оброблення двовимірних і тривимірних медичних зображень | Питання і завдання для самоконтролю | Мережеві технології. Основи телемедицини | Основні поняття комп'ютерних мереж | Класифікація комп'ютерних мереж | Глобальна мережа Іпїегпеї та її можливості | Основні послуги Іпїегпеї | Загальні алгоритми пошуку даних в Іпїегпеї | Основні принципи телемедицини | Питання і завдання для самоконтролю | Вимірювання у медицині та психології | Уявлення про вимірювання у медицині та психології. Інструменти вимірювання | Шкали вимірювання | Питання і завдання для самоконтролю | Задачі математичної статистики, основні поняття вибіркового методу | Закони розподілу випадкових величин | Нормальний закон розподілу | Розподіл х2 | Розподіл Стьюдента | Загальні уявлення про вибірку | Вибіркові характеристики: медіана, перцентильний ранг, вибіркова дисперсія, стандартне відхилення | Розподіл накопичених частот за значеннями спостережень | Оцінювання параметрів розподілу за малими вибірками. Довірчий інтервал | Питання і завдання для самоконтролю | Елементи теорії кореляції та регресії | Стохастичний зв'язок між величинами | Коефіцієнт кореляції. Позитивна й негативна кореляція. Сильний і слабкий кореляційний зв 'язок. Діаграма розсіювання | Поняття "регресія". Загальна постановка задачі. Рівняння регресії | Тестові завдання для самоконтролю | Список використаних джерел | РОЗДІЛ 2. МЕДИЧНІ ЗНАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕДИЦИНІ ТА ПСИХОЛОГІЇ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | Глава 1. Медичні знання і прийняття рішень у медицині та психології. Інформаційні системи у галузі охорони здоров'я | Формальна логіка у вирішенні завдань діагностики, лікування й профілактики захворювань | Логічні операції і таблиці істинності | Логічні оператори і вирази | Алгебра логіки | Логічні та ймовірнісні моделі у діагностиці захворювань | Питання і завдання для самоконтролю | Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень | Питання і завдання для самоконтролю | Доказова медицина | Використання доказів у прийнятті медичних рішень | Джерела доступних доказів у медицині | Питання і завдання для самоконтролю | Типи інформаційних систем у галузі охорони здоров | Госпітальні інформаційні системи та їхній розвиток | Поняття "інформаційна система". Класифікація інформаційних систем у галузі охорони здоров'я | Госпітальні інформаційні системи: клінічне використання і технічна реалізація | Питання і завдання для самоконтролю | Інформаційні системи і бази даних | Поняття "база даних" | Класифікація баз даних | Основні типи моделей даних | Класифікація сучасних систем керування базами даних | Мовні засоби систем керування базами даних | Питання і завдання для самоконтролю | Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток | Питання і завдання для самоконтролю | Список використаних джерел | Предметний покажчик

Авторы книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

І.Є.Булах, І.І. Хаїмзон

Характеристики книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Издательство: Всеукраинское специализированное издательство «Медицина»
Форма: печатная книга (издание)
Вид: учебник
Язык: украинский
Год: 2011
Количество страниц: 216
Обложка: твердая
Формат: 60х90/16
Вага: 350 г
ISBN: 978-617-505-078-1

Добавить отзыв

Введите символы: *
captcha
Обновить

Нужно купить книгу Информационные технологии в психологии и медицине: учебник (ВУЗ III—IV ур. а.) / И.Е. Булах, И.И. Хаимзон (на украинском языке)? Вы обратились по адресу. Ведь medpublish.com.ua — это официальный сайт и интернет магазин Всеукраинского специализированного издательства (ВСИ) «Медицина», где Вы можете получить информацию (фото, содержание, описание, авторы, характеристики, отзывы, цена) о выпущенной издательством литературе, бесплатно читать онлайн и скачать (загрузить) фрагменты книг, а также недорого и быстро их приобрести.
Чтобы заказать книги через сайт ВСИ «Медицина», не нужно много времени и прилагать больших усилий. Это можно сделать просто и дешево. Закажите доставку в любой город по Украине: Киев, Тернополь, Запорожье, Полтава, Харьков, Луцк, Николаев, Чернигов, Ивано-Франковск, Луганск, Винница, Сумы, Днепропетровск, Ровно, Хмельницкий, Кировоград, Черкассы, Житомир, Кременчуг, Ужгород, Черновцы, Херсон и другие города. Если у Вас возникли вопросы, звоните: (044) 537-63-62, 581-15-67.