Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

69698
Немає в наявності
 
 
Автори: Ірина Євгенівна Булах, Ігор Іосифович Хаїмзон
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів медико-психологічних факультетів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, а також для всіх, хто самостійно опрацьовує курс інформаційних технологій
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво "Медицина"
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 216
ISBN: 978-617-505-078-1
ВСВ «Медицина»

Опис книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Підручник створено відповідно до програми з курсу "Інформаційні технології у психології та медицині". Подано основи інформаційних технологій і основні напрями їх використання у психології та медицині. Розкрито питання методології аналізу медичних та психологічних даних, медичних знань та прийняття рішень у медичній психології. Значну увагу приділено інформаційним системам у галузі охорони здоров 'я.
Для студентів медико-психологічних факультетів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, а також для всіх, хто самостійно опрацьовує курс інформаційних технологій.

Зміст книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

ПЕРЕДМОВА | РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ | ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. МЕТОДОЛОГІЯ ОБРОБКИ Й АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ДАНИХ | Глава 1. Основи інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я. Методологія обробки й аналізу медичних даних. Формалізація і моделювання медико-психологічних задач | Базові поняття дисципліни | Інформація, дані, знання, інформаційні процеси | Передача інформації. Схема передачі інформації | Визначення кількості інформації | Носії повідомлень | Представлення інформації в комп'ютері | Поняття "інформаційні технології" у психології та медицині | Етапи розвитку інформаційних технологій | Складові інформаційних технологій | Види сучасних інформаційних технологій | Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у психології та медицині | Питання і завдання для самоконтролю | Інструментарій інформаційних технологій | Структура програмного забезпечення персонального комп'ютера. Основні класи програмного забезпечення | Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності медика-психолога | Основні етапи розв'язання медико-психологічних задач | використанням математичних методів і комп 'ютерних технологій | Питання і завдання для самоконтролю | Моделювання медичних і психологічних задач | Поняття "модель". Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів у медицині та психології | Математичне моделювання. Приклади математичних моделей | Моделювання особистості та соціальної поведінки | Питання і завдання для самоконтролю | Алгоритмізація медичних і психологічних задач | Алгоритми та їхні властивості | Способи подання алгоритмів | Типи алгоритмів та їхні структурні схеми | Питання і завдання для самоконтролю | Глава 2. Медичні та психологічні дані. Обробка й аналіз даних | Кодування і класифікація | Класифікація: типи, визначення, цілі, принципи | Коди: кодування, числові та мнемонічні коди, ієрархічні та комбінаційні коди, коди зіставлення | Класифікаційні системи | Питання і завдання для самоконтролю | Аналіз біосигналів. Візуалізація медичних даних. Оброблення й аналіз медичних зображень | Типи сигналів. Етапи аналізу біосигналів | Засоби отримання зображень | Оброблення медичних зображень. | Проблеми оброблення й аналізу зображень. Оброблення двовимірних і тривимірних медичних зображень | Питання і завдання для самоконтролю | Мережеві технології. Основи телемедицини | Основні поняття комп'ютерних мереж | Класифікація комп'ютерних мереж | Глобальна мережа Іпїегпеї та її можливості | Основні послуги Іпїегпеї | Загальні алгоритми пошуку даних в Іпїегпеї | Основні принципи телемедицини | Питання і завдання для самоконтролю | Вимірювання у медицині та психології | Уявлення про вимірювання у медицині та психології. Інструменти вимірювання | Шкали вимірювання | Питання і завдання для самоконтролю | Задачі математичної статистики, основні поняття вибіркового методу | Закони розподілу випадкових величин | Нормальний закон розподілу | Розподіл х2 | Розподіл Стьюдента | Загальні уявлення про вибірку | Вибіркові характеристики: медіана, перцентильний ранг, вибіркова дисперсія, стандартне відхилення | Розподіл накопичених частот за значеннями спостережень | Оцінювання параметрів розподілу за малими вибірками. Довірчий інтервал | Питання і завдання для самоконтролю | Елементи теорії кореляції та регресії | Стохастичний зв'язок між величинами | Коефіцієнт кореляції. Позитивна й негативна кореляція. Сильний і слабкий кореляційний зв 'язок. Діаграма розсіювання | Поняття "регресія". Загальна постановка задачі. Рівняння регресії | Тестові завдання для самоконтролю | Список використаних джерел | РОЗДІЛ 2. МЕДИЧНІ ЗНАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕДИЦИНІ ТА ПСИХОЛОГІЇ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я | Глава 1. Медичні знання і прийняття рішень у медицині та психології. Інформаційні системи у галузі охорони здоров'я | Формальна логіка у вирішенні завдань діагностики, лікування й профілактики захворювань | Логічні операції і таблиці істинності | Логічні оператори і вирази | Алгебра логіки | Логічні та ймовірнісні моделі у діагностиці захворювань | Питання і завдання для самоконтролю | Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень | Питання і завдання для самоконтролю | Доказова медицина | Використання доказів у прийнятті медичних рішень | Джерела доступних доказів у медицині | Питання і завдання для самоконтролю | Типи інформаційних систем у галузі охорони здоров | Госпітальні інформаційні системи та їхній розвиток | Поняття "інформаційна система". Класифікація інформаційних систем у галузі охорони здоров'я | Госпітальні інформаційні системи: клінічне використання і технічна реалізація | Питання і завдання для самоконтролю | Інформаційні системи і бази даних | Поняття "база даних" | Класифікація баз даних | Основні типи моделей даних | Класифікація сучасних систем керування базами даних | Мовні засоби систем керування базами даних | Питання і завдання для самоконтролю | Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток | Питання і завдання для самоконтролю | Список використаних джерел | Предметний покажчик

Автори книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

І.Є.Булах, І.І. Хаїмзон

Характеристики книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 216
Обкдадинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 350 г
ISBN: 978-617-505-078-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, автори, характеристики, відгуки, опис, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Тернопіль, Луцьк, Кіровоград, Черкаси, Житомир, Суми, Рівне, Миколаїв, Луганськ, Львів, Чернігів, Дніпропетровськ, Харків, Кременчук, Чернівці, Запоріжжя, Хмельницький, Ужгород, Вінниця, Полтава, Івано-Франківськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.