Телефони

044-235-16-29, 050-336-86-07

з 8:00 до 16:30 (Сб, Нд вихідні)

Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

69698
Немає в наявності
 
 
Автори: Ірина Євгенівна Булах, Ігор Іосифович Хаїмзон
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів медико-психологічних факультетів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, а також для всіх, хто самостійно опрацьовує курс інформаційних технологій
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 216
ISBN: 978-617-505-078-1
Всеукраїнське спеціалізоване
видавництво «Медицина»

Опис книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Підручник створено відповідно до програми з курсу "Інформаційні технології у психології та медицині". Подано основи інформаційних технологій і основні напрями їх використання у психології та медицині. Розкрито питання методології аналізу медичних та психологічних даних, медичних знань та прийняття рішень у медичній психології. Значну увагу приділено інформаційним системам у галузі охорони здоров 'я.
Для студентів медико-психологічних факультетів, аспірантів і викладачів вищих медичних навчальних закладів ІІІ—ІV рівнів акредитації, а також для всіх, хто самостійно опрацьовує курс інформаційних технологій.

Зміст книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Передмова
РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я. МЕТОДОЛОГІЯ ОБРОБКИ Й АНАЛІЗУ МЕДИЧНИХ І ПСИХОЛОГІЧНИХ ДАНИХ
Глава 1. Основи інформаційних технологій у галузі охорони здоров'я. Методологія обробки й аналізу медичних даних. Формалізація і моделювання медико-психологічних задач
Базові поняття дисципліни
Інформація, дані, знання, інформаційні процеси
Передача інформації. Схема передачі інформації
Визначення кількості інформації
Носії повідомлень
Представлення інформації в комп'ютері
Поняття "інформаційні технології" у психології та медицині
Етапи розвитку інформаційних технологій
Складові інформаційних технологій
Види сучасних інформаційних технологій
Проблеми і перспективи використання інформаційних технологій у психології та медицині
Питання і завдання для самоконтролю
Інструментарій інформаційних технологій
Структура програмного забезпечення персонального комп'ютера. Основні класи програмного забезпечення
Спеціальне програмне забезпечення професійної діяльності медика-психолога
Основні етапи розв'язання медико-психологічних задач
використанням математичних методів і комп 'ютерних технологій
Питання і завдання для самоконтролю
Моделювання медичних і психологічних задач
Поняття "модель". Типи моделей. Моделювання як метод дослідження об'єктів у медицині та психології
Математичне моделювання. Приклади математичних моделей
Моделювання особистості та соціальної поведінки
Питання і завдання для самоконтролю
Алгоритмізація медичних і психологічних задач
Алгоритми та їхні властивості
Способи подання алгоритмів
Типи алгоритмів та їхні структурні схеми
Питання і завдання для самоконтролю
Глава 2. Медичні та психологічні дані. Обробка й аналіз даних
Кодування і класифікація
Класифікація: типи, визначення, цілі, принципи
Коди: кодування, числові та мнемонічні коди, ієрархічні та комбінаційні коди, коди зіставлення
Класифікаційні системи
Питання і завдання для самоконтролю
Аналіз біосигналів. Візуалізація медичних даних. Оброблення й аналіз медичних зображень
Типи сигналів. Етапи аналізу біосигналів
Засоби отримання зображень
Оброблення медичних зображень.
Проблеми оброблення й аналізу зображень. Оброблення двовимірних і тривимірних медичних зображень
Питання і завдання для самоконтролю
Мережеві технології. Основи телемедицини
Основні поняття комп'ютерних мереж
Класифікація комп'ютерних мереж
Глобальна мережа Іпїегпеї та її можливості
Основні послуги Іпїегпеї
Загальні алгоритми пошуку даних в Іпїегпеї
Основні принципи телемедицини
Питання і завдання для самоконтролю
Вимірювання у медицині та психології
Уявлення про вимірювання у медицині та психології. Інструменти вимірювання
Шкали вимірювання
Питання і завдання для самоконтролю
Задачі математичної статистики, основні поняття вибіркового методу
Закони розподілу випадкових величин
Нормальний закон розподілу
Розподіл х2
Розподіл Стьюдента
Загальні уявлення про вибірку
Вибіркові характеристики: медіана, перцентильний ранг, вибіркова дисперсія, стандартне відхилення
Розподіл накопичених частот за значеннями спостережень
Оцінювання параметрів розподілу за малими вибірками. Довірчий інтервал
Питання і завдання для самоконтролю
Елементи теорії кореляції та регресії
Стохастичний зв'язок між величинами
Коефіцієнт кореляції. Позитивна й негативна кореляція. Сильний і слабкий кореляційний зв 'язок. Діаграма розсіювання
Поняття "регресія". Загальна постановка задачі. Рівняння регресії
Тестові завдання для самоконтролю
Список використаних джерел
РОЗДІЛ 2. МЕДИЧНІ ЗНАННЯ І ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У МЕДИЦИНІ ТА ПСИХОЛОГІЇ. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ У ГАЛУЗІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я
Глава 1. Медичні знання і прийняття рішень у медицині та психології. Інформаційні системи у галузі охорони здоров'я
Формальна логіка у вирішенні завдань діагностики, лікування й профілактики захворювань
Логічні операції і таблиці істинності
Логічні оператори і вирази
Алгебра логіки
Логічні та ймовірнісні моделі у діагностиці захворювань
Питання і завдання для самоконтролю
Клінічні системи підтримки прийняття рішень. Засоби прогнозування. Моделювання системи підтримки прийняття рішень
Питання і завдання для самоконтролю
Доказова медицина
Використання доказів у прийнятті медичних рішень
Джерела доступних доказів у медицині
Питання і завдання для самоконтролю
Типи інформаційних систем у галузі охорони здоров‘я. Госпітальні інформаційні системи та їхній розвиток
Поняття "інформаційна система". Класифікація інформаційних систем у галузі охорони здоров'я
Госпітальні інформаційні системи: клінічне використання і технічна реалізація
Питання і завдання для самоконтролю
Інформаційні системи і бази даних
Поняття "база даних"
Класифікація баз даних
Основні типи моделей даних
Класифікація сучасних систем керування базами даних
Мовні засоби систем керування базами даних
Питання і завдання для самоконтролю
Індивідуальні медичні картки. Структуризація змісту електронних медичних карток
Питання і завдання для самоконтролю
Список використаних джерел
Предметний покажчик

Автори книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

І.Є.Булах, І.І. Хаїмзон

Характеристики книги Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2011
Кількість сторінок: 216
Обкладинка: тверда
Формат: 60х90/16
Вага: 350 г
ISBN: 978-617-505-078-1

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Інформаційні технології у психології та медицині: підручник (ВНЗ ІІІ—ІV р. а.) / І.Є. Булах, І.І. Хаїмзон (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже www.medpublish.com.ua — це офіційний веб-сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, автори, характеристики, відгуки, опис, зміст, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Тернопіль, Луцьк, Кіровоград, Черкаси, Житомир, Суми, Рівне, Миколаїв, Луганськ, Львів, Чернігів, Дніпропетровськ, Харків, Кременчук, Чернівці, Запоріжжя, Хмельницький, Ужгород, Вінниця, Полтава, Івано-Франківськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, телефонуйте: (044) 537-63-62, 581-15-67.