Телефони

044-581-15-67,  044-537-63-62

з 9:00 до 17:30 (Сб, Нд - вихідний)

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. — 2-е вид., випр.
Топ продажів

Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. — 2-е вид., випр.

В наявності
175 грн
Автори: Борис Семенович Зіменковський, Володимир Афанасійович Музиченко, Ірина Володимирівна Ніженковська та ін.; за редакцією Бориса Семеновича Зіменковського, Ірини Володимирівни Ніженковської
Гриф: затверджено МОН України
Аудиторія: для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів — університетів, інститутів й академій
Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 272
ISBN: 978-617-505-585-4
ВСВ «Медицина»

Опис книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. — 2-е вид., випр.

У підручнику на основі сучасних засад теоретичної органічної хімії викладено будо­ву, хімічні властивості та біологічну роль органічних сполук, які беруть участь у процесах метаболізму людини: низькомолекулярних біорегуляторів (вітамінів, гормонів, інших при­родних та синтетичних біологічно активних сполук, у тому числі деяких лікарських засобів і токсичних сполук) та біополімерів (вуглеводів, білків, нуклеїнових кислот).
Для студентів і викладачів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів — університетів, інститутів й академій
.

Зміст книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. — 2-е вид., випр.

Передмова | Вступ. ПРЕДМЕТ, ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ ЯК НАУКИ | Ч а с т и н а І. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЧНОЇ ТА БІООРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ. БУДОВА ОРГАНІЧНИХ І БІООРГАНІЧНИХ СПОЛУК | Розділ 1. КЛАСИФІКАЦІЯ І НОМЕНКЛАТУРА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК | 2.1. Класифікація органічних сполук | 1.1.1. Класифікація за способом побудови карбонового скелета | 1. 1.2. Класифікація за природою функціональної групи | 2.2. Номенклатура органічних сполук | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 2. БУДОВА ОРГАНІЧНИХ СПОЛУК | 2.2. Способи зображення будови органічних молекул | 2.2. Ізомерія органічних сполук | 2.2. Структурна ізомерія | 2.2. Просторова ізомерія (стереоізомерія) | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 3. ЕЛЕКТРОННІ УЯВЛЕННЯ В ОРГАНІЧНІЙ ХІМІЇ | 5.1. Хімічний зв'язок у біоорганічних молекулах | 5.1.1. Будова ковалентних зв'язків | 5.1.2. Характеристики ковалентних зв'язків | 5.2. Електронні ефекти. Взаємний вплив атомів у молекулах | 5.8.1. Індукційний ефект | 5.8.2. Мезомерний ефект | 5.3. Класифікація хімічних реакцій і реагентів.| Поняття про механізми хімічних реакцій | 5.9.1. Класифікація хімічних реакцій за їх напрямком | 5.9.2. Класифікація хімічних реакцій за способом розриву зв'язку | 5.9.3. Поняття про механізми хімічних реакцій | 5.9.3. Кислотність і основність органічних сполук | 5.9.3. Теорія Бренстеда | 5.9.3. Теорія Льюїса | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Ч а с т и н а ІІ. ВУГЛЕВОДНІ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ | Розділ 4. АЦИКЛІЧНІ ВУГЛЕВОДНІ | 2.2. Алкани | 2.2. Будова, гомологія, номенклатура, ізомерія | 2.2. Хімічні властивості | 2.2. Промислове та медико-біологічне значення | 2.2. Алкени | 2.2. Будова, ізомерія, номенклатура | 2.2. Хімічні властивості | 2.2. Алкіни | 2.2. Алкадієни | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 5. КАРБОЦИКЛІЧНІ ВУГЛЕВОДНІ | 5.4. Аліциклічні вуглеводні | 5.1.3. Класифікація і номенклатура | 5.1.4. Хімічні властивості | 5.1.5. Медико-біологічне значення | 5.5. Арени | 5.8.3. Класифікація. Ароматичність | 5.8.4. Номенклатура та ізомерія моноядерних аренів | 5.8.5. Хімічні властивості моноядерних аренів | 5.8.6. Багатоядерні арени | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 6. ГАЛОГЕНОПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ | 5.9.4. Хімічні властивості | 7.4.1. Реакції нуклеофільного заміщення | 7.4.2. Реакції відщеплення (елімінування) | 5.9.5. Медико-біологічне значення | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 7. ГІДРОКСИПОХІДНІ ВУГЛЕВОДНІВ ТА ЇХ ТІОАНАЛОГИ | 7.5.1. Одноатомні спирти | 7.6.1. Будова, номенклатура та ізомерія | 7.6.2. Хімічні властивості | 7.6.3. Окремі представники | 7.5.2. Дво- і багатоатомні спирти | 7.2.1. Будова, ізомерія та номенклатура | 2.3. Хімічні властивості | 2.4. Окремі представники | 5.6. Тіоспирти і тіоетери | 5.1.6. Будова та номенклатура | 5.1.7. Хімічні властивості | 5.7. Феноли | 5.8.7. Будова, класифікація та номенклатура | 5.8.8. Хімічні властивості | 5.8.9. Медичне застосування | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 8. АМІНИ | 5.9.6. Класифікація і номенклатура | 5.9.7. Хімічні властивості | 5.9.8. Біологічна активність і токсичність | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 9. БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ КАРБОНІЛЬНІ СПОЛУКИ | 7.4.3. Будова і номенклатура | 7.4.4. Хімічні властивості | 7.5.3. Реакції окиснення і відновлення | 7.5.4. Реакції нуклеофільного приєднання | 7.5.5. Реакції приєднання - відщеплення | 7.5.6. Реакції конденсації | Реакції при ?-карбоновому атомі | 7.5.7. Реакції полімеризації | 7.4.5. Медико-біологічне значення | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 1 0. КАРБОНОВІ КИСЛОТИ ТА ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ | 7.6.4. Монокарбонові кислоти аліфатичного та ароматичного рядів | 10.1.1. Номенклатура | 10.1.2. Хімічні властивості | 7.6.5. Похідні карбонатної кислоти | 7.6.6. Дикарбонові кислоти аліфатичного та ароматичного рядів | 10.3.1. Класифікація, номенклатура | 10.3.2. Хімічні властивості | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 11. БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ ГЕТЕРОФУНКЦІОНАЛЬНІ СПОЛУКИ | 2.5. Гідроксипохідні амінів | 5.8. Аміноспирти | 5.9. Амінофеноли | 2.6. Гідроксикислоти | 5.1.8. Аліфатичні гідроксикислоти | 5.1.9. Ароматичні гідроксикислоти | 2.7. Оксокислоти | 5.8.10. Окремі представники оксокислот | 5.8.11. Біосинтез вищих жирних кислот | 2.8. Амінокислоти | 5.9.9. Будова амінокислот | 5.9.10. Номенклатура та ізомерія амінокислот | 5.9.11. Хімічні властивості | 2.9. Похідні пара-амінобензойної і сульфанілової кислот | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Ч а с т и н а ІІІ. БІОЛОГІЧНО АКТИВНІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ | Розділ 12. ТРИ-, ЧОТИРИ- ТА П'ЯТИЧЛЕННІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ | 7.4.6. Три- і чотиричленні гетероцикли | 7.4.7. П'ятичленні гетероцикли з одним гетероатомом | 7.5.8. Хімічні властивості | 7.5.9. Окремі представники, що мають медико-біологічне значення | 7.4.8. П'ятичленні гетероцикли з двома гетероатомами | 7.6.7. Оксазол та ізооксазол | 7.6.8. Тіазол | 7.6.9. Піразол | 7.6.10. Найважливіші похідні піразолу | 7.6.11. Імідазол | 7.6.12. Найважливіші похідні імідазолу | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 13. ШЕСТИ- І СЕМИЧЛЕННІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СПОЛУКИ | 13.1. Шестичленні гетероцикли з одним гетероатомом | 10.1.3. Шестичленні гетероцикли з гетероатомом Нітрогену | Шестичленні гетероцикли з гетероатомом Оксигену | 2.10. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами | 5.10. Шестичленні гетероцикли з двома гетероатомами Нітрогену | 5.11. Шестичленні гетероцикли з гетероатомами Нітрогену і Сульфуру | 2.11. Семичленні гетероцикли | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 14. БІОЛОГІЧНО ВАЖЛИВІ КОНДЕНСОВАНІ ГЕТЕРОЦИКЛІЧНІ СИСТЕМИ. АЛКАЛОЇДИ | 5.1.10. Похідні пурину | 5.8.12. Гідроксипохідні пурину | 5.8.13. Амінопохідні пурину | 5.1.11. Похідні птеридину | 5.1.12. Алкалоїди | 5.9.12. Алкалоїди групи піридину і піперидину | 5.9.13. Алкалоїди групи хіноліну | 5.9.14. Алкалоїди групи ізохіноліну та фенантренізохіноліну | 5.9.15. Алкалоїди групи тропану | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Ч а с т и н а IV. БІОПОЛІМЕРИ ТА БІОРЕГУЛЯТОРИ | Розділ 15. ВУГЛЕВОДИ (ЦУКРИ) | 7.4.9. Моносахариди (монози) | 7.5.10. Ізомерія | 7.5.11. Таутомерія | 7.5.12. Хімічні властивості | 7.5.13. Окремі представники | 7.5.14. Похідні моносахаридів | 7.4.10. Дисахариди | 7.6.13. Відновні дисахариди | 7.6.14. Невідновні дисахариди | 7.4.11. Вищі полісахариди | 10.1.4. Гомополісахариди | 10.1.5. Гетерополісахариди | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 16. ПРОТЕЇНОГЕННІ АМІНОКИСЛОТИ, ПЕПТИДИ ТА БІЛКИ | 16.1. Протеїногенні амінокислоти та їх властивості | 16.1.1. Ізомерія і будова | 16.1.2. Хімічні властивості | 16.2. Пептиди і білки | 2.12. Амінокислотний склад і амінокислотна послідовність | 2.13. Структурна організація білків | 2.14. Електрофорез амінокислот і білків | 2.15. Класифікація білків | 2.16. Якісні реакції на білки | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 17. НУКЛЕЇНОВІ КИСЛОТИ. КОФЕРМЕНТИ | 5.12. Нуклеозиди | 5.13. Нуклеотиди | 5.14. Структура нуклеїнових кислот | 5.1.13. Первинна структура | 5.1.14. Вторинна структура ДНК | 5.1.15. Будова та функції РНК | 5.15. Коферменти нуклеотидного походження | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Розділ 18. ЛІПІДИ | 5.8.14. Омилювані ліпіди | 5.9.16. Прості омилювані ліпіди | 5.9.17. Складні омилювані ліпіди | 5.8.15. Неомилювані ліпіди | 7.4.12. Терпени | 7.4.13. Каротиноїди | 7.4.14. Стероїди | 7.4.15. Простагландини | Тести для самоконтролю | Завдання для самоконтролю | Відповіді на тести для самоконтролю | Список рекомендованої літератури | Предметний покажчик

Автори книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. — 2-е вид., випр.

Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська, Г.О. Сирова

Характеристики книги Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської. — 2-е вид., випр.

Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина»
Форма: друкована книга (видання)
Вид: підручник
Мова: українська
Рік: 2017
Кількість сторінок: 272
Обкдадинка: тверда
Формат: 70х100/16
Вага: 566 г
ISBN: 978-617-505-585-4

Додати відгук

Введіть символи: *
captcha
Оновити

Потрібно купити книгу Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 книгах. — Книга 1. Біоорганічна хімія: підручник (ВНЗ ІV р. а.) / Б.С. Зіменковський, В.А. Музиченко, І.В. Ніженковська та ін.; за ред. Б.С. Зіменковського, І.В. Ніженковської — 2-е вид., випр. (українською мовою)? Ви звернулися за адресою. Адже medpublish.com.ua — це офіційний сайт й інтернет магазин Всеукраїнського спеціалізованого видавництва (ВСВ) «Медицина», де можна переглянути детальну інформацію (фото, автори, зміст, характеристики, опис, відгуки, ціна) про випущену видавництвом літературу, безкоштовно читати онлайн і скачати (завантажити) фрагменти книг, а також швидко і недорого їх придбати.
Щоб замовити книги через веб-сайт ВСВ «Медицина», не потрібно багато часу і докладати великих зусиль. Це можна зробити дешево і просто. Замовте доставку в будь-яке місто по Україні: Київ, Житомир, Кременчук, Дніпропетровськ, Суми, Львів, Хмельницький, Чернігів, Черкаси, Івано-Франківськ, Запоріжжя, Тернопіль, Миколаїв, Полтава, Кіровоград, Рівне, Ужгород, Луцьк, Вінниця, Чернівці, Харків, Луганськ, Херсон та в інші міста. Якщо у Вас виникли запитання, наші менеджери допоможуть: тел. (044) 581-15-67, 537-63-62.